• Arkiv

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE: Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp tillsammans med ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

 

Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

DU LYSSNAR PÅ SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.jottacloud.com/s/2716416028bc5514125aadc9b6b290d0134/thumbs

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu