• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 15 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 254

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 15

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Organiserad brottslighet!

Barn i de åldrarna löper praktiskt taget noll risk att skadas allvarligt eller dö av Covid-19. Men de har en avsevärd risk att skadas av ”vaccinet” – vilket det redan finns vittnesmål om!

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7084864/posting/organiserad-brottslighet

 

 

 

Extremt viktigt!

Stoppa injektionerna omedelbart.

Särskilt viktig information till beslutsfattare inom regioner och svenska myndigheter.

Det är ingen hemlighet vad som pågår. Massmord på barn sker mitt framför ögonen på er och ingen gör något åt det. It’s no secret to what is going on. Mass murder of the children is taking place right in front of you and no one is doing anything about it.

http://medborgarinitiativet.nu/extremt-viktigt/

 

 

 

Jag tycker att det är hög tid att folk slutar lita på våra regeringar, slutar förlita sig på regeringen och tar ut våra barn från offentliga skolor, som Dr. Zev Zelenko sa till Alex Jones om Info Wars. 

https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/11/14/epigenetics-vaccines-are-deleting-human-genes-transfecting-cells-with-ebola-marburg/?

 

 

26 miljoner barn kommer att få ett vaccin som har testats på 1 300 barn, med katastrofala resultat.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/14/the-real-anthony-fauci.aspx?

 

 

Dr Robert Malone är med Kristi Leigh för att avslöja hur stora skador ”vaccinerna” kommer att orsaka våra barn och vad som kan krävas för att väcka folk till liv om denna fara.

https://banthis.tv/watch?id=618dc8042fa19644c8b64393

 

 

 

SJUKHUS I BELGIEN RAPPORTERAR NU ATT 100 % AV DERAS COVIDFALL ÄR DUBBELT ”VACCINERADE”.

https://brandnewtube.com/watch/hospitals-in-belgium-are-now-reporting-that-100-of-their-covid-cases-are-double-vaccinated_GYfEYwJv3bYvkgw.html

 

 

 

 

Enkelt uttryckt ökar ”vaccinerna” dödligheten, inte minskar den. Han fann att dödligheten av alla orsaker är högre bland ”vaccinerade” personer än bland ovaccinerade.

https://www.globalresearch.ca/excess-deaths-point-depopulation-agenda/5761182

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 254

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

 

 

I intervjun tas upp om bl.a. skolmedicinen och DÖDLIGA MEDICINER, därtill om de sk ”vaccinerna” ett MEDICINSKT/GENETISKT EXPERIMENT.

 

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, utan att dessa informerats om det, vilket är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen(som är svenska lag), alltså ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

DU LYSSNAR PÅ INTERVJUN, LÄSER MERA, OCH SPRID VIDARE

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Sanningen och verkligheten om  det MEDICINSKA EXPERIMENTET/ GENETISKA EXPERIMENTET, som marknadsförts av Staten Sverige(SS), SVERIGES REGERING och deras medlöpare, som vanliga vaccin, men bevisligen inte är det! De ”vaccinerade” av SS är försöksråttorna i ett läkemedelsexperiment som avslutas först 2023, men dessa ”vaccinerade” har inte informerats och upplysts om detta notoriska faktum av SS! SS har därtill inte informerat och upplyst om att ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt inom SS, skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, det har UNDANHÅLLITS AVSIKTLIGT AV SS(SVERIGES REGERING och deras medlöpare)!

 

SS har avsiktligt, uppsåtligt och BEDRÄGLIGT marknadsfört ett  uppsåtligt bedrägeri mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, vilket får effekten att dessa inom SS är delaktiga i en planerad yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet som tidigare i världshistorien inte skådats.

 

 

Citerar  hela artikeln, maskinöversättning, du läser den dels på engelska EPIGENETICS… och dels på svenska EPIGENETIK.., se bifogade pdf filerna, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerad 2021-11-14, här nedan citeras lösryckta delar ur artikeln, citat

 

EPIGENETIK: Vacciner tar bort mänskliga gener och transfekterar celler med ebola/Marburg

Av Dr. Ariyana Love

 

Stockholms universitet har precis släppt en vetenskaplig skräck . ”Spike”-proteinet i Covid-19-”vaccinerna” penetrerar cellerna hos de vaccinerade, når cellkärnorna och försämrar din cells förmåga att reparera skadat DNA.

 

Farmaceutiska ”vacciner” tystar de gener som är ansvariga för DNA-reparation och raderar dem för alltid hos människor.

Jag gick med i Stew Peter’s Show igen för att bryta denna chockerande upptäckt på Red Voice Media.

 

Det amerikanska patentet #20140017278 för Adenovirus 26 och 35 Filovirus anger öppet att det kodar dina celler medEbola och Marburg chimära proteiner.

 

Thermo Fischer förklarar hur Adenovirus 5 mål och inträder de bronkiala epitelceller (lungor) och raderar de E3 och E4-gener , avsiktligt inducera Sjögrens syndrom , som är långsiktig autoimmunitet (AIDS).

 

Förlust av din E4-gen raderar din kognitiva funktion. Borttagning av din E3-gen, degenererar din hjärna, orsakar demens, gradvis förlust av minne, omdöme och den övergripande förmågan att fungera.

 

Här är en studie som beskriver hur du slår ut E3-genen .

 

Utslaget av dessa gener påverkar de fuktproducerande körtlarna i din kropp. Det är inte ”spikproteinet” som får blodet hos vaxxed att koagulera, det är genens tystnad (deletion). Utan fukt koagulerar ditt blod och koagulerar.

 

Adenovirus 5 förändrar också cellens signalvägar och leder till lymfom på grund av förstörelse av immunsystemet. Detta gör att cancer växer och blodet koagulerar.

 

Detta är ett bevis på att de skapar nästa ”pandemi” med dödliga injektioner som gradvis kommer att inducera AIDS i de inokulerade massorna genom gendeletion.

 

Vaxxed kommer att bekämpa kroniska infektioner och livslånga funktionsnedsättningar medan cellerna i vaxxed kontinuerligt replikerar med de syntetiska genetiska sekvenserna av Ebola och Marburg tills det dödar dem om de inte avgiftar kontinuerligt .

 

Vaxxeds immunsystem sjunker med 5 % varje vecka enligt en nyligen genomförd studie från brittiska regeringen. Alla som har blivit 30 år och äldre kommer inte ha någon immunitet kvar till jul. Men det är inte allt.

 

När cellerna i de vaxxed replikerar Ebola och Marburgs ”spikproteiner” och deras celler sönderfaller och dör, kommer de att sprida den chimära sjukdomen i hela befolkningen via överföring . Därför är det avgörande för den ovaxade att också kontinuerligt avgifta .

 

”Detta är en global fas III klinisk prövning för att utvärdera effektivitet, säkerhet, immunogenicitet av Ad5-nCoV tillverkad av Cansino och Beijing Institute of Biotechnology i hälsa vuxna i åldern 18 år och äldre.”

 

Så den brittiska regeringen är partner med det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för att utrota människor.

 

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade också på sin hemsida att vi befinner oss i en ebolavaccin Stage III Clinical Trial men senare skrubbade de bort det från deras hemsida.

 

Den amerikanska regeringen har testat denna bakteriekrigföringsteknik på sina egna militära trupper sedan 1950-talet, med hjälp av Adenovirus 4, Ad5 och Ad7 vektorer med HIV-kodande Envelope (clade C.1086). Ad7-vektorn som levereras i enteriska kapslar har använts för att ”vaccinera” amerikansk militärpersonal ”mot andnings- och gastrointestinala sjukdomar”, sedan 1970-talet.

 

Ebola och Marburg är GAIN-and-Loss-of-Function biovapen och båda är skapade med hjälp av ” Green Monkey disease ”, en chimär patogen som du kan köpa online !

 

 

Pharma-dödskulten framkallar sjukdomar med deras vaxxineracket och hittar på namn och syndrom som de sedan kan dra nytta av genom att ”behandla” senare när människor blir sjuka. Hur skulle livet vara utan Pharma-kartellen som invalidiserade våra barn och dödade friska människor i vetenskapens och medicinens namn?

 

Marburg är helt enkelt ebola med Ricin tillsatt för att göra det mer dödligt. Båda orsakar hemorragiska feber (VHF) och attackerar flera organsystem i kroppen, åtföljd av blödning.

 

Pharma-dödskartellen och eugenikerna har redan ett PCR-kit för att ”testa” för Marburgs sjukdom och ett vaxxin att immunisera mot, kallat RiVax. Huvudkomponenten i RiVax är ”en genetiskt förändrad version av ett Ricin-toxin.” Ricin är förresten giftigare än grafenoxid.

 

Jag tycker att det är hög tid att folk slutar lita på våra regeringar, slutar förlita sig på regeringen och tar ut våra barn från offentliga skolor, som Dr. Zev Zelenko sa till Alex Jones om Info Wars. Offra inte dina barn till Satan.

 

SE: Dr. Love’s Detox Protocol

 

För ytterligare information, tveka inte att kontakta mig: [email protected]

 

Källa till ovan citerat

https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/11/14/epigenetics-vaccines-are-deleting-human-genes-transfecting-cells-with-ebola-marburg/?

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

DOCTOR: MARBURG, AIDS, EBOLA IN VAXX, INTENTIONAL INFECTION UNDERWAY

Maskinöversättning

Den finska naturläkaren Ariyana Love säger att det finns ny forskning från Spanien som stöder idén att åtminstone vissa partier av vaccinet mot coronavirus innehåller grafenoxid. Hon berättar för Stew att grafenoxid ingår som ett sätt att leverera nanoteknik i blodet hos de vaccinerade, liksom komponenter från ebola- och Marburgviruset.

https://rumble.com/vp33it-doctor-marburg-aids-ebola-in-vaxx-intentional-infection-underway.html

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

  • att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

  • att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för
  • att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

  • att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för
  • att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

  • att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads e-postadress [email protected]

 

 

FAKTA & BEVIS

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

  • att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-15

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

 

Hittills har varje enskild pandemi som har dramatiserats visat sig vara ett fullständigt bedrägeri, och detsamma kan sägas om COVID.

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER COVID-19 BEDRÄGERIET?

Vilket lagstöd finns i svensk lagstiftning som säkerställer att Sveriges riksdags alla ledamöter ska beskydda kriminella VÄRLDSOMFATTANDE bedrägerier mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

”VACCINERNA” skadar och dödar mänskligheten, uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som ingen riksdagsledamot i Sveriges riksdag kan motbevisa. Varför beskyddar då SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter ”vaccinerna”, där det uppenbart inom skolmedicinen i Sverige, Sveriges alla Regioner(fd landsting), inte finns något lagstöd alls för skadar och dödar verksamhet i skolmedicinens yrkesverksamhet?

 

Sveriges alla Regioner har marknadsfört läkemedelsexperimentet som vanliga vaccin, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som är hugget som i sten. Alltså ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT som ännu inte är avslutat, men de ”vaccinerade” med injektionerna är inte informerade och upplysta(vilket lagstiftningen ger vid handen ska ske) om att de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta medicinska experiment/genetiska experiment med biovapnet ”vaccinerna”!

 

Detta ENORMA BEDRÅGERI MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn BESKYDDAS uppenbart av Sveriges riksdags alla ledamöter, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot, och så har ännu skett, och den enskilde riksdagsledamoten har på sig fram till 2021-11-20 att bevisa det, utifrån tidigare kommunicerats till varje enskild riksdagsledamot i massutskick till dessa.

 

Mycket viktig artikel publicerad av dr Mercola, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, läs hela artikeln och se dr Mercolas intervju med advokat Robert F Kennedy Jr, citat

26 miljoner barn kommer att få ett vaccin som har testats på 1 300 barn, med katastrofala resultat.

 

När det gäller COVID-19-pandemin, likställer Kennedy den med kulmen på Faucis karriär. I boken berättar han hur Fauci har varit en nyckelfigur i pandemiplanering – inte nödvändigtvis hur man förhindrar en, utan hur man skapar den, eftersom dödligheten i infektionssjukdomar hade sjunkit så dramatiskt att infektionssjukdomar blev en allt lägre prioritet.

 

Hittills har varje enskild pandemi som har dramatiserats visat sig vara ett fullständigt bedrägeri, och detsamma kan sägas om COVID. Hela tiden spenderades miljarder dollar på vacciner.

 

 

 

Fauci arbetar på uppdrag av Big Pharma

Kennedy fortsätter med att förklara hur Fauci arbetar på uppdrag av Big Pharma, och varför han har blivit så viktig för läkemedelsindustrin.

 

Fauci är ansvarig för en årlig budget på cirka 6,1 miljarder dollar. Han får ytterligare 1,6 miljarder dollar från militären för att göra biovapenforskning, vilket är där 68% av hans 437 000 dollar per årslön kommer ifrån. (Fauci är den högst betalda federala anställde i USA. Näst högst är presidenten, med 400 000 USD per år.)

 

Vaccinernas årtionde

Fauci har i sin tur varit med och skapat guldrushen för vaccinet. År 2000 träffade han Bill Gates, som bad att få samarbeta med NIH i ett avtal om att vaccinera hela världens befolkning med ett batteri av nya vacciner. År 2009 omdöptes detta avtal till ”Vaccinernas årtionde”, vars mål var att införa obligatoriska vaccinationer för alla vuxna och barn på planeten till år 2020.

 

Faucis dödliga, illegala experiment på barn

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Läs de bifogade pdf filerna, en maskinöversatt till svenska, en pdf fil originalspråket, se de bägge bifogade pdf filerna Robert F Kennedy Jr…..

Källa

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/14/the-real-anthony-fauci.aspx?

 

Vad som uttalas/framkommer i intervjun mellan dr Mercola och advokat Robert F Kennedy Jr kan du läsa, allt nertecknat, i bifogade pdf filen Dr Joseph Mercola…., då på engelska.

Källa

https://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/DrJosephMercola-TheRealAnthonyFauci-ASpecialInterviewWithRobertFKennedyJr.pdf

 

 

 

Videointervjun ser du här

THE REAL ANTHONY FAUCI- INTERVIEW WITH ROBERT F. KENNEDY JR.

https://www.bitchute.com/video/RKKzAkiNU9y1/

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu