• Arkiv

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 17

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 17 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 359

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Konventionen om biologiska vapen förbjuder effektivt utveckling, produktion, förvärv, överföring, lagring och användning av biologiska vapen och toxinvapen.

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVTS er i detta massutskick.

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

 

OM DE SK ”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 359

Hjälp till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-06-17

 

 

Delgivning om DELAKTIGHET och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera,

alltså bl.a. med de sk ”vaccinerna” och de sk ”medicinerna”,

till Sveriges riksdags alla politiska partier och därmed till Sveriges riksdags alla enskilda riksdagsledamöter och deras medlöpare

 

Medlöparna innefattar bl.a. Sveriges Regering, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner.

 

Därtill medlöparna inom SVT / SR / TV4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och stora delar av fria alternativa internetmedia, som uppenbart bevisligen inte har avslöjat och ”drevat” och ”hängt ut” t.ex. Sveriges riksdags alla riksdags ledamöter.

 

Alltså då om varför DEBATTEN om bl.a. PCR BEDRÄGERIET undanhållits och underlåtits av SVERIGES RIKSDAG gentemot nationen Sveriges Folk & Barn, och därmed har alla enskilda riksdagsledamöter beskyddat detta fullständiga pågående vansinne, som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick.

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

Kom särskilt ihåg; nazisterna som följde order hängdes efter fällande domar i Nürnberg rättegångarna.

 

 

2022-06-17 SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand och läkaren doktor Mikael Nordfors om DIREKT DEMOKRATI

Bejerstrand, Nordfors och Bittner om direktdemokrati

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/w/pDzQyyM7i3hiuUcWAV83sr

 

 

 

Läs filosofie doktor, författare, forskare och musiker Jacob Nordangårds artikel av 2022-06-14, som handlar bl.a. om

Digital identifikation för total kontroll

Från senaste delen av min artikelserie om FNs Our Common Agenda:

I WEFs rapport Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries avhandlas också en framtid där den digitala identifikationen har flyttat in i kroppen och där dina beslut handhas av en digital mellanhand.

 

”Tänk om tekniken tillät dig att lägga ut ditt beslutsfattande ännu längre – till en digitalt automatiserad agent, eventuellt med hjälp av artificiell intelligens (AI), som aktivt skulle kunna fatta dessa beslut åt dig? (World Economic Forum)”

 

Det går att se hur detta AI-baserade system i förlängningen kan kombineras med genomförandet av Agenda 2030 vilket möjliggör ett teknokratiskt kontrollsystem med automatiskt beslutsfattande som kan uppnå Our Common Agendas mål om ”ett effektivt genomförande av internationell lag”.

 

Läs hela artikeln här:

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/4-folj-internationell-lag-och-sakerstall-rattvisa-digital-identifikation/

 

 

 

World Economic Forum – Shapers of the Future

15 juni, 2022 Nordangård

 

Maskinöversättning

Jacob Nordangårds presentation från Northern Light Convention i Malmö handlar om World Economic Forums historia och mål och om hur de har blivit det viktigaste verktyget för att förändra planeten och mänskligheten.

 

Det handlar om deras mål att bygga en teknokratisk ”världshjärna” med en digitaliserad mänsklighet som övervakas och förvaltas av artificiell intelligens.

SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/world-economic-forum-shapers-of-the-future/#more-4140

 

 

 

FOLKETS RADIO har publicerat 2022-06-17

Livet i vaccinpassens skugga

 

 

En spricka skar genom samhället när vaccinpassen infördes den 1 december 2021 och grundlagsskyddade rättigheter villkorades.

 

Ansvariga beslutsfattare menade att åtgärden skulle begränsa smittspridningen och leda till en återöppning av samhället.

 

Istället exploderade smittspridningen och vaccinpassen ledde till ökad polarisering. Fullt friska människor utestängdes från stora delar av samhället och utpekades som smittbärare.

 

I det här avsnittet berättar ovaccinerade om diskriminering på arbetsplatser och utfrysning i privatlivet.
Vad hade media för roll i att piska upp hatisk stämning och vad händer i ett samhälle när kritiska röster förminskas och tystas i debatten?

 

LÄS MER, LYSSNA PÅ RADIOREPORTAGET OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://folketsradio.se/livet-i-vaccinpassens-skugga/

 

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Avsikten med covid ”vaccinerna” är endast och uteslutande detta: Att injicera reducerad grafenoxid i befolkningen för att till slut kontrollera hela den mänskliga arten och göra oss till transmänniskor.

 

2022-06-15 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

The neuroscientist Rafael Yuste, ideologue of the Brain: transhumanism

Maskinöversättning

 

Neurovetenskapsmannen Rafael Yuste, ideolog för Brain Project, berättar om hur de har upptäckt möjligheten att kontrollera den mänskliga hjärnan med hjälp av neuroteknik.

 

Avsikten med covid ”vaccinerna” är endast och uteslutande detta: Att injicera reducerad grafenoxid i befolkningen för att till slut kontrollera hela den mänskliga arten och göra oss till transmänniskor.

https://rumble.com/v18ixdz–english-the-neuroscientist-rafael-yuste-ideologue-of-the-brain-transhumani.html

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Om Folkhälsomyndigheten / FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN och deras medlöpare i PCR test bedrägeriet / Brott Mot Mänskligheten och DÖDAR ”vaccinerna”/ biovapen/ planerat överlagt mord med mera

Injektionerna har varit till långt mer skada än nytta!

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7134197/posting/det-gigantiska-covid-bedr%C3%A4geriet

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Genom att skapa en ”pandemi” har de lyckats göra miljoner friska människor till lönsamma kunder, som nu långsamt låter sig förgiftas av deras sprutor

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7135383/posting/l%C3%A4kemedelsindustrin-styr

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

SVERIGE GRANSKAS; Intervju med professor Francis Boyle om de sk ”vaccinerna” / biovapen

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/05/18/professor-francis-boyle-interviewed-about-the-book-resisting-medical-tyranny-why-the-covid-19-mandates-are-criminal-2022-05-18/

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Pfizer Whistleblower varnar för nya data som bevisar att ”vaccinerna” är ett biovapen

https://www.banned.video/watch?id=62228ea5445e8b4e25e0bc49

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Dr. Fleming varnar för att COVID-19 är ett konstruerat biologiskt vapen som koloniserar kroppen med spikprotein.

https://banned.video/watch?id=61159dcec40e8c4bfbd8cb0b

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Nürnberg för brott mot mänskligheten

Advokat dr Reiner Fuellmich är en tysk advokat som har samlat tillräckligt med bevis för att åtala flera nationer….

2022-06-15

Nürnberg för brott mot mänskligheten

 

 

Gud kommer alltid att försörja sitt folk, även när det verkar som om det inte finns något hopp kvar! Reiner Fuellmich är en tysk advokat som har samlat tillräckligt med bevis för att åtala flera nationer för att ha använt covid som ett brott mot mänskligheten.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v18gt2t-nuremberg-for-crimes-against-humanity-400-officials-will-target-covid-crimi.html

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

2022-06-15

Judy Mikovits chockar världen: Den mest fördömande bomben med Covid-bevis som världen har sett

 

Judy Mikovits chockar världen: Den mest fördömande bomben med Covid-bevis som världen har sett

https://rumble.com/v18l44h-judy-mikovits-shocks-the-world-most-damning-covid-evidence-bombshell-the-wo.html

 

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Biolabben i Ukraina: Zelenskyj tagen på bar gärning

 

16 juni 2022 kl. 08.00

 

Rysk media publicerar hemligstämplad order från Zelenskyj som kräver att biolabben ska förstöra all dokumentation

 

Ett häpnadsväckande dokument som släpptes av den ryska nyhetskanalen Izvestia på tisdagen visar enligt uppgift att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beordrade förstörelsen av alla dokument relaterade till hemliga biolaboratorier som drivs i samarbete med det Hunter Biden-anslutna företaget Metabiota.

 

Dokumentet, daterat den 24 februari 2022, utställdes på den allra första dagen av Rysslands invasion av Ukraina. Den oberoende journalisten Clandestine lade upp en översatt version av dokumentet på sin Substack-sida och gav en utförlig förklaring av den ukrainska regeringsorderns avgörande betydelse för Ukrainakonfliktens bakgrund.

 

 

Den ukrainska presidentens order i svensk översättning:

 

Ukrainas försvarsministerium i samverkan med Ukrainas säkerhetstjänst ska i samband med införandet av krigslagar i Ukraina från den 24 februari 2022 i enlighet med Ukrainas presidents dekret organisera den utförliga förstörelsen av personakter avseende anställda och personal vid den statliga institutionen ”Centrum for Folkhälsa vid Ukrainas hälsoministerium”, Ukrainska forskningsinstitutet mot pest. I.I. Mechnikov från Ukrainas hälsoministerium, ’Zhytomyr Regionala Laboratoriecentrum’, som arbetar tillsammans med forskarna Metabiota Inc., Battelle.

 

 

Biolabb i Ukraina – tidigare rapportering

I början av mars hävdade presstalesmannen för Rysslands försvarsministerium, Igor Konashenkov, att anställda vid biolaboratorierna i Ukraina omedelbart efter krigsutbrottet förstört farliga patogener som utvecklas med vid de hemliga anläggningarna. Uttalandet löd:

 

– För att förhindra att Ryssland tillskansar sig bevis för att USA och Ukraina bedrivit industriell verksamhet som bryter mot av artikel 1 i konventionen om biologiska vapen, skickade det ukrainska hälsoministeriet instruktioner till alla biologiska laboratorier att omedelbart förstöra sina lager av farliga patogener.

 

I början av maj utfärdade Rysslands försvarsministerium en omfattande sammanställning av bevis för de militära biolabb de upptäckt i Ukraina.

 

I sin presentation hävdar Ryssland att Demokraterna i USA samarbetat med internationella läkemedelsbolag som Pfizer och Moderna, samt stiftelser ledda av George Soros och Bill Gates, för att bedriva militär bioforskning i Ukraina.

 

Om det visar sig korrekt att Zelenskyj beordrade förstörelsen av biolabb-relaterade dokument samma dag som den ryska invasionen inleddes bevisar det att han var medveten om att forskning som är förbjuden enligt internationella konventioner bedrevs inom hans lands gränser och att han visste att ryssarna var intresserade av att avslöja detta.

 

 

Biolabb i Ukraina – Världspolitisk innebörd

Biden-administrationen och de västerländska massmedierna har bestämt hävdat att påståenden om amerikanskt finansierade biolabb i Ukraina är en konspirationsteori.

 

Trots detta erkände Pentagon förra veckan att det har varit involverat i 46 ”laboratorier, hälsoinrättningar och sjukdomsdiagnostiska instiutioner” i Ukraina under de senaste tjugo åren.

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://frihetsnytt.se/biolabben-i-ukraina-zelenskyj-tagen-pa-bar-garning/

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Citerar lösryckta delar, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

 

Konventionen om biologiska vapen

 

Konventionen om biologiska vapen (BWC) förbjuder effektivt utveckling, produktion, förvärv, överföring, lagring och användning av biologiska vapen och toxinvapen. Det var det första multilaterala nedrustningsavtalet som förbjöd en hel kategori av massförstörelsevapen (WMD).

 

BWC är ett nyckelelement i det internationella samfundets ansträngningar att ta itu med spridning av massförstörelsevapen och det har etablerat en stark norm mot biologiska vapen. Konventionen har nått nästan universellt medlemskap med 183 konventionsstater och fyra signatärstater.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.un.org/disarmament/biological-weapons

 

 

 

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; 

DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT;

 

”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM DÖDAR!

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

”VACCINERNA” / BIOVAPEN, OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Detta är ett krig mot hela mänskligheten av den nya världsordningen – ärkebiskop Carlo Viganò

https://civilslave.com/2022/05/this-is-a-war-on-all-humanity-by-the-new-world-order-archbishop-carlo-vigano/

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Se videointervjun publicerad 2022-05-26 och sprid vidare i alla dina nätverk

DR RICHARD FLEMING I EN MYCKET VIKTIG OCH INTRESSANT ALLMÄNBILDANDE INTERVJU OM COVID-19/ ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/ NURNBERG KODEN/ WHO/ APKOPPOR MED MERA

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=628f3271a283c723b2bcadde

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

Ytterligare mera intervjuer med dr Richard Fleming finner du här

https://banned.video/tag/dr.%20richard%20fleming

 

 

 

 

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; OM ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

Notera särskilt följande

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Citat

 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

 

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

 

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Landsförräderi mot nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Citat

Den som, då riket är i krig,

1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,

3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller

4. begår annan liknande förrädisk gärning,

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

– 22 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

 

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid den vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

COVID-19-pandemin var aldrig vad de hävdade, men ”vaccin” pandemin är VERKLIG

 

Wuhan-coronaviruset (COVID-19) orsakade aldrig en pandemi. Men de så kallade vaccinerna som skapats för att svara på COVID-19 gjorde det.

 

Detta enligt Dr Reiner Fuellmich, en tysk rättegångsadvokat som framgångsrikt har vunnit mål mot megabolag. I sitt hemland leder Fuellmich den extra parlamentariska Corona Investigative Committee, en organisation som ligger i spetsen för att kämpa mot covid-19-restriktioner och vaccinationer  och som arbetar för att få till en Nürnberg-liknande rättegång mot de nationer och företag som har begått brott mot mänskligheten under pandemisk. (Relaterat: Chockerande rapport tyder på att COVID-19-vaccin har orsakat miljontals dödsfall över hela världen .)

 

 

Han tillade att den verkliga pandemin är de hälsokomplikationer som orsakas av covid-19-vaccinerna . ”Ingenting som vi ser är verkligt förutom den skada som vaccinerna – de så kallade vaccinerna – framkallar.”

 

 

Fuellmich leder kampen för att hålla anstiftare av pandemi ansvariga

Fuellmich leder också en organisation som heter People’s Court of Public Opinion. Den här gruppen har publicerat flera rapporter som beskriver de många kränkningar av mänskliga rättigheter som politiker, forskare och företagsledare runt om i världen tillfogade under covid-19-pandemin.

 

Under en offentlig utfrågning i februari, som sammankallades för att stimulera allmänhetens stöd för att väcka rättsliga mål mot de viktigaste kriminella enheterna och organisationerna, utvecklade Fuellmich i detalj hur pandemin orsakad av coronaviruset utformades .

 

”För det första finns det ingen corona-pandemi, utan bara ett PCR-test ”plandemi” som drivs av en utarbetad psykologisk operation utformad för att skapa ett konstant tillstånd av panik bland världens befolkning,” förklarade han. ”Den här agendan har varit planerad länge.”

 

Fuellmich hänvisar till polymeraskedjereaktionstester som allmänt krediteras som det mest exakta sättet som människor kan ta reda på om de har covid-19 eller inte. Men som Ben Armstrong noterade under sitt program, ”The Ben Armstrong Show”, var testerna felaktiga från första början.

 

 

De flesta som testade positivt fick veta att de var asymtomatiska fall. Men, som Armstrong noterade, i verkligheten var de alla falska positiva.

 

”Du vet att det är en bluff. Det finns inget sådant”, sa han. ”Om du är asymtomatisk betyder det att du inte är sjuk. [Du kan inte] infektera andra människor medan du har noll symtom. Nej, det händer inte. Om du är sjuk och du är smittsam där du kan smitta andra människor, kommer du alltid att ha symtom. Det kommer att finnas symptom på det.”

 

Fuellmich noterade att de konspiratörer som var ansvariga för pandemin också var avgörande för att främja användningen av ”dödliga experimentinjektioner” och för att demonisera och avfärda användningen av effektiva behandlingar som vitamin C och D och zinkregimer, ivermektin och hydroxiklorokin.

 

Slutmålet för pandemin, enligt Fuellmich, är att upprätta en en världsregering som använder en gemensam valuta.

 

”Detta involverar befolkningskontroll som, enligt deras uppfattning, kräver både en massiv minskning av befolkningen och manipulering av DNA från den återstående populationen med hjälp av experimentella mRNA-injektioner,” sa Fuellmich.

 

Se det här avsnittet av ”The Ben Armstrong Show” från  New American när programledaren Ben Armstrong berättar om hur covid-19-vaccinerna orsakade den verkliga pandemin .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/623695.html

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu