• Arkiv

Socialdepartementet delgives, informeras och upplyses om bl.a. riksåklagareanmälan av 2022 09 11 mot SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter 2022 09 15

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 Socialdepartementet; till expeditionschef Andreas Krantz, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman inom Socialdepartementet

 

Bifogad pdf fil till denna delgivning till Socialdepartementet

RK_Innehallsforteckning_1053 – 2022-09-07T112345.951

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/09/RK_Innehallsforteckning_1053-2022-09-07T112345.951.pdf

 

 

OBS! Efter mailtrådens slut finner du riksåklagaranmälan mot SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter, 17 sidor på svenska och 18 sidor på engelska

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 15 september 2022 19:33
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Socialdepartementet; till expeditionschef Andreas Krantz, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman inom Socialdepartementet
Prioritet: Hög

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Expeditionschef Andreas Krantz, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman inom Socialdepartementet

Direkt telefon 08-4058102

Epost [email protected]

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad / diarieutskrift med vändande epost till [email protected] och därtill fullständiga kontakt uppgifter till handläggaren av den delgivning.

 

2022-09-15

 

Delgivning till Socialdepartementet om meddelat ansvar och delaktighet i pågående PCR TEST BEDRÄGERI och MARKNADSFÖRINGS bedrägerit med de sk ”vaccinerna” / biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket detta MEDICINSKA EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är.

 

Du läser mer i den delen i bifogade PDF filerna och i mailtråden här nedan.

 

Tidigare har även kommunicerats om riksåklagaranmälan av 2022-09-11, se mailtråden under denna delgivning, och de bifogade PDF filerna, till följande mottagare

 

Alla åklagarkammare inom Åklagarmyndigheten i Sverige 2022-09-14, enligt nedan

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Uppdrag Granskning 2022-09-14

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

SVT/ SR med flera 2022-09-12

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ’[email protected]’; ’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

 

Vad kommer Socialdepartementet vidtaga för åtgärder utifrån denna delgivning av datum 2022-09-15 är av synnerligen mycket stort allmänt intresse?

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt med ert ställningstagande efter att genomläst den bifogade PDF filen Myndighetschef….. och dessutom säkerställt

  • att genomläst de massutskick med information och upplysning som i laga ordning är av Socialdepartementets registrator sedan tidigare registrerade, då under 2020 till 2022, se bifogade PDF för år 2022, som bifogas som bifogad PDF fil RK Innehållsförteckning……2022-09-07

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 september 2022 18:12
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Av större allmänintresse, granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag
Prioritet: Hög

 

SVERIGES TELEVISON UPPDRAG GRANSKNING

 

031-837 054 telefon tid tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl. 10.00-11.00

 

Ansvarig utgivare Axel Björklund

Epost [email protected]

 

Redaktionschef Peter Bagge

Epost [email protected]

 

Reporter Staffan Floren

[email protected]

 

 

2022-09-14

 

Hej på er alla inom Uppdrag Granskning

 

Av större allmänintresse, granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag med flera medlöpare, ni förstår strax mer.

 

Se i den delen bifogade PDF filerna och mailet i tråden under detta mail till er på Uppdrag Granskning

 

För att säkerställa er opartiskhet och saklighet gentemot skattebetalarna, i slutänden er Uppdragsgivare, vänligen återkoppla i vändande epost med fullständiga kontaktuppgifter på den hos er på Uppdrag Granskning som är av er utsedd att hantera det som delgives Uppdrag Granskning denna dag.

 

Har utifrån vad som delgivits er på Uppdrag Granskning, efter att ni återkopplat, se här ovan, för avsikt att kontakta er på telefon, tacksam för att den av er utsedde namnges och därtill delger undertecknad förslag på lämplig tid för detta telefonmöte, och direkt telefon nr, utifrån sakfrågorna som delgivits er denna dag.

 

Ni förstår säkert att nationen Sveriges Folk & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET och Marknadsföringsbedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa bevisligen inte är, att det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och internationellt vilket såklart är uppenbart.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, toxiska genterapi injektioner, som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, enligt ledande världsexperter, opartiska och sakliga världskända synnerligen högst trovärdiga med högsta kompetens, som SVT med flera medlöpare undanhållit och underlåtit att rapportera om till skattebetalarna.

 

SVT har varit partiska och osakliga, det är uppenbart, och som synes även Åklagarmyndigheten i Sverige, vilket ni läser mer om i bifogade bilagorna.

 

Uppdrag Granskning har tidigare granskat Sveriges riksdag i fråga om vad som sedermera fick effekten att förundersökning inleds av åklagare i Sverige, mer om den delen i bifogade filerna.

 

Ser fram emot begärt telefonmöte, tacksam för mycket skyndsam återkoppling, särskilt utifrån att värna demokrati, rättssäkerhet och rättsstatens fundament, som synes ingår i ert uppdrag att granska.

 

Vänligen bekräfta att ni på Uppdrag Granskning emottagit denna delgivning om granskning som är av större allmänt intresse nationellt och internationellt.

 

Mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 11 september 2022 00:16
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ALLA SKA MED
Prioritet: Hög

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad.

 

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected], [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2022-09-10

 

ALLA SKA MED

 

Se bifogade PDF filerna, Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10 och den engelska versionen Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh 2022 09 10

 

Mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

RIKSÅKLAGAREANMÄLAN PÅ SVENSKA 17 SIDOR LÄSER DU HÄR NEDAN

 

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad.

 

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected][email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2022-09-10

 

ALLA SKA MED

 

Bakgrund

SVT/ Uppdrag Granskning avslöjade i ett granskningsprogram om, citat

Förundersökning inleds efter SVT:s Uppdrag gransknings, UG:s, avslöjande om riksdagsledamöter som anklagats för att vara skrivna på felaktiga adresser och kvitterat ut ersättningar från riksdagen.

Brottsmisstanken gäller bedrägeri.

Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) avgick från alla sina uppdrag sedan det visat sig att han var skriven i ett ödehus utan avlopp och toalett.

– Jag har beslutat att inleda förundersökning, säger chefsåklagare Per Nichols till Expressen.

Slut citat

Läs mer

https://www.expressen.se/ekonomi/polisen-utreder-riksdagspolitikers-misstankta-bedragerier-med-adresser/

 

Brottsmisstankar om synnerligen mycket allvarliga bedrägerier med mera

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner har över tid delgivit Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, fram till dags dato 2022-09-10 om PCR TEST BEDRÄGERIET och Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som marknadsförts som vanliga vaccin gentemot skattebetalarna i Sverige.

 

Dessa massutskick, med information och upplysning, från SVERIGE GRANSKAS, som även riksåklagaren Petra Lundh delgivits, och ska vara och är i laga ordning registrerade av registrator vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Stockholm.

 

Dessa massutskick med information och upplysning, bevis och fakta, från SVERIGE GRANSKAS, om dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna har uppenbart inte säkerställt att riksåklagaren likabehandlat SVERIGE GRANSKAS som Uppdrag Granskning.

 

Alltså vilket är synnerligen mycket anmärkningsvärt, allmänheten nationellt och internationellt kan därmed uppfatta och uppleva riksåklagaren och Åklagarmyndigheten i Sverige, som partiska.

 

Alltså som synes BESKYDDAR Åklagarmyndigheten i Sverige dessa nu anmälda mycket allvarliga brottsmisstankarna mot Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Alltså ett Medicinskt Experiment med nödgodkända sk läkemedel/ vaccin som uppenbart är genterapiinjektioner med toxiner, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt, vilket delgivits om i dessa massutskick från Sverige Granskas.

 

Alltså som utifrån enorma ekonomiska incitament som synes planerat och bedrägligt marknadsförts som vanliga vaccin med skattemedel.

”Vaccinerna” som marknadsförts som vanliga vaccin är tills motsatsen bevisats, vilket ingen ännu prestart och levererat av någon riksdagsledamot eller något politiskt parti i Sveriges riksdag, trots möjligheten funnits över tid, således erkänt sakförhållande som riksåklagaren Petra Lundh har att förhålla sig till i denna anmälan om dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna.

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL DESSA SK ”VACCINERNA

Sverige Granskas har i dessa massutskicken informerat och upplyst, dels alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och Åklagarmyndigheten i Sverige med väldigt många flera makt- och myndighetsutövare i Sverige, som är finansierade av skattemedel, om vad som delges om i denna anmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar.

 

Bl.a. fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET har delgivits av Sverige Granskas till alla mottagare av Sverige Granskas massutskick.

 

Fast ställande domar inom EU, i Portugal, två stycken fastställande domar, som fastställt att PCR TESTERNA inte är vetenskapliga och inte är tillförlitliga, har delgivits i massutskicken gång efter annan utan någon efterföljande debatt i Sveriges riksdag.

 

Alltså för om sådan offentlig debatt i Sveriges Riksdag, direkt sänd i SVT/SR, också fullständigt skattefinansierade, skulle säkerställts/ effektuerats av lagstiftarna i Sveriges riksdag, alltså alla riksdagsledamöterna och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, då hade de sk ”vaccinerna” stoppats med omedelbar verkan.

 

Alltså eftersom grunden till den sk WHO pandemin, mer allmänt känt över hela världen som en globalistisk planerad agenda, vilket också redogjorts för av Sverige Granskas i dessa massutskicken.

 

Alltså då gång efter annan, utan åtgärd vare sig från Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, vilket får effekten att dessa BESKYDDAR en som synes kriminell global och nationell skadar och dödar verksamhet som saknar motstycke i världshistorien.

 

En agenda, ett MEDICINSKT EXPERIMENT, som strider mot bl.a. Nürnberg konventionen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag, Europakonventionen för mänskliga rättigheter, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget med mera, som synes BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN i en skala som aldrig tidigare skådats i svensk eller nationell historia.

Som synes två gigantiska enorma mega BEDRÄGERIER mot nationen Sveriges Folk & Barn, iscensatta och fullständigt skattefinansierat, och som synes BESKYDDAS av fullständigt skattefinansierade lagstiftande, alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, fram till dags datum 2022-09-10.

Därtill beskyddas som synes dessa också av SVT/ SR, Åklagarmyndigheten i Sverige, med flera helt eller delvis skattefinansierade medlöpare i dessa gigantiska mega bedrägerierna.

 

Vad som tidigare delgivits i massutskicken från SVERIGES GRANSKAS och mer därtill finner du/ni här nedan, som är av särskilt vikt i denna anmälan;

 

SVERIGE GRANSKAS, 2022-08-10

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC

 

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich SVENSKTEXTAD
https://swebbtube.se/w/ctTCX22572AYxqTRUBJast

 

 

SVERIGE GRANSKAS 2022-08-31

POLITISK ATOMBOMB: FOLKETS RÖST FÖDS I HJÄRNAN

https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv

 

Ur undertexten till videointervjun, citat

SVERIGE GRANSKAS intervju med Robert Naeslund och Ulf Bejerstrand 2022-08-31

Mer information utifrån intervjun
Se videon, på engelska, publicerad på YouTube, som är bl.a. grunden för intervjun med Robert Naeslund och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand, se dokumentären/videon

Absolute Brain

Dokumentären Absolute Brain handlar om vetenskapen om cybernetik och dess politiska utveckling med hjärn-datorteknologi och manipulation av gener.
Det visar den tidiga utvecklingen från New York Times-artiklarna och deras utmaning av CIA:s tankekontrollsystem.

Filmen hänvisar till fakta från svenska statliga utredningar och det amerikanska hälsodepartementet.

Den speglar utvecklingen och de olika projekten ur ett amerikansk-svenskt perspektiv och denna version har ett slut relaterat till det svenska riksdagsvalet i september 2022.

Här finns en utmaning till det nuvarande samhället och med filmen står vi på barrikaderna och kämpar för något nytt.
https://www.youtube.com/watch?v=Bzz6LTDfeJw

ABSOLUTE Brain – SVENSKTEXTAD
https://swebbtube.se/w/eftMVuKffzBeCoVrNq4Zj6

Ladda ner detta kompendium om 35 sidor för ytterligare mer information om
VAD ÄR POLITISK HJÄRNTEKNOLOGI?
https://www.jottacloud.com/s/271f37ac138a53e4963b989ea04291379a5

Läs artikel om videon
Olaglig hjärnteknologi har sedan decennier testats på människor
https://newsvoice.se/2022/08/olaglig-hjarnteknologi/

Slut citat

 

 

Ytterligare mera i SVERIGE GRANSKAS serien

Ulf & Ulf pratar med Svara Doktorn Sven-Erik Nordin Del 1

https://swebbtube.se/w/8RYxdehJzivwiG9mpr6n6y

 

Bittner, Bejerstrand och Svara Doktorn Sven-Erik Nordin del 2

https://swebbtube.se/w/atDfN6dJWZK9Nj14g7iJus

 

Bittner, Bejerstrand & Dammegård

https://swebbtube.se/w/p2zv1ESsaEq4W1GUtkyrkz

 

 

Andra mycket viktiga artiklar och videointervjuer med mera;

 

Riksåklagare Petra Lundh undviker frågor om bedrägeriet med PCR-testerna – Almedalen 2022

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM ÄR I ALMEDALEN 2022

Träffa åklagare i Almedalen

På tisdag den 5 juli arrangerar Åklagarmyndigheten tre seminarier i Almedalen, men åklagare deltar också i andra arrangörers seminarier.

 

Arrangör Ämne Tid Åklagare
Åklagarmyndigheten  Tystnadskulturen 5 juli 8.30–9.30 RÅ Petra Lundh
Anna Svedin
Helene Gestrin
Åklagarmyndigheten  Krigsbrott 5 juli 10–10.45 Hanna Lemoine
Reena Devgun
Åklagarmyndigheten  Våldtäktsanmälningar 5 juli 11–11.45 Eva Johnsson
Helene Gestrin

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/traffa-aklagare-i-almedalen/

 

 

Välkommen till våra seminarier i Almedalen

Allt du vill veta om krigsbrott, tystnadskultur och våldtäktsanmälningar. Tisdagen den 5 juli arrangerar Åklagarmyndigheten tre seminarier i Almedalen. Bland annat deltar riksåklagaren i en paneldebatt om tystnadskulturen vid brott.

Från kl. 8.30 tisdag den 5 juli i Bulhuset på Cramérgatan 2 i Visby kommer bland annat riksåklagaren, advokater, domare, krigsbrottsåklagare, civilsamhället, poliser, med flera samtala och diskutera ämnen som krigsbrott, tystnadskultur och våldtäktsanmälningar.

Program

8.30– 9.30 Frukostseminarium
Ingen pratar – tystnadskulturen vid brott. Ett hot mot demokratin?

Läs mer

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/almedalen-2022-allt-du-vill-veta-om-krigsbrott-tystnadskultur-och-valdtaktsanmalningar.-vi-medverkar-i-almedalsveckan/

 

 

Swebbtv nekas kommentar från MSB angående covidvaccinerna – Almedalen 2022

https://swebbtv.se/w/omCoXfJKazdtRfk8XBuuDE

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner har gjort många åklagaranmälningar om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET till Åklagarmyndigheten i Sverige, och dessa läggs ned generellt och systematiskt, alltså läggs ner utan att förundersökning inleds och i fullständigt rättsosäkra beslut.

Alltså beslut som inte är fullständigt motiverade, vilket är uppenbart grundlagsbrott, vilket påvisats och bevisats till ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret, Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige, utan åtgärd, tystnadskulturen råder fullt ut.

Allt fullt bevisbart, bl.a. redogjort för i massutskicken över tid, som är i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet och registrator vid huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Stockholm.

 

 

EU-politikern: ”Största skandalen i medicinsk historia – största brottet mot mänskligheten någonsin”

EU-parlamentarikern Christine Anderson går nu till ett skoningslöst angrepp mot världens regeringar som påtvingat människor det så kallade vaccinet mot covid-19. Hon påstår att det handlar om en farlig substans och att massvaccineringen omgående måste stoppas.
– Vad i guds namn har de gjort? Vad i helvete är det som pågår?, säger hon.

Läs hela artikeln och se videos

https://nyheter.swebbtv.se/eu-politikern-storsta-skandalen-i-medicinsk-historia-storsta-brottet-mot-manskligheten-nagonsin/

 

Malone: Vaccinet skadar immunförsvaret – ”Detta är galenskap”

Läs hela artikeln och se videon

https://nyheter.swebbtv.se/malone-vaccinet-skadar-immunforsvaret-detta-ar-galenskap/

 

 

96 procent av coviddöda är ”vaccinerade”

Läs hela artikeln

https://nyheter.swebbtv.se/96-procent-av-coviddoda-ar-vaccinerade/

 

”Manipulativt mönster” – myndigheten mållös av Per Shapiros frågor

Läs hela artikeln och se videon

https://nyheter.swebbtv.se/manipulativt-monster-myndigheten-mallos-av-per-shapiros-fragor/

 

Folkrättsprofessorn: Makteliten förgiftar oss och våra barn – dags att slå tillbaka

Makteliten i olika länder är ute efter att utplåna grupper som tär på ekonomin, däribland äldre människor. Det hävdar den amerikanska folkrättsprofessorn Francis Boyle i en intervju med Swebbtv. Det som sker kan jämföras med Nazitysklands filosofi om ”värdelösa ätare”, hävdar han. Covid-19 är ett biologiskt vapen och ”vaccinen” ett brott mot mänskligheten, ett folkmord, enligt den världsberömda juristen.

Läs hela artikeln och se videointervjun

https://nyheter.swebbtv.se/folkrattsprofessorn-makteliten-forgiftar-oss-och-vara-barn-dags-att-sla-tillbaka/

 

Människorättsadvokaten professor Francis Boyle: ”Covidinjektionerna är folkmord!”

https://swebbtv.se/w/4VmUkEAXBydmByHxzxhgMD

 

Det är ingen pandemi – utan ett krig: Makteliten försöker kontrollera oss

Den så kallade covidhanteringen handlar inte om hälsa. Det handlar snarare om kontroll och att vänja människor vid att bli kontrollerade. Slutmålet att förändra människors beteende och få dem att acceptera ett nytt sätt att leva – i värsta fall genom ett digitalt kontrollsystem. Troligen kommer försöket att tygla mänskligheten att fortsätta, förklarar EU-parlamentarikern Christine Anderson…

Läs hela artikeln och se videointervjun

https://nyheter.swebbtv.se/det-ar-ingen-pandemi-utan-ett-krig-makteliten-forsoker-kontrollera-oss/

 

Visselblåsaren dr. Astrid Stuckelberger varnar för WHO:s planer – Intervju av Jesper Johansson

https://swebbtv.se/w/bmzqaZQAbScXvkWKp5Bz43

 

Biovapenexperten Dr Merryl Nass – Northern Light Convention

https://swebbtv.se/w/pznQuNNdv5UToLh9Cvb8Ec

 

Professorn BRUTALT besviken på svenskar: ”Vaccinet är dödligt farligt – var är era hjärnor?”

Se videointervju och läs artikeln

https://nyheter.swebbtv.se/professorn-brutalt-besviken-pa-svenskar-vaccinet-ar-dodligt-farligt-var-ar-era-hjarnor/

 

 

”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

Se videointervju och läs artikeln

https://nyheter.swebbtv.se/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

EU-parlamentarikern Christine Anderson – Northern Light Convention

https://swebbtv.se/w/kMTbQq5hThch16tbY3mRaC

 

 

VITTNEN OCH VITTNESFÖRHÖR SOM ÅBEROPAS I DENNA ÅKLAGARANMÄLAN

 

EU-parlamentarikern Christine Anderson, som får kopia på denna åklagare anmälan

Stjärnadvokaten, den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich, som över 2 års tid säkerställt vittnesmål till Corona Investigative Committee

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under drygt 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

De genbaserade ”vaccinerna” dödar människor. Regeringar över hela världen ljuger för dig, folket, för de befolkningar som de påstås tjäna

Det finns gott om bevis för att det så kallade Covid-19 mRNA-”vaccinet” är ett mördarvaccin.

https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650

 

Citat

”Det största medicinska experimentet någonsin”

”Detta är det största okontrollerade kliniska försöket (försök på människor) i medicinsk historia. En osäker substans sprutas in i kroppen utan att någon har en aning om riskerna på lång sikt. Det är medicinskt missbruk i grotesk skala.”

Om du bara ska se en enda video om Covid-19 och så kallade ”vacciner” rekommenderar jag den här. Den är upplysande, saklig och ärlig.

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

 

Noteras särskilt

 DEMOCIDE

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Experter från WHO och FN varnar mänskligheten

Dr. Silvia Behrendt och Dr Astrid Stuckelberger hade ledande positioner inom  Världshälsoorganisationen  och  FN. De avslöjar hur WHO strategiskt har infiltrerat alla världens nationer i syfte att avskaffa demokratin och påtvinga hela mänskligheten sitt eget tyranni.

Läs mer

https://stopworldcontrol.com/who/

 

 

 

Nürnberg 2022-08-20 av särskilt intresse i denna åklagare anmälan

 

Nürnberg 2022-08-20

Vera Sharav

”Om inte vi alla gör motstånd, är aldrig mer nu” – Hela talet – Nürnberg, 20 augusti 2022

Mycket viktig artikel, läs hela artikeln och se(videos) vad som skedde i Nürnberg 2022-08-20, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Mänskligheten är för närvarande under belägring av nazisternas globala arvtagare.

 

Nürnbergkoden har fungerat som grunden för etisk klinisk forskning sedan den publicerades för 75 år sedan. Covid-pandemin utnyttjas som en möjlighet att störta de moraliska och juridiska parametrar som fastställs i Nürnbergkoden.

 

Nürnbergkoden är vårt försvar mot kränkande experiment.

 

Mänskligheten är för närvarande under belägring av nazisternas globala arvtagare.

En mängd hänsynslösa, sammankopplade, globala miljardärer har fått kontroll över nationella och internationella politiska institutioner.

De har börjat implementera en djävulsk agenda:
– Störta demokratin och den västerländska civilisationen;
– Avfolka den globala befolkningen;
– Eliminera nationalstater och upprätta en världsregering;
– Eliminera kontanter och etablera en digital valuta;
– Injicera digitala ID och artificiell intelligens i varje människa. Om dessa mål blir verklighet kommer vi att övervakas digitalt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

I maj 2022, vid World Economic Forum i Davos, förklarade Klaus Schwab, arkitekten bakom den dystopiska Great Reset:
”Låt oss vara tydliga, framtiden händer inte bara; framtiden är byggd av oss, en kraftfull gemenskap här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens tillstånd.”

Det slutliga målet för dessa megalomaner är att få total kontroll över världens naturresurser, finansiella resurser och att ersätta människor med transhumana robotar.

LÄS MER OCH SE VIDEOS

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/vera-sharav-unless-all-of-us-resist-never-again-is-now-75th-anniversary-of-the-nuremberg-code/

https://childrenshealthdefense.eu/

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

De tio punkterna i Nürnberg kodexen

 1. Den mänskliga försökspersonens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att den berörda personen ska ha rättslig förmåga att ge sitt samtycke, vara i en sådan situation att han eller hon kan utöva sitt fria val utan inblandning av något element av våld, bedrägeri, bedrägeri, tvång, övertalning eller någon annan form av tvång eller tvång;

 

Den sistnämnda bestämmelsen kräver att försökspersonen, innan han eller hon accepterar ett positivt beslut, ska informeras om experimentets art, varaktighet och syfte, om den metod och de medel med vilka det ska genomföras, om alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas samt om de effekter på hans eller hennes hälsa eller person som eventuellt kan bli följden av att han eller hon deltar i experimentet.

 

Skyldigheten och ansvaret för att kontrollera kvaliteten på samtycket vilar på varje person som tar initiativ till, leder eller deltar i experimentet. Det är en personlig skyldighet och ett personligt ansvar som inte ostraffat kan delegeras till någon annan.

 

2. Experimentet bör vara sådant att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, som inte kan kontrolleras med andra metoder eller studiemedel och som inte är slumpmässigt och onödigt till sin natur.

 

3. Försöket bör vara så utformat och grundat på resultaten av djurförsök och kunskap om den naturliga utvecklingen av den sjukdom eller det andra problem som studeras, att de förväntade resultaten motiverar genomförandet av försöket.

 

4. Försöket bör genomföras på ett sådant sätt att allt onödigt fysiskt och psykiskt lidande och skada undviks.

 

5. Inget experiment bör genomföras där det finns en a priori anledning att tro att död eller invalidiserande skada kommer att inträffa; utom kanske i de experiment där de experimentella läkarna också fungerar som försökspersoner.

 

6. Graden av risk som ska tas bör aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av det problem som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och lämpliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionsnedsättning eller död.

 

8. Försöket bör genomföras endast av vetenskapligt kvalificerade personer. Högsta grad av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla stadier av experimentet av dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör den mänskliga försökspersonen ha frihet att avsluta experimentet om han har nått ett fysiskt eller mentalt tillstånd där en fortsättning av experimentet förefaller honom omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvariga forskaren vara beredd att avsluta experimentet i vilket skede som helst, om han har sannolika skäl att tro, i utövandet av den goda tro, överlägsna skicklighet och noggranna bedömning som krävs av honom, att en fortsättning av experimentet sannolikt kommer att resultera i skada, funktionsnedsättning eller död för försökspersonen.

 

Källa: BRITISH MEDICAL JOURNAL nr 7070, volym 313: sida 1448, 7 december 1996.

 

Källa till ovan citerat

https://childrenshealthdefense.eu/live-stream/

 

 

AVSLUTNINGSVIS

Rättsordningen som enligt anmälare gäller fullt ut i denna åklagaranmälan

Regeringsformen, som står över all annan svensk lag och däri särskilt Regeringsformen 11:14(för domstolar) och 12:10(som gäller för myndigheter, som Åklagarmyndigheten i Sverige, som inte är en domstol)

 

Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget.

Rättighetsstadgan som är en EU-rättsakt, som gäller som direktverkande svensk lag jämte EU-domstolens praxis, ska säkerställas i fullständig rättssäker handläggning av Åklagarmyndigheten i Sverige, särskilt då utifrån företrädes principen, se särskilt Regeringsformen 12:10, som gäller fullt ut för Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Påminner särskilt då om Rättighetsstadgan och de EU-rättigheterna i denna stadga, svensk direktverkande lag, överstående svensk grundlag Regeringsformen, och däri särskilt bl.a. artikel 41

Rättighetsstadgan finner du/ni här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-I-LISSABON-F%C3%96RDRAGET-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

 

 

Citat

Artikel 41 Rätt till god förvaltning

1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer.

2. Denna rättighet innebär bl.a. att a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt vidtas mot honom eller henne, b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet, c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.

3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess institutioner eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma principerna i medlemsstaternas lagstiftning.

4. Var och en ska kunna vända sig till unionens institutioner på något av fördragens språk och ska få svar på samma språk.

Slut citat

 

Noteras särskilt, dessa EU-rättigheter ägs av EU-medborgarna, dvs. alla medborgare i nationen Sverige, och inskränkaren av rättigheterna i Rättighetsstadgan äger bevisbördan om inskränkaren, i detta ärende/åklagaranmälan, Åklagarmyndigheten i Sverige, återigen har för avsikt att inskränka, undanhålla och underlåta t.ex. artikel 41(eller för den delen annan artikel i Rättighetsstadgan).

Alltså som Åklagarmyndigheten i Sverige gjort generellt och systematiskt i tidigare åklagaranmälningar gjorda av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner.

SÅLEDES KAN LEDAS I BEVIS ATT ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, under ledning av riksåklagaren Petra Lundh, har bevisligen undanhållit och underlåtit EU-rättigheter i tidigare åklagare anmälningar, gjorda av Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner, bevisbördan

-       att bevisa det motsatta ägs av inskränkaren av EU-rättigheterna nämligen riksåklagaren Petra Lundh, och i den delen begäres ett särskilt fullständigt rättssäkert BESLUT med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol mycket skyndsamt.

 

Har du/ni frågor läs återigen alla SVERIGE GRANSKAS alla massutskicken med all information och upplysning, som i laga ordning är registrerade av registrator vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige, och därtill är registrerade i laga ordning av registrator Socialdepartementet.

Frågor kan också besvaras av undertecknade och de åberopade vittnena i åklagaranmälan

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

RIKSÅKLAGARANMÄLAN PÅ ENGELSKA PÅ 18 SIDOR LÄSER DU HÄR NEDAN

 

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh

[email protected]

The Prosecution Authority of Sweden, Stockholm Head Office

Switchboard 010-562 50 00

Registrar

[email protected]

 

This prosecutor’s notification of extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Stockholm Prosecution Authority, Stockholm Head Office, requesting full contact details of the case officer appointed by the Head of the Authority and the Public Prosecutor Petra Lundh, together with a record sheet/diary number or diary sheet, as proof and confirmation that the prosecutor’s notification has been received and duly registered.

 

Please request this information by sending an e-mail to, see the e-mail addresses of the signatory/complainant at the bottom of this notification, and also to [email protected]  , [email protected] , [email protected]  and [email protected]

 

Confidentiality; no confidentiality as this prosecutor’s report is of very great public interest in Sweden and also of very great public interest internationally.

 

Other information; the notification will be served partly in Swedish and partly in English to the Swedish Prosecution Authority, based on what has been described above.

 

2022-09-10

EVERYBODY SHOULD BE IN

Background

SVT/ Uppdrag Granskning revealed in a review programme about, quote

Preliminary investigation is initiated after SVT’s Uppdrag gransknings, UG’s, revelation about MPs accused of being registered at incorrect addresses and receipting allowances from the Riksdag.

The suspicion is fraud.

Jörgen Hellman (S), chairman of the tax committee, resigned from all his posts after it emerged that he was registered in a deserted house with no drains or toilets.

- I have decided to initiate a preliminary investigation, says chief prosecutor Per Nichols to Expressen.

End quote

Read more

https://www.expressen.se/ekonomi/polisen-utreder-riksdagspolitikers-misstankta-bedragerier-med-adresser/

 

Criminal allegations of very serious fraud and more

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner has over time notified all members of the Swedish Parliament, and thus all political parties in the Swedish Parliament, until today 2022-09-10 about the PCR TEST FRAUD and the Marketing fraud with the so-called ”vaccines”, which were marketed as ordinary vaccines to taxpayers in Sweden.

 

These mass mailings, with information and enlightenment, from SWEDEN WILL BE REGISTERED, as also notified to the Attorney General Petra Lundh, and shall be and are duly registered by the Registrar at the Stockholm headquarters, the Prosecution Authority in Stockholm.

 

These mass mailings of information and intelligence, evidence and facts, from SVERIGE GRANSKAS, about these extremely serious criminal allegations have clearly not ensured that the Attorney General has treated SVERIGE GRANSKAS in the same way as Uppdrag Granskning.

 

Thus, which is extremely remarkable, the public nationally and internationally may thus perceive and experience the Attorney General and the Prosecution Service in Sweden, as biased.

 

Thus, as it seems, the Prosecutor’s Office in Sweden is PROTECTING these now reported very serious criminal charges against all members of the Swedish Parliament and thus all political parties in the Swedish Parliament.

 

Thus a Medical Experiment with emergency approved so-called drugs/vaccines which are obviously gene therapy injections with toxins, which generally and systematically harm and kill humanity globally and nationally, as notified in these mass mailings from Sweden is being reviewed.

 

Thus, based on enormous financial incentives, apparently planned and fraudulently marketed as ordinary vaccines with tax money.

 

The ”vaccines” marketed as ordinary vaccines are until proven otherwise, which no one has yet claimed and delivered by any Member of Parliament or any political party in the Swedish Parliament, despite the possibility over time, thus admitted fact that the Prosecutor General Petra Lundh has to relate to in this report on these very serious criminal charges.

 

 

PCR TEST FRAUD THE BASIS FOR THESE SO-CALLED ”VACCINES

Sverige Granskas has in these mass mailings informed and educated all members of parliament and thus all political parties in the Swedish parliament, and the Prosecutor’s Office in Sweden with very many more power and authority practitioners in Sweden, which are financed by tax money, about what is communicated in this report on particularly very serious criminal charges.

 

Among other things, facts and evidence about the PCR TEST FRAUD have been served by Sweden Review to all recipients of Sweden Review’s mass mailings.

 

Established judgements within the EU, in Portugal, two pieces of establishing judgements, which established that the PCR TESTS are not scientific and are not reliable, have been served in the mass mailings time after time without any subsequent debate in the Swedish Parliament.

 

Thus, if such a public debate in the Swedish Parliament, broadcast live on SVT/SR, also completely tax-funded, would have been ensured/ effected by the legislators in the Swedish Parliament, i.e. all members of parliament and thus all political parties in the Swedish Parliament, then the so-called ”vaccines” would have been stopped with immediate effect.

 

Thus because the basis for the so-called WHO pandemic, more commonly known worldwide as a globalist planned agenda, which is also reported by Sweden Review in these mass mailings.

 

Thus, time after time, without any action either from all members of the Swedish Parliament, and thus all political parties in the Swedish Parliament, which has the effect that these are PROTECTING an apparently criminal global and national damaging and killing activity that is unprecedented in world history.

 

An agenda, a MEDICAL EXPERIMENT, which is contrary to the Nuremberg Convention, the Convention on the Rights of the Child, the Helsinki Declaration, the Swedish Constitution, among others,

 

The European Convention on Human Rights, the Charter of Rights in the Lisbon Treaty, etc., seem to BREACH HUMAN HUMAN RIGHTS on a scale never before seen in Swedish or national history.

As it seems two gigantic huge mega FRAUDS against the nation of Sweden’s People & Children, orchestrated and fully tax-funded, and as it seems PROTECTED by fully tax-funded legislators, all MPs, and thus all political parties in Sweden’s Riksdag, until today’s date 2022-09-10.

In addition, these are apparently also protected by SVT/SR, the Prosecutor’s Office in Sweden, with several fully or partially tax-funded accomplices in these gigantic mega frauds.

 

What was previously communicated in the mass mailings from SVERIGES GRANSKAS and more can be found below, which is of particular importance in this notification;

 

SVERIGE GRANSKAS, 2022-08-10

Explosives: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC

 

Explosives: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/ctTCX22572AYxqTRUBJast

 

 

SVERIGE GRANSKAS 2022-08-31

POLITICAL ATOM BOMB: THE VOICE OF THE PEOPLE IS BORN IN THE BRAIN

https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv

 

From the subtitle of the video interview, quote

 

SVERIGE GRANSKAS interview with Robert Naeslund and Ulf Bejerstrand 2022-08-31

More information from the interview

Watch the video, in English, published on YouTube, which is the basis for the interview with Robert Naeslund and the founder of KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand, see the documentary/video

Absolute Brain

The documentary Absolute Brain is about the science of cybernetics and its political development with brain-computer technology and manipulation of genes.

It shows the early developments from the New York Times articles and their challenge to the CIA’s mind control system.

 

The film refers to facts from Swedish government investigations and the US Department of Health and Human Services.

 

It reflects the developments and the different projects from a US-Swedish perspective and this version has an ending related to the Swedish parliamentary elections in September 2022.

 

Here is a challenge to the current society and with the film we stand on the barricades and fight for something new.

https://www.youtube.com/watch?v=Bzz6LTDfeJw

 

ABSOLUTE BRAIN – SVENSKTEXTAD

https://swebbtube.se/w/eftMVuKffzBeCoVrNq4Zj6

 

Download this 35-page compendium for more information on

WHAT IS POLITICAL BRAIN TECHNOLOGY?

https://www.jottacloud.com/s/271f37ac138a53e4963b989ea04291379a5

 

 

Read article about the video

Illegal brain technology has been tested on humans for decades

https://newsvoice.se/2022/08/olaglig-hjarnteknologi/

End quote

 

 

More in the SVERIGE GRANSKAS series

Ulf & Ulf talk to Sven-Erik Nordin, the answering doctor Part 1

https://swebbtube.se/w/8RYxdehJzivwiG9mpr6n6y

 

Bittner, Bejerstrand and Answer the Doctor Sven-Erik Nordin part 2

https://swebbtube.se/w/atDfN6dJWZK9Nj14g7iJus

 

Bittner, Bejerstrand & Dammegård

https://swebbtube.se/w/p2zv1ESsaEq4W1GUtkyrkz

 

 

Other very important articles and video interviews and more;

 

Prosecutor Petra Lundh avoids questions on PCR test fraud – Almedalen 2022

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE IN STOCKHOLM IS IN ALMEDALEN 2022

Meet prosecutors in Almedalen

On Tuesday 5 July, the Swedish Prosecution Authority is organising three seminars in Almedalen, but prosecutors are also participating in seminars organised by other organisers.

 

Organiser Subject Time Prosecutors

Prosecutor’s Office Culture of silence

5 July 8.30-9.30 am RÅ Petra Lundh

Anna Svedin

Helene Gestrin

Prosecutor’s Office War Crimes

5 July 10-10.45 Hanna Lemoine

Reena Devgun

Prosecution Service Rape reports

5 July 11-11.45 Eva Johnsson

Helene Gestrin

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/traffa-aklagare-i-almedalen/

 

Welcome to our seminars in Almedalen

Everything you want to know about war crimes, culture of silence and rape reports. On Tuesday 5 July, the Swedish Prosecution Authority is organising three seminars in Almedalen. Among other things, the Attorney General will take part in a panel discussion on the culture of silence in criminal cases.

From 8.30 am on Tuesday 5 July at Bulhuset on Cramérgatan 2 in Visby, the Attorney General, lawyers, judges, war crime prosecutors, civil society, police officers and others will talk and discuss topics such as war crimes, the culture of silence and rape reports.

Programme

8.30- 9.30 Breakfast seminar

Nobody talks – the culture of silence in crime. A threat to democracy?

Read more

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/almedalen-2022-allt-du-vill-veta-om-krigsbrott-tystnadskultur-och-valdtaktsanmalningar.-vi-medverkar-i-almedalsveckan/

 

 

Swebbtv denied comment from MSB regarding covid vaccines – Almedalen 2022

https://swebbtv.se/w/omCoXfJKazdtRfk8XBuuDE

 

NOTED IN PARTICULAR

Ass professor, physician Dr Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner have made many prosecution complaints about e.g. the PCR TEST FRAUD to the Prosecution Authority in Sweden, and these are generally and systematically closed down, i.e. closed down without preliminary investigation and in completely legally unsound decisions.

In other words, decisions which are not fully justified, which is a clear violation of the Constitution, as has been demonstrated and proven to the Prosecutor General and head of the authority, Petra Lundh, head office, Stockholm, Prosecution Authority of Sweden, without any action being taken, the culture of silence prevails in full.

All fully provable, inter alia, set out in the mass mailings over time, which are duly registered by the registrar at the Ministry of Social Affairs and the registrar at the headquarters of the Prosecution Authority in Stockholm.

 

 

EU politician: ”Biggest scandal in medical history – biggest crime against humanity ever”

European Parliamentarian Christine Anderson is launching a merciless attack on the world’s governments for forcing the so-called covid-19 vaccine on people. She claims it is a dangerous substance and that mass vaccination must be stopped immediately.

- What in God’s name have they done? What the hell is going on?” she says.

Read the full article and watch videos

https://nyheter.swebbtv.se/eu-politikern-storsta-skandalen-i-medicinsk-historia-storsta-brottet-mot-manskligheten-nagonsin/

 

Malone: The vaccine damages the immune system – ”This is madness”

Read the full article and watch the video

https://nyheter.swebbtv.se/malone-vaccinet-skadar-immunforsvaret-detta-ar-galenskap/

 

 

96 percent of co-infection deaths are ”vaccinated”

Read the full article

https://nyheter.swebbtv.se/96-procent-av-coviddoda-ar-vaccinerade/

 

”Manipulative pattern” – authority stunned by Per Shapiro’s questions

Read the full article and watch the video

https://nyheter.swebbtv.se/manipulativt-monster-myndigheten-mallos-av-per-shapiros-fragor/

 

Public law professor: the power elite is poisoning us and our children – time to fight back

The power elite in various countries are out to wipe out groups that are draining the economy, including the elderly. So argues US international law professor Francis Boyle in an interview with Swebbtv. What is happening is comparable to Nazi Germany’s philosophy of ”useless eaters”, he argues. Covid-19 is a biological weapon and the ”vaccine” a crime against humanity, a genocide, according to the world-renowned jurist.

Read the full article and watch the video interview

https://nyheter.swebbtv.se/folkrattsprofessorn-makteliten-forgiftar-oss-och-vara-barn-dags-att-sla-tillbaka/

 

Human rights lawyer Professor Francis Boyle: ”The Covid injections are genocide!”

https://swebbtv.se/w/4VmUkEAXBydmByHxzxhgMD

 

It’s not a pandemic – it’s a war: The power elite is trying to control us

So-called covert management is not about health. Rather, it is about control and getting people used to being controlled. The ultimate goal is to change people’s behaviour and make them accept a new way of life – in the worst case through a digital control system. The attempt to control humanity is likely to continue, explains MEP Christine Anderson…

Read the full article and watch the video interview

https://nyheter.swebbtv.se/det-ar-ingen-pandemi-utan-ett-krig-makteliten-forsoker-kontrollera-oss/

 

Whistleblower Dr Astrid Stuckelberger warns of WHO plans – Interview by Jesper Johansson

https://swebbtv.se/w/bmzqaZQAbScXvkWKp5Bz43

 

 

Bioweapons expert Dr Merryl Nass – Northern Light Convention

https://swebbtv.se/w/pznQuNNdv5UToLh9Cvb8Ec

 

Professor BRUTALT disappointed with Swedes: ”The vaccine is deadly dangerous – where are your brains?”

Watch the video interview and read the article

https://nyheter.swebbtv.se/professorn-brutalt-besviken-pa-svenskar-vaccinet-ar-dodligt-farligt-var-ar-era-hjarnor/

 

 

”The vaccine has done far more harm than good”

Watch video interview and read article

https://nyheter.swebbtv.se/vaccinet-har-gjort-langt-storre-skada-an-nytta/

 

MEP Christine Anderson – Northern Light Convention

https://swebbtv.se/w/kMTbQq5hThch16tbY3mRaC

 

 

WITNESSES AND WITNESS INTERVIEWS CITED IN THIS PROSECUTION CASE

 

MEP Christine Anderson, who receives a copy of this prosecution complaint

 

The star attorney, world-renowned lawyer Dr. Reiner Fuellmich, who over 2 years secured testimony to the Corona Investigative Committee

 

Read more about GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Press release Grand Jury proceedings

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

READ MORE

https://www.grand-jury.net/

 

Read more about Dr Reiner Fuellmich and his team in the Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Watch videos published over more than 2 years sharing the expertise brought to the Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

Machine translation, read full article, quotes

The gene-based ”vaccines” are killing people. Governments all over the world are lying to you, the people, to the populations they purport to serve

There is ample evidence that the so-called Covid-19 mRNA ”vaccine” is a killer vaccine.

https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650

 

Quote

”The greatest medical experiment ever”

”This is the largest uncontrolled clinical trial (trial on humans) in medical history. An unsafe substance is injected into the body without anyone having a clue about the long-term risks. It is medical abuse on a grotesque scale.”

If you’re only going to watch one video about Covid-19 and so-called ”vaccines”, I recommend this one. It’s enlightening, factual and honest.

READ THE FULL ARTICLE, WATCH THE VIDEO

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

 

Of particular note

 DEMOCIDE

the killing of members of a country’s civilian population as a result of its government’s policies, including through direct action, indifference and neglect

Read more

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

Machine translation, read the whole article, quoting snippets from the article, citation

WHO and UN experts warn humanity

Dr. Silvia Behrendt and Dr. Astrid Stuckelberger held leading positions in the World Health Organization and the United Nations. They reveal how the WHO has strategically infiltrated all the nations of the world with the aim of abolishing democracy and imposing its own tyranny on all humanity.

Read more

https://stopworldcontrol.com/who/

 

 

 

Nuremberg 2022-08-20 of particular interest in this prosecutor’s complaint

 

Nuremberg 2022-08-20

Vera Sharav

”Unless we all resist, never again is now” – Full speech – Nuremberg, 20 August 2022

Very important article, read the whole article and see(videos) what happened in Nuremberg 2022-08-20, quoting loose parts of the article, machine translation, quotes

 

Humanity is currently under siege by the global heirs of the Nazis.

 

The Nuremberg Code has served as the basis for ethical clinical research since it was published 75 years ago. The Covid pandemic is being used as an opportunity to overturn the moral and legal parameters set out in the Nuremberg Code.

 

The Nuremberg Code is our defence against abusive experimentation.

 

Humanity is currently under siege by the global heirs of the Nazis.

A host of ruthless, interconnected, global billionaires have gained control of national and international political institutions.

They have begun to implement a diabolical agenda:

- Disrupt democracy and Western civilization;

- Depopulate the global population;

- Eliminate nation-states and establish a world government;

- Eliminate cash and establish a digital currency;

- Inject digital ID and artificial intelligence into every human being. If these goals become a reality, we will be digitally monitored 24 hours a day, 7 days a week.

 

In May 2022, at the World Economic Forum in Davos, Klaus Schwab, the architect of the dystopian Great Reset, declared:

”Let’s be clear, the future doesn’t just happen; the future is built by us, a powerful community right here in this room. We have the means to impose the state of the world.”

The ultimate goal of these megalomaniacs is to gain total control over the world’s natural resources, financial resources and to replace humans with transhuman robots.

READ MORE AND WATCH VIDEOS

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/vera-sharav-unless-all-of-us-resist-never-again-is-now-75th-anniversary-of-the-nuremberg-code/

https://childrenshealthdefense.eu/

 

 

Machine translation, quotes

The ten points of the Nuremberg Code

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely necessary. This means that the person concerned must have the legal capacity to give consent, be in a position to exercise his or her free choice without the involvement of any element of force, fraud, deception, coercion, persuasion or any other form of compulsion or duress;

 

The latter provision requires the subject to be informed, before accepting a positive decision, of the nature, duration and purpose of the experiment, of the method and means by which it will be carried out, of any inconvenience or danger which may reasonably be expected, and of the effects on his or her health or person which may result from his or her participation in the experiment.

 

The duty and responsibility for verifying the quality of consent rests with each person who initiates, directs or participates in the experiment. It is a personal duty and responsibility that cannot be delegated to someone else with impunity.

 

2. the experiment should be such as to produce fruitful results for the good of society, which cannot be controlled by other methods or means of study, and which are not random and unnecessary in nature.

 

3. the experiment should be so designed and based on the results of animal experiments and knowledge of the natural history of the disease or other problem being studied that the expected results justify the conduct of the experiment.

 

4. The experiment should be conducted in such a way as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

 

5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except perhaps in those experiments in which the experimental physicians also serve as subjects.

 

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

 

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the subject against even remote possibilities of injury, disability or death.

 

8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required throughout all stages of the experiment by those performing or participating in the experiment.

 

9. During the course of the experiment, the human subject should be free to terminate the experiment if he has reached a physical or mental state in which continuation of the experiment seems impossible to him.

 

10. During the course of the experiment, the responsible researcher must be prepared to terminate the experiment at any stage if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him, that continuation of the experiment is likely to result in injury, disability or death to the human subject.

 

Source: BRITISH MEDICAL JOURNAL No 7070, Volume 313: page 1448, 7 December 1996.

 

Source of the above quotation

https://childrenshealthdefense.eu/live-stream/

 

 

IN CONCLUSION

The legal order which, according to the notifier, fully applies in this prosecution case

The Swedish Constitution, which is superior to all other Swedish law, and in particular the Swedish Constitution 11:14(for courts) and 12:10(which applies to authorities, such as the Prosecution Authority in Sweden, which is not a court)

 

The Charter of Fundamental Rights of the Lisbon Treaty.

The Charter of Fundamental Rights, which is an EU legal act, which applies as directly applicable Swedish law, together with the case law of the European Court of Justice, must be ensured in the complete and legally secure handling of cases by the Prosecution Service in Sweden, particularly when based on the principle of subsidiarity.

Principle, see in particular Regeringsformen 12:10, which applies in full to the Prosecution Service in Sweden.

 

Reminds in particular of the Charter of Fundamental Rights and the EU rights contained therein, Swedish law having direct effect, the overriding Swedish constitution, the Regeringsformen, and therein in particular inter alia Article 41

You can find the Charter of Rights here

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-I-LISSABON-F%C3%96RDRAGET-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

 

 

 

Quote

Article 41 Right to good administration

1. Everyone has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.

This right shall include, inter alia: (a) the right to be heard before any individual measure which would adversely affect him or her is taken; (b) the right of access to the files which concern him or her, subject to the legitimate interests of confidentiality, professional secrecy and business confidentiality; (c) the duty of the administration to state the reasons for its decisions.

3. Every person has the right to receive compensation from the Union for damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.

4. Every person shall be able to address the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties and shall receive an answer in the same language.

End quote

 

Of particular note, these EU rights are owned by EU citizens, i.e. all citizens of the nation of Sweden, and the violator of the Charter of Rights has the burden of proof if the violator, in this case/prosecution, the Prosecution Service in Sweden, again intends to violate, withhold and omit e.g. Article 41 (or for that matter any other article of the Charter of Rights).

Thus, as the Prosecution Authority in Sweden has done generally and systematically in previous prosecution complaints made by Ass Professor Doctor Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner.

 

SAID TO BE PROVEN THAT THE PROSECUTOR’S OFFICE IN SWEDEN, headed by the Attorney General Petra Lundh, has demonstrably withheld and failed to comply with EU rights in previous prosecution complaints, made by Björn Hammarskjöld and Ulf Bittner, the burden of proof being

- to prove the contrary is owned by the violator of EU rights, namely the Attorney General Petra Lundh, and in this respect a particularly full and legally sound DECISION with reference to the Administrative Court is requested very urgently.

 

If you have any questions, please read again all the SWEDEN REGISTERED mass mailings with all information and data, which are duly registered by the Registrar at the Stockholm headquarters, the Prosecution Authority of Sweden, and furthermore duly registered by the Registrar of the Ministry of Social Affairs.

Questions may also be answered by the undersigned and the witnesses cited in the prosecution’s complaint

Registrants/contact details, please ensure that all registrants receive the requested information by e-mail, see introduction

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

 

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu