• Arkiv

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 20

 

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 20 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 360

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Bifogade PDF filer till detta massutskick

 

Vi är nu i det sista skedet av ett tyranniskt övertagande

 

FLCCC Treatment Protocol for Vaccine Injured

 

 

 

Männen som skapade Klaus Schwab och World Economic Forum  Särskilt avslöjande är historien om Klaus far, Eugen Schwab, som ledde den naziststödda tyska grenen …..

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVTS er i detta massutskick.

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

 

OM DE SK ”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT

2022-06-18 FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN / FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN tillkännager

 

 • att(enligt artikeln) ”Det innebär alltså att 96 procent av de avlidna hade tagit ”vaccinet”!

 

Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

96 procent av coviddöda är ”vaccinerade”

Andelen ovaccinerade bland de som dör med covid-19 fortsätter minska.

Endast en enda person var ovaccinerad enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/96-procent-av-coviddoda-ar-vaccinerade/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 360

Hjälp till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-06-20

 

Delgivning om DELAKTIGHET och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera,

alltså bl.a. med de sk ”vaccinerna” och de sk ”medicinerna”,

till Sveriges riksdags alla politiska partier och därmed till Sveriges riksdags alla enskilda riksdagsledamöter och deras medlöpare

 

Medlöparna innefattar bl.a. Sveriges Regering, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner.

 

Därtill medlöparna inom SVT / SR / TV4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och stora delar av fria alternativa internetmedia, som uppenbart bevisligen inte har avslöjat och ”drevat” och ”hängt ut” t.ex. Sveriges riksdags alla riksdags ledamöter.

 

Alltså då om varför DEBATTEN om bl.a. PCR BEDRÄGERIET undanhållits och underlåtits av SVERIGES RIKSDAG gentemot nationen Sveriges Folk & Barn, och därmed har alla enskilda riksdagsledamöter beskyddat detta fullständiga pågående vansinne, som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick.

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

Kom särskilt ihåg; nazisterna som följde order hängdes efter fällande domar i Nürnberg rättegångarna.

 

 

 

MÅSTE SPRIDAS VIDARE,

LIVRÄDDANDE INFORMATION & UPPLYSNING

Det finns i SVERIGE  en lag som är instiftad av Sveriges riksdag, Sveriges riksdags alla ledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag DELGIVES massutskicken, vänligen men BESTÄMT säkerställ OFFENTLIG DEBATT i Sveriges riksdag om PCR TEST BEDRÄGERIET och PATIENTLAG, se särskilt däri kap. 3 och 4, som delger om 3 kap. Information och 4 kap. Samtycke, läs mer i dessa delar https://lagen.nu/2014:821.

 

Bästa riksdagsledamot DU förstår strax mer om det utifrån att de sk ”vaccinerna” har i Sverige planerat, överlagt, bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament av SS/ Staten Sverige, med skattemedel från era UPPDRAGS GIVARE, nationen Sveriges FOLK & BARN, marknadsförts i det största planerade BEDRÄGERIET mot skattebetalarna i Sveriges historia, som vanliga vaccin, vilka dessa BEVISLIGEN inte är!

 

Alltså ett enormt planerat BEDRÄGERI utifrån enorma ekonomiska incitament som uppenbart bevisligen säkerställer, tills motsatsen är av varje enskild riksdagsledamot bevisad, att nationen Sveriges FOLK & BARN, och era uppdragsgivare, utsatts för planerad mycket stor fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Se i den delen bl.a. BROTTSBALKEN 3 kap. Om brott mot liv och hälsa och 23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

 

Hur många tror DU bästa riksdagsledamot skulle tillåtit sig BEDRAGAS & LURATS om SS / Staten Sverige och ni varje enskild riksdagsledamot säkerställt så

 • att PATIENTLAG säkerställts tillämpats fullt ut av Sveriges alla 21 Regioner och av er i Sveriges riksdag utifrån information och upplysning DU delgives, och alla Sveriges Regioner delgives, i dagens massutskick och delgivits i massutskicken DU delgivits, och alla 21 Regioner delgivits, sedan tidigare, som alla är i laga ordning registrerade hos bl.a. SOCIALDEPARTEMENTETS registrator?

 

2022-06-18 läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln publicerad av NewsVoice citat

Chefen för Bayers läkemedelsavdelning medger att mRNA-vaccinerna är genterapi

VACCININDUSTRIN. Stefan Oelrich som är chef för Bayers läkemedelsavdelning medgav i ett tal under öppningsceremonin för World Health Summit år 2021 att mRNA-vaccinerna är genterapi. Han är förvånad över att så många accepterade dem.

“Om vi hade undersökt för 2 år sedan om folk var villiga att ta gen- eller cellterapi och injicera det i din kropp hade vi förmodligen fått 95% avslag.”

Slut citat

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, OM VAD DU INTE FÅTT VETA AV LANDSFÖRRÄDARNA OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA( som DU läser mer om i dagens massutskick)

https://newsvoice.se/2022/06/bayer-mrna-vacciner-genterapi/

 

 

Publicerat 2022-06-19 mycket viktig video, ca 2 minuter, måste ses och spridas vidare om COVID/PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / FOLKMORD / MASSMORD & PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera med de sk ”vaccinerna”/ biovapen, som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, maskinöversättning, citat

Dr. Naomi Wolf: Media och FDA är medskyldiga till massmord

”1200 vuxna dog på tre månader; FDA visste om det, och 3700 kvinnor förlorade sina barn bara i samband med att mRNA-vaccinet lanserades …

 

Du måste förstå att dessa enheter inte längre är ansvariga inför det amerikanska folket. De är helägda av enheter som Pfizer, som är ett globalt företag med nära band till Kina.”

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1910i1-dr.-naomi-wolf-the-media-and-the-fda-are-complicit-in-mass-murder.html

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNNISKOR GENERELLT & SYSTEMATISKT GLOBALT SOM NATIONELLT

Det här ska DU sprida vidare i alla dina nätverk om DU bryr dig om mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, se videon, publicerad 2022-06-18, och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Pfizer slutade testa sitt COVID-vaccin på djur eftersom de fortsatte att dö.

 

https://mobile.twitter.com/Plaspad1/status/1538107296357785601?s=09

 

 

 

2022-06-18 maskinöversättning, läs hela artikeln, se videon, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

FLCCC-behandlingsprotokoll för vaccinskadade

 • COVID-19 är uppenbarligen inte längre en nödsituation. Den verkliga nödsituationen nu är den fortsatta användningen av covid-”vaccinerna”, eftersom de skapar skador på en nivå som verkligen är alarmerande och aldrig tidigare skådad.

VAERS-data avslöjar att COVID-injektionerna har orsakat mer skada på 18 månader än alla andra vacciner på marknaden, tillsammans, under de senaste tre decennierna

 • Rådata från Pfizer-studien visar också att skotten var förknippade med en ökad risk för död från början, och både Pfizer och FDA visste det
 • Data visar också att mycket ”vaccinerade” och förstärkta nationer nu upplever rekordartade fall och dödssiffror från covid jämfört med länder med låga injektionsfrekvenser
 • Vi ser nu att covid-sprutorna har negativ effekt, vilket innebär att om du har fått injektionen och exponeras för covid är det mer sannolikt att du blir sjuk, inte mindre sannolikt, jämfört med någon som är ovaccinerad
 • Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) har utvecklat ett protokoll för dem som skadats av covid-jabsen kallat I-RECOVER, som du kan ladda ner från covid19criticalcare.com på flera olika språk

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/18/post-vaccine-syndrome-protocol.aspx?

Artikeln bifogas som bifogad PDF fil FLCCC….(maskinöversättning till svenska)

 

 

SKOLMEDICIEN; SKADAR & DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN I ETT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN

Mycket viktig video, se den! DU förstår då ännu mer om det fullständiga vansinnet inom skattefinansierad skolmedicin globalt och nationellt, för skolmedicinen har ett system för att skada och döda med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”, sprid vidare. Att förfölja de ”vaccin” skadade är uppenbart fullständigt vansinne, ett HÅN mott skattebetalarna, dvs. UPPDRAGSGIVARNA och kunderna! Kan det blir ännu mer vansinnigt?

 

Kom särskilt ihåg; nazisterna som följde order hängdes efter fällande domar i Nürnberg rättegångarna.

 

2022-06-16 maskinöversättning, citat

”Talk About Gaslighting” – Förföljelsen av de ”vaccin” skadade är mest tragisk av alla

Dr. Robert Malone: ​​”Du har haft en medicinsk skada, och vi tror dig inte. Och dessutom, om du rapporterar det på Facebook, kommer vi att radera det inlägget. Och om du skapar en användargrupp, dit andra som du kommer tillsammans och dela sina erfarenheter med varandra (vi kommer att radera det också, och det gjorde Facebook).”

”Jag fick alla dessa telefonsamtal från upprörda patienter som hade dessa upplevelser, och vi får höra att de omöjligt kunde ha haft de upplevelserna. Nivån av ångest [är] överväldigande.”

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v18qeoo-talk-about-gaslighting-the-persecution-of-the-vaccine-injured-is-most-tragi.html

 

 

 

DET VERKLIGA PROBLEMET KOM MED ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM ÄR MYCKET FARLIGA

 

”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN SYSTEMATISKT OCH GENERELLT

 

 

2022-06-19 maskinöversättning, läs hela artikeln, du förstår strax varför, och sprid vidare i alla dina nätverk, sanningen och verkligheten går inte att stoppa, men de sk ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN ska såklart stoppas, citat

Din regering försöker döda dig & avfolka planeten; Officiella regeringsrapporter, konfidentiella Pfizer-dokument och levnadskostnadskrisen bevisar det

Många människor skulle troligen avfärda ovanstående påståenden som ”foliehatts nonsens”.

 

Men tyvärr tyder officiella regeringsuppgifter, konfidentiella Pfizer-dokument och verkliga händelser som den nuvarande levnadskostnadskrisen, den påstådda hotande klimatförändringskatastrofen, Covid-19-pandemin och den pågående utvecklingen av artificiell intelligens starkt på att det finns en agenda för att avfolka världen, och att er regering i själva verket försöker döda er.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/19/gov-pfizer-cost-living-prove-depopulation-plan/

 

 

 

2022-06-19 läs hela artikeln, SE VIDEOS, och sprid vidare, sanningen och verkligheten går inte att stoppa, men de sk ”vaccinerna”/ biovapen ska STOPPAS, maskinöversättning, citat

Genterapi: Studien visar att mRNA COVID- ”vacciner” kommer in i levern och sedan förändrar DNA

 

En svensk studie har visat och bekräftat att mRNA i Pfizer/BioNTech Covid-injektioner infiltrerar celler och transkriberar sitt budskap till mänskligt DNA inom 6 timmar, vilket förändrar vårt eget DNA. 

 

Fynden kommer efter att en tidigare studie publicerad i oktober 2021 från Sverige fann att spikproteinet kommer in i våra cellkärnor och försämrar mekanismen som celler har för att reparera skadat DNA.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/19/gene-therapy-study-finds-mrna-covid-vaccines-enter-liver-and-then-alter-dna/

 

 

 

2022-06-19 läs hela artikeln och sprid vidare, sanningen och verkligheten går inte att stoppa, men de sk ”vaccinerna”/ biovapen ska STOPPAS, maskinöversättning, citat

Covid Pandemic Truths (sanningar om pandemier): Covid-injektioner släpper ut destruktivt Spike-protein i alla delar av din kropp.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/19/covid-injections-release-destructive-spike-protein/

 

 

 

Maskinöversättning, citat

Alla som säger att vacciner är säkra och effektiva ljuger.

 

Fakta om ”vaccinering” – så att du kan bilda dig en egen uppfattning.

 

Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA har forskat och skrivit om vacciner i 50 år. Han har föreläst för läkare och sjuksköterskor i ämnet.

 

Han brukade debattera vaccinering i TV och radio, men vann varje offentlig debatt och numera vill vaccinationsanhängarna inte längre debattera med honom.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://vernoncoleman.org/books/anyone-who-tells-you-vaccines-are-safe-and-effective-lying

 

 

 

2022-06-19 läs hela denna artikel, se videon, och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Vi är i krig, och den federala regeringen, institutioner och byråer av olika slag, och media, har alla blivit beväpnade mot allmänheten

 

Vi är nu i det sista skedet av ett tyranniskt övertagande

 

Vart vi än tittar idag ser vi den nazistiska mentaliteten i arbete bakom kulisserna. Så ideologin som drev den nazistiska regimen försvann inte. Det gick helt enkelt under jorden. Wolf kommenterar:

 

”Sättet som World Economic Forum försöker hantera människor härstammar från nazismen. Och, som jag har sagt på annat håll, jag är barnbarn till en kvinna som förlorade nio bröder och systrar till nazister. 

 

Så jag säger inte det här lite, och tar inte det här ur sitt sammanhang, men nazismen var en för bra idé för att den skulle avlivas 1945, vilket betyder att den var för effektiv.

 

Vi [nu] ser nazistiska synsätt på mänskligt liv. Skapandet av ett samhälle i två nivåer, vaccinerade vs ovaccinerade, liv vs. ovärdigt liv. 

 

Jag har ett avsnitt i min bok som tittar på historien om restriktioner och hur, alltid, restriktioner för montering, restriktioner för handel, restriktioner för vart indianer kunde resa, hur de kunde handla, de fortsätter alltid med stöld av tillgångar.

 

Så om du lägger ihop mental hälsa med folkhälsa, så får du en motivering att säga, ‘Åh, oliktänkande är en form av galenskap’, på det sätt som det är utformat i till exempel det kommunistiska Kina. 

 

Så vi upplöser suveränitet över hela världen om WHO-fördraget undertecknas. Det är helt skrämmande. Vi måste vakna upp och inse att detta krig förs mot oss. Förrädare upplöser vår nations gränser

 

Jag misstänker att förövarna av detta krig är den globala kabalen som omfattar teknokrati och transhumanism.

 

Big Pharma är inte ens den främsta drivkraften, enligt min bedömning, så kraftfullt och skrämmande som det är. 

 

Jag tror att de använder läkemedel som ett globalt vapen.

 

Till exempel ingick CDC avtal med dessa tredje parter för att hantera deras data. Min bok visar hur det har förekommit en konsekvent misskötsel eller manipulation av data kring pandemin till den grad att ett av mina kapitel heter ”Den okontrollerbara pandemin”.

 

Alla dessa dåliga skådespelare är löst anpassade. De pratar med varandra. Amazon, Google och Microsoft drar nytta av pandemin. Google äger Baseline, som du måste logga in på, för att få ett CVS PCR-test. Microsoft bygger vaccinpassen. 

 

Bill Gates investerar i vaccinerna. Jag gjorde precis en bombshell intervju med RFK Jr. där han sa att alla de stora teknikföretagen är investerade i vacciner.

 

Det är en ganska genomarbetad metod som involverar Big Tech, KKP, World Economic Forum, och nu WHO som leveransmetod, för att skapa en världsmatris där nationalstater är meningslösa, parlament och kongresser är meningslösa, och allt av oss övervakas, spåras och injiceras regelbundet eller tvingas ta vilket piller eller vilken behandling de vill att vi ska ta på ett sådant sätt att friheten blir ett minne blott.

 

 

Och även på ett sådant sätt att vi skördar all vår data kontinuerligt, vilket är guld för teknikföretag.”

 

Det enda som teknokraterna inte kan konkurrera med

Även om situationen kan tyckas hopplös får vi inte ge upp hoppet, för hopplöshet leder till passivitet och då kommer vi garanterat att förlora allt. Det enda som teknokraternas teknik inte kan konkurrera med är den humana analoga världen, så det är där vår största styrka ligger.

 

Till exempel kan ingen hacka eller övervaka en personlig församling, förutsatt att du inte har dina mobiltelefoner på dig. 

 

Så ta för vana att bära din telefon i en faraday-väska, eller lämna den hemma. 

 

Fysiska bokaffärer, fysiska bibliotek, fysiska gudstjänsthus, fysiska pengar – ingen av dessa kan övervakas eller spåras. 

 

Förbränningsmotorbilar till skillnad från elbilar kan inte heller spåras lika lätt eller noggrant.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/19/last-stage-tyrannical-takeover.aspx?

 

Artikeln bifogas som bifogad PDF fil, maskinöversättning, se den bifogade PDF filen Vi är nu i det sista skedet……..

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

HUR MÅNGA MÄNNISKOR HAR MÖRDATS AV COVID-19- ”VACCINERING” – De flesta regeringar gör nu allt de kan för att säkerställa att all kritik av ”vaccinerna” förbjuds. 

 

Citerar lösryckta delar ur MYCKET VIKTIG artikel av 2022-06-18, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Riksdagsledamot i Finland varnar regeringen för att de är skyldiga till folkmord för att ha vilselett allmänheten om COVID-19-injektioner

 

Hur många människor har mördats av COVID-19- ”vaccinering”

 

Och låt oss komma ihåg

 

 • att om en patient dör inom 28 dagar efter

 

 • att ha testats positivt för coronavirus (och testet betyder inte

 

 • att patienten ens har sjukdomen eftersom de flesta tester är falskt positiva) så kommer dödsfallet

 

 • att listas som en covid-19 död och patienten kommer

 

 • att sägas ha dött ”med” covid-19.

 

Så på samma sätt är det fullt rimligt att säga

 

 • att om en patient dör eller insjuknar inom 28 dagar efter att han ”vaccinerats” så var dödsfallet eller sjukdomen relaterad till covid-19-”vaccinet”.

 

De flesta regeringar gör nu allt de kan för att säkerställa att all kritik av ”vaccinerna” förbjuds. 

Beroende på var du bor är det, eller kommer snart att bli, olagligt att ens nämna att ”vaccinerna” kanske inte alltid fungerar eller kan göra dig sjuk.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/18/how-many-murdered-by-covid-vaccination/

 

 

 

COVID-19 ”VACCINERNA” ORSAKAR FÖRVÄRVAT IMMUNBRIST SYNDROM

2022-06-18 Citerar en MYCKET viktig artikel, citerar lösryckta delar, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

”VACCINERADE” ÄR MYCKET MER BENÄGNA ATT BLI INFEKTERADE MED COVID-19, MYCKET MER  SANNOLIKT ATT BLI INLAGD PÅ SJUKHUS MED COVID-19, OCH MYCKET MER SANNOLIKT ATT DÖ AV COVID-19

Men vad resultaten visar är att icke-vaccinerade personer löpte och fortfarande löper minimal risk att utveckla allvarlig sjukdom på grund av Covid-19, medan officiella data från regeringar runt om i världen visar att de vaccinerade är mycket mer benägna att bli infekterade med Covid-19 , mycket mer sannolikt att bli inlagd på sjukhus med Covid-19, och mycket mer sannolikt att dö av Covid-19.

 

Därför är denna studie ytterligare bevis på att Covid-19-”vaccinerna” orsakar förvärvat immunbristsyndrom.

LÄS HELA ARTKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/18/new-study-proves-covid-vaccines-cause-a-id-s/

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2022-06-18 se videon och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Bedrägliga studier: ”Inget barn bör ges dessa ”vacciner” ”

Dr. Paul Alexander: ”I USA, under covid, från dag ett till idag, det är nästan två och ett halvt år, har inte ett friskt barn blivit smittat med covid och gått bort [på grund av det]. Period. ”

 

”Det finns ingen studie som Pfizer eller Moderna har gjort. Ingen, för närvarande, för att visa att dessa ”vacciner” är effektiva för att minska sjukhusinläggningar eller dödsfall.

 

Vad de har gjort är att de har genomfört studier på antikroppar, vilket inte betyder något för oss, eftersom antikroppar inte är en proxy för immunitet.”

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v18wxjo-fraudulent-studies-no-child-should-be-given-these-vaccines.html

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

 

Publicerat 2022-06-17 se Corona Investigative Committee session 109 och sprid vidare i alla dina nätverk, se särskilt delen med dr Paul E Marik

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/s109en:2

 

 

 

Massutskick av 2022-06-18 från JENS JERNDAL M.D.(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.h.c. Former Professor of Holistic Medicine, läs och sprid vidare, citat.

Medan alla deras dödliga och livsförstörande effekter – ”biverkningar” – hemlighålls och förnekas.

 

Hej,

Det har tagit över två år av artiklar, böcker, intervjuer etc. från en liten skara klarsynta, pålästa och orädda konspirationsforskare över hela världen att väcka ett fåtal till ifrågasättande av medias ögonbedövande propaganda-narrativ.

 

Mainstream media har varit helt stängda för oss ”väckarklockor”, och de har vederbörligen försett oss med foliehattar och det socialt utestängande epitetet ”konspirationsteoretiker”.

 

Trots detta massiva motstånd börjar nu, efter två och ett halvt års kamp, den kusliga sanningen äntligen nå fram till folk i allmänhet.  Men inte förrän – enligt officiella uppgifter – runt 80% av svenska folket redan lydigt, med skräckblandad entusiasm köat upp till folkmordssprutorna, som Big Pharmas egen svenska femtekolonnar-myndighet Läkemedelsvärket med milslånga Pinocchio-näsor  deklarerat ”godkända”, ”säkra” och ”effektiva”, utan giltiga faktareferenser eller bevis.

 

Och som utan darr på stämman garanterats ”skydda mot allvarlig sjukdom”, tydligen alla typer av ”allvarlig sjukdom”, inte bara Covid! -  Medan alla deras dödliga och livsförstörande effekter – ”biverkningar” – hemlighålls och förnekas. Hur vetenskaplig och sanningsenlig får man egentligen vara som hälsomyndighet?

 

I detta läge kan jag inte underlåta att påminna om mina egna tidiga varningar för både den artificiellt skapade ”pandemin” och dess huvudsakliga, hemlighållna syfte. 

 

Min första varning publicerades på min websida redan den 11 februari 2020, exakt en månad innan WHO deklarerade pandemin på grundval av bara ett obetydligt antal ”fall”.  

 

Det kortsiktiga huvudsyftet med pandemins skräckscenario var helt enkelt att få  ALLA att låta sig ”vaccineras” som led i det sekelgamla Rockefellerska sociala ingenjörsprojektet med slutligt syfte att införa en global diktatur i form av en teknokratisk världsregering i FN:s namn.

 

Över en starkt reducerad (”culled”) världsbefolkning. Och naturligtvis kontrollerad av den miljardärs-junta som runt 1990 genom World Economic Forum började systematiskt infiltrera befintliga ”demokratiska” institutioner och placera sina egna fotsoldater på politiska ledarposter runtom i världen genom löften om makt, genom hjärntvätt, eller genom mutor eller hot.

 

Och det visar sig nu under den effektivt orkestrerade ”pandemin” hur ofattbart framgångsrika de varit. Naturligtvis i nära maskopi med redan då totalkontrollerade massmedia.

 

Så viktigt visade sig deras ”vaccinations” program vara, att de inte ens tvekade att rakt på sak 2021 låta mörda tre demokratiskt valda statschefer som vägrade följa juntans direktiv att genomdriva Covid-”vaccinering” av hela sina befolkningar. Och som på något sätt snabbt ersattes av ”vaccin” entusiaster på respektive statschefsposter.

 

Här följer länkar med publikationsdatum till mina sju rapporter under 2020 om ”Covid-pandemin”. Fakta är desamma nu som då.

 

THE CORONA VIRUS, PROFIT POLITICS, AND DANGEROUS VACCINE EXPERIMENTS, 11 februari 2020-

https://www.straightcures.com/the-corona-virus-profit-politics-and-dangerous-vaccine-experiments/

 

FAR-REACHING PERSPECTIVES ON THE CORONAVIRUS, 3 mars 2020

https://www.straightcures.com/far-reaching-perspectives-on-the-coronavirus-post/

 

THE CORONA VIRUS “PANDEMIC” – A STAGE REHEARSAL TOWARDS THE NEW WORLD ORDER? – 4 april 2020

https://www.straightcures.com/the-corona-virus-pandemic-a-stage-rehearsal-towards-the-new-world-order/

 

PLANNED OUTCOME OF THE COVID-19 PLANDEMIC WITH 5G + VACCINES – Part 1, 24 juni 2020

https://www.straightcures.com/planned-outcome-of-the-covid-19-plandemic-with-5g-vaccines-part-1/

PLANNED OUTCOME OF THE COVID-19 PLANDEMIC WITH 5G + VACCINES – Part 2,

 

29 juni 2020

https://www.straightcures.com/planned-outcome-of-the-covid-19-plandemic-with-5g-vaccines-part-2/

 

HOW TO TACKLE COVID-19, 13 augusti 2020

https://www.straightcures.com/how-to-tackle-covid-19/

 

DEN KUSLIGA SANNINGEN BAKOM COVID-19, 5G OCH DET NYA GMO-VACCINET, 13 oktober 2020

https://www.straightcures.com/sanningen-om-5g-och-det-nya-gmo-vaccinet/

 

Jag ämnar nu uppdatera min fortfarande högaktuella bok ”PARADIGM PULSE – Sensing the Surge of Change” till att omfatta utvecklingen sedan den skrevs 2010, och visa vilka möjligheter vi ”gräsrötter” har att definitivt rycka bort underlaget för miljardärsjuntans makt.  Allt i enlighet med Vattumannaparadigmets principer. 

 

Alltså: Glöm centralmakt, partier och riggade val! – Vägen framåt går genom decentralisering och blockchain-teknologi.

 

SPRID GÄRNA VIDARE!

 

Vår kamp för en mänsklig framtid har bara börjat!

 

JENS JERNDAL

M.D.(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.h.c.

Former Professor of Holistic Medicine

GoldenDecades.net

Author of

VAKNA SVERIGE – FRAMTIDEN ÄR HÄR!

CRACKING THE RAINBOW CODE

PARADIGM PULSE – SENSING THE SURGE OF CHANGE

Slut citat

 

 

 

2022-06-17 läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

Männen som skapade Klaus Schwab och World Economic Forum

 

I en Unlimited Hangout - undersökning utforskade Johnny Vedmore , en oberoende journalist från Wales, i detalj det förflutna som Schwab har arbetat för att dölja, och avslöjade inblandningen av familjen Schwab, inte bara i nazisternas strävan efter en atombomb utan i apartheid-Sydafrikas olagligt kärnkraftsprogram.

 

Särskilt avslöjande är historien om Klaus far, Eugen Schwab, som ledde den naziststödda tyska grenen av ett schweiziskt ingenjörsföretag in i kriget som en framstående militärentreprenör.

 

Det företaget, Escher-Wyss, skulle använda slavarbete för att tillverka maskiner som är avgörande för den nazistiska krigsinsatsen såväl som nazisternas ansträngningar att producera tungt vatten för sitt kärnkraftsprogram.

 

År senare, på samma företag, satt en ung Klaus Schwab i styrelsen när beslutet togs att förse den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika med den nödvändiga utrustningen för att främja dess strävan att bli en kärnvapenmakt.

 

Om man gräver ännu djupare in i hans verksamhet blir det tydligt att Schwabs verkliga roll länge har varit att ”forma globala, regionala och industriagendor” för närvarande för att säkerställa kontinuiteten i större, mycket äldre agendor som kom i vanrykte efter andra världskriget, inte bara kärnteknik, men också eugenikinfluerad politik för befolkningskontroll.

 

Läs mer: Schwab Family Values ​​, Johnny Vedmore, 20 februari 2021

en annan artikel undersökte Vedmore ursprunget till WEF:

 

Min forskning visar att World Economic Forum inte är en europeisk skapelse.

 

I verkligheten är det istället en operation som härrör från de offentliga politiska storheterna under Kennedy-, Johnson- och Nixoniantidens amerikansk politik; som alla hade kopplingar till Council on Foreign Relations och den tillhörande ”Round Table”-rörelsen, med en stödjande roll som spelades av Central Intelligence Agency.

 

Det fanns tre extremt mäktiga och inflytelserika män … som skulle leda Klaus Schwab mot deras slutliga mål att fullborda det amerikanska imperiets globala dominans genom skapandet av social och ekonomisk politik.

 

Jag kommer att visa hur [dessa tre mäns] vägar [ ] korsas och smälter samman under 1960-talet, hur de rekryterade Klaus Schwab genom ett CIA-finansierat program och hur de var den verkliga drivkraften bakom skapandet av World Economic Forum.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/17/the-men-who-made-klaus-schwab-and-wef/

 

 

 

2022-06-17 maskinöversättning, sprid vidare,, citat

Apkoppor? – Data från USA:s regering visar att Covid-19-”vaccin” ökar risken att drabbas av bältros med minst 4925 %

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/06/17/usa-gov-covid-vaccine-risk-shingles-4925percent/

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat
Video: Dr Reiner Fuellmich intervjuar prof. Michel Chossudovsky

Covid-låsningen är en ekonomisk och social krigshandling utan motstycke i världshistorien, som riktas samtidigt och i ett enda slag mot 193 av FN:s medlemsstater.

 

Låsningen är en integrerad del av en hegemonisk agenda, riktad mot mänskligheten och alla nationalstaters suveränitet.

.

Det som planeras under ”den stora återställningen” är ett scenario där de globala fordringsägarna fram till 2030 kommer att ha tillägnat sig världens rikedomar, samtidigt som stora delar av världsbefolkningen utarmas.

 

WEF:s motto för den stora omställningen är:

 

År 2030 kommer du inte att äga någonting och du kommer att vara lycklig. Nämligen en process av global utarmning och social förstörelse som saknar motstycke i världshistorien.

 

SE VIDEO INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/video-the-covid-lockdown-is-an-act-of-economic-warfare-against-humanity-dr-reiner-fuellmich-interviews-prof-michel-chossudovsky/5783254

 

 

 

2022-06-17 Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Pfizers covid-injektioner förstörde hundratals försöksdeltagares liv

”Men varför vägrade hundratals fler att fortsätta den kliniska fas 1-prövningen av Pfizer Covid-19-”vaccinet” i USA efter att ha varit ivriga att delta från början? Och varför var FDA desperata att gömma detta dokument bland många andra i minst 75 år?”

 

”Jag tycker att det är hög tid att polisen eller militären går in och beslagtar all dokumentation och sätter stopp för dessa ”vaccinationer” ”, skriver en annan. ”De misslyckas med att lyda sin ed genom att låta dessa mord fortsätta.”

Läs mer

https://citizens.news/630284.html

 

 

 

2022-06-17 Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

4 av 5 dödsfall i COVID-19 i Kanada sedan mitten av februari kommer från den ”vaccinerade” befolkningen

 

Data från den kanadensiska regeringen har bekräftat att nästan fyra av fem dödsfall i Wuhan coronavirus (COVID-19) i Kanada sedan mitten av februari kommer från den vaccinerade befolkningen . De trippelvaccinerade stod för 70 procent av dessa dödsfall.

 

LÄS MER, SE VIDEON, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/629938.html

 

 

 

2022-06-17 Spetsspecialist sakkunnig opartisk, saklig och objektiv världskänd virolog delger mänskligheten, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr Geert Vanden Bossche förutspår en ökning av DÖDLIGARE COVID-varianter som riktas mot de ”vaccinerade” under de kommande två månaderna.

”Om vi inte omedelbart genomför storskaliga kampanjer för antiviral profylax i hög ”vaccinerade” länder råder det ingen tvekan om att pandemin kommer att sluta med att ta ett stort antal människoliv.”

 

Enligt den belgiska experten kommer individer som injiceras med covid-19-”vaccinet” att vara särskilt sårbara för denna farliga variant. Han utvecklade att ”vaccinerade” individers specifika antikroppar mot den ursprungliga SARS-CoV-2-stammen kommer att konkurrera med och försvaga deras naturliga immunitet samtidigt som de inte ger något skydd mot den nyare och mer smittsamma stammen.

 

Se Dr Geert Vanden Bossche nedan när han förklarar varför barn inte bör injiceras med COVID-19-”vaccinet”.

https://citizens.news/629933.html

 

 

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; OM ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

Notera särskilt följande

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Citat

 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

 

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

 

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Landsförräderi mot nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Citat

Den som, då riket är i krig,

1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,

3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller

4. begår annan liknande förrädisk gärning,

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

– 22 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

 

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid den vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

COVID-19-pandemin var aldrig vad de hävdade, men ”vaccin” pandemin är VERKLIG

 

Wuhan-coronaviruset (COVID-19) orsakade aldrig en pandemi. Men de så kallade vaccinerna som skapats för att svara på COVID-19 gjorde det.

 

Detta enligt Dr Reiner Fuellmich, en tysk rättegångsadvokat som framgångsrikt har vunnit mål mot megabolag. I sitt hemland leder Fuellmich den extra parlamentariska Corona Investigative Committee, en organisation som ligger i spetsen för att kämpa mot covid-19-restriktioner och vaccinationer  och som arbetar för att få till en Nürnberg-liknande rättegång mot de nationer och företag som har begått brott mot mänskligheten under pandemisk. (Relaterat: Chockerande rapport tyder på att COVID-19-vaccin har orsakat miljontals dödsfall över hela världen .)

 

 

Han tillade att den verkliga pandemin är de hälsokomplikationer som orsakas av covid-19-vaccinerna . ”Ingenting som vi ser är verkligt förutom den skada som vaccinerna – de så kallade vaccinerna – framkallar.”

 

 

Fuellmich leder kampen för att hålla anstiftare av pandemi ansvariga

Fuellmich leder också en organisation som heter People’s Court of Public Opinion. Den här gruppen har publicerat flera rapporter som beskriver de många kränkningar av mänskliga rättigheter som politiker, forskare och företagsledare runt om i världen tillfogade under covid-19-pandemin.

 

Under en offentlig utfrågning i februari, som sammankallades för att stimulera allmänhetens stöd för att väcka rättsliga mål mot de viktigaste kriminella enheterna och organisationerna, utvecklade Fuellmich i detalj hur pandemin orsakad av coronaviruset utformades .

 

”För det första finns det ingen corona-pandemi, utan bara ett PCR-test ”plandemi” som drivs av en utarbetad psykologisk operation utformad för att skapa ett konstant tillstånd av panik bland världens befolkning,” förklarade han. ”Den här agendan har varit planerad länge.”

 

Fuellmich hänvisar till polymeraskedjereaktionstester som allmänt krediteras som det mest exakta sättet som människor kan ta reda på om de har covid-19 eller inte. Men som Ben Armstrong noterade under sitt program, ”The Ben Armstrong Show”, var testerna felaktiga från första början.

 

 

De flesta som testade positivt fick veta att de var asymtomatiska fall. Men, som Armstrong noterade, i verkligheten var de alla falska positiva.

 

”Du vet att det är en bluff. Det finns inget sådant”, sa han. ”Om du är asymtomatisk betyder det att du inte är sjuk. [Du kan inte] infektera andra människor medan du har noll symtom. Nej, det händer inte. Om du är sjuk och du är smittsam där du kan smitta andra människor, kommer du alltid att ha symtom. Det kommer att finnas symptom på det.”

 

Fuellmich noterade att de konspiratörer som var ansvariga för pandemin också var avgörande för att främja användningen av ”dödliga experimentinjektioner” och för att demonisera och avfärda användningen av effektiva behandlingar som vitamin C och D och zinkregimer, ivermektin och hydroxiklorokin.

 

Slutmålet för pandemin, enligt Fuellmich, är att upprätta en en världsregering som använder en gemensam valuta.

 

”Detta involverar befolkningskontroll som, enligt deras uppfattning, kräver både en massiv minskning av befolkningen och manipulering av DNA från den återstående populationen med hjälp av experimentella mRNA-injektioner,” sa Fuellmich.

 

Se det här avsnittet av ”The Ben Armstrong Show” från  New American när programledaren Ben Armstrong berättar om hur covid-19-vaccinerna orsakade den verkliga pandemin .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/623695.html

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu