• Arkiv

CORONA BEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA : Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare –

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

CORONA BEDRÄGERI MAFFIAN HAR FÖRSATT SVERIGE I SKRÄCK OCH RÄDSLA 

 

För att förstå verkligheten som vi befinner oss i här och nu så behövs FAKTA.

Du får del av fakta med källor här nedan, och sprider det vidare i alla dina nätverk, för detta fullständiga vansinne kan STOPPAS av oss nationen Sveriges medborgare, om vi  TILLSAMMANS vill det, och tar fram civilkuraget och HJÄLPS ÅT!

 

 

FAKTA 1

 

 

PCR TEST TRUTH : ”It is also important to remember PCR was invented as a way to create copies of genetic material. Its was never intended to be a diagnostic tool.” 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/pcr-test-truth-it-is-also-important-to-remember-pcr-was-invented-as-a-way-to-create-copies-of-genetic-material-its-was-never-intended-to-be-a-diagnostic-tool-corona-bedragerietbrott-mot-man/

 

 

 

FAKTA 1 A

 

FIRST LAWSUIT FILED by DR. REINER FUELLMICH

 https://www.youtube.com/watch?v=YaXLdbO3JKk&fbclid=IwAR3zIi2i4IOP7m5pbBI2Yw86spJtpTGvL4BnTZQ1KLgjZszEO8hv7g5hHYE

 

 

FAKTA 2

 

CORONA  BEDRÄGERIET I SVERIGE ETT LIVSFARLIGT VIRUS SOM SPRITT SIG

 

Därför har flera delgivningar om meddelat ansvar gjorts, de senaste delgivningarna om meddelat ansvar är gjorda 2020-11-26 och delgivna professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet, och dennes arbetsgivare, som äger arbetsgivare ansvaret, nämligen Umeå Universitet, du läser hela skrivelsen/delgivningen här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

FAKTA 3

 

Citerar lösryckta delar ur lag, citat

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

  1. dödar en person som ingår i gruppen,

  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

 

[S2]Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

 

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://lagen.nu/2014:406

 

 

FAKTA 4

 

Lyssna på denna intervjun med stjärnadvokaten dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2 2020 11 24

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

Kom särskilt ihåg detta mycket viktiga uttalat av dr Reiner Fuellmich, citat

 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

 

 

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion.

De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det.

De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt.

Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls
(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

 

 

FAKTA 4 A

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2/

 

 

 

 

FAKTA 5

 

Videon där dr Reiner Fuellmich uttalat ovan citerat, se FAKTA 4,  uttalande finner du här

 

Dr. Reiner Fuellmich – Crimes against humanity

https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

 

Videon med svensk undertext finner du fortfarande här

https://www.youtube.com/watch?v=hfhCEwbRRsI

 

 

FAKTA 6

 

Världens befolkningar har börjat fatta att detta vansinnet Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten är ett enormt hot och hat emot mänskligheten

 

Manifestationer/demonstrationer har varit en del av vardagen över längre tid överallt i världen, men vansinnet fortsätter, för VACCIN AGENDAN som Bill Gates redogjorde för redan innan WHO DELGAV OM PANDEMIN, är MÅLET!

 

Sveriges Regering redogjorde för det nyligt, STOLT i SVT, alltså denne statsman Stefan Löfven och regering ingår uppenbart i CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare!

 

Dvs. VACCIN ÅT ALLA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Sveriges regering är 3 ggr delgivna om meddelat ansvar i CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, av Ulf Bittner

 

Dessa delgivningar om meddelat ansvar är i laga ordning registrerade av registrator hos Socialdepartementet, du finner här dessa delgivningar om meddelat ansvar

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/SOCIADEPARTMENTET-REGISTRATOR-2020-11-26.pdf

 

SOCIADEPARTMENTET REGISTRATOR 2020 11 26

 

 

FAKTA 7

 

Vi nationen Sveriges medborgare har att inse att SVERIGES REGERING och riksdagen m.fl. medlöpare som t.ex. SVT/SR/TV4 och riksmedia alla är involverade och beskyddar Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Sammanfattning utifrån fakta

Utifrån dessa sammantagna fakta har vi nationen Sveriges medborgare ett enormt ansvar att värna nationen Sveriges alla medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Och vi har att återta demokratin till nationen Sveriges medborgare, till nationen Sveriges folk, annat finns inte på kartan just nu!

 

 

 

Sprid vidare till alla dina nätverk, Face Book, Twitter, bloggare, alternativ/internet media, för tillsammans kan vi värna demokrati till nationen Sveriges befolkning och medborgare.

 

 

 

 

THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN

 

 

OM VACCIN VANSINNET BÖR ALLA SE DETTA

 

 

Dr. Carrie Madej warns about coronavirus vaccines and transhumanism nanotechnology to alter your DNA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/dr-carrie-madej-warns-about-coronavirus-vaccines-and-transhumanism-nanotechnology-to-alter-your-dna-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu