• Arkiv

2014-03-07 Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

 

 

”Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående.

 

Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende. Myndigheterna är redskap inte maktapparater.”

 

 

”Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden.”

Du läser mera ur motionen av Görel Thurdin via denna länk

 

Motion till riksdagen av Görel Thurdin 1997 97 Demokrati rättssäkerhet och myndighetsutövning

 

 

Är det någon nu levande som tror eller kan tänka sig att det blivit  mindre av detta myndighetsförtryck sedan 1996/97? Detta apropå vad som denna dag delges via NewsVoice;

”World Justice Project: Sverige upplevs som världens tredje bästa land i rättssäkerhet”

 

du läser mera via denna länk 

 

http://newsvoice.se/2014/03/07/world-justice-project-sverige-upplevs-som-varldens-tredje-basta-land-i-rattssakerhet/

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu