• Arkiv

2014-03-20 EU-kommissionen får del av ärende i Sverige, Ulla Simmons emot Försäkringskassan, nu i Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13, nu fråga om komplettering till anmälan emot staten Sverige till EU-kommissionen av datum 26-27 november 2013.

 

 Denna dag har komplettering gjorts i Ulla Simmons ärendet, Ulla Simmons emot Försäkringskassan, som är i rättsinstansen/förvaltningsdomstolen Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13, för att där avgöras i fråga om prövningstillstånd.

 

 

Dessutom har komplettering också gjorts av anmälan emot staten Sverige till EU-kommissionen av datum 26-27 november 2013, då med Ulla Simmons ärendet och gjord komplettering till Kammarrätten i Stockholm av idag.

 

Alltså som ypperligt bevis bl.a. för hur rättsstaten i Sverige icke alls är rättssäker, via  att rättssäkerhet existerar icke för allmänheten generellt utifrån bl.a. EU:s rättsskerhetsprincip, om man icke tidigare varit anställd av EU-kommissionen eller EU-domstolen och via förhandsavgörande från EU-domstolen får sin sak prövad!(Se Öberg domen och Rockler domen som bifogats till Kammarrätten och EU-kommissionen denna dag)

 

Bevisen som skickats in till dels Kammarrätten i Stockholm och dels även då till EU-kommissionen utgör bevis på att det göres stor skillnad utifrån om man är vanligt allmänheten eller om man har haft anställning inom EU-kommissionen eller EU-domstolen.

 

 

Citerar ur e-post skrivelsen till EU-kommissionen av denna dag, citat;

 

Som ni ser av dagens inlaga till Kammarrätten i Stockholm, Ulla Simmons ärendet(ett av väldigt många ärenden som behandlats på lika sätt inom Sverige av Försäkringskassan/domstolarna, dvs. tvärtemot det som EU-domstolen avgjort sedan tidigare), se mailet under och bifogade filer.

 

 

Alltså kan vi nu som synes belägga Sverige och Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna med att vägra/underlåta att tillämpa och åtfölja EU-domstolens beslut angående rättssäkerhetsprincipen, som är en av de viktigaste grundprinciperna i unionsrätten, även via denna inlaga till Kammarrätten i Stockholm.

 

 

 

Vi förutsätter och begär att EU-kommissionen nu mycket skyndsamt och mycket kraftfullt agerar och reagerar.

 

 

Detta som nu denna dag tillställes EU-kommissionen begär vi nu skall ingå som komplettering/förstärkning av/ till anmälan emot staten Sverige av datum 26 och 27 november 2013. Bekräfta att så är gjort med vändande e-post till undertecknad.

 

 

Uppenbart är som synes makt- och myndighetskorruptionen/domstolskorruptionen i Sverige i ”full blom”, som synes en maktkartell/maktkorruption där det icke går att utesluta att de sker som synes utifrån dold politisk agenda.

 

 

 

Att i kartell skydda vård Sverige(landstingen) emot att konkurrensutsättas av bättre/effektivare vårdgivare utanför Sverige men inom EU/EES är dessutom diskriminerade och kränkande emot dessa vårdgivare utanför Sverige och därtill snedvrides konkurrensen å det grövsta, vilket vi sedan tidigare påvisat i vår anmälan.

 

 

Om EU-kommissionen ingår i denna som synes dolda politiska agenda återstår att se!

 

Slut citat.

 

 

EU-kommissionen meddelar denna dag att de emottagit komplettering till anmälan emot staten Sverige;

 

Ärendet är registrerat i vårt ärendehanteringssystem och har nummer  Ares(2014)815299.

 

 

Till Kammarrätten delges bl.a. följande denna dag i Ulla Simmons ärende;

 

 

Domstols Sveriges skyldighet till obligatorisk rättssäkerhetsprövning

Dvs. hela ”domstols – Sverige” måste då fått kännedom om EU-domstolens beslut om att rättssäkerhetsprövning är obligatorisk från dag ett.  Se C-224/97 punkt 26-27.

 

 

Försäkringskassan har icke bevisat i Ulla Simmons ärende

Försäkringskassan har inte någonstans bevisat i Ulla Simmons ärende lämpligheten av att inte följa EU-domstolens beslut. Ej heller har Försäkringskassan bevisat lämpligheten i Ulla Simmons ärende av att vägra/underlåta och förhindra åtfölja Kammarrätten i Göteborgs beslut om att bedömning skall handläggas och skall ske utifrån landstingets högkostnadsskydd

Förvaltningsrätten i Stockholm har på samma sätt som Försäkringskassan vägrat/underlåtit åtfölja EU-domarna Öberg och Rockler som  är svensk lag från dag ett.

 

 

 

Här nedan kan du läsa de pdf filer som gick med till EU-kommissionen, som då också skickats denna dag till Kammarrätten i Stockholm i pågående mål nr 7412-13;

 

 

20140320 Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13 Ulla Simmons mot Försäkringskassan

 

20140320 Mål C 137 04 Rockler emot Riksförskringsverket Försäkringskassan 16 feb

 

20140320 Mål C 185 04 Öberg mot Försäkringskassan av 16 februari 2006

 

 

Pressmeddelandet via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-makt-och-myndighetsutoevningskorruption-och-domstolskorruption-974943

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu