• Arkiv

SVERIGE GRANSKAS — VIDEO om Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk om hur SVERIGES ALLA 21 REGIONERN via enorma ekonomiska incitament GROVT BEDRÄGLIGT & UPPSÅTLIGT lurat nationen Sveriges Folk & Barn

- att deltaga i det värsta och grövsta MEDICINISKA BEDRÄGERIET i mänsklighetens historia och där de BEDRAGNA ”vaccinerade” inte alls informerats om

- att dessa är försöksråttorna i detta LÄKEMEDELS EXPERIMENT och

- att de 21 Regionerna(fd landsting) undanhållit att ”vaccinerna” generellt och systematiskt SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS — VIDEO om Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angende-ekonomiska-incitament-i-frga-.html

 

 

Undertext till videon

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Region Västernorrland angående enorma ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna” och det största BEDRÄGERIET i Sveriges historia

 

 

Region Västernorrland har genomfört, som en del av Sveriges alla 21 Regioner, dvs. VÅRD SVERIGE, en del av SS(Staten Sverige), vad som bevisligen strider mot Nürnberg konventionen, Helsinforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag 3och 4 kapitlet, och dessutom innefattar det största och värsta BEDRÄGERIET i svensk historia, nämligen marknadsfört uppsåtligt grovt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament de DÖDLIGASTE och synnerligen SKADLIGASTE ”VACCINERNA” I VÄRLDSHISTORIEN som vanliga vaccin till nationen SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

Varken Sveriges regering eller Sveriges riksdags alla ledamöter har kunnat bevisa motsatsen, trots att dessa bevisligen har fått och haft den möjligheten, då dessa också får del av massutskicken.

 

 

Begär återigen att Sveriges Regering och Sveriges riksdags alla ledamöter, i den delen innefattar begäran att varje enskild riksdagsledamot bevisar dennes ställningstagande, bevisar det motsatta offentligt mycket skyndsamt.

 

 

Dvs. om dessa är för eller emot nationen SVERIGES FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet, dvs. om dessa är involverade i ett GLOBALT och nationellt enormt BEDRÄGERI OCH MEDICINSKT EXPERIMENT med enorma ekonomiska incitament, ett bedrägeri och läkemedels experiment(som avslutas först 2023) med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som synes bevisligen får effekten av BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD, dels globalt och dels nationellt.

 

 

Emotser och begär därtill att varje enskild riksdagsledamot kommunicerar dennes enskilda ställningtagande i epost till undertecknad epost adress [email protected] för att vidarebefodras till advoka dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee

 

 

 

 

Inspelare av samtalet är SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

 

 

Källa:
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/10/sverige-granskas-ulf-bittner-ringer-upp-region-vasternorrland-angaende-enorma-ekonomiska-incitament-i-fraga-om-vaccinerna-och-det-storsta-bedrageriet-i-sveriges-historia/

 

 

 

Om och av Ulf Bittner kan du läsa mer här
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu