• Arkiv

Archive for december 9th, 2022


Andreas Norlén: Bästa talman Andreas Norlén och alla delgivna; Allt var planerat; Lag (2003:148) om straff för terroristbrott Hur många fler ska behöva skadas eller dö? 2022 12 09

      Bifogad pdf fil till denna delgivning finner du här SOCIALDEPATEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 07  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/SOCIALDEPATEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-07.pdf   Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse   Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten, […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu