• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 198

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 198

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Bilagorna till denna skrivelse och deltgivning om delaktighet i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare finner du genom denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 198

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

 

 

 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

Massutskicket av denna dag handlar om dessa ovanstående och det medicinska experiment / läkemedels experiment som dessa som synes uppenbart planerat och tillsammans  genomfört mot nationen Sveriges medborgare och invånare, skattebetalarna och därmed deras uppdragsgivare.

 

Att genomföra medicinska experiment, utan INFORMERAT SAMTYCKE, gjorde även nazisterna under andra världskriget, och därav tillkom Nürnberg konventionen, sedermera Helsingfors deklarationen och bl.a. svensk Patientlag och lag om brott mot mänskligheten.

 

Alltså allt detta har Sveriges alla Regioner och därmed Sveriges Kommuner och Regioner uppenbart struntat i, dvs. åtföljande av grundlag, mänskliga rättigheter, lag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen.

 

Alltså skolmedicinen/Vård Sveriges alla Regioner(fd landsting) har uppenbart i Sverige fullständiga galningar som styr, eller låter sig styras till det värsta bedrägeriet som nationen Sveriges medborgare/invånare någonsin fått uppleva, erkänt sakförhållande.

 

Erkända sakförhållanden som de tillskrivna och delgivna om delaktighet i den synnerligen mycket allvarliga  brottsmisstanken om delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed deras uppdragsgivare, erkända sakförhållanden som de delgivna äger bevis bördan att motbevisa senast 2021-09-19.

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-12

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Ytterligare mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 12 september 2021 16:46
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne:

 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

[email protected]  [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] begär med vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till [email protected]

 

 

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet.

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

[email protected] [email protected]

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen

[email protected]  [email protected] [email protected]   [email protected]  [email protected]    [email protected]

 

TT-redaktionen [email protected]

SWEBB TV redaktionen [email protected]

Ansvarig utgivare Mikael Willgert [email protected]

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén

[email protected]  [email protected]

 

 

 

2021-09-12

 

 

Till regionfullmäktiges ordf., regionstyrelsens ordf., hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. i Sveriges alla Regioner och till Sveriges Kommuners och Regioners Vd Staffan Isling [email protected] och den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

 

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12 och de bifogade filerna

Bilageförteckning

1 Skrivelsen och delgivningen Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 11, bifogas som PDF fil

2.Inspelat samtal med Emma Spak av 2021 09 12, bifogas som mp 3 fil

3.DELGIVNING till Sveriges riksdags alla folkvalda och talmannen/talmännen 2021 09 02, bifogas som PDF fil

4.cominaty…… bifogas som PDF fil

5.SOCIALDEPARTEMENTET……, bifogas som PDF fil

6.MASSUTSKICK…. av 2021 09 11, bifogas som Word fil

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER & SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

  • ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

 

Sveriges alla Regioner delgives delgivning om meddelat ansvar utifrån bl.a. den mycket allvarliga Brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, medicinska experiment och därmed läkemedelsexperiment, som generellt och systematiskt utförs med injektioner/”vaccinerna” i lönndom mot nationen Sveriges medborgare/invånare, med biovapen som skadar och dödar, nämligen ”vaccinerna”, vaccinerna som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt över hela världen, bl.a. då Europa, USA, Storbritannien och ytterligare fler länder.

 

 

Du kan lyssna på Region Västra Götalands regionfullmäktiges ordförande och dennes uppfattning om ”vaccinerna” här nedan

REGION VÄSTRA GÖTALAND

inspelat telefonmöte med Annika Tännström, regionfullmäktiges ordförande

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

Du kan lyssna på Region Västra Götalands regionfullmäktiges ordförande och dennes uppfattning om ”vaccinerna” här nedan

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Inspelat telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

Sveriges Kommuner och Regioner

Du kan lyssna på SKR anställde  sektionschefen Emma Spak och dennes uppfattning om ”vaccinerna”, ett mediciniskt experiment, men inte i Sveriges Kommuner och Regioners värld, där är skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen vanliga vaccin, men i verkligheten är det ett läkemedels experiment/medicinskt experiment som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, denna skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen beskyddas uppenbart av Sveriges Kommuner och Regioner, som har öppen svängdörr in till Sveriges Regering, som uppenbart också beskyddar skolmedicinens skadar och dödar verksamhet. Om så inte vore skulle ”vaccinerna”/biovapnen och det medicinska experimentet varit STOPPAT FÖR LÄNGE SEDAN!

 

Medicinska experiment/läkemedels experiment utan INFORMERAT SAMTYCKE bedrivs gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, dessa bör då såklart läsa in sig på de lagar som dessa ska åtfölja och verka under nämligen svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. Patientlag 3 och 4 kap., Brottsbalken. Och där då särskilt om Brott Mot Mänskligheten, dessutom fördjupade studier om Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Därtill läsa in sig på om ex officio principen och mycket skyndsamt tillämpa denna mycket viktiga ex officio principen

 

Du minns säkert att nazisterna bedrev via deras läkare medicinska experiment i koncentrationslägren, det som nu uppenbart Sveriges medborgare/invånare är utsatta för, alltså medicinska experiment/läkemedels experiment med ”vaccinerna” utan INFORMERAT SAMTYCKE, rättsstaten Sverige, Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner tar uppenbart rygg på väl beprövade metoder som redan användes under andra världskriget av nazisternas läkare.

Dessa metoder som idag används, medicinska experiment med ”vaccinerna”, som inte är vanliga vaccin, men marknadsförts av Sveriges alla Regioner som vanligt vaccin, är ett medicinskt experiment/läkemedelsexperiment som avslutas först år 2023. Men detta har undanhållits av Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, så nationen Sveriges medborgare/invånare, oavsett ålder, är utan deras medgivande försöksråttorna i detta medicinska experiment, det då i strid med att Sveriges alla Regioner ska åtfölja lagarna, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, [email protected] , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak är numera Sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

 

Emma Spak

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html

 

 

 

 

 

Inspelat telefonmöte med Emma Spak, Sverige Kommuner och Regioner, SKR, 2021-09-10

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-2/

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner delgives delgivning om meddelat ansvar i bl.a. den mycket allvarliga Brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, bl.a. dessa är mottagare av denna delgivning

Citat

Sveriges Kommuner och Regioner

Ledamöter, styrelsen

Klicka på bilden för en större version.

 

Ordförande
Anders Knape (M)
Karlstads kommun

Ladda ner foto

 

1:e vice ordförande
Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun

 

2:e vice ordförande
Anders Henriksson (S)
Region Kalmar

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html

 

Citat

VD och ledningsgrupp

SKR leds av vd Staffan Isling som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Staffan Isling, avdelningschefer, chefsekonom, Chief Digital Officer och vd för SKR Företag.

 

VD Staffan Isling

Förbundets kansli leds av vd, som är utsedd av SKR:s styrelse. VD beslutar kansliets organisation, anställer personal samt sköter den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller styrelsen uppdaterad om förbundets verksamhet.

[email protected]

 

Fredrik Lennartsson
Chef för avdelningen för vård och omsorg

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/kansliorganisation/vdochledningsgrupp.607.html

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu