• Arkiv

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 15

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 15 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 358

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Bifogade PDF filer till detta massutskick

 

Deagel-Analysis-updated

 

The Top 10 Scariest Things to Come Out of the WEF

 

 

WEF  GLOBALISTERNA PLANETENS DÖDLIGASTE MAFFIA – PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

 

Injektionerna har varit till långt mer skada än nytta!

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7134197/posting/det-gigantiska-covid-bedr%C3%A4geriet

 

Om Folkhälsomyndigheten / FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN och deras medlöpare i PCR test bedrägeriet / Brott Mot Mänskligheten och DÖDAR ”vaccinerna”/ biovapen/ planerat överlagt mord med mera

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVTS er i detta massutskick.

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

 

OM DE SK ”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT

Genom att skapa en ”pandemi” har de lyckats göra miljoner friska människor till lönsamma kunder, som nu långsamt låter sig förgiftas av deras sprutor

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7135383/posting/l%C3%A4kemedelsindustrin-styr

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 358

Hjälp till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 

Delgivning om DELAKTIGHET och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera,

alltså bl.a. med de sk ”vaccinerna” och de sk ”medicinerna”, till Sveriges riksdags alla politiska partier och därmed till Sveriges riksdags alla enskilda riksdagsledamöter och deras medlöpare

 

Medlöparna innefattar bl.a. Sveriges Regering, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner.

 

Därtill medlöparna inom SVT / SR / TV4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och stora delar av fria alternativa internetmedia, som uppenbart bevisligen inte har avslöjat och ”drevat” och ”hängt ut” t.ex. Sveriges riksdags alla riksdags ledamöter.

 

Alltså då om varför DEBATTEN om bl.a. PCR BEDRÄGERIET undanhållits och underlåtits av SVERIGES RIKSDAG gentemot nationen Sveriges Folk & Barn, och därmed har alla enskilda riksdagsledamöter beskyddat detta fullständiga pågående vansinne, som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick.

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

FAKTA & BEVIS UTIFRÅN KONFIDENTIELLA PFIZER DOKUMENT

2022-06-15 läs hela artikeln, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Pfizer-dokument avslöjar att minst 800 personer aldrig avslutade COVID-vaccinprövningen på grund av dödsfall, skada eller återkallat samtycke

https://expose-news.com/2022/06/15/pfizer-documents-800-people-never-finished-trial/

 

 

Läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

CV19 Vax dödligaste bedrägeri i historien – Edward Dowd

https://usawatchdog.com/cv19-vax-deadliest-fraud-in-history-edward-dowd/

 

 

 

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-06-15

 

FAKTA & BEVIS UTIFRÅN KONFIDENTIELLA PFIZER DOKUMENT

2022-06-15 läs hela artikeln, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Pfizer-dokument avslöjar att minst 800 personer aldrig avslutade COVID-vaccinprövningen på grund av dödsfall, skada eller återkallat samtycke

Ett av de konfidentiella Pfizer-dokumenten som US Food and Drug Administration (FDA) har tvingats publicera genom domstolsbeslut avslöjar att cirka 800 personer aldrig slutförde fas 1-studien med Pfizer Covid-19-”vaccinet” i USA på grund av att de antingen förlorat livet , drabbas av en allvarlig oönskad händelse eller plötsligt drar tillbaka sitt samtycke.

https://expose-news.com/2022/06/15/pfizer-documents-800-people-never-finished-trial/

 

 

2022-06-14 läs hela artikeln, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Allt är en lögn – Regeringsrapporter visar att levnadskostnadskris och reseavbrott görs med avsikt för att främja ”The Great Reset”

Tja, rapporter tyder på att allt har att göra med att nå ”noll koldioxidmål”. Men det är en annan charad i sig, så den verkliga anledningen har något att göra med att främja den fjärde industriella revolutionen, där du inte kommer att äga något och tydligen vara glad över det. En agenda som Klaus Schwab, grundaren av World Economic Forum gillar att kalla ”The Great Reset”.

https://expose-news.com/2022/06/14/cost-living-travel-disruption-great-reset/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

MÅSTE SES, VAD DE SK ”VACCINERNA” SÄKERSTÄLLER I MÄNSKLIGHETENS MÄNNISKOKROPPAR, VAD DU FÅR SE I DESSA VIDEOS ÄR MYCKET UPPRÖRANDE!

 

VARNING FÖR MYCKET STARKA UPPLEVELSER I/AV DESSA VIDEOS

 

Publicerat 2022-06-14, maskinöversättning, citat

Begravningsentreprenör hittar massiva handstora blodproppar i kadaver efter ”Vaxxinerade”

 

 

Mike Adams får medhåll av Richard Hirschman, en begravningsentreprenör som har hittat ett oräkneligt antal konstiga vävnadsklumpar i blodet från kadaver efter att COVID-”vaccinet” distribuerades och administrerades till allmänheten.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=62a7ba3fd3003e1cb461bc00

 

 

 

 

Publicerat 2022-06-13

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk om vad du får se i videon, maskinöversättning, ca 21 minuters video, citat

Mikroskopisk video bevisar att COVID Vax innehåller nanopartiklar som koloniserar i människokroppen

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theinfowar.tv/watch?id=62a7a9a671d5801bf19beb91

 

 

 

 

Publicerat 2022-06-14 se ännu mer i denna video, ca 3 timmar, maskinöversättning

Global Medical Bombshell: Forskare bevisar COVID-vaccin orsakar blodproppar live on Air – FULLSTÄNDIG SHOW 6/13/22

 

Mike Adams tar med sig sitt mikroskop till studion och undersöker konstig gummibandsliknande vävnad borttagen från kadaver som verkar vara konstruerade för att växa inuti kroppen.

 

En läkare som vill vara anonym beskriver också sammansättningen och egenskaperna hos dessa nyupptäckta vävnadsproppar som uppträder hos offer för SADS (sudden adult death syndrome).

 

Efter det får Mike Adams sällskap av Richard Hirschman, en begravningsläkare som har hittat en oräknelig mängd proppar i blodet på kadaver EFTER att covid-vaccinet distribuerades och administrerades till allmänheten. 

 

Dr. Jane Ruby diskuterar hur dessa blodproppar bildas av självmonterande nanopartiklar som administreras i covid-”vaccinerna”. Gerald Celente är värd för den fjärde och sista timmen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theinfowar.tv/watch?id=62a7eadd9bd5ff1cfae20ff4

 

 

 

 

Mike Adams fullständiga sändning på Alex Jones Show, 13 juni 2022, med en akutläkare, balsamerare Richard Hirschman och Dr. Jane Ruby, plus direktmikroskopi av biostruktur-”proppar” som dödar människor.

https://citizens.news/629365.html

 

 

 

UTROTNINGEN/ ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

Hur många kommer vara DÖDADE pga. de sk ”vaccinerna” år 2025

Jag antog också att de länder som tillverkar ”vaccinerna” skulle stå i centrum för slakten.

 

 

Läs detta och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, fick denna pdf fil av advokat dr Reiner Fuellmich denna dag 2022-06-14, citat

Analys av prognoser från Deagel.com

Av Craig Paardekooper

 

Deagel.com har tillhandahållit en prognos för 2025 för befolkningen i varje land.

 

Jag fick fram deras prognosuppgifter innan de togs bort i april i år. Uppgifterna hade dock arkiverats på ett säkert sätt och fanns fortfarande kvar.

tillgängliga för analys.

 

Jag beräknade den procentuella befolkningsminskningen för varje land på grundval av skillnaden mellan den nuvarande befolkningen och prognosen för 2025, och rangordnade varje land i ordning efter den största befolkningsminskningen.

 

Min hypotes var att utrotningen skulle ha ett epicentrum, centrerat i de länder/makter som var som styrde pandemin – nämligen G7-länderna.

 

Jag antog också att de länder som tillverkar ”vaccinerna” skulle stå i centrum för slakten.

Här är resultaten av mina beräkningar –

 

LÄS MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN DEAGEL…..

 

 

 

MYCKET VIKTIG INTERVJU; SE DEN OCH SPRID VIDARE

2022-06-12 Per Shapiro delger en mycket viktigt intervju, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Folkets Radio – CIA-whistleblower John Kiriakou on Americas new ”Ministry of Truth”

 

John Kiriakou blev vida känd när han 2007 blåste i visselpipan och avslöjade CIA:s illegala tortyrprogram.

 

I sin senaste artikel för Consortium News https://consortiumnews.com/2022/06/02… varnar han för den nya myndighet Bidenadministrationen instiftat, Disinformation Governance Board, med det orwellska uppdraget att skydda amerikaner från desinformation.

 

En liknande institution, Myndigheten för psykologiskt försvar, har nyligen startat i Sverige.

 

Ett annat fenomen i tiden Kiriakou ser som ett allvarligt hot mot yttrandefriheten är Newsguard, en påkostad så kallad nyhetsbedömningstjänst, med kopplingar till NATO och Pentagon.

 

Kiriakou ger även sin syn på Russiagate – konspirationsteorin som spridits av samma etablissemang som varnar för riskerna med konspirationsteorier.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=U8iRlkObaaE

 

Finns också här

https://brandnewtube.com/watch/cia-whistleblower-john-kiriakou-on-americas-new-quot-ministry-of-truth-quot_c9GaP1ld6i5MuW8.html

 

 

 

 

WEF/GLOBALISTERNA PLANETENS DÖDLIGASTE MAFFIA

 

Dr Mercola massutskick 2022-06-14

Snakes in Suits, the Deadliest Mafia on the Planet

They want to control what you think, where you go, what you say, what you eat and what you wear. If you like the idea of a dystopian society that strips you of your autonomy in favor of global, tyrannical control, then please ignore this.

 

 

 

 

PUBLICERAT 2022-06-14 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, SPRID VIDARE, MEN FRAMFÖRALLT LÄS DEN OCH SE VIDEO

Citerar lösryckta delar ur denna artikeln, maskinöversättning, citat

Ormar i kostymer, planetens dödligaste maffia

 

De 10 mest skrämmande sakerna från WEF

 

De vill kontrollera vad du tänker, vart du går, vad du säger, vad du äter och vad du bär. Om du gillar tanken på ett dystopiskt samhälle som berövar dig din självständighet till förmån för global, tyrannisk kontroll, så ignorera det här.

 

  • World Economic Forums (WEF) uppdrag är att göra sig av med den demokratiska processen och ge allt ägande och kontroll till den djupa staten

 

  • De delar öppet och marknadsför detta för världen, som om det är oundvikligt att deras plan för en stor återställning en dag kommer att förverkligas

 

  • Det dystopiska samhälle som de föreställer sig berövar individer deras autonomi till förmån för global, tyrannisk kontroll

 

  • Från tankekontroll med ljudvågor till smartphones inbyggda i dina kläder och kropp, WEF främjar omfattande censur och kontroll

 

  • WEF planerar att ”omkalibrera” yttrandefriheten, utbildning för barn och idén att individer ska äga sin egen egendom; du kommer att ”äga ingenting och vara lycklig” är en av deras mest populära ord

 

Om du inte är bekant med World Economic Forum (WEF), förbered dig på att bli förvånad. Denna internationella organisation drivs av den tyske ingenjören och WEF-grundaren Klaus Schwab och andra medlemmar av den teknokratiska eliten.

 

Deras uppdrag är att göra sig av med den demokratiska processen och ge allt ägande och kontroll till den djupa staten.

 

Om detta låter långsökt, som en konspirationsteori, kommer du att bli förvånad över att veta att WEF inte döljer deras agenda. Tvärtom, de delar det öppet och marknadsför det till världen, som om det är oundvikligt att deras plan för en stor återställning en dag kommer att förverkligas.

 

Det dystopiska samhälle som de föreställer sig berövar individer deras autonomi till förmån för global, tyrannisk kontroll.

Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Omkalibrering av yttrandefriheten — Censuren och regleringen av internet står högt på WEF:s agenda, eftersom det skulle fungera som en utgångspunkt för att omkalibrera det fria ordet.

 

Denna idé introducerades av den australiensiska eSafety-kommissionären Julie Inman Grant vid WEF:s möte i Davos 2022, under vilket hon efterlyste en ”omkalibrering av yttrandefriheten” och en ”omkalibrering av en hel rad mänskliga rättigheter …” 28

 

Genom att säga detta efterlyser de öppet censur. ”Det fria ordet är i själva verket binärt. Antingen finns det eller så finns det inte. Och de vill helt klart inte att det ska existera”, förklarade The Vigilant Citizen. 29

 

Smartphones i din kropp — År 2030 behöver du inte oroa dig för att bära en mobiltelefon eller bära kläder med ett inbyggt digitalt pass, eftersom WEF planerar att lansera smartphones som kommer att implanteras direkt i din kropp. Denna information släpptes av Nokias vd Pekka Lundmark vid mötet i Davos 2022 och sammanfaller med lanseringen av 6G-teknik. 31

 

 

Medan 6G-nätverk fortfarande är i sin linda, sa Lundmark att de kommer att göra smartphones som vi känner dem idag föråldrade medan ”fysiska och digitala världar kommer att växa tillsammans.” 32

 

Många av de här sakerna kommer att byggas in direkt i våra kroppar,” tillade han33 vilket återspeglar transhumanismrörelsen, som har ett yttersta mål att kontrollera den mänskliga befolkningen.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/14/10-creepy-dictates-of-the-wef.aspx?

 

Artikeln bifogas som bifogas som bifogad PDF fil, maskinöversättning till svenska, se den bifogade PDF filen The Top 10……

 

 

 

 

Läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Det är en lipidnanopartikel plus ett modifierat mRNA som du inte kan stänga av.

Dr. Cole fortsätter med att förklara, ”De här inkjektionerna var ett misstag. Vi rullade ut det på mänskligheten som ett experiment. Vi fick höra att det var godkänt, säkert och effektivt, och de ljög för mänskligheten. Problemet är att det är en atombombplattform. Det är en lipidnanopartikel plus ett modifierat mRNA som du inte kan stänga av. Det är en kärnvapenbomb, och vi vet inte den långsiktiga säkerheten och resultaten.”

https://usawatchdog.com/global-cv19-vax-absolute-insanity-dr-ryan-cole/

 

 

 

Läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

CV19 Vax dödligaste bedrägeri i historien – Edward Dowd

https://usawatchdog.com/cv19-vax-deadliest-fraud-in-history-edward-dowd/

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Det har inte använts något godkänt vaccin i Amerika sedan början av Covid. . . . allt är experimentellt.”

 

Avslutningsvis påpekar Dr. Kory en stor sak med alla CV19-vacciner,

 

”Allt är experimentellt. Det stämmer, experimentellt. Vi har inga långsiktiga säkerhetsdata. Vi känner inte till de långsiktiga konsekvenserna. Vi vet inte den verkliga ökningen av cancer och vad det har med immunsystemet att göra. Allt detta är bekymmer och bekymmer. . . . Det har inte använts något godkänt vaccin i Amerika sedan början av Covid. . . . allt är experimentellt.”

 

https://usawatchdog.com/cv19-vax-deaths-injuries-are-an-ignored-humanitarian-catastrophe-dr-pierre-kory/

 

 

 

 

Läs denna artikel, och se videon, citerar lösryckta delar, citat

WORLD ECONOMIC FORUM-MÖTET I DAVOS (2022)

 

Vad vi vanliga dödliga tycker är av lägre dignitet.

 

För Sveriges del var det finansminister Mikael Damberg och energiministern Khashayar Farmanbar som hälsade på.

 

Här kommer ministrarna att “stärkas i sin tro” gällande den gröna omställningen   (trots allt är det ju globalisterna som är arkitekterna bakom denna agenda). I den gröna omställningen är din bil ett hot och därför ser vi hur våra politiker attackerar bilismen.

 

I Davos arbetar globalisterna vidare på sin ide att bygga en världsregering. De predikar att “globala problem kräver globala lösningar” och således behövs global styrning (för vårt eget bästa). Gör dig redo för att Sverige förlorar ytterligare delar av sin suveränitet – inte minst på grund av vårt medlemskap i EU.

 

Senatorn Rand Paul varnar för den världsregering som globalisterna vill bilda. Detta vore en världsregering där du inte får rösta på representanter. Paul säger att förut betraktades iden om en världsregering som en konspirationsteori men nu för tiden är globalisterna väldigt öppna om att det är just detta som de vill uppnå.

 

Paul menar även att dessa personer inte har några problem med skenande mat-och elpriser på grund av deras förmögenheter.

 

Paul varnade även för Världshälsoorganisationens ambitioner att skapa ett globalt pandemifördrag vilket ger WHO makten över sina medlemsländer inför nästa pandemi. 

Läs mer

https://jmm.nu/world-economic-forum_sverige_schwab_2022/

 

 

 

Ett pejorativ i linje med Nürnbergkodexen: Vad innebär det att vara en antivaxxare?

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v18cm74-a-pejorative-aligned-with-the-nuremberg-code-what-does-it-mean-to-be-an-ant.html

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

”..Dead People Don’t Lie” – Vårdpersonal över hela världen ser konstiga saker

https://brandnewtube.com/watch/quot-the-dead-people-don-039-t-lie-quot-healthcare-workers-all-over-the-world-are-seeing-strang_fTtnpbsuuD8gQIh.html

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu