• Arkiv

Varför dör barnen nu?

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN DÖDAR NÄSTAN DUBBELT SÅ MÅNGA BARN SOM COVID

 

 

Publicerat 2021-12-15 Denna mycket viktiga artikel och video bör få alla regimer i världen att STOPPA ”VACCINERNA”!

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar uppenbart bevisligen den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som skolmedicinen och Sveriges 21 Regioner tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver med SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET som inte alls finnes något lagstöd för.

 

 

Alltså erkänt sakförhållande och notoriskt faktum då Sveriges riksdags alla ledamöter har fått och erbjudits möjligheten till att fullständigt opartisk, sakligt och objektivt bevisa det motsatta, men inte alls förmått sig till det som enskild riksdagsledamot.

 

 

TYSTNADS KULTUREN visar därmed på

 

  • att dessa alla enskilda riksdags ledamöter tiger och samtycker.

 

Se videon och läs hela artikeln och sprid vidare, skriv till din riksdagsledamot och avkräv denne enskilde riksdags ledamot lagstödet för

 

  • att denne enskilde riksdags ledamot BESKYDDAR KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET i och med att ”vaccinerna” det största och värsta BEDRÄGERIET i svensk och global historia mot mänskligheten inte STOPPAS.

 

 

Påminn din riksdagsledamot om att Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner i avtal säkerställt

 

  • att med ekonomiska incitament grovt uppsåtligt planerat och BEDRÄGLIGT marknadsfört ”vaccinerna”/Biovapnen/ injektionerna som vanliga vaccin, vilka dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Dessa av Sveriges alla 21 Regioner marknadsförda som vanliga vaccin är för det första ett MEDICINSKT  EXPERIMENT, som pågår till 2023, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i ett läkemedels experiment, det största och värsta i mänsklighetens historia, som därtill strider mot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen, svensk grundlag, Patientlag med mera.

 

 

Och inte att förglömmas

 

  • att detta har undanhållits planerat och uppsåtligt av Sveriges regering, Sveriges Kommuner och Regioner och av alla Sveriges 21 Regioner, som uppenbart tillsammans uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament effektuerat det största och värsta BEDRÄGERIET i nationen Sveriges historia mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

Maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln och se videon, citat

 

COVID-19- ”vacciner” har dödat nästan dubbelt så många barn som viruset i sig

 

Läs hela artikeln och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 https://www.afinalwarning.com/578473.html

 

 

 

Läs också vad som delges i denna pdf fil

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

Du kan läsa ytterligare mera här om pågående BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges FOLK & BARN

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu