• Arkiv

Archive for december 18th, 2022


TALMAN ANDREAS NORLÉN: Var finns lagstödet för den skadar och dödar verksamhet som Sveriges riksdag m.fl. beskyddar?

  Bifogad PDF fil till denna delgivning kan du läsa här SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 15  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-15.pdf     VILKET LAGSTÖD har Sveriges riksdag m.fl. för att beskydda skattefinansierad skadar och dödar verksamhet ?            Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu