• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 06

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 

 

Bifogade PDF fil till denna skrivelse finner du här

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 11 03

 

 

 

 

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2, fortsättning utifrån ytterligare fakta och bevis

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 6 november 2022 12:57

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected][email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’;'[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

Ämne: Biologisk krigföring DEL 6 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare
Prioritet: Hög

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 06

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2, fortsättning utifrån ytterligare fakta och bevis

 

 

Biologisk krigföring DEL 6 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-11-06

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

Biologisk krigföring DEL 6 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

RANNSAKNINGENS TID NÄRMARE SIG MED STORMSTEG, INGEN KOMMER UNDAN!! 

 

Minns särskilt Nürnberg rättegångarna, de som bara följde order av nazisterna, de dömdes också till döden i dessa rättegångar.

 

Det som ni tillskrivna varit delaktiga i finns ingen återvändo från, det som hände vid Nürnberg rättegångarna var förmodligen endast som en ”smekning” på kinden jämfört med denna globalistiska agendan, som ni delgivits om sedan tidigare, som ni tillskrivna BESKYDDAR!

 

 

De sk ”VACCINERNA” / BIOVAPEN / NANOVAPEN och PCR TEST BEDRÄGERIET hade kunna STOPPATS för länge sedan av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag, i föregående riksdag, och i nuvarande riksdag, men så har inte gjorts.

 

Bevis bördan att bevisa det motsatta åvilar er tillskrivna och era medlöpare, de som bara följde order! Och ni tillsammans är väldigt många.

 

 

 

 

YTTERLIGARE DELGIVNING

 

 

 

 

2022-11-05 se videon, läs mera, om vad som sprider sig över hela världen utifrån vad REGERINGARNA, och såklart SVERIGES RIKSDAG, ställt till med i västvärlden och uppenbart är EN PLANERAD AGENDA, en globalistisk planerad agenda som fått effekten av planerat MASSMORD av mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, tills motsatsen är bevisad av SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partierna och varje enskild riksdagsledamot, och såklart talman Andreas Norlén, maskinöversättning, citat

 

Amnesti? Vi kommer aldrig att förlåta, aldrig glömma och aldrig mer

”De har blod på händerna.”

https://www.redvoicemedia.com/2022/11/to-the-jabbed-who-persecuted-pure-bloods-amnesty-we-will-never-forgive-never-forget-never-again/

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET KOMMER I FOKUS & LJUSET MER OCH MER FÖR VARJE DAG

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022, och efter valet 2022, hade kunnat STOPPA de sk ”vaccinerna” / biovapen /nano vapen utifrån fakta och bevis, information och upplysning, som SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid delgivit nationen Sveriges riksdags alla politiska partier. 

 

 

Men alla dessa politiska partierna i Sveriges riksdag, och därmed alla riksdagsledamöter, i riksdagen före valet 2022, och efter valet 2022, BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET och effekterna av denna planerade globalistiska agenda utifrån enorma ekonomiska incitament.

 

 

Alltså ett MEGA BEDRÄGERI, och är ett MEGA HOT mot mänskligheten, EN PLANERAD DEPOPULATIONS AGENDA, alltså ett BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera, det värsta massmord som mänskligheten blivit utsatt för i mänsklighetens historia, detta är allmänt känt över hela världen för alla som säkerställer/ säkerställt

 

  • att intressera sig för mänsklighetens överlevnad, så är det, men inte inom SVERIGES RIKSDAG!

 

 

 

 

 

 

2022-11-06 citerar lösryckta delar ur MÅSTE LÄSAS artikel, maskinöversättning, citat

Konfidentiella Pfizer-dokument och officiella regeringsrapporter bekräftar att Covid-19-vaccinering förstör immunsystemen, dödar hundratusentals människor och orsakar infertilitet, dödfödslar och cancer.

 

 

2020 togs dina friheter och friheter bort på grund av en påstådd pandemi. Du fick då veta att svaret på att återvinna dessa friheter och friheter var att ta en experimentell injektion som ännu inte hade avslutat kliniska prövningar.

 

 

Er regering ljög för er om allvaret av det påstådda Covid-19-viruset och införde en politik som säkerställde att tiotusentals äldre och utsatta led en otidig och onödig död. 

 

 

De använde sedan propaganda och lögner för att övertyga dig om att de hade dött av Covid-19 så att de kunde motivera de drakoniska åtgärder som de hade genomdrivit för att förvandla ditt land till en totalitär stat.

 

 

Lögnerna och propagandan fortsatte sedan så att de kunde tvinga miljoner att ta en experimentell genterapi som de insisterade på var säker och effektiv utan absolut inga som helst bevis för att backa upp det. 

 

 

De gick till och med så långt som att insistera på att det var helt säkert för gravida kvinnor att bli vaccinerade när inte en enda studie hade genomförts för att bekräfta att så var fallet.

 

 

Nu, nästan två år senare, har vi en mängd bevis som inte bara bevisar att er regering ljög för er med hjälp av mainstreammedia, utan också bevisar att de har orsakat otaliga förödelse med de beslut de fattade.

 

 

Eftersom konfidentiella Pfizer-dokument och officiella regeringsrapporter bevisar

 

  • att Covid-19-vaccination förstör immunförsvaret, ökar risken för dödsfall avsevärt, dödar hundratusentals varje vecka och orsakar infertilitet, dödfödslar, cancer och en hel mängd ytterligare förödelse och sjukdom.

 

 

 

Slutsats

Man har ljugit för dig, och konsekvenserna av dessa lögner är både förödande och fruktansvärda.

 

 

Officiella regeringsrapporter bevisar att Covid-19-”vaccination” inte bara är ineffektivt utan också djupt skadligt. Den förstör immunförsvaret i en skrämmande takt och ökar kraftigt risken för död och risken att drabbas av cancer.

 

 

Det är därför som de ”vaccinerade” löper mycket större risk att smittas av det påstådda Covid-19-viruset än de ovaccinerade.

 

 

Och det är därför som hundratusentals människor dör varje vecka över hela världen, och 2022 är ett rekordår när det gäller dödsfall.

 

 

Men det är inte bara människor som lider eller dör som världen behöver oroa sig för. För konfidentiella Pfizer-dokument och data från den verkliga världen bekräftar att Covid-19-”vaccination” har en negativ effekt på fertiliteten hos både män och kvinnor.

 

 

Om man kombinerar detta med den bevisat ökade risken för att förlora ett barn under graviditeten, den ökade andelen dödfödda barn och den kritiska ökningen av dödsfall bland nyfödda är det inte omöjligt

 

  • att dra slutsatsen att Covid-19-”vaccinering” för närvarande orsakar massavfolkning i en alarmerande takt.

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SÄRSKILT VIKTIGT ÄR

 

  • ATT DET FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE SVT REDOGÖR FÖR FAKTA & BEVIS SOM DELGIVITS ÖVER TID, DELS DENNA ARTIKELN  OCH DELS I DELGIVNING, INFORMATION OCH UPPLYSNING FRÅN SVERIGE GRANSKAS, SOM DELGIVITS ÖVER TID TILL SVERIGES RIKSDAG, OCH

 

  • ATT DETTA DELGES SAMMANTAGET TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://expose-news.com/2022/11/06/pfizer-gov-covid-vaccination-massdeath-inferility-cancer/

 

 

 

 

 

Alltså av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter  och därmed att alla politiska partierna i Sveriges riksdag säkerställer I DIREKT SÄND DEBATT i riksdagen där fakta och bevis redogöres för utifrån vad som DELGIVITS sedan tidigare, innan valet 2022, och efter valet 2022, av SVERIGE GRANSKAS till Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamöterna, inklusive talman Andreas Norlén.

 

 

 

Se i den delen den bifogade PDF filen, fram till och med 3 november 2022, därefter ännu inte i laga ordning registrerat, alltså dagens DELGIVNING, information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS och därtill gårdagens DELGIVNING, information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS ,som du kan läsa här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/05/talman-andreas-norlen-till-talmannen-andreas-norlen-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-och-darmed-alla-politiska-partierna-i-sveriges-riksdag-socialdepartementet-folkhalsomyndi-3/

 

 

 

 

 

Se videon, maskinöversättning, citat

Detta är inte en drog. Det är grafenbaserad nanoteknik.

https://odysee.com/@laquintacolumnainternational:7/This-is-not-a-drug-It-is-graphene-based-nanotechnology:e

 

 

 

 

 

Från Jens Jerndal kom igår 2022-11-05 ett massmail, läs och begrunda en mycket vis och erfaren man; du kan se och läsa mer om Jens Jerndal här

 

F.d. UD tjänsteman talar ut om Den Nya Världsordningen och globalist maffian WEF med mera

 

Jens Jerndal
Nationalekonom och statsvetare; f.d. förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan; f.d. professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Fd styrelseordförande i partiet Enhet.

SE VIDEO INTERVJUN OCH LÄS MER

https://swebbtube.se/w/5Cb7gpGFr9p878xnfBr2mh

 

 

 

 

 

 

Här läser du vad Jens Jerndal delgav i massmailet av 2022-11-05, citat

 

 

HUR ”SMARTA” ÄR EGENTLIGEN COVID-”VACCINEN”?

 

Allt ”smart”, som i smarta städer, smart-phones osv, har som mål permanent övervakning. Avsikten är att ha koll på varje människa 24/7.

 

Men ”smart” handlar om mycket mer än att samla information. Det handlar om att kontrollera oss både fysiskt, mentalt och känslomässigt dygnet runt, var vi än befinner oss på planeten.

 

 

Med 5G-antenner i varje gathörn och varje byggnad, och på tiotusentals minisatelliter i låg omloppsbana, finns det inte en kvadratcentimeter på Jorden, dit de inte når. Alltså ingenstans att gömma sig för att undgå deras bestrålning! – Känns det betryggande? – Helt bortsett från att 5G-strålningen utgör ett hot mot allt liv på Jorden.

 

 

Vad som först nu börjar bli klart för de bäst informerade, är de falskflaggade ”vaccinernas” roll att genom osynliga elektroniska nanosystem skapa en 2-vägs radiokontakt mellan en 5G databas i ”molnet” och samtliga ”Covid-vaccinerade” människors både kroppar och hjärnor. 

 

 

Denna kommunikation möjliggör för World Economic Forums ”stakeholders”, t.ex. Världshälsoorganisationen (WHO),  att via 5G dels avläsa alla ”vaccinerades” både fysiska och mentala tillstånd, dels sända ut signaler som påverkar dem fysiskt, mentalt och emotionellt. Till och med direkt döda dem. Alltså 100% kontroll 24/7.

 

 

Denna påverkan kan göras kollektivt, generellt eller för bestämda grupper eller kategorier, men också individuellt av en bestämd individ som väljs ut som mål.

 

För de flesta kanske detta låter som vilda scifi fantasier, men jag försäkrar att basteknologin började utvecklas för minst 50 år sedan, även om den av lättförståeliga skäl hållits hemlig.

 

 

 

Den uppfanns faktiskt i Sovjetunionen som ett elektroniskt vapen, och CIA fick tillgång till det på 1970-talet genom spioneri. Nu kombineras den förstås med den senaste smart-phone- och datateknologin.

 

 

Så nu klarnar bilden: Nu kan vi se igenom hela Covid-kuppen: Enda orsaken att skapa den falska ”pandemin” och piska upp hysterisk skräck för ett  ganska ofarligt virus, var att påtvinga ALLA det falska ”vaccinet” i omgång på omgång.

 

 

Och enda orsaken till att påtvinga alla detta ”vaccin”, var att hemligt kunna ”chippa” samtliga planetens invånare med ”nano-bots”, som via 5G-nätet tillåter 100% kontroll av varje människa från födelse till död. 

 

 

 

Om du inte känner dig trygg med det scenariot, är det hög tid att vakna upp och sätta stopp för folkmordet, denna globala förintelse, som planerats sedan decennier av de styrande globalisterna.

 

 

 

Deras deklarerade avsikt är att eliminera tusen gånger fler människor över hela världen än nazisternas förintelse lyckades med under 1930-talet och andra världskriget.

 

- Ja, detta är inga siffror jag tagit ur luften. Dagens makthavare och deras föregångare har sedan länge dokumenterat sin avsikt att minska Jordens befolkning till högst en tiondedel  – 10% – av den nuvarande folkmängden, eller t.o.m. till bara 500 miljoner.  Det betyder att de vill på relativt kort tid – kanske bara fram till 2030 -  eliminera mellan 6 och 7 miljarder människor, alltså mer än tusen gånger de c:a 6 miljoner som den nazistiska förintelsen anses ha dödat.

 

 

Och sådana uppenbart sinnessjuka människor låter vi bestämma över oss! – Det är sannerligen hög tid för ett globalt uppror.

 

 

 

Mina vänner, den symboliska klockan är redan en minut i tolv, då alla ljusen slocknar. Så det finns ingen tid för rädsla, tvekan eller tvivel! Det gäller att AGERA NU!

 

 

Vägra lyda myndigheters lagstridiga påbud!  – Inga fler vaccinkrav för anställning, gå aldrig mer med på mötesförbud, masktvång, ”social distancing” etc! – Och agera alltid i grupp.

 

 

Massivt kollektivt motstånd utan våld är modellen.

Försök särskilt få polis, annan säkerhets- och övervakningspersonal samt militära befälhavare att inse situationen och vad som står på spel. Och sedan medverka i en folkrörelse för demokrati, sanning och rättvisa.

 

 

 

Om de som beordras verkställa myndigheters rättsstridiga beslut vägrar lyda – vilket de enligt grundlag inte bara har rätt, utan plikt att göra! – ja, då blir de laglösa myndigheterna maktlösa.

 

 

Om myndigheternas verkställighetsstyrkor tror att de hamnar på gräddhyllan efter kuppens definitiva genomförande genom att lyda våra makthavande landsförrädare, då bedrar de sig grundligt.  När den elektroniska diktaturen väl är genomförd behövs de inte längre! Och globalistmaffians löften är som giftiga såpbubblor i vinden.

 

 

Vill du se dina nära och kära överleva under människovärdiga omständigheter, så slå dig ihop med familj, vänner, grannar och alla likasinnade du känner, och AGERA NU! –

manar Jens

 

Slut citat

 

 

 

Noteras särskilt; så här som ovan delgivits talar och skriver en STATSMAN som värnar nationen Sveriges Folk & Barn, men sådana statsmän/kvinnor existerar inte i Sveriges riksdag, inte före valet 2022, och inte efter valet 2022, för alla dessa i dessa Sveriges riksdagar går i globalisternas ledband, och är därmed landsförrädare och därtill också delaktiga i högförräderi mot nationen Sveriges Folk & Barn, deras UPPDRAGSGIVARE!

 

 

 

Att bevisa motsatsen, den BEVISBÖRDAN äger Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, de före valet 2022, och de efter valet 2022, och såklart SVERIGES REGERING under densamma ovan omnämnda perioden, om så inte sker mycket skyndsamt SÅ KOMMER FÖRMODLIGEN NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN resa sig helt fredligt mot dessa ovan omnämnda, kanske rent av i en GENERALSTREJK, det får tiden utvisa.

 

 

 

 

 

FRÅGOR

 

1

 

Fakta och bevis talar sitt tydliga och klara språk, kommer ni alla tillskrivna agerar snabbt  och effektivt utifrån fakta och bevis för att värna nationen Sveriges Folk & Barn, era UPPDRAGSGIVARES liv, hälsa och framtida livskvalitet?

 

 

2

Om inte, vilket lagstöd i svensk grundlag Regeringsformen har varje enskild riksdagsledamot och talman Andreas Norlén för

 

  • att ingå i denna skadar och dödar verksamhet som bevisligen bedrivs, precis som nazisterna gjorde under 2:a världskriget, med DETTA MEDICINSKA EXPERIMENT, alltså de sk ”vaccinerna” / biovapen / nano vapen mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och därmed era UPPDRAGSGIVARE?

 

 

 

Begär svar mycket skyndsamt, dock senast inom 3 dagar, därefter konstateras som erkänt sakförhållande och notoriskt faktum

 

  • att ni alla tillskrivna är fullt ut delaktiga i PLANERAT ÖVERLAGT MORD, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera.

 

 

 

Alltså utifrån det kommer ni tillskrivna och delgivna som synes rannsakas för detta i fullständigt rättssäker domstol, som nationen Sveriges Folk och Barn är huvudman och ansvarig för, all makt utgår nämligen från nationen Sveriges Folk, det är som hugget i sten.

 

 

Vi får hoppas för er egen skull, era nära och kära, släkt och vänner, barn och

barnbarn

 

  • att ni alla tar till sunt förnuft och sunt bondförnuft och

 

  • att ni alla mycket skyndsamt säkerställer att STOPPA DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNET SOM PÅGÅR.

 

 

 

För när PROPPEN GÅR då går nationen Sverige Folk & Barn, era UPPDRAGSGIVARE, inte att stoppa, det är väldigt mångas övertygelse inom nationen Sverige.

 

 

 

Således är fredliga lösningar det som gynnar alla i nationen Sverige, men som synes ligger bollen hos er alla tillskrivna.

 

Undertecknad med flera är helt emot våld som lösningen, men fullt medvetna om vad som DELGIVITS er alla tillskrivna.

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu