• Arkiv

Mikael Nordfors intervjuas av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner 2022 06 11

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 ”Vi tror att en ny organisationsmodell och ett politiskt system som kallas Demosokrati, eller ”flytande demokrati” kan bli ett motgift mot de korrupta makthierarkier som för närvarande styr vår värld. Demos betyder folket, Sophus visdom och Kratia makt på grekiska. Demosokrati skapar ett klokt styre genom att kombinera den stora massans lokalkännedom och erfarenheter med experternas kunskap, experter som i detta system inte är korrupta.”

 

Se intervjun och sprid den vidare i alla dina nätverk

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar författaren, föreläsaren, läkaren doktor Mikael Nordfors om bl.a. boken DEMOSOKRATI, SPARTACUS 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=31_jJaJeKtA

 

Finns också på BITCHUTE

https://www.bitchute.com/video/1IBsLkc3oQ52/

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu