• Arkiv

SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagspartierna & alla riksdagsledamöterna, tillsammans med SVERIGES TELEVISION, BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET massutskick 2022 09 06

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”Knapptryckarna” i Sveriges riksdag beskyddar PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, därmed är alla politiska partierna och alla riksdagsledamöterna delaktiga i att beskydda Brott Mot Mänskligheten med mera

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

SEKRETESS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVITS er i detta massutskick.

 

 

 

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 371

Hjälp till att sprida massutskicket vidare i alla dina nätverk

 

 

 

Sverige regering, Sveriges riksdag , ledningstrojkan inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ledningstrojkan inom SVT med flera medlöpare

är delaktiga i att BESKYDDA det uppenbart kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET / ”VACCIN” BEDRÄGERIET 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-09-06

 

 

Noteras särskilt

 

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

 

Missa inte detta

Riksåklagare Petra Lundh kan inte svara på frågor om åtgärder mot PCR-bedrägeriet

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

 

 

 

DOKTOR MENGELE 2.0 STATEN SVERIGE(SS)

Läs mer om dr Mengele 1.0

https://sv.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele

 

 

 

 

DOKTOR MENGELE 2.0

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN SYSTEMATISKT & GENERELLT

 

 

 

2022-09-02 svensk textad, originalet engelska, MÅSTE SES, sprid vidare i alla dina nätverk, ca 5 minuter

Covid-19- ”vaccinerna” bryter mot alla 10 punkter i Nürnbergkodexen.

https://swebbtube.se/w/uJPfWkYotVhYtu38QaiWsW

 

 

 

 

 

EN SVENSK HÄLSO & SJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS som strider emot Nürnberg konventionen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen med mera läser och ser DU om i dagens massutskick

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger om vad som uppenbart är verkligheten och sanningen om Staten Sverige(SS) och generella och systematiska MEDICINSKA EXPERIMENT och MEDICINSK TYRANNI, utan informerat samtycke, som strider emot Nürnberg konventionen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen med mera mot nationen Sveriges Folk & Barn, som pågått i Sverige sedan 1940-talet, politiker och makt/myndighetsmissbrukarna hängs ut, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, du läser mer i dagens massutskick om SS(Staten Sverige)

 

 

 

 

 

MÅSTE SES

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

POLITISK ATOMBOMB: FOLKETS RÖST FÖDS I HJÄRNAN

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv

 

 

Undertexten till videointervjun, citat

SVERIGE GRANSKAS intervju med Robert Naeslund och Ulf Bejerstrand 2022-08-31

 

Mer information utifrån intervjun
Se videon, på engelska, publicerad på YouTube, som är bl.a. grunden för intervjun med Robert Naeslund och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand, se dokumentären/videon

 

Absolute Brain

Dokumentären Absolute Brain handlar om vetenskapen om cybernetik och dess politiska utveckling med hjärn-datorteknologi och manipulation av gener.
Det visar den tidiga utvecklingen från New York Times-artiklarna och deras utmaning av CIA:s tankekontrollsystem.

Filmen hänvisar till fakta från svenska statliga utredningar och det amerikanska hälsodepartementet.
Den speglar utvecklingen och de olika projekten ur ett amerikansk-svenskt perspektiv och denna version har ett slut relaterat till det svenska riksdagsvalet i september 2022.

Här finns en utmaning till det nuvarande samhället och med filmen står vi på barrikaderna och kämpar för något nytt.
https://www.youtube.com/watch?v=Bzz6LTDfeJw

 

 

ABSOLUTE Brain – SVENSKTEXTAD
https://swebbtube.se/w/eftMVuKffzBeCoVrNq4Zj6

 

Ladda ner detta kompendium om 35 sidor för ytterligare mer information om
VAD ÄR POLITISK HJÄRNTEKNOLOGI?
https://www.jottacloud.com/s/271f37ac138a53e4963b989ea04291379a5

 

Läs artikel om videon
Olaglig hjärnteknologi har sedan decennier testats på människor
https://newsvoice.se/2022/08/olaglig-hjarnteknologi/

 

Läs och se mer om/av
KNAPPTRYCKARNA
https://knapptryckarna.se/

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

Se också tidigare intervju i SVERIGE GRANSKAS serien med den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand
Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich( på engelska)
https://swebbtube.se/w/3d1c160d-2050-4ef4-a88c-f1f2d1bb9f8a

 

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich SVENSKTEXTAD
https://swebbtube.se/w/ctTCX22572AYxqTRUBJast

 

Bli en Knapptryckare och anslut dig till folkrörelsen Knapptryckarna!
https://knapptryckarna.se/

 

Bli medlem i KNAPPTRYCKARNA
https://knapptryckarna.se/bli-medlem/

 

Slut citat

 

 

 

 

 

2022-09-06 Vad håller SVT på med, är SVT opartiska, sakliga och är SVT:s verksamhet kundorienterade, varför BESKYDDAS PCR TEST BEDRÄGERIET av Sveriges Television.

 

Varför hänger SVT inte ut OCH GRANSKAR alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag utifrån att dessa alla sammantaget uppenbart BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

SVERIGES TELEVISION RINGDES UPP AV SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, LYSSNA OCH SPRID VIDARE

 

 

 

LYSSNA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/w/6b7N3myTepjQekZedmhH53

 

 

 

Ytterligare mera publicerat av KNAPPTRYCKARNA på Swebbtube finner du här


Knapptryckarna – Folkets Röst
Vi är en folkrörelse och politiskt parti som vill verka för folkstyre via direktdemokrati i Sverige. Vi har enbart en fråga i vårt partiprogram och det är just direktdemokrati – dvs att folket skall få rösta i alla stora sakfrågor. För mer information besök vår hemsida www.knapptryckarna.se

 

LÄS OCH SE MER, SRPID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/a/knapptryckarna/video-channels

 

 

KNAPPTRYCKARNA på Face Book

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

 

KNAPPTRYCKARNAS HEMSIDA

 

Ska 349 politiker avgöra din framtid?

 

Allt för länge har folket körts över av den representativa demokratin där 349 riksdagsledamöter sägs föra folkets talan. Resultatet visar sig sällan stämma överens med vad som lovats under valrörelsen. Risken är stor att man som politiker lockas att utnyttja sin position för att fylla sin egen plånbok och samtidigt strunta i sitt uppdrag som folkvald.

 

Det rådande systemet är förlegat och vi vill ha en förändring!

 

Läs mer om DIREKT DEMOKRATI och DIN RÖST på KNAPPTRYCKARNAS hemsida, en FOLKRÖRELSE som inte går att stoppa, och sprid vidare

https://knapptryckarna.se/

 

 

KNAPPTRYCKARNA PÅ YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCdpgb42Sj53t5z-yUm8W_rw/videos

 

https://www.youtube.com/channel/UCNa6XF0hq5OYoBYEE_3K6QQ/videos

 

 

 

 

2022-09-06 mycket viktig intervju av Per Shapiro, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Folkets Radio – Mobilstrålningens hälsorisker som medierna inte längre pratar om

https://www.youtube.com/watch?v=DCaU8YuFnIU

 

 

 

 

 

 

Folkrättsprofessorn: Makteliten förgiftar oss och våra barn – dags att slå tillbaka

 

De största och värsta BEDRÄGERIERNA mot mänskligheten, Brott Mot Mänskligheten / Folk Mord / Planerat Överlagt Mord / PCR TEST BEDRÄGERIET & MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna”, som utifrån enorma ekonomiska incitament uppsåtligt och bedrägligt marknadsförts i skattefinansierad verksamhet som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är!

 

 

Alltså vilket delgivits om i massutskicken över tid till bl.a. Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, som BESKYDDAR dessa bedrägerierna, eftersom ingen offentlig debatt i Sveriges riksdag om dessa bedrägerierna har säkerställts i Sveriges riksdag.

 

Alltså således undanhållits och underlåtits av LAGSTIFTAREN Sveriges riksdags alla politiska partierna och därmed alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, alltså har offentligt debatt i direktsändning i SVERIGES TELEVISION / SVERIGES RADIO, som alla är fullständigt skattefinansierade av deras UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna, undanhållits och underlåtits i akt, mening och syfte att BESKYDDA dessa gigantiska BEDRÄGERIERNA mot nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Ett landsförräderi / högförräderi, Brott Mot Mänskligheten med mera, som bl.a. får effekten av Planerat Överlagt Mord med de sk ”vaccinerna” / biovapen, således ett biovapenkrig mot mänskligheten och nationen Sverige Folk & Barn.

 

Alltså som också strider emot svensk grundlag och Nürnberg koden, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, Europakonventionen för mänskliga rättigheter, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU rättsakt och svensk lag, som står över svensk grundlag Regeringsformen, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10

 

Se bl.a. vad som publicerades 2022-09-02, läs hela artikeln och se videointervjun, som den enda granskande journalisten i Sverige – den prisbelönte år 2022-08-20, årliga journalistpris, som utdelades vid Svenska Bok- & Mediemässan i Stockholm till den granskande journalisten Jesper Johansson, som gjort intervjun här nedan, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

 

Folkrättsprofessorn: Makteliten förgiftar oss och våra barn – dags att slå tillbaka

 

Makteliten i olika länder är ute efter att utplåna grupper som tär på ekonomin, däribland äldre människor. Det hävdar den amerikanska folkrättsprofessorn Francis Boyle i en intervju med Swebbtv.

 

Det som sker kan jämföras med Nazitysklands filosofi om ”värdelösa ätare”, hävdar han. Covid-19 är ett biologiskt vapen och ”vaccinen” ett brott mot mänskligheten, ett folkmord, enligt den världsberömda juristen.

 

Det är Swebbtvs Jesper Johansson som intervjuat folkrättsprofessorn Francis Boyle, som gör flera anmärkningsvärda uttalanden.

 

Boyle släppte nyligen en bok kallad ”Motstå medicinskt tyranni: Varför covid-19-mandaten är kriminella”, där han säger sig bevisa att covidvaccinen och åtgärder relaterade till dem bryter mot Nürnbergkoden för medicinska experiment. De är ett brott mot mänskligheten enligt internationell straffrätt, förklarar han.

 

Boken är extremt rättsligt välskriven, vidhåller Francis Boyle själv i Swebbtv. Det är inget flum. Och den ska ses som juridisk moteld, ett rättsligt verktyg, för att slå tillbaka mot makteliten.

 

– Jag skrev min bok för att ge vanliga människor ammunition mot de här eliterna, som förgiftar oss och våra barn, säger han.

 

I USA ”vaccinerar” man även små barn mot covid-19.

– Detta påminner mig om doktor Mengeles experiment på barn i Auschwitz. Det är vad som pågår nu. Utan tvekan. De är ute efter våra barn. Och vi måste stoppa det. Min bok utgör en saklig och rättslig bas för att kunna göra det.

 

Vidare hävdar han att covid-19 är ett offensivt biologiskt krigsvapen framtaget med så kallad gain-of-function-forskning, som alltså gör att virus sprids lättare bland människor.

 

Francis Boyle gör upprepade kopplingar till Nazityskland.

– Jag trodde vi hade lärt oss den historiska läxan från nazismen. Men det har vi inte. Den filosofin och mentaliteten lever kvar bland eliten i olika länder, inte minst här i USA.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEOINTERVJUN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/folkrattsprofessorn-makteliten-forgiftar-oss-och-vara-barn-dags-att-sla-tillbaka/

 

 

 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER & UNDERLÅTER

 

SVT DEBATT PÅ BÄSTA SÄNDNINGSTID MED DEN VÄRLDSKÄNDE STJÄRNADVOKATEN DR REINER FUELLMICH

 

INGEN DEBATT I SVERIGES RIKSDAG OM PCR TEST BEDRÄGERI, INGEN RIKSDAGSMAN OCH DÄRMED INGET POLITISKT PARTI LYFTER TILL DEBATT OM PCR TEST BEDRÄGERIET

 

SVT BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAG, ALLA DE POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, OCH DESSA SAMMANTAGET BESKYDDAR UPPENBART PCR TEST BEDRÄGERIET, SOM ÄR GRUNDEN TILL SITUATIONEN I SVERIGE AV IDAG

 

Om dessa ovanstående hade säkerställt offentligt debatt om PCR TEST BEDRÄGERIET så hade de sk ”vaccinerna” / biovapnen varit stoppade för länge sedan. Om detta har delgivits om i tidigare massutskick väldigt många gånger, men TYSTNADS KULTUREN gäller fullt ut inom Sveriges riksdags alla politiska partier, och därmed alla riksdags ledamöter i Sveriges riksdag, därtill är uppenbart att SVT BESKYDDAR det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket redovisats om över tid i massutskicken.

 

 

 

Notera särskilt; Har DU/NI annan uppfattning vänligen vänd er med BEVIS i förtroende till den spets specialist sakkunnige världskände stjärnadvokaten dr Reiner Fuellmich, som kommer ställa upp i direkt sänd debatt i SVT och Sveriges riksdag, då utifrån det som du delges om i detta massutskick och tidigare massutskick, se i den delen denna videointervju med advokat dr Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger om hur svensk hälso- och sjukvård DÖDSDÖMDE en cancersjuk till DÖDEN

Du kommer att DÖ om du inte går med på föreslagna behandlingar och operationer, men den dödsdömde lever än idag, förmodligen tack vare att den DÖDSDÖMDE gick sin egen väg och är fullständigt CANCER FRI, frisk, kry och välmående och firar idag 2022-09-06 sin födelsedag återigen.

 

Måste ses intervju, sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtube.se/w/8RYxdehJzivwiG9mpr6n6y

 

 

 

 

 

 

 

Staten Sverige är ingen rättssäker rättsstat

STATEN SVERIGES(SS) POLITIKER I SVERIGES RIKSDAG OCH DERAS MEDLÖPARE I BL.A. PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR ETT HOT MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARNS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

SVERIGE GRANSKAS delger intervju av 2022-09-05 med INTERNATIONELLT VÄRLDSKÄND JOURNALIST och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand

om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET och SÖDERSJUKHUSET i Stockholm med mera.

 

SE INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/w/p2zv1ESsaEq4W1GUtkyrkz

 

 

 

 

 

 

 

2022-09-05

Advokat Renz vill ha ytterligare en omgång av Nürnbergrättegångar för att straffa plandemiska brottslingar

”Den enda frågan är: hur lång tid kvar innan vi är redo för Nürnbergrättegångarna?”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.naturalnews.com/2022-09-05-whistleblower-release-of-evidence-covid-lab-origins-imminent.html

 

 

 

 

VAD ÄR POLITIK, VILKEN ROLL HAR MEDIA, ÄR DETTA SYSTEM DEMOKRATISKT FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN????

 

Välkommen till det superkorrupta Sverige. Varför missbrukas makten, varför har vi detta vansinne i Sverige 2022.

 

Måste ses videon, av 20 januari 2017, intervju med författaren till boken Knapptryckarkompaniet, se denna video, ca 34 minuter, sprid vidare om pågående vansinne inom Sverige, citat

 

Anne-Marie Pålsson: Hur fungerar makt?

https://www.youtube.com/watch?v=IY1ltrNou-0

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

NATURLIG IMMUNITET FUNGERAR BÄTTRE ÄN COVID-SPRUTOR

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN, SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT

 

Publicerat 2022-09-04 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Efter att ha förstört det amerikanska samhället erkänner CDC att naturlig immunitet fungerar bättre än COVID-sprutor.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://citizens.news/653704.html

 

 

 

 

 

2022-09-02 Session 119: Rättssäkerheten, Corona Investigative Committee med  de världskända; advokat Dr. Reiner Fuellmich och advokat Viviane Fischer, se avsnittet med bl.a. Vera Sharav och sprid vidare i alla dina nätverk, MÅSTE SES, som bl.a. delger om

 

MASS MORD / Vera Sharav / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Detta medicinska experiment med de sk ”vaccinerna”, som marknadsförts som vanliga vaccin i Sverige, med skattemedel, vilka dessa bevisligen inte är.

 

Alltså ett enormt planerat BEDRÄGERI mot nationen Sveriges Folk & Barn, som strider mot Nürnberg koden, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen med mera.

 

 

Alltså uppenbart är detta det värsta BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i Sveriges historia, som beskyddas av alla POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, och därmed av alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag.

 

Som alla underlåtit och undanhållit

 

  • att i offentligt debatt i Sveriges riksdag debattera offentligt om PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med

 

  • att marknadsföra de sk ”vaccinerna” som vanliga vaccin, ett MEDICINSKT EXPERIMENT, som inte är vanliga vaccin, vilka dessa sk ”vaccinerna” / biologiska vapen bevisligen inte är.

 

”VACCINERNA” / BIOLOGISKA VAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

2022-09-02 Session 119: Rättssäkerheten, Corona Investigative Committee med Dr. Reiner Fuellmich, Viviane Fischer

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://gettr.com/streaming/p1pccah7475

 

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/s119en:3

 

 

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / FOLKRÄTTSBROTT

GLOBLISTERNAS MAFFIA SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Den kriminella vaccin / läkemedels industrin en MAFFIA som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt med sk mediciner och sk ”vacciner” beskyddas av fullständigt skattefinansierade, dvs. bl.a. av alla partierna i Sveriges riksdag, därtill då av alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag och av det fullständigt skattefinansierade SVT/SVR.

 

Alltså tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel i direkt sänd debatt i riksdagen / SVT/SR med den opartiske, saklige och synnerligen högst trovärdige spetsspecialist sakkunnige världskände stjärnadvokaten dr Reiner Fuellmich, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet utifrån fakta och bevis som över 2 års tid redovisats i Corona Investigative Committee https://corona-investigative-committee.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / FOLKRÄTTSBROTT

”VACCINERNA” / BIOVAPEN INNEHÅLLER GIFTIGA  KOMPONENTER

Att de sk ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten generellt och systematisk har delgivits om i väldigt många tidigare massutskick, som delgivits om till alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag. Därtill delgivits till bl.a. Socialdepartementet, SVT, Åklagarmyndigheten i Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, vilket delgivits om i tidigare massutskick, massutskick som i laga ordning är registrerat av registrator vid bl.a. Socialdepartementet.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / FOLKRÄTTSBROTT

Maskinöversättning

Giftiga, metalliska föreningar som finns i alla prover för covid-”vaccin” som analyserats av tyska forskare

 

En grupp oberoende tyska forskare hittade giftiga komponenter – mestadels metalliska – i alla covid-19- vaccinprover som de analyserade, ”utan undantag” med hjälp av moderna medicinska och fysiska mättekniker.

 

Arbetsgruppen för analys av covid-vaccin säger att några av de giftiga beståndsdelarna som finns inuti injektionsflaskorna med AstraZeneca , Pfizer och Moderna inte fanns med i ingredienslistorna från tillverkarna.

https://childrenshealthdefense.org/defender/toxic-metallic-compounds-covid-vaccines-german-scientists/

 

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / FOLKRÄTTSBROTT

PCR TEST BEDRÄGERIET

PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS bl.a. av alla riksdagsledamöter och därmed av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, därtill av Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SVT, Åklagarmyndigheten i Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, vilket delgivits om i tidigare massutskick, massutskick som i laga ordning är registrerat av registrator vid bl.a. Socialdepartementet.

 

Maskinöversättning

Akutläkaren, Dr. José Luis Gettor, varnade befolkningen för skadorna orsakade av PCR-provpinnar.

 

De innehåller ett ämne som utvecklats av militär underrättelsetjänst och som kallas ”DARPA hydrogel”.

 

 

They contain a military intelligence developed substance called ”DARPA hydrogel”

 

Precis som andra forskare har påpekat att provtagningarna från detta test innehåller grafenoxid — ett nanomaterial som orsakar magnetism i området och passerar blod-encefaliska barriären — påpekar Dr. Gettor att de också innehåller etylenoxid.

 

Etylenoxid är också giftigt och orsakar svedan som känns av dem som tar detta test.

 

https://rumble.com/vujdim-dr.-jos-luis-gettor-on-the-darpa-hydrogel-in-nasal-swabs.html

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Maskinöversättning, citat

Explosiv stämning, är en av de första i USA som anklagar regeringen för ”Covid-bedrägeri”.

En ny rättegång som inleddes i den amerikanska distriktsdomstolen för distriktet Massachusetts är en av de första i USA som hävdar att ”bedrägeri” begicks mot det amerikanska folket under Covid-pandemin.

 

Stämningen väcks av John Paul Beaudoin mot Massachusetts guvernör Charlie Baker, folkhälsogranskaren, chefsläkaren och ytterligare medicinska utredare. Den ger bevis för att över 50 fall av dödsfall som staten kodat som Covid-19-dödsfall i många fall var starkt kopplade till nyligen covid-19- ”vaccination”.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://beckernews.com/covid-fraud-46685/

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN;

 

ALLA SOM BRUTIT MOT NURNBERGKODEN UNDER COVID MÅSTE ÅTALAS

 

 

 

2022-08-26 Måste läsas artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Brott mot mänskligheten: Mary Holland från Children’s Health Defense säger att alla som brutit mot Nürnbergkoden under covid måste åtalas

 

Byggd på den medicinska och juridiska etik som etablerades i Tyskland före den nazistiska regimen, lade Nürnbergkoden också grunden för hur man skulle hantera alla som skulle kunna försöka införa ytterligare ett massfolkmord, vilket är precis vad de bakom plandemin tänkte göra.

 

”Tragiskt nog har vi under de senaste två och ett halvt åren sett ett globalt angrepp på Nürnbergkoden”, beklagade Holland. 

 

”Regeringar, medicinska institutioner, universitet och media har brutit mot den allra första principen och alla andra principer i kodens 10 punkter.”

 

”De har tvingat människor att vara mänskliga marsvin.”

 

Dessa brott mot mänskligheten måste upphöra. Och folk måste ta ställning och bara säga nej till medicinsk fascism när och var som helst den reser upp sitt fula huvud.

”Det är i vår makt att säga, ‘Inte mer! Respektera och upprätthåll denna kod!” förklarade Holland. ”Och låt oss inte glömma: vi vinner.”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/650453.html

 

 

 

 

 

 

2022-08-27 maskinöversättning, citat

Storbritanniens regering bekräftar att 9 av 10 dödsfall i COVID under det senaste året har varit bland de helt/trippel ”vaccinerade

 

Officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen avslöjar att den helt/trippel ”vaccinerade” befolkningen har stått för över 9 av 10 Covid-19 dödsfall i England under det senaste året, 91% av alla Covid-19 dödsfall sedan början av 2022, och 94% av alla dödsfall i Covid-19 sedan början av april 2022.

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/08/27/9-in-10-covid-deaths-past-year-vaccinated/

 

 

 

 

2022-08-22 maskinöversättning, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Det största globala folkmordet i historien

Jabben framkallar dödande blodproppar som är självmonterande kretsar!

https://rumble.com/v1gyoqj-greatest-global-genocide-in-history-from-another-world-these-are-not-human-.html

 

 

 

2022-08-24 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Efterverkningar av Covid-injektion: Studie visar att 94 % av mottagarna av ”vaccin” har blodproppsbildningar och främmande partiklar före blodpropp.

 

Studieförfattarna noterade att ”vaccinerna” påstås innehålla åtminstone spikproteinet från SARS-CoV-2, men är kända för att också innehålla främmande partiklar som de många promotorerna för de experimentella injektionerna påstods inte alls fanns i dem.

 

”Bland de främmande komponenterna är metallföremål som tidigare demonstrerats i denna tidskrift av Lee et al. (2022) som bekräftas i våra resultat.”

 

Av de 1 006 analyserade fallen gav endast 58 – lika med 5,77 % av totalen – en helt normal hematologisk bild vid mikroskopisk analys efter den sista mRNA-injektionen med antingen Moderna- eller Pfizer-hopkoket.

 

Blodet från 948 – 94 % av studiens deltagare – visade aggregation av röda blodkroppar och närvaron av partiklar av olika former och storlekar av oklart ursprung en månad efter mRNA-injektionen.

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/08/24/study-reveals-vaccinated-have-blood-abonormalities/

 

 

 

2022-08-23 maskinöversättning, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vapenforskare berättar allt: Världsregeringen beväpnade 5G och strålning för Vaxxed

https://rumble.com/v1h32p7-weapons-research-scientist-tells-all-world-government-weaponized-5g-and-rad.html

 

 

 

2022-08-23 maskinöversättning, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Fauci kan springa, men han kan inte gömma sig: miljoner döda på grund av biovapenskott och låsningar

Advokat Tom Renz illustrerar motiven bakom varför USA:s största hälsomisslyckande försöker undkomma allmänhetens ögon.

https://rumble.com/v1h32ar-fauci-can-run-but-he-cant-hide-millions-dead-due-to-bioweapon-shots-and-loc.html

 

 

 

2022-08-23 maskinöversättning, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

LIVE: Fauci ansvarig för MILJONER dödsfall, vapenforskare avslöjar 5G ”KillSwitch” för Vaxxed

https://rumble.com/v1h38px-live-fauci-responsible-for-millions-of-deaths-weapons-scientist-exposes-5g-.html

 

 

 

 

 

 

Covid-19-injektionerna / de sk ”vaccinerna” är biovapen, de sk

”vaccinerna” är ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu