• Arkiv

Archive for september 21st, 2022


Petra Lundh, riksåklagare i Sverige, anmälan av PCR TEST BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2022 09 10

    Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh [email protected] Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm   Växel 010-562 50 00   Registrator [email protected]   Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd […]

Petra Lundh, Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh, notification of PCR TEST FRAUD and CRIME AGAINST HUMANANITY 2022 09 10

    *** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) *** Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh [email protected] The Prosecution Authority of Sweden, Stockholm Head Office Switchboard 010-562 50 00 Registrar [email protected]   This prosecutor’s notification of extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Stockholm Prosecution Authority, Stockholm Head […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu