• Arkiv

TT NYHETSBYRÅ; SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringde upp TT NYHETSBYRÅ 2022-10-07

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

De sk ”vaccinerna” / biovapen ett medicinskt experiment som är giftiga/ toxiska genterapi injektioner som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, som är i strid mot bl.a. Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patient lag, och stora delar i Brottsbalken

 

 

 

 

Bilagor som redovisas här nedan har TT NYHETSBYRÅ delgivits i mail kommunikation, som du ser längre ner i denna redovisning, du kan läsa mer i den delen

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/21/petra-lundh-riksaklagare-i-sverige-anmalan-av-pcr-test-bedrageriet-och-brott-mot-manskligheten-2022-09-10/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/21/petra-lundh-chief-prosecutor-of-sweden-notification-of-pcr-test-fraud-and-crime-against-humananity-2022-09-10/

 

RK_Innehallsforteckning_1053 – 2022-09-16T113251.582

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/09/RK_Innehallsforteckning_1053-2022-09-16T113251.582.pdf

 

 

Lyssna och läs mera, sprid vidare i alla dina nätverk

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringde upp TT NYHETSBYRÅ 2022-10-07

 

Inspelat samtal med TT NYHETSBYRÅ Rebecka Fogelmarck, ansvariga för bevakning inom ämnesområden Inrikes nyheter inom TT i Sverige.

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.jottacloud.com/s/27177b87c54b5d14c4fa83e2960ad8c0973

 

 

 

AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

Citat

Udo Ulfkotte är att beteckna som medievärldens Snowden. Han är en prisad journalist och var tidigare redaktör på en av Tysklands största dagstidningar “Frankfurter Allgemeine Zeitung” där han arbetat i 17 år. Han var rådgivare till den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl.

 

 

Nu avslöjar han att alla större mainstream-medier i väst är köpta och kontrollerade av industriella finansintressen, politik och underrättelsetjänster som tex CIA.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://newsvoice.se/2014/10/erkand-tysk-journalist-avslojar-hur-vastmedia-styrs-av-underrattelsetjanster-och-finansintressen/

 

 

 

 

BAKGRUNDEN TILL ATT TT NYHETSBYRÅ RINGDES UPP

 

Flera mail utan återkoppling fån TT NYHETSBYRÅ, citat

 

 

 

 

Från: Erik Svensson <[email protected]>
Skickat: den 6 oktober 2022 16:55
Till: [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Fwd: PCR TEST BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

TT  NYHETSBYRÅ

 

Ansvariga för bevakning inom ämnesområden Inrikes nyheter inom TT i Sverige

Rebecka Fogelmarck 08-692 27 04

[email protected]

 

2022-10-06

 

Rebecka tack för trevligt bemötande i vårt telefonsamtal när du var på ”shopping runda” denna dag vid 16:40 tiden.

 

Vi kom överens om att jag ringer upp dig fredagen den 7 oktober efter 10:00 tiden, och det är noterat och kommer ske så under morgondagen.

 

Det vi ska prata om ser du i mailtråden här nedan. Sedan tidigare dig delgivet den 22 september 2022 16:15

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 22 september 2022 16:15
Till:[email protected]‘ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>
Kopia:[email protected]‘ <[email protected]>
Ämne: PCR TEST BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
Prioritet: Hög

 

TT  NYHETSBYRÅ

 

Ansvariga för bevakning inom ämnesområden Inrikes nyheter inom TT i Sverige

Rebecka Fogelmarck 08-692 27 04

[email protected]

 

2022-09-22

 

Delger TT nyhetsbyrå och dig Rebecka Fogelmark om den riksåklagare anmälan som delgavs riksåklagare Petra Lundh före valet 11 september 2022, se mailet nedan och bifogade pdf filerna, en på svenska och en på engelska, då denna riksåklagare anmälan mot alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och internationellt.

 

Delger dig och TT också den intervju som gjordes igår 2022-09-21 med EU-parlamentarikern Christine Anderson och grundaren av Knapptryckarna Uffe Bejerstrand , se den och delge dina chefer och kollegor.

 

SVERIGE GRANSKAS

Interview with EU Parliamentarian Christine Anderson and Ulf Bejerstrand 2022-09-21

https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7

 

Delger dig och TT också den intervju som gjordes med advokat dr Reiner Fuellmich och Uffe Bejerstrand 2022-08-10, se den och delge dina chefer och kollegor.

 

SVERIGE GRANSKAS

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC

 

 

Dessutom delges du och dina kollegor på TT denna intervju om vad som pågått i Sverige över tid, mycket lång tid, se den och säkerställ så dina chefer också ser den Rebecka, den publicerades för ca 3 veckor sedan.

 

SVERIGE GRANSKAS

POLITISK ATOMBOMB: FOLKETS RÖST FÖDS I HJÄRNAN

https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv

 

 

Läs också undertexterna till dessa publicerade intervjuerna.

 

Rebecka och alla anställda, i synnerhet dina chefer och ledningsgruppen inom TT, ni har tidigare fått dessa i massutskicken med information och upplysning, som undertecknad skickar ut.

 

Dessa massutskicken är många under åren 2020-2022, och de registreras i laga ordning, bl.a. hos Socialdepartementet, se bifogade pdf filen nr 3 RK innehållsförteckning…..2022-09-16, då för året 2022, fram till datumet 16 september 2022.

 

Ert uppdrag, som undanhåller och underlåter nationen Sveriges Folk & Barn hittills  att få del av bägge sidorna av myntet, det är faktiskt riktigt ruggigt det ni hittills presterat att undanhålla och underlåta sammantaget. Alltså utifrån om vad som uppenbart ni delger om på er hemsida, särskilt då utifrån vad ni delgivits om över tid i bl.a. massutskicken, och bl.a. delgives om denna dag, citat

 

 

Vi är ett vaket öga mot nyhetsvärlden i dag och i morgon.

Sveriges nationella nyhetsbyrå sedan 1921.

Vår oberoende nyhetsförmedling såg sitt ljus under namnet Tidningarnas Telegrambyrå år 1921. I dag heter vi kort och gott TT Nyhetsbyrån och vi gör nyheter som läses av nästan hela Sverige. Över hundra journalister arbetar hos oss. Dygnet runt och året om strävar vi efter att opartiskt förmedla alla nyhet er som påverkar svenskar från Ystad till Haparanda. Nästan alla medier i hela landet anförtror oss med det viktigaste de har; allmänhetens förtroende. De litar på att vi skriverfotograferarritar infografikdirektrapporterar eller livesänder från alla de viktiga händelserna.

Trovärdigt, korrekt och snabbt

  • Trovärdighet är TT Nyhetsbyråns främsta adelsmärke.

Slut citat

https://tt.se/om/nyheter/nyhetstjansten

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner avser att granska er inom TT, och den uppenbara tystnadskultur som ni synes vara en del i inom Sverige, och ber dig att avsätta tid för intervju mycket skyndsamt Rebecka, tänker också bjuda in till den intervjun grundaren av Knapptryckarna Uffe Bejerstrand, och försöka göra denna intervju med TT och Ulf Bejerstrand nästa vecka.

 

Vänligen återkoppla om 2 av varandra oberoende tider för intervjun om ca 1 timme under nästa vecka Rebecka. Ulf Bejerstrand får kopia och efter att TT avsatt förslag på tid för intervjun och kommunicerat ert förslag om tider för intervjun, så kontaktar undertecknad Ulf Bejerstrand för att koordinera och därefter återkoppla till er.

 

Ser fram emot att intervjua TT och Ulf Bejerstrand, som också är en av medanmälarna i åklagaranmälan av 2022-09-10, vilket framgår i mailet nedan och åklagaranmälan, se pdf filerna till riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh.

 

Tacksam för återkoppling mycket skyndsamt Rebecka

 

Mvh

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 11 september 2022 00:16
Till:[email protected]‘ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>
Kopia:[email protected]‘ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>; ‘[email protected]‘ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ALLA SKA MED
Prioritet: Hög

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad.

 

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected], [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2022-09-10

 

ALLA SKA MED

 

Se bifogade PDF filerna, Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10 och den engelska versionen Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh 2022 09 10

 

Mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu