• Arkiv

talman Andreas Norlén, Sveriges riksdag, Sveriges regering; Allt var planerat; Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 2022 12 06

 

 

 

 

Allt var planerat; Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

 

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

 

Värna om nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE och sprid vidare SVERIGE GRANSKAS information, upplysning, fakta och bevis i denna delgivning

 

 

 

 

I NATIONEN SVERIGES FOLKS INTRESSE, FÖR NATIONEN SVERIGES SÄKERHET FÖR FOLKET, TY ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET I SVERIGE

 

Se videon om sanningen och verkligheten, tills motsatsen är bevisad av varje enskild talman, varje enskild riksdagsledamot, varje enskild partiledare, i Sveriges riksdag.

 

 

Videon publicerad 2022-12-01 och riktar sig direkt till er alla sedan tidigare och nu återigen delgivna om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot mänskligheten med mera.

 

Och såklart till era UPPDRAGSGIVARE, nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna.

 

 

Se video bästa delgivna och sprid den vidare till nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE, ty all makt utgår från folket i nationen Sverige

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger till er alla delgivna och nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE, citat

 

En mycket allvarlig VARNING till mänskligheten

https://swebbtube.se/w/8aQr9sMME7ccojLYdcWtzM

 

 

 

 

Fråga 1; Bästa talman Andreas Norlén är du och de delgivna denna delgivning medeller mot nationen Sveriges Folk  & Barn utifrån denna En mycket allvarlig VARNING till mänskligheten och vad som delges i vad som ni alla delgives denna dag av SVERIGE GRANSKA?

 

 

 

 

Noteras särskilt;

 

  • att ni delgivna uppenbart har

 

  • att bevisa, varje enskild delgiven i denna delgivning, det motsatta som delgives er alla i denna En mycket allvarlig VARNING…., från den förmodligen främste spets specialist sakkunnige i världen.

 

 

Alltså som tvärtemot er alla delgivna, är fullständigt opartisk, saklig och objektiv, och dessutom är synnerligen trovärdig med högsta kompetens, och därtill värna om nationen Sveriges Folk & Barn och mänskligheten, vad ingen av er delgivna uppenbart gjort eller gör utifrån vad ni alla är delgivna om sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS.

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

DEPOPULATIONS AGENDAN MED DE SK ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén (TAN) vänligen men bestämt besvara frågeställningarna I DENNA DELGIVNING mycket skyndsamt,

 

dock senast 2022-12-11, för nationen Sveriges Folk/ Barn och skattebetalarna är berättigad till svar på frågeställningarna mycket skyndsamt, det är således i synnerligen mycket stort allmänt intresse/ i nationen Sveriges intresse, eller hur talman Andreas Norlén? (du förstår mer efter att läst SVERIGES GRANSKAS massutskicket med information och upplysning utifrån fakta och bevis)

 

 

 

DEL 12 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] ,  och övriga inom stat, kommuner och regionersom delges denna skrivelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-12-06

YTTERLIGARE DELGIVNING TILL ER ALLA TILLSKRIVNA, LÄS HELA DELGIVNING, OCH DÄREFTER HAR TALMAN ANDREAS NORLÉN ATT BESVARA DELGIVNINGNINGEN UTIFRÅN VAD SOM DELGIVES ER ALLA

 

 

Bästa talman Andreas Norlén och alla er tillskrivna/ DELGIVNA;

 

Motorvägen till helvetet, du/ni förstår mera efter dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick med information, upplysning, fakta och bevis

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK om vad de tillskrivna är delaktiga i och återigen delgives om nämligen meddelande om delaktighet och delgivning om meddelat ansvar i planerat uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera och NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

 

 

Måste ses och spridas, intervjun på svenska, tiden närmar sig för…..

Allt var planerat; Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

https://swebbtube.se/w/fvt15uLLmLEX8J2y1vbPg3

 

 

Undertext till denna intervju

BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN skadar och dödar generellt och systematiskt nationen Sveriges Folk & Barn, läs mera i svensk lag om denna bioterrorism / stats terrorism;


Lag (20
03:148) om straff för terroristbrott
https://lagen.nu/2003:148

 

 

Björn Hammarskjöld skickade ett mail om denna lag, se här ovan, 2022-12-02, till undertecknad, som delges om här nedan, citat

Läs vår svenska terroristlag
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
och vi finner att regeringen, riksdagen, våra hälsomyndigheter, WEF, WHO, troligtvis FN, Bill Grind, Klas Svabb ser ut att uppfylla kriterierna för att betraktas som terrorister

Straffet för terrorbrott innefattar beslagtagande av de medel som möjliggjort det misstänkta brottet. Det innefattar de ekonomiska medel som de misstänkta har tillgång till.

Genomförs det i Sverige så blir den svenska staten det rikaste landet i världen samtidigt som vi blir av med alla Young leaders i Sverige

Björn

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog
[email protected]
mobil telefon 070-385 09 33
Slut citat

LÄS MER I UNDERTEXTEN TILL VIDEOINTERVJUN

 

 

 

 

WORLDFAMOUS LAWYER SUPPORT the Swedish people against….

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar advokat dr Reiner Fuellmich och Knapptryckarnas grundare Uffe Bejerstrand 2022-12-05

https://swebbtube.se/w/cZPuthbPSmXoaH7FZdfswM

 

 

 

 

DELA & SPRID VIDARE OM FAKTA & BEVIS TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH ÖVRIGA DELGIVNA

 

 

 

 

2022-12-04, läs artikel om skadar och dödar ”vaccinerna” som bevisligen skadar och dödar nationen Sveriges Folk & Barn, och detta fullständiga vansinne BESKYDDAS av Sveriges riksdags alla partiledare, alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, med många flera MEDLÖPARE i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera inom Sveriges helt eller delvis skattefinansierade verksamhet. Citat

 

 

Hur många fler skador och misstänkta dödsfall av covidvaccinen är acceptabelt?

 

Över 12 000 svenskar har nu anmält till Läkemedelsverket att de drabbats av allvarliga biverkningar av covid-vaccinet visar MoDs senaste sammanställning av siffrorna. Det är 10 gånger fler rapporter än för alla andra läkemedel tillsammans.

 

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här:
”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

 

Högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras enligt svenska studier.

 

 

Om detta stämmer innebär det att vi har minst 120 000 svenskar som fått en allvarlig biverkan av covid-vaccinet.

 

Samtidigt fortsätter Folkhälsomyndigheten att rekommendera fler sprutor trots att covidvaccinen inte skyddar mot vare sig smitta, sjukdom eller död.

 

Enligt en risk nytta-analys som Läkaruppropet har sammanställt är det endast män över 90 år som kan ha nytta av covidvaccinen. I alla andra grupper är riskerna större än nyttan.

 

 

Samtidigt är den totala överdödligheten i flera länder runtom i Europa nu 20 procent vilket ingen kan, eller vill förklara.

 

En ny diagnos SADS, plötslig vuxendöd har tagits fram för att kunna sätta en etikett på alla de oväntade dödsfall som sker runtom i hela världen. Många dör i sömnen, ofta är det hjärtat som slutat slå.

 

Alldeles för många är unga och friska sedan tidigare, en del är atleter. En annan oroande trend är att barnafödandet har minskat med 8 procent i Sverige vilket enligt SCB ”är mystiskt”.

 

 

Varningssignalerna angående covidvaccinen är nu så många att det är öronbedövande för oss som har haft koll sedan massvaccineringen startade.

 

 

Det har snart gått två år sedan de första började kavla upp på våra folkhälsomyndigheters, kändisars, politikers och mediers uppmaningar.
För alltfler börjar det nu bli smärtsamt uppenbart att den nya mRNA-tekniken som såldes in som ett säkert och effektivt skydd mot covid-19 inte alls var det. Tvärtom.

 

Frågan är när denna ofattbara medicinska, politiska och humanitära tragedi ska erkännas så att den farliga massvaccineringen mot covid kan stoppas?

 

 

 
Hur många fler ska behöva skadas eller dö?

 

Hur kan de ansvariga fortsätta propagera för dessa injektioner?
När ska politikerna som är ansvariga ta sitt ansvar eller avgå?

När kommer media börja rapportera på riktigt och ställa de obekväma frågorna och kräva svar av de ansvariga istället för att mörka biverkningar och tysta de som drabbats?
Vad kan vi som är medvetna om konsekvenserna av covidvaccinskandalen göra för att stoppa det hela?

 

 

Andreas Sidkvist, ordförande Partiet MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati
4 december 2022

Dela och sprid gärna!

 

https://www.facebook.com/andreas.sidkvist/posts/pfbid05gzd5zVm2cvNyDdH2VvhQBWRSzxfiozqBeeT287idvDPW4q1ECv5QVFjVBpHp6Cul

 

 

 

 

 

12 043 allvarliga biverkningar varav 415 dödsfall | Biverkningsrapporter avseende covidvaccin i Sverige tom 3 november 2022

https://partietmod.se/2022/11/25/12-043-allvarliga-biverkningar-varav-415-dodsfall-biverkningsrapporter-avseende-covidvaccin-i-sverige-tom-3-november-2022/

 

 

 

 

Fråga 2

 

Bästa talman Andreas Norlén och er övriga delgivna partiledare i Sveriges riksdag, och alla riksdagsledamöter därtill Sveriges regering och där alla ministrar, inklusive statsministern,

kommer ni säkerställa

 

  • att utifrån svensk grundlag Regeringsformen och däri särskilt

 

  • att lag åtföljes och

 

  • att ni därtill ska vara opartiska, sakliga och objektiva i ert uppdrag för era UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, särskilt då utifrån vad som delges i denna delgivning om Lag (2003:148) om straff för terroristbrott https://lagen.nu/2003:148?

 

 

 

Noteras särskilt; svar från talman Andreas Norlén är nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna berättigade till mycket skyndsamt, dock senast 2022-12-11

 

 

 

TYSTNADS & BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH ER ÖVRIGA DELGIVNA STÅR DEN ÖVER SVENSK GRUNDLAG REGERINGFORMEN?

 

 

Uteblir svar från talman Andreas Norlén konstateras

 

  • att vad som delgivits er alla denna dag fullt ut är av er delgivna erkända sakförhållande och notoriska faktum

 

  • att ni alla delgivna av SVERIGES GRANSKAS i denna delgivning ska rannsakas inför opartisk, saklig, objektiv fullständig rättssäker domstol mycket skyndsamt och dessutom har

 

 

  • att avgå med omedelbar verkan utifrån vad ni alla är delgivna

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu