• Arkiv

Archive for december 19th, 2021


Region Västernorrland anmäls för synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt uppsåtligt BEDRÄGERIE till Åklagarkammaren i Sundsvall 2021 12 19

      NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!     OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!   Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia       Corona […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu