• Arkiv

CORONA BEDRÄGERIET I SVERIGE ETT LIVSFARLIGT VIRUS SOM SPRITT SIG : Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – Del 7 & 8

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

CORONA  BEDRÄGERIET I SVERIGE ETT LIVSFARLIGT VIRUS SOM SPRITT SIG : 

Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten och sanningen!

– Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare –  Del 7 & 8

 

 

Det är ett sanslöst fullständigt vansinne som pågår i Sverige, ett enormt missbruk av skattebetalarnas medel och hot emot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

CORONABEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA OCH DÄRTILL UPPENBART BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Skattemedel används inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna, Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är ett uppenbart faktum, och denna Coronabedrägeri  MAFFIA är uppenbart ett livsfarligt VIRUS som brett ut sig och spridit sig  över hela Sverige som en pandemi.

 

 

Du läser mera i del 7 & 8 här nedan, del 7 som pdf fil och del 8 i sin helhet

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-251.pdf

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 11 25

 

 

Del 8 i sin helhet här nedan, citat

 

 

DELGIVNINGAR OM MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN DENNA DAG

Professor Niklas Arnberg och dennes arbetsgivare Umeå Universitet, Umeå

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2020-11-26

 

 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

 

Sveriges Regering med flera har bedrägligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgar

”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.”

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin 26. nov, 2020, citat

Intressant och viktig intervju!

Många känner inte till att det förbereds en juridisk ”grupptalan”, där man i åtal företräder mängder av människor (miljoner!), som på olika sätt drabbats av det gigantiska bedrägeri som hänger samman med den s.k. ”Coronapandemi” som nu går över världen.

Ett antal framstående advokater under ledning av Dr Reiner Fuellmich har under en tid tagit del av vittnesmål från ett stort antal framstående, oberoende forskare och blivit helt övertygade om att de kan vinna mål mot både enskilda företag och kanske regeringar, som bidragit till den nu uppkomna situationen.

Det kan handla om mål som blir större och viktigare än de berömda Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget, då nazistiska ledare dömdes för ”Brott mot mänskligheten”.

Bland annat framkommer att det test som nu används för att konstatera aktuell smitta inte är konstruerat för att – och inte kan – diagnosticera infektion av något slag – samt att något så enkelt som rejäla tillskott av C-vitamin och vitamin D3 kan förhindra allvarliga följder av det aktuella viruset.

Den som vill lyssna till nämnde Dr Fuellmich – och den svenske experten på den typ av sjukdom det handlar om, Dr Björn Hammarskjöld – kan göra det via följande länk, där de intervjuas av Ulf Bittner:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

Slut citat Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6978213/posting/intressant-och-viktig-intervju

 

Läs och begrunda, sprid vidare i alla dina nätverk

UMEÅ UNIVERSITET: Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

Läs och begrunda, sprid vidare i alla dina nätverk

Dr. Carrie Madej warns about coronavirus vaccines and transhumanism nanotechnology to alter your DNA – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/dr-carrie-madej-warns-about-coronavirus-vaccines-and-transhumanism-nanotechnology-to-alter-your-dna-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

Mycket viktig information och upplysning som ”experterna” i SVT/SR/TV, riksmedia, Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och alla Sveriges regioner(fd landsting) ska kunna, även om de väcks mitt i natten, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

PCR TEST TRUTH : ”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.” – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN PERSONLIGT ANSVAR

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE, TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018

 

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom

 

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen.

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA BEDRÄGERIET AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH RIKSMEDIA?

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET TILLKOM?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH

DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Syltryggarnas paradis

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära och kära.

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream

media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu