• Arkiv

Archive for september 30th, 2022


Swebbtv Reviews – Crystals and strange formations in vaccinees’ blood 2022 09 30

  The investigative journalist Jesper Johansson has done it again, i.e. what SVT journalists cannot or must not perform and deliver. MUST SEE interview, with Swedish text, watch it and spread it around in all your networks, published 2022-09-30, quote   Swebbtv Reviews – Crystals and strange formations in vaccinees’ blood   In a report […]

Mindcontroll — Intervju om ABSOLUT HJÄRNKONTROLL som i Sverige pågår sedan mycket lång tid….. MÅSTE SES

        Sprid vidare i alla dina nätverk   Mindcontroll — Intervju om ABSOLUT HJÄRNKONTROLL som i Sverige pågår sedan mycket lång tid….. MÅSTE SES https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv          

Reiner Fuellmich — Explosive interview you must see whit lawyer dr Reiner Fuellmich

        Spread to all your networks     Explosive interview you must see whit lawyer dr Reiner Fuellmich https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC      

Christine Anderson EU parliamentarian interview MUST SEE

    Spread to all your networks     Interview with EU Parliamentarian Christine Anderson…. https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7      

Advokat dr Reiner Fuellmich och EU parlamentarikern Christine Anderson delges om delgivningarna till Sveriges riksdags alla nyvalda riksdags ledamöterna och de 4 nyvalda talmännen 2022 09 29

    Här ser du och kan läsa mailet till EU parlamentarikern Christine Anderson och advokat dr Reiner Fuellmich     Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 29 september 2022 06:46 Till: ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]> Kopia: ‘[email protected]’ <[email protected]> Ämne: FOR YOUR INFORMATION Reiner Fuellmich and Christine Anderson Prioritet: Hög   FOR YOUR INFORMATION […]

SVERIGES RIKSDAG 2022 09 29: Delgivning till Talmanspresidiet — DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER & TALMÄNNEN I SVERIGES RIKSDAG

    SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med […]

SVERIGES RIKSDAG — DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 09 28

      SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu