• Arkiv

Bästa talman Andreas Norlén är du och de delgivna denna delgivning med eller mot nationen Sveriges Folk & Barn utifrån denna En mycket allvarlig VARNING till mänskligheten 2022 12 01

 

 

Bifogad PDF fil till denna delgivning finner du att läsa här

 

 

STOPPA ”VACCINERNA” med mera av ass professor Björn Hammarskjöld 2022 12 01

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/STOPPA-%E2%80%9DVACCINERNA%E2%80%9D-med-mera-av-ass-professor-Bj%C3%B6rn-Hammarskj%C3%B6ld-2022-12-01.pdf

 

 

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

 

I NATIONEN SVERIGES FOLKS INTRESSE, FÖR NATIONEN SVERIGES SÄKERHET FÖR FOLKET, TY ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET I SVERIGE

 

Se videon om sanningen och verkligheten, tills motsatsen är bevisad av varje enskild talman, varje enskild riksdagsledamot, varje enskild partiledare, i Sveriges riksdag.

 

 

Videon publicerad 2022-12-01 och riktar sig direkt till er alla sedan tidigare och nu återigen delgivna om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot mänskligheten med mera.

 

Och såklart till era UPPDRAGSGIVARE, nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna.

 

 

Se video bästa delgivna och sprid den vidare till nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE, ty all makt utgår från folket i nationen Sverige

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger till er alla delgivna och nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE, citat

 

En mycket allvarlig VARNING till mänskligheten

https://swebbtube.se/w/8aQr9sMME7ccojLYdcWtzM

 

 

 

 

Fråga 1; Bästa talman Andreas Norlén är du och de delgivna denna delgivning medeller mot nationen Sveriges Folk  & Barn utifrån denna En mycket allvarlig VARNING till mänskligheten?

 

 

 

 

Noteras särskilt;

 

  • att ni delgivna uppenbart har

 

  • att bevisa, varje enskild delgiven denna delgivning, det motsatta som delgives er alla i denna En mycket allvarlig VARNING…., från den förmodligen främste spets specialist sakkunnige i världen.

 

 

Alltså som tvärtemot er alla delgivna, är fullständigt opartisk, saklig och objektiv, och dessutom är synnerligen trovärdig med högsta kompetens, och därtill värna om nationen Sveriges Folk & Barn och mänskligheten, vad ingen av er delgivna uppenbart gjort eller gör utifrån vad ni alla är delgivna om sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS.

 

 

 

 

 

 

Läs mycket nogsamt den bifogade PDF filen, med fakta och bevis, som säkerställer vad som delges i delgivningen till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket med flera

STOPPA ”VACCINERNA” med mera av ass professor Björn Hammarskjöld 2022 12 01

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

DEPOPULATIONS AGENDAN MED DE SK ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

Se videon, sprid vidare, NO MERCY till de läkare och deras MEDLÖPARE i PCR TEST BEDRÄGERIE och som är involverade i

 

  • att injicera/ injicerat injektionerna med de sk ”vaccinerna” / biovapen / bioterrorism och biovapenkriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, maskinöversättning

Varför är det så få läkare som uttalar sig? Vi kan bara gissa. 

 

Men en sak är klar: doktor Thorp är en hjälte och om vi ens hade hundra läkare som han, skulle dessa dödliga”vaccinerna” stoppas…

https://rumble.com/v1xpp6a-vaccines-the-new-abortion-mrna-death-jab-kills-and-maims-babies-in-the-womb.html

 

 

 

 

 

2022-11-28 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

CDC-studie: COVID-19 mRNA-”VACCINERNA” ökar risken för myokardit med 13 200 %

 

En studie utförd av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avslöjade att ”vaccinet” mot Wuhan coronavirus (COVID-19) ökar risken för myokardit (hjärtmuskelinflammation) med 13 200 procent.

 

(Relaterat: Stor nordisk studie visar att mRNA COVID-vacciner ökar risken för myokardit .)

 

Läs mer

https://citizens.news/677283.html

 

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén (TAN) vänligen men bestämt besvara frågeställningarna I DENNA DELGIVNING mycket skyndsamt,

dock senast 2022-12-05, för nationen Sveriges Folk/ Barn och skattebetalarna är berättigad till svar på frågeställningarna mycket skyndsamt, det är således i synnerligen mycket stort allmänt intresse/ i nationen Sveriges intresse, eller hur talman Andreas Norlén? (du förstår mer efter att läst SVERIGES GRANSKAS massutskicket med information och upplysning utifrån fakta och bevis)

 

 

 

DEL 11 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] ,  och övriga inom stat, kommuner och regionersom delges denna skrivelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-12-01

YTTERLIGARE DELGIVNING TILL ER ALLA TILLSKRIVNA, LÄS HELA DELGIVNING, OCH DÄREFTER HAR TALMAN ANDREAS NORLÉN ATT BESVARA DELGIVNINGNINGEN UTIFRÅN VAD SOM DELGIVES ER ALLA

 

 

Bästa talman Andreas Norlén och alla er tillskrivna/ DELGIVNA; Motorvägen till helvetet, du/ni förstår mera efter dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick med information, upplysning, fakta och bevis

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK om vad de tillskrivna är delaktiga i och återigen delgives om nämligen meddelande om delaktighet och delgivning om meddelat ansvar i planerat uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera och NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH; DET HÄR ÄR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

2022-11-27 advokat dr Reiner Fuellmich delger hela världen om de sk ”vaccinerna”/ biovapen / nanovapen som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Nanoteknik: självmonterande strukturer i mRNA-injektioner

 

 

I det här avsnittet av ICIC har Dr Reiner Fuellmich och medvärden Dr Mike Yeadon ett insiktsfullt samtal med fyra experter om detta explosiva ämne.

 

Med hjälp av mörkfältsmikroskopi undersöker Dr David Nixon blodprover från personer som har injicerats med mRNA-baserade substanser och förklarar resultaten med motsvarande bilder. Kristallina, onaturliga strukturer avslöjas, som förändras i fortsatt observation och uppvisar egenskaper hos en sorts nano- eller mikroteknologi.

 

Dr. Ana Maria Mihalcea är intensivt involverad i ingredienserna i Covid-mRNA-ämnena. I synnerhet också med den så kallade ”shedding-effekten” av vilken man antar att skadliga utsöndringar kan överföras från ”vaccinerade” till ”ovaccinerade”.

 

Karen Kingston, vars forskningsintressen inkluderar toxikologi och analys av kliniska data samt ingredienserna i covid-mRNA-substanserna, klagar över att alla åtgärder avseende en fungerande kvalitetssäkringsledning vid administrering av en så kallad ny ”vaccination” till miljarder människor världen över har misslyckats och implementeras fortfarande inte efter den redan dåliga datasituationen.

 

För elektroingenjören Shimon Yanowitz har resultaten av hans forskning visat att det är en sorts mikroteknik, eftersom de injicerade ämnena förändras konstigt i människokroppen och har egenskaper hos elektroniska kretsar. Det är också oroande att lipidnanopartiklarna som finns i ämnena har godkänts som ”tekniska anordningar”, som Karen Kingston rapporterar.

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://video.icic-net.com/w/sdWHeFYZcMM4p4RvSncnDF

 

 

 

 

 

 

 

2022-11-27 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, läs hela artikeln, maskinöversättning,  citat

Chockerande utredning upptäcker att en världsomspännande skuggregering har infiltrerat ”valda” regeringar och folkhälsoinstitutioner och byggt en global vaccinregim

 

Samma organisationer som har intresse av vaccinationer idag hade också stort inflytande för att lägga grunden för decennier sedan. Människor tenderar att tänka på dessa stora och välkända organisationer – som Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, UNICEF; CDC, GAVI, USAID, Världsbanken – som oberoende av varandra, men det är de inte. De är en del av en vaccininfrastruktur – en global vaccinregim. Eller, som Nations in Action beskriver det, vaccinet skuggar regeringens arkitektur.

 

Den globala vaccinregimen

Varför förringar den amerikanska byråkratin potentialen för att Covid är ett laboratorieläckt, artificiellt skapat virus när den hade finansierat läkemedel/virusforskning i USA och Kina i mer än ett decennium innan Covid-”pandemin” började?

 

Varför stängdes möjligheten till ett labbläckt coronavirus i den offentliga debatten av amerikanska regeringsinstitutioner, media och Världshälsoorganisationen (“WHO”) när, till exempel, US National Institutes for Health (“NIH”) Defense Threat Reduction Agency (“DTRA”), Health and Human Services (“HHS”) och Department of Defense (“DoD”) hade finansierat Peter Daszaks EcoHealth Alliance-forskning om fladdermuskoronavirus i decennier, inklusive forskning i Wuhan, Kina?

 

I videon nedan presenterade en forskare från Nations in Action dokument som tillsammans ger svar på dessa frågor.

 

Sammanfattningsvis får rika organisationer och individer dig och din regering att betala för och genomföra privata intressen genom offentlig politik.

 

 

Politik som är inriktad på en förutbestämd slutsats som är till fördel för dessa rika globala intressen.

 

SE VIDEON, LÄS HELA ARTIKELN, SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/11/27/shadow-govt-has-built-a-global-vaccine-regime/

 

 

 

 

 

2022-11-27 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Regeringar bekräftar att covid-vaccinerna redan har dödat miljoner – ”Fem ögon” och Europa har drabbats av 1,8 miljoner överskottsdödsfall sedan utbyggnaden av covid-19-vaccinerna

Officiella rapporter publicerade av regeringarna i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och större delen av Europa bekräftar att 1,8 miljoner dödsfall har registrerats sedan massutbyggnaden av Covid-19-injektioner.

 

Ytterligare bevis publicerade av den brittiska regeringen bekräftar att den mest sannolika orsaken till dessa överdrivna dödsfall är Covid-19-vaccination eftersom dödligheten är lägst bland de ovaccinerade i varje enskild åldersgrupp.

 

Den officiella berättelsen säger att dödsfallen under 2020 ökade på grund av en påstådd dödlig Covid-19-pandemi. Den officiella berättelsen säger också att Covid-19-injektionen var säker och effektiv och skulle därför minska antalet dödsfall. Men vi har sett det motsatta hända.

 

 

Därför är den officiella berättelsen en ren lögn, och officiella siffror som publicerats av den brittiska regeringen antyder inte bara, utan bevisar faktiskt att Covid-19-vaccinerna är den största bidragande faktorn till de miljontals överskottsdödsfall som ses över ”Five Eyes” ‘ och större delen av Europa.

 

https://expose-news.com/2022/11/27/2-million-excess-deaths-five-eyes-eu-covid-vaccine/

 

 

 

 

 

 

2022-11-27 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Hemliga statliga data och konfidentiella Pfizer-dokument bekräftar att COVID-vaccination orsakar avfolkning och redan har dödat miljoner

Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning.

 

Detta är ett ganska djärvt påstående att göra.

 

”Er regering försöker döda dig” är ännu djärvare.

 

Men tyvärr backas dessa djärva påståenden nu upp med ett berg av bevis.

 

Bevis som kan hittas i hemliga regeringsrapporter som bekräftar 1,8 miljoner dödsfall i överskott har registrerats i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och större delen av Europa sedan massutbyggnaden av Covid-19-injektioner.

 

Och bevis som finns i de konfidentiella Pfizer-dokumenten som US Food & Drug Administration försökte dölja i minst 75 år men som därefter tvingades publicera genom domstolsbeslut.

 

https://expose-news.com/2022/11/27/covid-vaccine-causing-depopulation-gov-data-pfizer-docs/

 

 

 

 

 

 

2022-11-27 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Hemlig CDC-rapport bekräftar att en halv miljon amerikanska barn och unga vuxna har dött sedan covid-vaccinet lanserades och en brittisk regeringsrapport bekräftar att det sannolikt beror på covid-vaccination

https://expose-news.com/2022/11/27/half-million-usa-children-young-adults-dead-covid-vaccination/

 

 

 

 

2022-11-29 maskinöversättning, se videon och ta lärdom av en senator i Australien som förstå vad verkligheten och sanningen innebär och därtill värnar mänskligheten mot detta fullständiga fascistiska vansinne som pågår och beskyddas av er delgivna.

 

Alltså eftersom de sk ”vaccinerna” inte STOPPATS  av er delgivna och eftersom ni delgivna beskyddar den globalistiska agendan och det allmänt över världen kända PCR TEST BEDRÄGERIET, citat

DEN AUSTRALIENSISKA SENATORN MALCOM ROBERTS FÖRKLARAR WEF SOM EN TERRORISTORGANISATION

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OCH TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, SKATTEBETALARNA OCH DÄRMED ERA UPPDRAGSGIVARE.

https://www.bitchute.com/video/zp8E1wPVqM61/

 

 

Fråga 2

Bästa talman Andreas Norlén kom du och riksdagsledamöterna och alla politiska partierna, och därmed alla partiledarna för de politiska partierna, i Sveriges riksdag värna om nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE, och förklara WEF som en terroristorganisation?

 

 

 

2022-11-30 LÄS HELA ARTIKELN, maskinöversättning, citat

PfizerGate: Australiens regering bekräftar en ökning med 1 356 % av antalet dödsfall under de första 7 månaderna av 2022

 

Officiella siffror publicerade av Australian Bureau of Statistics bekräftar att Australien registrerade 15 gånger fler dödsfall under de första 7 månaderna av 2022 än under hela 2020.

 

Ytterligare siffror avslöjar också att landet drabbades av 8,5 gånger fler dödsfall 2021 efter utbyggnaden av Covid-19-injektionen än vad det gjorde 2020 före lanseringen av Covid-19-injektionen.

https://expose-news.com/2022/11/30/australia-1356percent-increase-excess-deaths-pfizergate/

 

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL OCH VIDEO

Vad som hände i Danmark kan förmodligen komma att hända också i Sverige, du förstår strax mera, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, läs hela, citat

Danmarks premiärminister skäms offentligt: ​​”Du dödade 83 000 danskar med covid-vaccinet” (video)

 

Så ”kvinnan som påstår sig vara ‘barnens premiärminister’ mördar danska barn och mördar danska vuxna.

 

Kent Nielsen, chefen för det danska politiska partiet Frihedslisten (Frihetslistan), konfronterade nyligen premiärminister Mette Frederiksen om hennes stöd och främjande av de så kallade ”Covid-vaccinerna”.

 

 

”Hur kan du sova på natten när du vet att du skadar och dödar danskar?” frågade Nielsen. ”Du måste känna dig skyldig, Mette.”

Premiärministern var helt tyst.

 

”Är det inte svårt att leva med sig själv när man mördar och skadar sitt eget folk”, frågade han. ”Så du är bara iskall?

 

Isdamen som inte bryr sig om att du dödar och skadar andra människor.”

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE

 

https://rairfoundation.com/danish-prime-minister-publically-shamed-you-killed-83000-danes-with-the-covid-vaccine-video/

 

 

 

 

 

 

 

2022-11-28 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, SE VIDEON, professor Francis A Boyle,  citat

WHO:s pandemiavtal är en totalitär, medicinsk och vetenskaplig diktatur

För folkrättsprofessorn och författaren Dr Francis Boyle är Världshälsoorganisationens (WHO) pandemifördraget en totalitär, medicinsk och vetenskaplig diktatur.

 

”Det är bokstavligen en totalitär, medicinsk, vetenskaplig diktatur för hela världen som kommer att upprättas under WHO:s överinseende som egentligen är en frontorganisation för amerikanska CDC ( Centers for Disease Control and Prevention ), Bill Gates, drog industrin, Big Pharma, den biologiska vapenindustrin och den kinesiska kommunistregeringen,” berättade Boyle

 

 

Enligt Boyle kommer WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus och hans vänner från Big Pharma att vara de som avgör folkets personliga hälsovård.

 

 

Dessutom betonade Boyle att fördraget kommer att ersätta konstitutionerna och demokratiskt valda tjänstemän i alla länder i världen.

 

Fördraget har också en propagandakomponent som syftar till att kontrollera media och budskapet för att hindra människor från att prata om det.

 

(min kommentar; Sveriges lagstiftande församling SVERIGES RIKSDAG har redan säkerställt censur/spionlagen)

 

LÄS MER. SE VIDEON. SPRID VIDARE

https://citizens.news/677645.html

 

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

2022-11-30 ingen kan ge/lämna informerat samtycke till detta FULLSTÄNDIGA VANSINNIGA OCH KRIMINELLT PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET med de sk ”vaccinerna” / biovapen / bioterrorism och biovapenkriget mot mänskligheten.

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/ FOLKMORD/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED MERA

 

Alltså detta strider mot Nürnberg konventionen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, Lissabonfördraget och däri RÄTTIGHETSSTADGAN och de EU-rättigheter som ägs av nationen Sveriges Folk & Barn, alltså rättighetsbärarna(som ni alla tillskrivna är delgivna om sedan tidigare  av SVERIGE GRANSKAS) vilket får effekten

 

  • att INSKRÄNKAREN, de omnämnda/ tillskrivna i denna delgivning ÄGER BEVISBÖRDAN

 

  • att bevisa i svensk lagstiftning var deras lagliga rätt existerar för detta pågående fullständiga vansinne.

 

 

 

Alltså som i Sverige har från dag 1, och fortfarande pågår, de sk ”vaccinerna” har med skattemedel BEDRÄGLIGT OCH UPPSÅTLIGT utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, vilket dess sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

 

BEVISBÖRDAN bästa talman Andreas Norlén

 

  • att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot, varje enskild partiledare i de politiska partierna i Sveriges riksdag, av varje enskild talman, och av varje enskild minister i Sveriges regering, inklusive statsministern, dels före valet 2022, dels efter valet 2022, utifrån grunden till detta FULLSTÄNDIGA VANSINNE utgår från det av er alla mycket välkända PCR TEST BEDRÄGERIET!

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET som ni alla delgivna i denna kommunicering/delgivning är fullständigt informerade/upplysta om utifrån fakta och bevis över mycket lång tid från SVERIGE GRANSKAS. Alltså grundproblemet PCR TEST BEDRÄGERIET som är grunden till

 

  • att detta fullständiga vansinne alls pågår med de sk ”vaccinerna”/ biovapen / bioterrorism/ statsterrorism och biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sverige Folk & Barn

 

 

 

Fråga 3

 

Bästa talman Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla enskilda riksdagsledamöter, alla politiska partierna, och alla enskilda partiledare för den politiska partierna i Sverige riksdag, kommer ni

 

  • att i majoritet säkerställa

 

  • att de sk ”vaccinerna” STOPPAS med omedelbar verkan som en förtidig julklapp till nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE, eller kommer ni

 

  • att fortsätta den globalistiska planerade DEPOPULATIONS AGENDAN som bevisligen strider mot Nürnberg konventionen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan?

 

 

 

 

Se denna video, ca 2 minuter, publicerad 2022-11-30, med den spetsspecialist sakkunnige världskände opartiska, sakliga och objektive med högsta trovärdighet och kompetens dr Ryan Cole, maskinöversättning, citat

DR. RYAN COLE – COVID-”VACCINER” ÄR – DEN FARLIGASTE MEDICINSKA PRODUKTEN SOM NÅGONSIN SLÄPPTS UT PÅ MÄNSKLIGHETEN

https://www.bitchute.com/video/tnXXWGyiyPOu/?list=notifications&randomize=false

 

 

 

 

Se videon, betänk vad nyss säkerställts i Sverige av lagstiftaren Sveriges riksdag nämligen ”spionlagen/censur lagen”, som uppenbart är en del i en globalistisk agenda, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

2022-11-28

FN tillkännager ett världsomspännande förbud mot yttrandefrihet

https://futurenews.news/watch?id=638536bdaa777f65f5661750

 

 

 

 

2022-11-28 MÅSTE SES VIDEO

Klaus Schwab Says Chinese Lockdowns to Expand Worldwide /Klaus Schwab säger att kinesiska låsningar ska expandera över hela världen

https://futurenews.news/watch?id=6385347ae0204763648cf91c

 

 

 

 

Ledarskap följer ett manus

Det ”fascistiska samfundet” och fascism

 

 

ALLT VAR/ ÄR PLANERAT; MÅSTE LÄSAS ARTIKELN, SPRID VIDARE

 

 

2022-11-29 Allt var/är planerat sedan lång tid tillbaka, se videon, läs hela artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

 

Agenda 21 är globalisering på steroider

 

Denna färdplan för global kontroll och dominans – global totalitarism – godkändes av 179 nationer vid 1992 års konferens om hållbar utveckling i Brasilien.

 

Vi har sett olika aspekter av Agenda 21 implementeras under de senaste tre åren, under täckmantel av biosäkerhet och den globala covid-19-pandemin.(min kommentar; PLANERAD PLANDEMI och bioterrorism/statsterrorism och biovapenkrig med de sk ”vaccinerna” mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn)

 

 

Om inte system är synkroniserade för att fungera tillsammans kan de inte styras centralt. Detta är också vad The Great Reset handlar om – harmonisering och synkronisering av system, globalt, för att möjliggöra central kontroll över hela världen. The Great Reset är Agenda 21 under ett annat namn.

 

Radera jurisdiktionsgränser och nationella gränser genom regionalisering (Europeiska unionen är ett exempel på regionalisering), och fascism, dvs offentlig-privata partnerskap – offentlig-privata partnerskap, eller partnerskap mellan företag och regering, skär ut väljarna ur ekvationen.

 

 

Det ”fascistiska samfundet” (som påminner om definitionen av båda termerna) vill kunna a) fritt flytta arbetare över gränserna, b) fritt flytta varor utan regleringar och c) sänka lönerna. Det enklaste sättet att göra allt detta är att ta bort nationella gränser.

 

 

Ledarskap följer ett manus

Har du undrat varför ingen – med mycket få undantag – i regeringen, vare sig lokalt eller på statlig eller federal nivå, har bett om ursäkt för något av deras pandemiska ”misstag”? Gång på gång har deras påståenden och löften visat sig vara felaktiga, men inga ursäkter har kommit. 12 , 13

 

De flesta fortsätter helt enkelt som om inget av deras falska uttalanden och dåliga bedömningar någonsin hänt. Anledningen till att de inte kommer att erkänna att något som hände under pandemin var ett misstag är att de visste att det var en lögn från början.

 

De fick ett manus och de följde det manuset. Slutet av berättelsen. Manuset var aldrig vettigt eftersom det var en påhittad berättelse. 

 

Ingenting var baserat på faktiska fakta eller verkliga händelser. Manuset skapades för att ge illusionen av att åtgärderna var nödvändiga.

 

I verkligheten var pandemiåtgärderna en täckmantel för att driva oss in i Agenda 21 och The Great Reset.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/11/29/global-standardization-of-systems.aspx?

 

 

 

Du kan läsa/ladda ner hela artikeln som PDF på originalspråket via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2712a320e5a2f1444ab8eabe903ef17b451

 

 

 

Du kan se videon separat vida denna länk

Rosa Koire. UN Agenda 2030 exposed

https://www.youtube.com/watch?v=3PrY7nFbwAY

 

 

 

 

 

Meddela alla krigsförbrytare som deltar i COVID:s dödsstraffprogram ett meddelande om ansvar för de mord de begår.

Alla som administrerar eller ger mandat till dessa ”vaccin”-dödsskott gör det utan informerat samtycke.

https://www.globalresearch.ca/graphene-covid-kill-shots-let-evidence-speak-itself/5763418

 

 

 

 

Covid-”Mördar Vaccinet”. Människor dör över hela världen. Det är ett kriminellt företag

Det här är inte dråp. Det är mord

Ja, det är ett mördarvaccin . Det budskapet ska vara högt och tydligt. Det här händer över hela världen: barn och ungdomar dör. Brott mot mänskligheten, brott mot våra barn.

https://www.globalresearch.ca/the-covid-killer-vaccine-people-are-dying-all-over-the-world-its-a-criminal-undertaking/5800358

 

 

 

 

Coronapolitiken i EU, ”Allt var en stor lögn”: ”Korthuset rasar samman, de har misslyckats!”

https://www.globalresearch.ca/house-cards-collapsing-they-have-failed/5800466

 

 

 

 

Kraftfull video om ”Mördar Vaccinet” som alla måste titta på

https://www.globalresearch.ca/video-people-get-jabbed-watching-video-they-beyond-saving/5751364

 

 

 

 

Covid-19-”vacciner” är den främsta orsaken till överdödlighet runt om i världen

Läs mer och se videon

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-main-cause-excess-mortality-around-world-edward-dowd-tells-mike-adams/5800303

 

 

 

Läs hela artikeln, se videon, citerar lösryckta delar, maskinöversättning

Video: Pfizer har ett brottsregister…..

Det som håller på att utvecklas är den globala ”bedrägliga marknadsföringen” av ett ”mördarvaccin”. 

https://www.globalresearch.ca/video-pfizer-2009-medical-fraud-settlement-us-justice-department/5738790

 

 

 

 

2022-11-28 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, sprid vidare, maskinöversättning, citat

CDC-studie: COVID-19 mRNA-”VACCINERNA” ökar risken för myokardit med 13 200 %

 

En studie utförd av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avslöjade att ”vaccinet” mot Wuhan coronavirus (COVID-19) ökar risken för myokardit (hjärtmuskelinflammation) med 13 200 procent.

 

(Relaterat: Stor nordisk studie visar att mRNA COVID-vacciner ökar risken för myokardit .)

 

Läs mer

https://citizens.news/677283.html

 

 

 

 

 

Enligt Dr. Rickard Ljung från Läkemedelsverket….

Citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Stor nordisk studie visar att mRNA covid ”vacciner” ökar risken för myokardit

En massiv peer-reviewed studie har kommit fram till att att bli ”vaccinerad” för Wuhan-coronaviruset (Covid-19) med en av mRNA-injektionerna (budbärar-RNA) från antingen Pfizer-BioNTech eller Moderna avsevärt ökar risken för att utveckla myokardit. 

 

”En andra dos av mRNA-1273 hade den högsta risken för myokardit och perikardit, med unga män i åldern 16 till 24 år som hade den högsta risken.”

 

Enligt Dr. Rickard Ljung från Läkemedelsverket – Ljung var också en av forskarna som deltog i studien – motsvarar de extra fall av myokardit och perikardit som ses hos unga män i åldern 16-24 år en 500 procents ökad risk efter Comirnaty ( Pfizer-injektionen), och en 1 500 procent ökad risk efter Spikevax (Moderna).

 

Dr Peter McCullough, medicinsk chefsrådgivare vid Truth for Health Foundation, säger att fördelarna i själva verket inte uppväger riskerna när det kommer till att bli injicerad för Fauci-influensan.

 

Läs mer

https://citizens.news/613918.html

 

 

 

 

2022-11-28 läs hela artikeln, se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

”Vi ekonomiska hitmän har varit de ansvariga för att skapa detta första verkligt globala imperium. Och vi arbetar på många olika sätt, säger John Perkins.

 

 

 

 

”Vi … är den första försvarslinjen. Vi går in, vi försöker korrumpera regeringarna och få dem att acceptera dessa enorma lån som vi sedan använder som hävstång för att i princip äga dem.

 

Om vi ​​misslyckas … då är den andra försvarslinjen: vi skickar in schakalerna. Och schakalerna störtar antingen regeringar eller mördar dem.” Om det misslyckas skickar de in militären.

Confessions of an Economic Hit Man (25 min)

 

Tidigare som chefsekonom för Chas. T. Main , John Perkins , var rådgivare till Världsbanken, FN, IMF, USA:s finansdepartement, Fortune 500-företag och länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. 

 

Han arbetade direkt med statschefer och vd:ar för stora företag. Han är författare till 2015 års bok ” Confessions of an Economic Hit Man ”.

 

 

Perkins säger att han var en ”ekonomisk hitman” i 10 år, och hjälpte amerikanska underrättelsetjänster och multinationella företag övertala och utpressa utländska ledare till att tjäna USA:s utrikespolitik och tilldela lukrativa kontrakt till amerikanska företag. Men efter att ha kämpat internt i flera år över den roll han spelade i att förlama utländska ekonomier, sa han upp sitt konsultjobb.

 

Perkins definierade ekonomiska mördare som:

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/11/28/economic-hit-men-are-the-first-line-of-defence/

 

 

 

 

 

2022-11-28 citat

Pfizer prickas – vilseledde allmänheten om ”vaccinet”

 

Pfizers vd Albert Bourla prickas nu av en brittisk tillsynsmyndighet sedan han gjort vilseledande uttalanden om covidvaccinering för barn, avslöjar The Telegraph.

 

Det är Pfizers vd Albert Bourla som nu prickas av den brittiska tillsynsmyndigheten PMCPA, myndigheten för receptbelagda läkemedel.

 

Detta efter ett ”vilseledande” uttalande han gjorde i BBC ….

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://nyheter.swebbtv.se/pfizer-prickas-vilseledde-allmanheten-om-vaccinet/

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu