• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 17 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 256

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 17

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 256

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

FAKTA; ”VACCINERNA” SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN

Jennifer Melin:
Från frisk och kry till rullstolsbunden på 10 dagar.
Här berättar hon själv om händelsen och hur hon har blivit behandlad av Region Västernorrland och Sundsvalls Tidning (Bonnier-media)

http://medborgarinitiativet.nu/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Spike-proteinvacciner är biologiska vapen riktade mot mänskliga barn.

 

2 993 400 dödsfall till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

280 490 000 skador till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

Ovedersägliga bevis för att COVID-vaccinerna är de mest dödliga vaccinerna i mänsklighetens historia

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Publicerat 2021-11-16 maskinöversättning, citat

Spike-proteinvacciner är biologiska vapen riktade mot mänskliga barn.

Covid-vacciner innehåller instruktioner för kroppen att tillverka nanopartiklar av spikeprotein . Dessa giftiga nanopartiklar attackerar kroppen från insidan och skadar till och med DNA-reparationsmekanismen som finns i kärnorna i mänskliga celler. Följaktligen är covid-vacciner ett biologiskt vapen som används för att förstöra människoliv.

 

När de injiceras i barn med tillstånd från sina föräldrar, offrar dessa föräldrar sina barn och dömer dem till döden.

 

Massvaccinationen av barn med spike proteininjektioner har ingen som helst vetenskaplig eller medicinsk motivering och verkar konstruerad för att berika Big Pharma samtidigt som man massmördar unga människor.

https://www.afinalwarning.com/571772.html

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 256

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

Frågan är om SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ska rannsakas inför domstol och där dömas till lagens strängaste straff utifrån delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och Folkmord, finns det någon annan viktigare fråga än denna?

 

DU förstår frågan ännu bättre efter att läst hela dagens massutskick, om du inte förstår då är DU förmodligen inte läskunnig, eller hur?

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

 

FAKTA & BEVIS; STOPPA OMEDELBART ”VACCINERNA”

 

Bradford Hill-kriterierna är uppfyllda – COVID-sprutor orsakar dödsfall

 

”En ny kostnads-nyttoanalys i bästa fall visade mycket konservativt att det finns fem gånger så många dödsfall som kan tillskrivas varje ”vaccination” jämfört med de som kan tillskrivas COVID-19 i den mest utsatta befolkningsgruppen 65+.

 

Hos yngre personer och barn kommer risken förknippad med COVID-sprutan, jämfört med risken för COVID-19, att vara ännu större.

 

 

Publicerat 2021-11-17

 

Enligt en analys från september 2021, som bygger på konservativa, bästa möjliga scenarier, har COVID-skotten dödat fem gånger fler äldre (65+) än infektionen.

 

Hos yngre personer och barn kommer risken förknippad med COVID-sprutan, jämfört med risken för COVID-19, att vara ännu större.

 

Uppgifter visar att högre vaccinationsfrekvens inte leder till lägre antal fall av COVID-19.

 

COVID-sprutor är ett episkt misslyckande. USA:s Centers for Disease Control and Prevention rapporterar att de har mer än 30 000 spontana rapporter om antingen sjukhusinläggningar och/eller dödsfall bland de fullt vaccinerade; uppgifter från Centers for Medicare & Medicaid Services visar att 300 000 vaccinerade CMS-mottagare har lagts in på sjukhus med genombrottsinfektioner; 60 % av de äldre över 65 år som lagts in på sjukhus på grund av COVID-19 har vaccinerats.

 

 

50 % av de rapporterade dödsfallen efter COVID-19-”vaccination” inträffar inom 24 timmar, 80 % inträffar inom den första veckan. Enligt en rapport har 86 % av dödsfallen ingen annan förklaring än att det rör sig om en biverkning av vaccinet. I en skandinavisk studie konstaterades att cirka 40 % av dödsfallen efter Jab bland äldre på äldreboenden är direkt orsakade av injektionen.

 

 

Den 26 oktober 2021 publicerade Global Research en intervju med dr Peter McCullough, där han granskar och förklarar resultaten av en studie från september 2021 som publicerades i tidskriften Toxicology Reports, där det står:1

 

”En ny kostnads-nyttoanalys i bästa fall visade mycket konservativt att det finns fem gånger så många dödsfall som kan tillskrivas varje vaccination jämfört med de som kan tillskrivas COVID-19 i den mest utsatta befolkningsgruppen 65+.

 

Risken för dödsfall till följd av COVID-19 minskar drastiskt när åldern sjunker, och de långsiktiga effekterna av vaccinationerna på lägre åldersgrupper kommer att öka deras risk-nyttaförhållande, kanske avsevärt.”

 

McCullough har oklanderliga akademiska meriter. Han är internist, kardiolog, epidemiolog och professor i medicin vid Texas A&M College of Medicine i Dallas. Han har också en magisterexamen i folkhälsa och är känd för att vara en av de fem mest publicerade medicinska forskarna i USA, förutom att han är redaktör för två medicinska tidskrifter.

 

 

Bradford Hill-kriterierna är uppfyllda – COVID-sprutor orsakar dödsfall

 

McCullough fortsätter med att förklara Bradford Hill-kriteriet för orsakssamband, som är ett av de sätt på vilka vi faktiskt kan fastställa att skotten verkligen dödar människor. Vi har inte att göra med tillfälligheter.

 

”Den första frågan vi skulle ställa är: ”Har vaccinet en verkningsmekanism, en biologisk verkningsmekanism, som faktiskt kan döda en människa?”. Och svaret är ja! eftersom vaccinerna alla använder sig av genetiska mekanismer för att lura kroppen att göra virusets dödliga spikprotein.

 

Det är mycket tänkbart att vissa människor får i sig för mycket budbärar-RNA och att de producerar ett dödligt spikprotein i känsliga organ som hjärnan, hjärtat eller någon annanstans. Spikeproteinet skadar blodkärl, skadar organ och orsakar blodproppar. Så det ligger väl inom verkningsmekanismen att vaccinet kan vara dödligt.

 

Någon kan få en dödlig blodpropp. De kan få dödlig hjärtmuskelinflammation. FDA har officiella varningar om myokardit. De har varningar för blodproppar. De har varningar om ett dödligt neurologiskt tillstånd som kallas Guillain-Barré syndrom. Så FDA:s varningar, verkningsmekanismen, säger tydligt att det är möjligt.

 

 

Det andra kriteriet är: Är det en stor effekt? Och svaret är ja!

Detta är inte en subtil sak. Det handlar inte om 151 jämfört med 149 dödsfall. Det handlar om 15 000 dödsfall. Så det är en mycket stor effektstorlek, en stor effekt.

 

 

Det tredje [kriteriet] är: ”Är det internt konsekvent?”. Ser du andra saker som potentiellt kan vara dödliga i VAERS? Ja!

Vi ser hjärtattacker. Vi ser slaganfall. Vi ser myokardit. Vi ser blodproppar, och vad som helst. Så det är internt konsekvent.

 

”Är det externt konsekvent? Det är nästa kriterium. Om man tittar på MHRA, systemet med gula kortet i England, har man funnit exakt samma sak. I EudraVigilance-systemet i [Europa] har man funnit exakt samma sak.

 

Så vi har faktiskt uppfyllt alla Bradford Hill-kriterierna. Jag kan säga er med en gång att COVID-19-vaccinet, ur ett epidemiologiskt perspektiv, orsakar dessa dödsfall eller en stor del av dem.”

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Källa till ovan maskinöversatt och citerat

https://www.globalresearch.ca/covid-jab-far-more-dangerous-than-advertised/5761826

 

 

 

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att THE VACCINE IS MORE DANGEROUS THAN COVID-19?

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

 

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”!

 

VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

 

 

 

Detta fynd kan bara beskrivas som en sann ”skräck” i dess implikationer.

 

Fantastisk ny forskning publicerad i Viruses , en del av SARS-CoV-2 Host Cell Interactions-utgåvan av MDPI(Open Access Journals) avslöjar att vaccinspiksproteiner tränger in i cellkärnor och orsakar förödelse på cellernas DNA-reparationsmekanism, vilket undertrycker DNA-reparation med så mycket som 90 %.

 

Forskningsuppsatsen har titeln ”SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro” och är författad av Hui Jiang och Ya-Fang Mei, vid Institutionen för molekylär biovetenskap, The Wenner– Gren Institutet, Stockholms universitet, SE-10691 Stockholm, Sverige, respektive Institutionen för klinisk mikrobiologi, Virologi, Umeå universitet, SE-90185 Umeå, Sverige. 

 

LÄS MER OCH LYSSNA PÅ PODDEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/567688.html

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads e-postadress [email protected]

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-17

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

FAKTA & BEVIS

VAERS medger att mindre än 1 % av alla biverkningar av vacciner rapporteras. Samma torde gälla inom EU och SVERIGE då skolmedicinens läkare uppenbart är partiska, osakliga och därmed ett ENORMT HOT mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

Varför BESKYDDAR Sveriges Riksdags alla ledamöter den skolmedicinska yrkes skadar och yrkes dödar verksamheten som sker globalt och nationellt bl.a. med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter för att BESKYDDA Brott Mot Mänskligheten / Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

 

FAKTA & BEVIS

Noteras särskilt; förmodligen är endast ca 1 % rapporterat in till VAERS registret i USA och Europeiska databasen, de amerikanska läkarna, de Europeiska läkarna och de svenska skolmedicinens läkare, är uppenbart partiska och medlöpare till den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins generella och systematiska yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet, läs mer i den delen här

 

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Maskinöversättning, fakta och bevis, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

VAERS medger att mindre än 1 % av alla biverkningar av vacciner rapporteras

 

De som står bakom Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) har i ett tidigt bidrag medgett att ”mindre än 1 % av alla biverkningar av vaccin rapporteras”:

 

”Biverkningar av läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. Även om 25 % av ambulans patienterna drabbas av en läkemedelsbiverkan rapporteras mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av de allvarliga händelserna till Food and Drug Administration (FDA).

 

På samma sätt rapporteras mindre än 1 % av biverkningarna av vacciner.

Den låga rapporteringsfrekvensen förhindrar eller försenar identifieringen av ”problematiska” läkemedel och vacciner som äventyrar folkhälsan.”

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/vaers-admits-fewer-than-1-vaccine-adverse-events-reported/5760046?

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Dessa siffor om skador/dödsfall utifrån Europeiska databasen över biverkningar, ger följande verklighet, se artikel nedan, som är av datum 2021-11-16, se därtill artikeln ovan om VAERS medger att mindre än 1 % av alla biverkningar av vacciner rapporteras;

 

2 993 400 dödsfall till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

280 490 000 skador till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

 

Alltså utifrån FAKTA och BEVIS skulle DÖDAR & SKADAR ”vaccinerna” varit STOPPADE för länge sedan!

 

 

Publicerat 2021-11-16 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

29 934 dödsfall 2 804 900 skador till följd av COVID-sprutor i den europeiska databasen över biverkningar

 

https://www.globalresearch.ca/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-european-database-adverse-reactions-corporate-journalists-pericarditis-pfizer-shots/5761811

 

 

 

 

Publicerat 2021-11-16 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Ovedersägliga bevis för att COVID-vaccinerna är de mest dödliga vaccinerna i mänsklighetens historia

 

Här är tre ointagliga bevis på att covid-vaccinerna är de farligaste i historien och bör omedelbart tas bort:

 

  1. De VAERS Data visar 8,456 dödsfall i USA (OBS: Om du använder openvaers, se till att ”dra i spaken” för att visa endast inrikes). Även om man använder de mest konservativa antagandena om 223 dödsfall i bakgrunden (den högsta årliga dödssiffran i VAERS historia för inhemska dödsfall), är detta 8 233 ”överskott” dödsfall. Något orsakade dessa dödsfall. Det är en STOR siffra. Det är en folkhälsokatastrof . Om det inte var vaccinet, vad fann CDC som orsakade alla dessa överflödiga dödsfall? Ingenting! Absolut ingenting!

 

Observera att jag inte ens behövde multiplicera med VAERS underrapporteringsfaktor (URF) på 41 ( beräknad via CDC:s egen metodik). Det finns bara 226 miljoner vaccinerade. Det är en dödlighet från vaccinet på minst 36 dödsfall per miljon vaccinerade (förutsatt att den mest konservativa möjliga URF av 1).

 

Det är 36 gånger mer dödligt än det dödligaste vaccinet i mänsklighetens historia , ett vaccin som är för osäkert att använda. Det har ingen verksamhet att vara på marknaden. Observera att alla rapporter i VAERS valideras av HHS innan de tillåts visas i VAERS. Det händer misstag. Det finns minst 2 rekord av 1,6M i VAERS som spelades, ett av Dr. David Gorski (som är stolt över att bryta mot federal lag för att göra det).

 

 

  1. En framstående grupp neurologer med 20 000 patienter har haft cirka 2 000 patienter med vaccinrelaterade biverkningar. I praktikens 11-åriga historia har de aldrig haft en patient med en vaccinrelaterad biverkning. Även om detta kan hända bara av otur, är chansen att det händer av ”otur” mindre än 1 på 10**100, dvs omöjligt.

 

Detta är en enorm ökning av betydande neurologiska händelser som är oförklarlig om vaccinerna är säkra. Detta är ytterligare bevis på att ökningen av händelserna som rapporterats i VAERS inte är ”stimulerad rapportering.” OBS: Läkarna kommer inte att träda fram offentligt av rädsla för vedergällning (förlust av medicinsk licens). Det är därför ingen vet. Med läkarnas tillstånd avslöjar jag det gärna till NY Times eller annan påstådd ansedd nyhetskälla under NDA om de vill göra en berättelse om den.

 

 

  1. Och så finns det en 60-faldig ökning av antalet biverkningar som händer framför våra ögon . Svårt att förklara eftersom det aldrig hände innan vaccinerna rullade ut.

 

När jag säger oåterkallelig menar jag att ingen kan argumentera med bevis för att dessa hände på grund av något annat än vaccinet som den primära orsaken. ”Att använda bevis” är nyckeln. Folk för handviftande argument hela tiden för att ifrågasätta hypoteser. Det som spelar roll är argument med stödjande bevis . Det verkar vara obefintligt i alla tre fallen.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/unassailable-proof-covid-vaccines-most-deadly-vaccines-human-history/5761808

 

 

 

 

Den världskände spetsspecialist sakkunnige advokaten Robert F Kennedy Jr delger mänskligheten fata och bevis, läs hela artikeln och se videon, ca 2 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-11-16, maskinöversättning, citat

RFK Jr. släpper COVID-vaccinbomb – säger att Jab ”dödar fler människor än alla vacciner tillsammans”.

 

”Det har rapporterats 17 000 dödsfall till VAERS från Covid-vaccinerna”, säger Kennedy, som är professor vid Pace University. ”Och det är fler, under de senaste åtta månaderna, än alla vacciner – de miljarder och åter miljarder vacciner – tillsammans under de senaste 30 åren.

 

https://www.redvoicemedia.com/2021/11/rfk-jr-drops-covid-vaccine-bomb-says-jab-is-killing-more-people-than-all-vaccines-combined/?utm_source=right-rail-latest

 

 

 

Se videon och sprid vidare, ca 2 minuter, publicerat 2021-11-16, maskinöversättning, citat

Robert Kennedy säger att COVID har använts för att avskaffa rättighetsförklaringen

https://www.redvoicemedia.com/video/2021/11/robert-kennedy-says-covid-has-been-used-to-eliminate-the-bill-of-rights/?utm_source=right-rail-latest

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel av journalisten Jesper Johansson, läs hela, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Corona – ett större hot mot folkstyre än folkhälsa?

 

Vilket pris är det värt att betala för att råda bot på en världsomspännande sjukdom och vilka mekanismer är i spel just nu? När covid-19 sprider sig över världen så reagerar beslutsfattare i land efter land med drakoniska åtgärder i syfte att hejda en smitta och skydda sina befolkningar. Kan vi vara säkra på att våra friheter inte går förlorade för överskådlig tid?

 

En av Amerikas grundare och senare president Benjamin Franklin sägs ha sagt

 

”Den som önskar ge upp sin frihet för att uppnå trygghet kommer inte att få, eller förtjäna, endera.” 

 

Kanske är det dags att jordens befolkning börjar minnas de orden.

 

Läs mer

https://www.perspektiv.tv/2021/10/18/corona-ett-storre-hot-mot-folkstyre-an-folkhalsa/

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, publicerat 2021-11-15, citat

7 stämningar som ifrågasätter COVID-vaccinplikt för amerikanska militärer

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/569779.html

 

 

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikel av 2021-11-15, citat

Associated Press medger nu att VACCINERADE människor sprider covid och fyller sjukhus, hävdar att BOOSTER SHOTS är svaret

 

Mainstreammedia börjar äntligen erkänna att de ”fullständigt vaccinerade” är ansvariga för att amerikanska sjukhus översvämmas av sjuka och döende patienter. Det enda problemet är att medias ”lösning” är att injicera människor med fler ”boosters”.

 

Hela den här falska plandemin skulle ha varit ett avlägset minne redan om folk bara ignorerat media-pharma-regeringens propagandamaskin och istället förlitat sig på sina egna känslor (förutsatt att någon fortfarande har dessa) istället.

 

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/570887.html

 

 

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikel av 2021-11-15, citat

Tyska kliniken slutar ge anställda covid-19 booster shots efter rapporter om negativa effekter

 

Det finns inga vetenskapliga bevis för att boosters är nödvändiga

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/570549.html

 

 

 

 

MEDICINSK TYRANNI & GALNA POLITIKER, SOM SYNES FULLBLODS SOCIOPATER/PSYKOPATER

 

2021-11-16 ”VACCINERNA” DÖDAR ÄVEN JULEN OCH JULTOMTÉN, alltså där som synes alla är ”vaccinerade”, vilken galen värld vi lever i! Du förstår mer om pågående fullständiga vansinne efter att läst denna artikel, citat

The Most Vaccinated Place In The World Just Cancelled Christmas

Still think it’s all been about a virus? Think again. Gibraltar has just cancelled Christmas. Gibraltar is the most vaccinated place on Planet Earth. What kind of fuckery is this?

 

The Gibraltarian government has just announced that “official Christmas parties, official receptions and similar gatherings” have been canceled.

 

 

Health Minister Samantha Sacramento said this week:

 

“The drastic increase in the numbers of people testing positive for Covid-19 in recent days is a stark reminder that the virus is still very prevalent in our community and that it is the responsibility of us all to take every reasonable precaution to protect ourselves and our loved ones.”

 

 

I laughed so hard I nearly choked when I read that Gibraltar is 118 per cent fully-jabbed. Yes, read that back. How is that possible? Well, according to rt.com statisticians:

 

More than 118% of Gibraltar’s population are fully vaccinated against Covid-19, with this figure stretching beyond 100% due to doses given to Spaniards who cross the border to work or visit the territory every day. Gibraltar’s entire adult population has been fully vaccinated since March, and masks are still required in shops and on public transport. 

 

That is mind-bending for someone like me who struggled with basic maths in high school.

 

No-one dares to say it. Why are so many fully-jabbed coming down with covid? Why are the jabs not preventing transmission? What’s really going on?

 

I’m like patience on a monument over here, waiting for a mainstream reporter to break ranks and cry “bullshit.”

It’s the hope that kills you.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://richieallen.co.uk/the-most-vaccinated-place-in-the-world-just-cancelled-christmas/

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu