• Arkiv

Andreas Norlén: Bästa talman Andreas Norlén och alla delgivna; Allt var planerat; Lag (2003:148) om straff för terroristbrott Hur många fler ska behöva skadas eller dö? 2022 12 09

 

 

 

Bifogad pdf fil till denna delgivning finner du här

SOCIALDEPATEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 07

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/SOCIALDEPATEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-07.pdf

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten, Bioterrorism, Statsterrorism, Planerat överlagt Mord, Folkmord med mera till dessa ovan omnämnda och härmed delgivna

 

 

 

Chocksiffran: 97 procent av coviddöda ”vaccinerade”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE
https://nyheter.swebbtv.se/chocksiffran-97-procent-av-coviddoda-vaccinerade/

 

 

 

 

2022-12-03 citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, se videon, citat

Det medicinindustriella komplexet har introducerat ”vaccin” som visat sig vara fullständigt livsfarliga.

 

Men ändå fortsätter man driva det, eftersom man tjänar så oerhört mycket pengar på det. Och man är uppbackad av de medier man kontrollerar.

 

Försöken till en demokratisk debatt kring det här, en fri debatt, stryps hela tiden. Framstående medicinska forskare som tar till orda blir deplattformerade och tystade. De får inte yttra sig.

 

– Politiska partier som försöker ha en annan ordning och andra åsikter än den globalistiska oligarkin blir också systematiskt motarbetade i medierna.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON

https://nyheter.swebbtv.se/lars-bern-vast-ar-en-oligarki-dar-media-sprider-en-falsk-verklighetsbild/

 

 

 

 

Värna om nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och därmed era UPPDRAGSGIVARE och sprid vidare SVERIGE GRANSKAS information, upplysning, fakta och bevis i dessa delgivningar, som är offentligt publicerade här, delgivet 6 december 2022 till de delgivna

https://eueeshealthcare. bloggproffs.se/2022/12/06/ talman-andreas-norlen- sveriges-riksdag-sveriges- regering-allt-var-planerat- lag-2003148-om-straff-for- terroristbrott-2022-12-06/

 

 

 

Delgivet denna dag 2022-12-09, publicerat här

 

 

 

 

Den näst högste i Sverige, efter kungen, i hierarkin, efterlyses,

 

  • är det någon som sett honom?

 

 

 

Sanningen och verkligheten efterlyses utifrån fakta & bevis, information och upplysning som denna talman Andreas Norlén,

före valet 2022 och efter valet 2022, delgivits över tid från SVERIGE GRANSKAS till SVERIGES RIKSDAG

 

  • om bl.a. grunden till detta fullständiga PÅGÅENDE vansinne nämligen bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET som förmodligen, bara i den delen, kostat skattebetalarna över 36 miljarder.

 

 

 

TALMAN ANDREAS NORLÉN EFTERLYSES FÖR ATT DELGE SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM BL.A. PCR TEST BEDRÄGERIET I SVT OCH SVERIGES RIKSDAG

 

Bildkälla, läs mer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n

 

 

 

 

BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN & SVERIGES RIKSDAGS ALLA MEDLÖPARE

2022-12-02 fakta och bevis, sanningen och verkligheten går inte att DÖLJA, bara att FÖLJA, gör det rätta, sätt STOPP för ”vaccinerna” / biovapen / bioterrorism / statsterrorism, och sprätta VIDARE!

 

 

Alltså se videon och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn.

Se den världskände med högsta trovärdighet, opartisk, saklig, objektiv och kompetens, som inte existerar hos Sveriges riksdag och deras MEDLÖPARE I BL.A. PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

90 % av USA:s befolkning vägrar att ta några mer av de sk ”vaccinerna”/ biovapen / bioterrorismen och stats terrorismen, delges om i denna videointervju, se videon och sprid vidare bästa talman Andreas Norlén och alla Sveriges riksdags medlöpare i bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

COVID-19-VIRUSET VAR ETT MILITÄRT, D.A.R.P.P.A.-BIOVAPEN – DR. PETER MCCULLOUGH

https://www.bitchute.com/video/KsDCF9mbbBFw/

 

 

 

 

 

Se videon

Christine Anderson ledamot av Europaparlamentet  Skickar ut SOS till världen!

 

https://twitter.com/freemoneyman420/status/1599487419530629120?t=N-BlgrG_N-RYC6Ecf0tobg&s=19

 

 

https://rumble.com/v1yuc8u-december-4-2022.html?mref=6zof&mrefc=2

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet  av  medlemmar av ett lands  civilbefolkning  som  ett resultat av dess regeringspolitik, inklusive genom direkta åtgärder  , likgiltighet  och  för summelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary. com/dictionary/engelska/ democid

 

 

 

DEL 12 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

 

 

Publicerat 2022-12-03 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Trettioåtta människor kontrollerar livet för de andra åtta miljarderna, säger den franska miljardären

 

Trots att den framstår som en demokrat operation, byggdes den globala vaccininfrastrukturen vi ser utvecklas av en dold skuggregering som tyst och i bakgrunden drar i trådarna för de synliga regeringar som vi alla får se.

 

Och denna skuggregering har varit upptagen med detta i många, många decennier.

 

Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, UNICEF, US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), GAVI, USAID, Världsbanken och många andra globalistiska enheter och grupper har alla arbetat i tandem för att orkestrera denna globala vaccinregimen, som nästan är komplett.

 

Rika investerare skapar ofta medel från ”icke-vinstdrivande” organisationer som utger sig för att vara folkhälsoinstitutioner.

 

Deras pengar kanaliseras sedan till djupa statliga operationer som syftar till att tvångsladda hela världen med experimentella läkemedel som Wuhan coronavirus (Covid-19) ”vacciner”.

 

 

Dessa pengarslukande maktmäklare köper också rutinmässigt  politiker och kontrollerar varje steg – och de gör detta på båda sidor av den politiska gången. (Relaterat: Kolla in den här videon från Brighteon.com för att lära dig mer om hur man kan slå tillbaka mot djupt statligt tyranni).

 

 

”Kort sagt, rika organisationer och individer får dig och din regering att betala för och genomföra privata intressen genom offentlig politik”, rapporterar The Exposé . ”Politik som är inriktad på en förutbestämd slutsats som är till fördel för dessa rika intressen.”

 

Trettioåtta människor kontrollerar livet för de andra åtta miljarderna, säger den franska miljardären

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/678478.html

 

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrifvelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrifvelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivalsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att ha läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-12-09

YTTERLIGARE DELGIVNING TILL ER ALLA TILLSKRIVNA, LÄS HELA DELGIVNING, OCH DÄREFTER HAR TALMAN ANDREAS NORLÉN ATT BESVARA DELGIVNINGNINGEN UTIFRÅN VAD SOM DELGIVES ER ALLA

 

 

Tiden är kommen, skriv/ maila till den näst högste i hierarkin i Sverige, efter kungen, talman Andreas Norlén, och avkräv denne svaren på frågorna från SVERIGE GRANSKAS, som denne talman såklart ska säkerställas besvaras av varje enskild delgiven här nedan i Sveriges riksdag och Sveriges regering.

 

Begär att Socialdepartementet ska i laga ordning registrerar skrivelsen, begär att riksdagsförvaltningen ska i laga ordning registrera skrivelsen, begär att Åklagarmyndigheten i Sverige ska registrera i laga ordning skrivelsen och begär att få bevis för att detta har skett med vändande epost till din epost adress.

 

Här epost adresserna du skickar mailet till, ta med hela massutskicket idag från SVERIGE GRANSKAS och den bifogade pdf filen.

 

[email protected]; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]; [email protected] ;[email protected]; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]; [email protected]; [email protected] ; [email protected]; [email protected] ;

 

 

 

 

FRÅGA 1

Bästa talman Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla partiledare, alla riksdagsledamöter, Sveriges regerings alla ministrar, inklusive statsministern, SVT/SR och alla medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, före valet 2022 och efter vale 2022, varför undanhåller och underlåter ni

 

  • att delge om sanningen och verkligheten, fakta och bevis, till era uppdragsgivare/skattebetalarna och nationen Sveriges Folk & Barn?

 

 

 

 

2022-12-07 FAKTA & BEVIS, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, se videon, SPRID VIDARE, maskinöversättning

”De personer som är under 50 år som tog ”vaccinet har nu en 49% högre dödlighet.”

 

”COVID-19-vacciner: vad de är, hur de fungerar och möjliga orsaker till skador” . Det är titeln på agendan idag (7 december 2022), när senator Ron Johnson håller en rundabordsdiskussion med läkare, medicinska experter och forskare i ett försök att belysa det nuvarande kunskapsläget angående Covid-19-skottet.

 

En upplysande talare idag var Josh Stirling , en mycket erkänd försäkringsanalytiker. Och vad han tog fram var ”det enda diagrammet som berättar hela historien.

 

Och om du skulle ta dessa siffror och bara tillämpa dem på USA, slutar det med att det blir ungefär  600 000 dödsfall per år  i USA från denna högre vaccininducerade dödlighet.”

 

SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://vigilantfox.substack.com/p/the-one-chart-that-tells-the-entire

 

 

 

PLANEN

Allt var planerat, se videon och läs mera

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte

https://stopworldcontrol.com/proof/

 

 

 

 

BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN skadar och dödar generellt och systematiskt nationen Sveriges Folk & Barn, läs mera i svensk lag om denna bioterrorism / stats terrorism;
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148

 

 

 

Bioterrorism

Bioterrorism är en form av terrorism där patogener medvetet sprids för att orsaka sjukdom och död hos människor, djur eller grödor.[1] Till de vanligaste vapnen vid bio-terroristattacker räknas bakterier och virus samt toxiner.[2]
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bioterrorism

 

 

MÅSTE SES VIDEO INTERVJU

Sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Dr. Stephanie Seneff: Hur mRNA-skott inducerar hjärnsjukdomar

Gillade den här videon? Gå med i min lokala community för exklusivt innehåll på thenewamerican.locals.com !

 

Det finns bevis som visar att den giftigaste delen av SARS-CoV-2, spikproteinet, fungerar som en prion, eller ett felveckat protein som har förmågan att överföra sin felveckade form till normala varianter av samma protein.

 

Spridning av prioner i hjärnan är associerad med neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) och amyotrofisk lateralskleros (ALS).

 

I den här intervjun med The New American diskuterar MIT-forskaren Dr. Stephanie Seneff pre-print-artikeln med titeln ”SARS-CoV-2 Spike Protein in the Pathogenesis of Prion-like Diseases” och förklarar de dödliga mekanismerna genom vilka mRNA-inducerat spikprotein orsakar förödelse i människokroppen, och i synnerhet i hjärnan.

 

Anmärkningsvärt nog kan vissa av blodkropparna kontinuerligt producera spikeprotein i månader efter vaccination, möjligen genom omvänd transkription av mRNA:t till DNA, vilket förstärker skadan.

 

 

För att läsa förtrycket, gå till: https://www.researchgate.net/publication/362748984_SARS-CoV-2_Spike_Protein_in_the_Pathogenesis_of_Prion-like_Diseases#pf11

 

 

Läkaren berörde hypotesen från den avlidne Nobelpristagaren Dr. Luc Montagnier om inläggen av humant immunbristvirus (HIV) i SARS-CoV-2-genomet och hävdade att viruset med största sannolikhet var konstruerat som ett biovapen.

 

Ändå, även om spikproteinerna från den naturliga Covid-infektionen utgör den diskuterade risken, är det inte i närheten av den skada som potentiellt kan tillfogas ens kropp av de vaccinrelaterade mRNA-inducerade spikeproteinerna, observerade Dr. Seneff.

 

 

Läkaren uppmanade föräldrarna att inte vaccinera sina barn med mRNA-sprutor på grund av det breda spektrum av skador som de orsakar.

 

Dr. Stephanie Seneff är senior forskare vid MIT, där hon har haft en kontinuerlig anknytning i mer än fem decennier. Hon har fyra avancerade examina från MIT, inklusive en BS i biofysik, en MS, EE och en Ph.D. i elektroteknik och datavetenskap.

 

För att lära dig mer om Dr. Seneff, gå till: https://stephanieseneff.net/

För att beställa boken Toxic Legacy: How the Weedkiller Glyphosate Is Destroying Our Health and the Environment, gå till: https://stephanieseneff.net/book/

För mer bra innehåll, besök www.TheNewAmerican.com

 

SE & SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1mvu2s-dr.-stephanie-seneff-how-mrna-shots-induce-brain-diseases.html

 

 

 

Varför beskyddar Sveriges riksdags alla politiska partierna och deras partiledare, och alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, Sveriges regering och SVT/SR, före valet 2022, och efter valet 2022, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET (med mera) och de kriminella bedrägerierna med de sk ”vaccinerna”/ biovapen?

 

 

De sk ”vaccinerna” är bevisligen biovapen, och därtill då bioterrorism/ statsterrorism mot nationen Sveriges Folk & Barn, bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta ägs av de ovan omnämnda, dock senast 2022-12-14, begär således svaret från den näst högste i hierarkin, efter kungen, talman Andreas Norlén.

 

 

 

FRÅGA 2

Bästa talman Andreas Norlén(TAN) svaret på frågeställningen om varför detta pågående fullständiga vansinnet med bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, som delgivits er om över tid, och delgives om i dagens SVERIGE GRANSKAS information, upplysning, utifrån fakta och bevis massutskick, beskyddas av er alla delgivna och omnämnda?

 

 

 

Sanningen och verkligheten, utifrån fakta och bevis går inte att stoppa!

 

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad 2022-12-08, läs hela, maskinöversättning, citat

 

Det finns inget sådant som ett mRNA-vaccin. Sluta kalla det så.

 

 

 

Covid-19-injektionerna var  designade för att orsaka sjukdom, funktionshinder och död; och Pfizer, Moderna, J&J, HHS, FDA, CDC, NIH och alla våra regeringstjänstemän och statliga hälsovårdsexperter vet det

 

Kalla mRNA-injektionerna för biovapen eller massförstörelsevapen (”WMDs”), men sluta kalla dem vaccin.

 

mRNA-injektionerna förhindrar inte sjukdomar och de gjorde det aldrig. Covid-19-injektionerna var  designade för att orsaka sjukdom, funktionshinder och död; och Pfizer, Moderna, J&J, HHS, FDA, CDC, NIH och alla våra regeringstjänstemän och statliga hälsovårdsexperter vet det

 

 

Om författaren

Karen Kingston är en bioteknikanalytiker med över 20 års erfarenhet. Hon är en bidragsgivare till diskussionsforum och nyhetsmedia med amerikanska och globala läkare, forskare och advokater om de biologiska effekterna av Covid-19-genredigeringsinjektioner.

 

Hon skriver regelbundet artiklar och publicerar dem på Substack HÄR .

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/08/there-is-no-such-thing-as-an-mrna-vaccine/

 

 

 

 

 

Se videointervjuerna och sprid den vidare, SVERIGE GRANSKAS delger nationen Sveriges Folk & Barn, citat

Allt var planerat; Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Läs undertexten till videointervjun.

https://swebbtube.se/w/fvt15uLLmLEX8J2y1vbPg3

 

 

 

 

 

A very serious WARNING to humanity (en mycket allvarlig VARNING till mänskligheten)

Professor i internationell rätt Francis A Boyle delger mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn en mycket allvarlig VARNING

https://swebbtube.se/w/8aQr9sMME7ccojLYdcWtzM

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand och grundaren av partiet MoD Andreas Sidkvist

 

Hur många fler ska behöva skadas eller dö?

 

Hur kan de ansvariga fortsätta propagera för dessa injektioner?

 

När ska politikerna som är ansvariga ta sitt ansvar eller avgå?

https://swebbtube.se/w/98wLfVeeSLfkKPSfHVZAgU

 

 

 

 

WORLDFAMOUS LAWYER SUPPORT the Swedish people against….

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar advokat dr Reiner Fuellmich och Knapptryckarnas grundare Uffe Bejerstrand 2022-12-05

https://swebbtube.se/w/cZPuthbPSmXoaH7FZdfswM

 

 

 

Nya grundlagen/ spionlagen/ censurlag strider bl.a. mot EU:s rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och Regeringsformen, se i den delen om vad som säkerställer att EU rättsakten Rättighetsstadgan och EU domstolens praxis äger företräde(företrädesprincipen) över all svensk lag, läs Regeringsformen 11:14 och 12:10 med mera.

 

 

UT UR WHO, FN OCH EU MYCKET SKYNDSAMT

 

 

 

2022-12-07 Sverige har redan säkerställt detta genom nya  grundlagsförändringen dvs. ”spionlagen/censurlagen”

 

De som BESKYDDAR/BESKYDDAT DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET, den lagstiftande församlingen Sveriges riksdags alla riksdagsledamöterna, alla partiledarna, talmannen Andreas Norlén är bevisligen inte annat är kriminella som inte äger rätt

 

  • att fatta några beslut alls, utifrån vad som sedan tidigare är delgivet dessa av SVERIGE GRANSKAS över tid utifrån fakta, bevis, information och upplysning som i laga ordning är registrerat av bl.a. Socialdepartementets registratur och registraturen hos huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Sverige, Stockholm.

 

 

Alltså Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av myndighetschefen och riksåklagare Petra Lundh,

som uppenbart inte är rättssäkra, opartiska och sakliga i deras uppdrag gentemot uppdragsgivarna skattebetalarna och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Petra Lundh får såklart ifrån SVERIGE GRANSKAS dessa massutskick sedan mycket lång tid och väl informerad, upplyst och delgiven om bl.a. DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

Världshälsoorganisationen träffas för att planera censur av ”desinformation” enligt det internationella pandemifördraget

 

Medlemmar av Världshälsoorganisationen (WHO), en icke vald internationell folkhälsomyndighet, träffas för att överväga ett utkast till version av ett föreslaget internationellt pandemiavtal som kommer att ge WHO nya befogenheter att ”ta itu med falsk, vilseledande, desinformation eller desinformation ” och juridiskt bindande enligt internationell rätt.

 

 

Fördragsutkastet innehåller olika bestämmelser i artikel 16 (“Strengthening pandemic and public health literacy”) som kräver att WHO:s 194 medlemsländer (som representerar 98 % av alla länder i världen) ska rikta in sig på så kallad desinformation.

 

Medlemsstater uppmanas att ”genomföra regelbundna sociala medier-analyser för att identifiera och förstå desinformation”, utforma sina egna meddelanden för att ”motverka desinformation, desinformation och falska nyheter” och hantera ” infodemik ” (en fras som skapades av WHO och beskriver ”för mycket information inklusive falsk eller vilseledande information i digitala och fysiska miljöer under ett sjukdomsutbrott”.

 

Även om bestämmelserna i artikel 16 inte direkt uppmanar medlemsländerna att censurera innehåll som anses vara desinformation, banar en bestämmelse i artikel 14 (“Hela regeringen och andra multisektoriella åtgärder”) vägen för Big Tech att utföra detta censur på WHO:s vägnar.

 

KÄLLA TILL OVAN CITERAT

https://childrenshealthdefense.org/defender/bb-who-plot-censorship-misinformation-international-pandemic-treaty/?

 

 

 

 

 

 

2022-12-06 det FULLSTÄNDIGA VANSINNET med de sk ”vaccinerna” /biovapen / bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn ska STOPPAS utifrån fakta och bevis.

 

Alltså utifrån fakta och bevis, bl.a. utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET där de sk ”vaccinerna” i Sverige marknadsförts planerat/uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, vilka dessa sk ”vaccinerna” / biovapen / bioterrorism bevisligen inte är!

 

Bästa talman Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla partiledare, riksdagens alla ledamöter, Sveriges regering, alla ministrar, inklusive statsministern, före valet 2022 och efter valet 2022, är väl informerade utifrån fakta & bevis, information och upplysning, av SVERIGE GRANSKAS över tid.

 

Alltså vilket är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator, då bl.a. om Portugal domarna, som fastställde i 2 domar att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga.

 

Alltså ett KRIMINELLT MEGA BEDRÄGERI, PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”/ biovapen och bioterrorism mot nationen Sveriges Folk & Barn, som också beskyddas av myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Alltså tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel, och bevisbördan åvilar alla dessa delgivna och omnämnda i denna delgivning om meddelat ansvar och delgivning om delaktighet i planerade uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Varför beskyddar och tystas dessa KRIMINELLA BEDRÄGERIERNA av dessa ovan omnämnda och deras fullständigt skattefinansierade MEDLÖPARE som t.ex. SVT/SR med många flera anställda fullständigt skattefinansierade tjänstemän/kvinnor och politiker inom stat, regioner och kommuner.

 

Se videointervjun, ca 44 minuter, med insider visselblåsaren som 2022-12-06 avslöjar vad som uppenbart är utifrån fakta & bevis den verklighet som är verkligheten och sanningen, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

INSIDERINFORMATION som avslöjar Fauci för hans funktionsvinster operation som utlöste Covid-19-pandemin

https://futurenews.news/watch?id=638fb57c5aa67c07101b7456

 

 

 

”Kriminellt, chockerande, lögn” – EU-politiker fick 7 miljoner visningar på vaccinkritiskt klipp, på ett dygn

https://nyheter.swebbtv.se/kriminellt-chockerande-logn-eu-politiker-fick-7-miljoner-visningar-pa-vaccinkritiskt-klipp-pa-ett-dygn/

 

 

 

DELA & SPRID VIDARE OM FAKTA & BEVIS

 

2022-12-04, läs artikel om skadar och dödar ”vaccinerna” som bevisligen skadar och dödar nationen Sveriges Folk & Barn, och detta fullständiga vansinne BESKYDDAS av Sveriges riksdags alla partiledare, alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, med många flera MEDLÖPARE i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera inom Sveriges helt eller delvis skattefinansierade verksamhet. Citat

Hur många fler skador och misstänkta dödsfall av covidvaccinen är acceptabelt?

Över 12 000 svenskar har nu anmält till Läkemedelsverket att de drabbats av allvarliga biverkningar av covid-vaccinet visar MoDs senaste sammanställning av siffrorna. Det är 10 gånger fler rapporter än för alla andra läkemedel tillsammans.

 

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här:
”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

 

Högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras enligt svenska studier.

 

 

Om detta stämmer innebär det att vi har minst 120 000 svenskar som fått en allvarlig biverkan av covid-vaccinet.

 

Samtidigt fortsätter Folkhälsomyndigheten att rekommendera fler sprutor trots att covidvaccinen inte skyddar mot vare sig smitta, sjukdom eller död.

 

Enligt en risk nytta-analys som Läkaruppropet har sammanställt är det endast män över 90 år som kan ha nytta av covidvaccinen. I alla andra grupper är riskerna större än nyttan.

 

 

Samtidigt är den totala överdödligheten i flera länder runtom i Europa nu 20 procent vilket ingen kan, eller vill förklara.

 

En ny diagnos SADS, plötslig vuxendöd har tagits fram för att kunna sätta en etikett på alla de oväntade dödsfall som sker runtom i hela världen. Många dör i sömnen, ofta är det hjärtat som slutat slå.

 

Alldeles för många är unga och friska sedan tidigare, en del är atleter. En annan oroande trend är att barnafödandet har minskat med 8 procent i Sverige vilket enligt SCB ”är mystiskt”.

 

 

Varningssignalerna angående covidvaccinen är nu så många att det är öronbedövande för oss som har haft koll sedan massvaccineringen startade.

 

 

Det har snart gått två år sedan de första började kavla upp på våra folkhälsomyndigheters, kändisars, politikers och mediers uppmaningar.
För alltfler börjar det nu bli smärtsamt uppenbart att den nya mRNA-tekniken som såldes in som ett säkert och effektivt skydd mot covid-19 inte alls var det. Tvärtom.

 

Frågan är när denna ofattbara medicinska, politiska och humanitära tragedi ska erkännas så att den farliga massvaccineringen mot covid kan stoppas?
Hur många fler ska behöva skadas eller dö?

Hur kan de ansvariga fortsätta propagera för dessa injektioner?
När ska politikerna som är ansvariga ta sitt ansvar eller avgå?

När kommer media börja rapportera på riktigt och ställa de obekväma frågorna och kräva svar av de ansvariga istället för att mörka biverkningar och tysta de som drabbats?
Vad kan vi som är medvetna om konsekvenserna av covidvaccinskandalen göra för att stoppa det hela?

 

 

Andreas Sidkvist, ordförande Partiet MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati
4 december 2022

Dela och sprid gärna!

 

https://www.facebook.com/andreas.sidkvist/posts/pfbid05gzd5zVm2cvNyDdH2VvhQBWRSzxfiozqBeeT287idvDPW4q1ECv5QVFjVBpHp6Cul

 

 

 

12 043 allvarliga biverkningar varav 415 dödsfall | Biverkningsrapporter avseende covidvaccin i Sverige tom 3 november 2022

https://partietmod.se/2022/11/25/12-043-allvarliga-biverkningar-varav-415-dodsfall-biverkningsrapporter-avseende-covidvaccin-i-sverige-tom-3-november-2022/

 

 

Publicerat 2022-12-04

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH DELGER VÄRLDEN

Maskinöversättning, citat

Självmonterande strukturer i mRNA-injektioner: naturliga eller skapade trots allt

 

Holger Reißner, europeisk industriingenjör för forskning och utveckling och Klaus Retzlaff, doktor i fysik och terapeut, talesperson för Vaccinationsexperts arbetsgrupp rapporterar om sina forskningsresultat. De använder bilder och videomaterial för att visa vad de observerade fenomenen och strukturerna i blodet hos personer som har fått en mRNA-injektion handlar om.

 

Finns det grafenoxid och andra föroreningar i mRNA-ämnena? Vad är det med kolesterolkristaller och giftiga nanolipider som kan identifieras?

 

Kan vårt DNA förändras av dem? Vilka är de kända biverkningarna av mRNA-injektioner? I vilka tidsfönster uppstår de och vilka slutsatser kan dras från tillgängliga statistiska data? Vad är kunskapsläget om korrelationer mellan mRNA-injektioner och yttre påverkan, såsom radiovågor, 5G och andra elektromagnetiska influenser? Vad kan de drabbade göra för att minimera skadorna på sin hälsa och var kan de få stöd?

 

Många frågor av det här slaget och ytterligare insikter kommer att diskuteras i detalj, men också vägar ut ur rädsla och mot personligt ansvar kommer att visas. Bara de som öppnar ögonen kan se vägen …

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://video.icic-net.com/w/qhMoFMW4fWhk4XFR3mShQ4

 

 

 

 

 

Publicerat 2022-12-02

SENATOR GERARD RENNICK, AUSTRAILEN, DELGER OM SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN, SOM INTE GÅR ATT STOPPA

 

Noteras särskilt; I Sveriges riksdag beskyddar alla politiska partierna och alla riksdagsledamöter, och talman Andreas Norlén, PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”, som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Se videon, ca 11 minuter, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

AUSTRALIEN; SENATOR GERARD RENNICK TAR ANSVAR & DELGER OM SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN

https://www.youtube.com/watch?v=TR8ghQS8jW0

 

 

 

 

INGEN NÅD FÖR DE DELAKTIGA I VAD SOM UPPENBART ÄR FOLKMORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA

OCH PLANERAD BIO TERRORISM / STATS TERRORISM MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN / NANO VAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

Noteras särskilt; detta var planerat utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET, uppsåt finnes utifrån enorma ekonomiska incitament, med i grunden för

 

  • att inom hälso- och sjukvårdens fullständigt skattefinansierade verksamhet säkerställa med sk ”medicinerna” och sk ”vaccinerna” bedriva planerad skadar och dödar verksamhet generellt och systematiskt, vilket det inte finns något lagstöd för alls i svensk lagstiftning, bevisligen är det så.

 

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot, varje enskild partiledare i de politiska partierna i Sveriges riksdag, varje enskild talman i Sveriges riksdag och varje enskild minister i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022.

 

 

Alltså utifrån att alla dess omnämnda och deras MEDLÖPARE I PCR TEST BEDRÄGERIET med mera är mycket väl informerade, upplysta, och med fakta och bevis, DELGIVNA av SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

 

 

”Det verkar som att vi har mer än tillräckligt med bevis för att bevisa att covid-19-vaccination orsakar massavfolkning och att din regering försöker döda dig.

 

 

 

2022-12-04 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Regeringsrapporter visar att COVID-”vaccinationerna” kan ha dödat miljoner och konfidentiella Pfizer-dokument bekräftar att din regering visste att det skulle hända

 

Bevis som upptäckts i tyst publicerade regeringsrapporter bekräftar att 1,8 miljoner dödsfall har registrerats i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och större delen av Europa sedan massutbyggnaden av Covid-19-injektioner.

 

Och bevis som kan hittas i de konfidentiella Pfizer-dokumenten; att US Food & Drug Administration försökte dölja i minst 75 år men sedan tvingades publicera genom domstolsbeslut, bekräftar att er regering visste att detta skulle hända och att detta mycket väl kan leda till avfolkning.

 

Innan vi dyker in i mängden av bevis vill vi påpeka varför det är så viktigt att läsa den här utredningen och dela den så brett som möjligt.

 

Vi vet nu, tack vare hemliga och dolda regeringsdokument, att ända sedan Covid-19-injektionen rullades ut har det skett häpnadsväckande 1,8 miljoner dödsfall över hela USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien och 27 andra länder i Europa.

 

Det är 1,8 miljoner dödsfall i överskott i bara 16 % av alla länder i hela världen. Så föreställ dig bara hur många fler miljoner människor som har förlorat sina liv än vad som normalt kan förväntas.

 

Du kan hitta alla källor och en uppdelning av ovanstående siffror längre fram i denna omfattande utredning.

 

Men det är viktigt att du vet detta nu eftersom dessa siffror bevisar att det var mycket fler dödsfall under 2021 efter utbyggnaden av Covid-19-injektioner än det var 2020 vid höjden av den påstådda Covid-19-pandemin.

 

Och följande dokument som analyserats i den här utredningen bevisar att er regering, medicintillsynsmyndigheter och Big Pharma inte bara visste att detta skulle hända, utan de visste också att detta med största sannolikhet skulle leda till massavfolkning.

 

 

Pfizer och medicintillsynsmyndigheter gömde farorna med Covid-19-”vaccinationerna” under graviditeten på grund av djurstudier som fann en ökad risk för fosterskador och infertilitet

 

 

Covid-19-vaccination ökar risken att drabbas av missfall med minst 1 517 %

 

Bevis på att COVID-injektioner dödar miljoner

 

Det verkar som att vi har mer än tillräckligt med bevis för att bevisa att covid-19-vaccination orsakar massavfolkning och att din regering försöker döda dig.

 

Läs hela artikeln, SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/12/04/covid-vaccine-killed-millions-gov-knew-it-would-happen/

 

 

BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN & ALLA I

SVERIGES RIKSDAG SPRID VIDARE TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, OCH SÅKLART SVT, som ska vara, precis som ni alla delgivna, opartiska, sakliga och objektiva, gentemot era UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna

 

 

BUDSKAPET TILL ALLA SVENSKA POLITIKER

Den världsberömde kardiologen Aseem Malhotras igen, nu med äkta manuell SVENSKTEXTNING

BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN & ALLA I SVERIGES RIKSDAG SPRID VIDARE TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, OCH SÅKLART SVT, som ska vara, precis som ni alla delgivna, opartiska, sakliga och objektiva, gentemot era UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/w/gMGVcG5Hw8vRFuK6NhYLZs

 

 

 

 

2022-12-02 Sanningen, verkligheten, fakta och bevis, se videon sprid vidare om ”vaccinerna” / biovapen / bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

Alltså planerat uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, som talman Andreas Norlén och hans alla medlöpare i Sveriges riksdag, före valet 2022, och efter valet 2022, inte

 

  • att förglömma Sveriges regering, före valet 2022, och efter valet 2022, som alla sammantaget, ovan omnämnda, är delgivna om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET men inte STOPPAT ”VACCINERNA”

 

 

Ca 23 minuter som SKA SES och såklart spridas vidare i alla dina nätverk

Senator Rand Paul Calls Out Fauci for Crimes Against Humanity

https://banned.video/watch?id=638a836ff5a2387b85be4000

 

 

 

Fauci fick 7 miljoner människor att dö; ”Vi har tagit honom på bar gärning, han kommer inte undan”. Sen. Rand Paul

 

 

2022-12-02 senator i USA delger om sanningen och verkligheten, utifrån fakta och bevis, maskinöversättning, citerar lösryckta dela ur artikeln, SE VIDEON, citat

Vi vet detta, och detta är ett vetenskapligt faktum, ”vaccinet” hindrar dig inte från att få en infektion, det hindrar dig inte från att överföra en infektion….

 

”Vi vet detta, och detta är ett vetenskapligt faktum, ”vaccinet” hindrar dig inte från att få en infektion, det hindrar dig inte från att överföra en infektion, och för unga människor finns det inga signifikanta bevis som visar att det minskar svårighetsgrad eller sjukhusvistelse.”

 

Fauci fick 7 miljoner människor att dö; ”Vi har tagit honom på bar gärning, han kommer inte undan”. Sen. Rand Paul

 

SE VIDEON, LÄS HELA ARTIKELN, SPRID VIDARE BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH DENNES MEDLÖPARE I SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA

https://www.globalresearch.ca/rand-paul-fauci-caused-7-million-people-die-weve-caught-him-red-handed-he-wont-get-away/5801074

 

 

 

 

LÄS HELA ARTIKELN BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH ALLA PARTILEDARE I SVERIGES RIKSDAG, OCH SÅKLART ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG

 

DEN STÖRSTA MEDICINSKA SKANDALEN I HISTORIEN

Senator i Australien delger världen om sanningen och verkligheten om de sk ”vaccinerna” / biovapen / biovapen terrorism med mera, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Sanningen är att ”experterna” tog fel.

 

Kampanjen för COVID-injektioner och de orättvisa mandaten kommer att gå till historien som den största medicinska skandalen i historien.

 

COVID-INJEKTIONSKAMPANJEN KOMMER ATT BLI VÅR TIDS STÖRSTA MEDICINSKA SKANDAL

 

LÄS HELA ARTIKELN BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH ALLA PARTILEDARE I SVERIGES RIKSDAG, OCH SÅKLART ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG

https://www.alexantic.com.au/the_covid_injection_campaign_will_go_down_as_the_greatest_medical_scandal_of_our_time

 

 

Bästa talman Andreas Norlén och dina medlöpare i Sveriges riksdag, alltså alla riksdagsledamöter, alla partiledarna i de politiska partierna i Sveriges riksdag, och alla ministrarna i Sveriges regering, inklusive statsministern, före valet 2022 och efter valet 2022, ni alla har över mycket lång tid BESKYDDAT PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs enskilt, av varje individ, av er alla delgivna idag och tidigare om meddelat ansvar /delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten av SVERIGE GRANSKAS i massutskick med information, upplysning, fakta och bevis,

 

 

DEPOPULATIONS AGENDAN SOM GLOBALISTERNA OCH SVERIGES RIKSDAG / SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR DELAKTIGA I

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIHETEN / PLANERAT FOLKMORD

2022-12-02 citerar lösryckta delar ur artikeln, SPRID VIDARE, citat

Chocksiffran: 97 procent av coviddöda ”vaccinerade”

 

Gruppen ”vaccinerade” fortsätter dominera kraftigt bland dem som dör med covid i Sverige.

 

Förra veckan var cirka 91 procent ”vaccinerade”.

 

Men går man tillbaka ett antal veckor var siffran ännu mer anmärkningsvärd: då var 97 procent av de döda ”vaccinerade”.

 

 

Folkhälsomyndigheten redovisar inte längre antalet ”vaccinerade” och ovaccinerade i sin veckorapport. Men om man laddar ner Excel-filen med data kan man ännu se siffrorna.

 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://nyheter.swebbtv.se/chocksiffran-97-procent-av-coviddoda-vaccinerade/

 

 

 

 

EN MYCKET ALLVARLIG VARNING TILL MÄNSKLIGHETEN

2022-12-01 sanningen och verkligheten delges om här av spetsspecialist sakkunnig, världskänd professor, som är opartisk, saklig, objektiv, och synnerligen trovärdig med högsta kompetens, professor i INTERNATIONELL RÄTT, måste ses och spridas vidare, svensk textad variant finner du här nedan;

EN MYCKET ALLVARLIG VARNING TILL MÄNSKLIGHETEN

Originalet, bara på engelska, ser du här, läs undertexten

https://swebbtube.se/w/8aQr9sMME7ccojLYdcWtzM

 

 

 

 

SVENSK TEXTAD AV ÖYSTEIN, BRA JOBBAT ÖYSTEIN

 

 

Det går att få svenska folket att se denna videointervju, när 500 000 svenskar sett den, med din hjälp, som sprider vidare så MYCKET DU KAN, då ses vi i Stockholm, minst 200 000 människor.

 

 

 

Använd denna rubrik när du sprider på sociala medier som censurerar, för professor i internationell rätt Francis Boyle censureras direkt pga den sanning och verklighet han delger

 

 

EN MYCKET ALLVARLIG VARNING TILL MÄNSKLIGHETEN

En mycket allvarlig VARNING till mänskligheten

SVENSKTEXTAD

oysteinronne Published December 2, 2022

 

 

 

PÅ RUMBLE PUBLICERAD SVENSK TEXTAD

https://rumble.com/v1ygif6–592-ulf-bittners-intervju-av-francis-boyle-och-ulf-beijerstrand-nu-svenskt.html

 

 

PÅ SWEBBTUBE PUBLICERAD SVENSK TEXTAD

https://swebbtube.se/w/ap37DEbUpeGwXdaovcWtun

 

 

 

 

BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN skadar och dödar generellt och systematiskt nationen Sveriges Folk & Barn, läs mera i svensk lag om denna bioterrorism / stats terrorism;

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

https://lagen.nu/2003:148

 

 

Björn Hammarskjöld skickade ett mail om denna lag, se här ovan, 2022-12-02, till undertecknad, som delges om här nedan, citat

Läs vår svenska terroristlag

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

och vi finner att regeringen, riksdagen, våra hälsomyndigheter, WEF, WHO, troligtvis FN, Bill Grind, Klas Svabb ser ut att uppfylla kriterierna för att betraktas som terrorister

Straffet för terrorbrott innefattar beslagtagande av de medel som möjliggjort det misstänkta brottet. Det innefattar de ekonomiska medel som de misstänkta har tillgång till.

 

Genomförs det i Sverige så blir den svenska staten det rikaste landet i världen samtidigt som vi blir av med alla Young leaders i Sverige

Björn

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog

[email protected]

mobil telefon 070-385 09 33

Slut citat

 

 

FRÅGOR TILL TALMAN ANDREAS NORLÉN OCH DENNES MEDLÖPARE

 

 

 

3

KOMMER NI I FULLSTÄNDIG SYMBIOS I SVERIGES RIKSDAG STOPPA DE SK ”VACCINERNA” MED OMEDELBAR VERKAN/ DIREKT BÄSTA TALMAN ANDREAS NORLÉN, SVARA JA ELLER NEJ?

 

 

 

4

Att Sverige ska lämna WHO omedelbart är självklart, dessa är anstiftare till vad vi idag ser, upplever, och lever i, dvs. verkligheten, kommer du talman Andreas Norlén och dina medlöpare i Sveriges riksdag säkerställa detta med direkt verkan, samtidigt som de sk ”vaccinerna” STOPPAS; svar ja eller nej?

 

 

Svar senast 2022-12-14, kommer inget ja svar, på bägge frågorna, då bekräftas av er alla, alltså notoriskt faktum och erkänt sakförhållande

 

  • att ni har för avsikt

 

  • att fortsätta bioterrorismen och stats terrorismen med mera mot nationen Sveriges Folk och Barn

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu