• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 27 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 264

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 27

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 264

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM SKULLE VARIT STOPPAT FÖR LÄNGE SEDAN UTIFRÅN FAKTA & BEVIS REDOVISADE I MASSUTSKICKEN

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Det finns nu 365 studier som bevisar effekten av Ivermektin och HCQ vid behandling av COVID-19

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/now-365-studies-prove-efficacy-ivermectin-hcq-treating-covid-19-will-anyone-confront-fauci-medical-elites-deception/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 264

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

 

En tickande tidsbomb: Experten säger att injektioner med biologiska vapen förstör immunsystemet

 

 

 

Publicerat 2021-11-26 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, om ”vaccinerna” som dödar mänskligheten och förstär immun försvaret, citat

Ticking Time Bomb: Expert Says Bioweapons Injections Are Destroying Immune System

 

 

Se video intervjun och sprid vidare

https://rumble.com/vpue9z-ticking-time-bomb-expert-says-bioweapons-injections-are-destroying-immune-s.html

 

 

 

 

 

Protestera mot vaccinpass!

Gör något!

Ring din riksdagsledamot. och fråga varför vi ska ha vaccinpass eftersom det strider mot vår grundlag. Skicka videon till alla riksdagsledamöter, alla ledamöter i regionerna Alla befattningshavare

Se videon och gör något, alla kan göra något ingen kan göra allt, maskinöversättning, ca 17 minuter, citat

Den avgörande tidpunkten – NWO

 

https://rumble.com/vpe5hi-the-pivotal-moment-nwo.html

 

 

 

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM STRIDER MOT NURNBERG KONVENTIONEN, HESLINGFORS DEKLARATIONEN, BARNKONVENTIONEN OCH SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN MED MERA

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM SKULLE VARIT STOPPAT FÖR LÄNGE SEDAN UTIFRÅN FAKTA & BEVIS REDOVISADE I MASSUTSKICKEN

 

Att Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn inte värnar nationen Sveriges medborgares/invånares och barns liv, hälsa framtida livskvalitet är påvisat gång efter annan i dessa massutskick, det är därtill erkänt sakförhållande och notoriska fakta, styrkta av bevis, som ingen bestridit i denna av de farligaste KLANERNA i Sveriges historia.

 

Alltså  dessa i denna KLAN är uppenbart FÖRRÄDARE, som beskyddar en global och nationell skolmedicinsk generell och systematisk yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”, före att beskydda nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, som enligt svensk grundlag Regeringsformen är deras uppdrag, dvs. att bl.a. vara opartiska, sakliga och objektiva, vilket dessa i denna KLAN bevisligen inte är.

 

 

 

 

”Vi som ligger bakom Folkdomstolen och Värna Svea är medborgare som inte längre vill underkasta oss en främmande fientliga makt som också nu hotar våra barn. Vi vill återta landet i enlighet med de plikter som krävs av varje medborgare som värnar Sveriges frihet och integritet.”

 

 

Det kom ett mail som du idag ska få del av, mailet kom från Börje Peratt, som har ett hjärta som klappar för nationen SVERIGE, vårt vackra och underbara land med demokrati, rättssäkerhet, yttrandefrihet med mera(som vi minns det, men idag är något helt annat efter det planerade CORNA BEDRÄGERIET/PCR BEDRÄGERIET) här om Börje Peratt och hans bakgrund

 

 

https://peratt.se/

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television. Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- ”Om medvetandets uppkomst”.

 

 

 

Här får du del av mailet som kom från Börje Peratt denna dag, citat

 

Delgivning om domslut: Agnes Wold

 

Från: Börje Peratt <[email protected]>
Skickat: den 27 november 2021 09:39
Till: Ulf Bittner <[email protected]>
Ämne: Delgivning om domslut: Agnes Wold

 

 

Hälsningar
Börje

 

Delgivning: https://varnasvea.wordpress.com/delgivning-om-domslut-agnes-wold/

 

Ämne:

Agnes Wold, Svenska Folkdomstolen har dömt dig för: §5 Folkmord på den svenska befolkningen och §6 Framkallande av masshysteri och psykiska trauman
Datum: 27 november 2021 09:05:50 CET

 

Till: Agnes Wold <[email protected]>

 

Agnes Wold du skrev/sa tidigt att du aldrig trodde att Folkhälsomyndigheten skulle ge råd om att “vaccinera” barn. Och sedan när FHM beslöt om att propagera för att injicera barn och gravida med icke vetenskapligt godkänd och obeprövad ”c19dekokt” så gick du offentligt i media ut med ditt fulla stöd för denna c19dekokt. Trots mängder av rapporter om skador och död av sådan injicering.

(Ingen seriös läkare, medicinsk forskare kallar det vaccin)

 

 

Svenska Folkdomstolen har i två domar §5.3 (Generell) och §6.4 (Agnes Wold) med nära 7000 röstande dömt dig och beslutet blev ovillkorligt. Drygt 95% av de röstande anser dig personligt ansvarig för alla som skadas och dör av denna process.

 

 

Svenska Folkdomstolens beslut med bevis för dina uttalanden rapporterad här: https://humanismkunskap.org/2021/10/15/agnes-wold-domd-av-folkdomstolen-for-bedrageri-vilseledning-och-brott-mot-manskligheten/#comment-17036

 

 

Officiellt beslut här: https://varnasvea.wordpress.com/domslut/

 

Innan verkställighet är domarna opinionsbildande.
Det innebär också att du är ”fredlös” i offentliga media innan makten finns att ställa dig inför rätta och placera dig i fängelse.

 

Agnes Wold delgiven 2021-11-27

 

Värnas Svea

Svenska Folkdomstolen

 

Slut citat

 

 

 

 

 

Här nedan om Värna Svea, citat

Värna Svea

Försvara demokratin, beskydda nationen, bistå de utsatta, vårda friheten, bygg upp samhället

 

Larm

Sverige står sedan 2020 under främmande fientlig makts kontroll. Strategin har varit att använda hotet om sjukdom som vapen.

Med den Stora Lögnen har fientlig makt via Världshälsoorganisationen WHO tagit över hälsovårdande myndigheter, beordrat orimliga och samhällsskadliga restriktioner, övergett våra lagar och tvingat på befolkningen ett oprövat ”vaccin”. Dessa injektioner strider mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och är enligt patientlagen (och en rad konventioner) olagliga. I praktiken är det ett biovapen som allvarligt skadar immunförsvaret hos den vaccinerade. Därmed är det inte bara ett angrepp på enskilda människor utan hela mänskligheten. Med all kännedom om skade- och dödsrisk från dessa injektioner är denna kampanj att betrakta som brott mot mänskligheten.

”Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.” (Dr Roger Hodkinson)

Sveriges riksdag har svikit vår demokrati och landets medborgare. Riksdagen har i mars 2020 installerat en krigsdelegation, hemförlovat majoriteten av folkvalda och med återstående dryga 50 ledamöter förklarat att Sverige är i krig mot ett virus. Samtidigt har man aktiverat en pandemilag vilket är olagligt av flera skäl. En krigsdelegation får enligt brottsbalken inte vare sig skapa eller eller instifta nya lagar. I själva verket är det en förrädisk taktik för att skrämma folket till lydnad.

Genom att med ansenlig korruption överta kontrollen av massmedierna har främmande fientlig makt i konspiration med ledande inhemska gestalter och dess kollaboratörer genomfört den Stora Lögnen vilket orsakat masspsykos och sått split mellan vänner, släktingar och arbetskamrater.

Dessutom har främmande fientlig makt (Klaus Schwab: World Economic Forum, Rockefeller Foundation, Bill Gates och Anthony Fauci samt framträdande läkemedelsbolag såsom Pfizer) genom Lock Step, i konspiration med nyckelpositioner i Sverige undergrävt ekonomin och stora delar av samhällets verksamheter vilket har eliminerat många av de utkomstmöjligheter som utgör våra yrken och utbyten av varor och tjänster.

Vi anser att stora delar av landets folkvalda politiker, myndigheter och medier har, antingen omedvetet lockats in i eller alternativt medvetet sålt sig till att bedriva en agenda som utlämnat oss till fientliga särintressen. Det är ett allvarligt brott mot plikten att verka för landets och befolkningens bästa och sveket har blottat oss för angrepp som hotar hela vår existens, vårt samhälle och våra liv. De som anslutit sig till främmande fiende och genomfört fientlig undergrävande agenda har begått högförräderi och därför vädjar vi till varje medborgare och boende i Sverige av försvara vårt land och att ta ställning för den plikt som ålägger oss enligt lagen.

Den som nu: 1) trots avslöjanden om det fientliga angreppet och 2) trots fakta om konsekvenserna av fientliga åtgärder och 3) trots insikter om eget personligt ansvar, medverkar till den katastrof som drabbar oss, riskerar att ställas till svars.

Vi har inrättat en Folkdomstol där du kan ge din röst på dem som anklagas för att ha planerat och genomfört dessa brott. Under rubrik ”C-bedrägeriet och landsförräderi” har under hösten pågått en aktivitet där man kunnat medverka med sin röst och markera vilka man anser vara skyldiga, medskyldiga eller oskyldiga. Denna opinionsskapande aktivitet är nu avslutad och presenterad under Domslut. Dessa domslut kommer att publiceras i lämpliga sammanhang och på sociala medier. Exempel: Agnes WoldStefan LöfvénUlf Kristersson. I ett maktskifte kan detta ligga till grund för rättslig prövning.

Vi som ligger bakom Folkdomstolen och Värna Svea är medborgare som inte längre vill underkasta oss en främmande fientliga makt som också nu hotar våra barn. Vi vill återta landet i enlighet med de plikter som krävs av varje medborgare som värnar Sveriges frihet och integritet.

Vi är Värna Svea

Slut citat, källa till ovan citerat

https://varnasvea.wordpress.com/home/

 

PCR BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN

En planerad pandemi, plandemi, som Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar, eftersom ”vaccinerna” inte STOPPATS av knapptryckarna i Sveriges riksdag.

Alltså Sveriges riksdag är lika korrupta som WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot.

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO……

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-27

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

Publicerat 2021-11-26 Läs denna mycket viktiga artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Världen ett ”Absurdistan ” – En vitskrift om den så kallade pandemin

Gunnar Söderberg

 

26 november, 2021

 

 

Sedan det utropades en pandemi i början av 2020 har världen kraftigt förvandlats. Etablerade sanningar har övergivits liksom etik, moral och juridik. Någon egentlig pandemi existerar inte.

Vi har en ”PCR testpandemi”

Syftet med påstått ökade smitt siffror är att skrämma människor till att injicera sig. I detta har olika mantran använts under måttot – ju värre lögn, desto svårare att tro att det är en lögn.


Det nu aktuella mantrat är att smittan ökar och att det därför måste till ytterligare restriktioner och nya sprutor. Detta trots att det är de personer som tagit sprutan som i ökande grad fyller sjukhusen!

Betydligt fler dör av injektionerna än av Covid 19 och även vältränade idrottare drabbas.

I massinjiceringarna kombineras biokemi och digital teknik i en biokemisk krigföring.

Detta bryter mot Nürnberg konventionen och påstås utgöra det största brottet mot mänskligheten någonsin. Nürnberg konventionen tillkom efter rättegångarna mot förövarna av de medicinska övergreppen från nazismen under andra världskriget.

Detta för att förhindra att något liknande skulle kunna hända igen. Och nu sker det åter fast i mycket större skala. Integritetsberövande åtgärder införs i land efter land under en tilltagande fascism.

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://humanismkunskap.org/2021/11/26/varlden-ett-absurdistan-en-vitskrift-om-den-sa-kallade-pandemin/

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE_t2toNSr4

 

 

Trevlig 1:a advent till alla läsare och mottagare av massutskicket, sprid det vidare och tänd din LJUSA KRAFT, för detta ”vaccin” vansinne ska STOPPAS, ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu