• Arkiv

TALMAN ANDREAS NORLÉN: Var finns lagstödet för den skadar och dödar verksamhet som Sveriges riksdag m.fl. beskyddar?

 

Bifogad PDF fil till denna delgivning kan du läsa här

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 15

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-15.pdf

 

 

VILKET LAGSTÖD har Sveriges riksdag m.fl. för att beskydda skattefinansierad skadar och dödar verksamhet ?     

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten, Bioterrorism, Statsterrorism, Planerat överlagt Mord, Folkmord med mera till dessa ovan omnämnda och härmed delgivna

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/12/18/talman-andreas-norlen-var-finns-lagstodet-for-den-skadar-och-dodar-verksamhet-som-sveriges-riksdag-m-fl-beskyddar/

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrifvelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrifvelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivalsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT; ÄR VÄRDELÖSA OCH SYNNERLIGEN HÄLSOFARLLIGA & BIOTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

SVERIGE 2022-12-16 Citat

Covid ökar kraftigt – 9 av 10 smittade ”vaccinerade”

Covidsmittan ökar i Sverige. ”Vaccinerade” utgör en kraftig majoritet både bland smittade, IVA-vårdade och döda.

 

Det visar Folkhälsomyndighetens egna data. Bland äldre på Säbo och inom hemtjänst är drygt 95 procent av alla smittade ”vaccinerade”.

 

Av de hittills 51 registrerade dödsfallen förra veckan var 48 personer ”vaccinerade”.

 

LÄS MER OM SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH BIOTERRORISMEN MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://nyheter.swebbtv.se/covid-okar-kraftigt-9-av-10-smittade-vaccinerade/

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS FÖR ATT ”VACCINERNA” / BIOVAPEN ANVÄNDS SOM BIOTERRORISM & STATSTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN

 

Publicerat 2022-12-16 citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, SE VIDEON, maskinöversättning, citat

 

Covid-”vaccinerna” orsakar en chockerande ökning med 4800 % av dödsfall och 2 876 % av sjukhusinläggningar.

 

Den 7 december 2022 ledde den amerikanska senatorn Ron Johnson en expertpanel för att diskutera de senaste uppgifterna om covid-19-vacciner.

 

Expertpanelen fortsätter att ignoreras och förtalas av företagsmedia och den federala regeringen. CDC, FDA och andra regeringstjänstemän som tvingade allmänheten att ta det så kallade vaccinet bär alla ansvar för att orsaka massmedicinskt bedrägeri, medicinsk felbehandling och olaglig död.

 

Förhoppningsvis kommer det inte att dröja länge innan dessa korrupta, massmördande statliga myndigheter tvingas framträda inför en stor jury .

 

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/684315.html

 

 

 

 

 

BARA BÖRJAN PÅ VAD MÖRDAR ”VACCINERNA” KOMMER ATT FÖRORSAKA MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Nu i fokus Tyskland

Maskinöversättning, citat

20 000 dödsfall på grund av ”VACCINERNA” i Tyskland

Det är siffror som borde få allas varningsklockor att ringa: sedan januari 2021 har mer än fem gånger så många människor dött plötsligt och oväntat i Tyskland

Källa till ovan citerat

https://twitter.com/AfD/status/1603449819158265866?

 

 

 

 

COVID-19- ”VACCINERNA” SKA BETRAKTAS SOM KRIMINELLA

Publicerat 2022-12-17 citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Vad gör covid-”vaccinerna” med hjärnan?

 

Det har nu fastställts att mRNA finns i alla mänskliga vävnader utom njurarna.

 

Det har hittats i hjärta, lunga, lever, testiklar och hjärna. En japansk studie visade till exempel att ”vaccinet” faktiskt hamnar i hjärnan.

 

Hur många av dina hjärnceller som kommer att dö är något bara tiden kommer att utvisa.

 

Alla som fortfarande främjar och ger covid-19-”vaccinerna” ska betraktas som kriminella.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/17/whats-the-covid-jab-doing-to-the-brain/

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER INTERVJU

Hjälp till att varna alla för DÖDAR ”VACCINERNA” utifrån fakta och bevis

 

 

Stephanie Seneff, Ph.D. speaking out…… 2022-12-16

Stephanie Seneff, Ph.D. speaking out about the harmful effects of the so-called ”vaccines” / bioweapons

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE

https://swebbtube.se/w/7JPfSVgpAbiUtNniBtsh6Z

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO;

 

FAKTA & BEVIS – SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

OM BIOTERRORISM SOM ”VACCINERNA” ÄR — ”VACCINERNA” SOM SYSTEMATISKT & GENERELLT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

FAKTA & BEVIS DELGES OM I DENNA MÅSTE SES VIDEO

2022-12-16 Allt var PLANERAT och de så kallade ”vaccinerna” är bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

”VACCINERNA” BIOTERRORISM SOM BROTT

https://www.bitchute.com/video/rR605GurymwF/

 

 

Intervjun finns också Svensk google textad, dessa finner du här

https://rumble.com/v20wqrm–607-david-martin-ger-fakta-and-bevis-fr-bioterrorism.-svensktextad.html

 

https://swebbtube.se/w/st9wMU1ctJs3K5rPM2eaPb

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att ha läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-12-18

 

 

 

DEL 14 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

 

 

TALMAN ANDREAS NORLÉN EFTERLYSES FÖR ATT DELGE SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM BL.A. PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA I SVT OCH SVERIGES RIKSDAG

 

Bildkälla, läs mer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n

 

 

 

 

Den här informationen, alltså fakta och bevis, om verkligheten, FÅR INTE SPRIDAS I SVERIGE EFTER 31 DECEMBER 2022, som du får del av SVERIGE GRANSKAS(och fått del av över tid)

såvitt kan förstås, alltså den nya ”spionlagen / censur lagen”, grundlagsförändring, som träder i kraft 1 januari 2023, alltså Sveriges riskdag, lagstiftaren har säkerställt detta i 2 beslut, alltså ett före valet 2022, och efter valet 2022.

 

 

 

 

SVAR PÅ FRÅGAN NR 1 BEGÄRES MYCKET SKYNDSAMT AV TALMAN ANDREAS NORLÉN

 

Bästa talman Andreas Norlén, den näst högste i hierarkin, efter kungen, VARFÖR underlåtes och undanhålles nationen Sveriges Folk & Barn svar på hur denna grundlagsförändring och ”spionlagen/censur lag” kan vara förenligt med fakta & bevis, alltså då utifrån EU-domstolens praxis, Lissabonfördraget, Rättighetsstadgan, Regeringsformen, och däri särskilt RF 11:14 och 12:13?

 

 

 

Alltså det är inte OK att talman Andreas Norlén beskyddar och tystar ner KRIMINELL GLOBALISTISK AGENDA,

 

som tystar ner och undanhåller och underlåter de EU-rättigheter, som ägs av nationen Sveriges Folk & Barn, dvs. yttrandefriheten i Rättighetsstadgan, som står över svensk grundlag, och om dessa RÄTTIGHETER ska inskränkas så äger inskränkarna SVERIGES RIKSDAG, alla partiledarna, alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, Sveriges regerings alla ministrar, inklusive statsministern, bevisbördan

 

 

  • att bevisa var i svensk lagstiftning, inklusive då såklart RÄTTIGHETSSTADGAN & EU DOMSTOLENS PRAXIS, var deras LAGLIGA rätt finns för dessa inskränkningar mot nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna, och därmed deras uppdragsgivare, finnes och existerar?

 

 

 

Emotser svaret/ bevisen mycket skyndsamt från talman Andreas Norlén, dock senast 2022-12-23, som en JULKLAPP till nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Alla fakta & bevis har delgivits de delgivna sedan tidigare, vilket såklart inkluderar talman Andreas Norlén, du finner den delgivningen och alla bilagorna här

 

Över Rättighetsstadgan och Lissabonfördraget står som högsta lag EU-domstolens praxis, och därmed rättsordningen, som talman Andreas Norlén och ni riksdagsledamöter är delgivna om sedan tidigare.

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/25/talman-andreas-norlen-till-talmannen-andreas-norlen-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-och-darmed-alla-politiska-partierna-i-sveriges-riksdag-socialdepartementet-folkhalsomyndi-7/

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG INKLUSIVE TALMAN ANDREAS NORLÉN FICK SÄRKSKILD PÅMINNELSE OM DETTA 2022-12-14

Du finner den offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/12/14/talman-andreas-norlen-basta-talman-anderas-norlen-satt-stopp-for-detta-fullstandiga-pagaende-vansinnet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-2022-12-14/

 

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare är berättigade till svaret på frågorna mycket skyndsamt, dock senast 2022-12-23

 

 

 

 

 

Fråga 2

Bästa talman Andreas Norlén, alla partiledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöter, Sveriges regering och däri alla ministrar, inklusive statsministern, före valet 2022 och efter valet 2022, vilket lagstöd har ni för

 

  • att bedriva/ och beskydda via skattemedel skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges Folk & Barn tillsammans med den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin och deras sk ”mediciner” och sk ”vacciner”?

 

 

Noteras särskilt;

 

  • Detta innefattar bl.a. att bedriva affärsverksamhet med Pfizer, som bevisligen, se mera i dagens massutskick, är kriminella.

 

  • Detta innefattar också den verksamhet som bevisligen är erkänt sakförhållande nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET, som ingen av er delgivna bestridit i laga ordning, trots att ni alla haft möjlighet därtill.

 

 

  • Detta innefattar MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET där hela nationen Sveriges Folk & Barn grovt bedrägligt planerat och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament i ett MEGA BEDRÄGERI pålurats ett MEDICINSKT EXPERIMENT i massiv bedräglig propaganda de sk ”vaccinerna”.

 

  • Detta som bevisligen fortfarande pågår, som bevisligen inte är vanliga vaccin, men marknadsförts som vanliga vaccin, och därtill har Patientlag 3 och 4 kap undanhållits och underlåtits fullt ut avsiktligt, vilket får effekten av grundlagsbrott, generella och systematiska, utifrån bl.a.

 

  • att i skattefinansierad  verksamhet ska verksamheten bedrivas opartiskt, sakligt och objektivt och därtill ska lag följas, se Regeringsformen, svensk grundlag, och se vad ni sedan tidigare är delgivna, nämligen Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan och EU-domstolens praxis, som äger företräde över svensk grundlag, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10.

 

 

 

 

 

2022-12-14 fakta och bevis, se videos och läs hela artikeln, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, citat

Covid-Mördar ”vaccinet”. Människor dör över hela världen. Det är ett kriminellt företag

 

”När lögnen blir sanningen finns det ingen möjlighet att backa tillbaka. Galenskap råder. Världen vänds upp och ner.”

 

Låt oss inte göra oss några illusioner, Covid ”vaccinerna” är inte bara ”experimentella”, det är ett ”mördar vacciner” från Big Pharma som ändrar det mänskliga genomet.

 

Bevisen för dödlighet och sjuklighet till följd av vaccininokulering, både nuvarande (officiella uppgifter) och framtida (t.ex. oupptäckta mikroskopiska blodproppar) är överväldigande.

 

De officiella uppgifterna (dödlighet och sjuklighet) samt ett flertal vetenskapliga studier bekräftar karaktären hos det mRNA-vaccin Covid-19 som håller på att påtvingas hela mänskligheten.

 

I sakkunniggranskade rapporter bekräftas orsakerna till vaccinrelaterade dödsfall och ”negativa händelser” (skador), bland annat blodproppar, trombos, myokardit och hjärtstillestånd.

 

Det uttalade målet är att genomdriva den globala vaccinationen av 8 miljarder människor i mer än 190 länder, som ska följas av införandet av ett digitaliserat ”vaccinpass”. Onödigt att säga att detta är en operation på flera miljarder dollar för Big Pharma. Det är ett brott mot mänskligheten.

 

Det globala vaccinprojektet med titeln COVAX koordineras över hela världen av WHO, GAVI, CEPI, Bill och Melinda Gates Foundation i samarbete med World Economic Forum (WEF), Wellcome Trust, DARPA och Big Pharma som alltmer domineras av Pfizer- GSK-partnerskapet etablerades knappt fyra månader innan Covid-19-krisen började i början av januari 2020.  

 

Covid 19 ”Vaccinet” från allra första början i januari 2021 har bidragit till en världsomspännande uppåtgående rörelse i dödligheten 

 

 

Det här är inte dråp. Det är mord

Ja, det är ett mördarvaccin . Det budskapet ska vara högt och tydligt.

Det här händer över hela världen: barn och ungdomar dör.

Brott mot mänskligheten, brott mot våra barn.

 

 

Pfizers brottslighet är bortom tvivel

Men visste du att Pfizer redan har ett kriminalregister hos US DOJ för ”bedräglig marknadsföring”.

Och ingen vet om Pfizers brottsregister eftersom media inte rapporterar det.

 

 

Det som finns i Pfizers ”konfidentiella” rapport är detaljerade bevis på effekterna av ”vaccinet” på dödlighet och sjuklighet.

 

Dessa data som kommer från ”Hästens mun” kan nu användas för att konfrontera såväl som att formulera rättsliga förfaranden mot Big Pharma, regeringarna, WHO och media.

 

Pfizer var fullt medveten om att mRNA-vaccinet som de marknadsför över hela världen skulle resultera i en våg av dödlighet och sjuklighet. 

 

 

Detta är liktydigt med ett brott mot mänskligheten från Big Pharmas sida.

 

Pfizer visste redan från början att det var ett mördarvaccin. 

Det är också ett Mea Culpa och förräderi från korrupta nationella regeringar världen över som hotas och mutas av Big Pharma.

 

 

Inget försök har gjorts av regeringarna att kräva tillbakadragande av mördarvaccinet.

 

LÄS MER, SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/the-covid-killer-vaccine-people-are-dying-all-over-the-world-its-a-criminal-undertaking/5800358

 

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT OM VERKLIGHETEN, SANNINGEN, FAKTA OCH BEVIS

2022-12-12 maskinöversättning, citat

Senator Johnsons rundabordssamtal chockar världen igen: data visar att de ”vaccinerade” ”har en 26% högre dödlighet”

 

Covid-”vaccinerna” ansvarar för uppskattningsvis 600 000 dödsfall bara i USA

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://citizens.news/682222.html

 

 

 

2022-12-08 se videon, läs artikeln/bevisen, sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Enligt Pfizers ansökan om FDA-godkännande är mRNA i COVID-19 ”vaccinerna” det biovapen som skapats av forskare vid Wuhan Institute of Virology (WIV).

https://karenkingston.substack.com/p/the-fda-approved-pfizer-to-manufacture

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2022-12-07 läs artikeln/bevisen, sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

COVID-19 mRNA-injektionerna är biologiska vapen.

13 anledningar till att låta statsåklagare beslagta och förstöra alla COVID-19 mRNA-biovapen

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://karenkingston.substack.com/p/13-reasons-to-have-state-attorney

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

COVID-19-VIRUSET VAR ETT MILITÄRT, D.A.R.P.P.A.-BIOVAPEN – DR. PETER MCCULLOUGH

https://www.bitchute.com/video/KsDCF9mbbBFw/

 

 

PLANEN

Allt var planerat, se videon och läs mera

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte

https://stopworldcontrol.com/proof/

 

 

 

 

 

 

BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, läs mera i svensk lag om denna bioterrorism / stats terrorism;
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148

 

 

 

Bioterrorism

Bioterrorism är en form av terrorism där patogener medvetet sprids för att orsaka sjukdom och död hos människor, djur eller grödor.[1]

 

Till de vanligaste vapnen vid bio-terroristattacker räknas bakterier och virus samt toxiner.[2]
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bioterrorism

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet  av  medlemmar av ett lands  civilbefolkning  som  ett resultat av dess regeringspolitik, inklusive genom direkta åtgärder  , likgiltighet  och  för summelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary. com/dictionary/engelska/ democid

 

 

 

 

2022-12-17 det finns de som värnar om mänskligheten, men inte INOM SVERIGES RIKSDAG & SVERIGES REGERING, du förstår strax mera, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Floridas guvernör söker ansvar för covid-svar ”misstag och falskheter”

 

Floridas guvernör Ron DeSantis (bakgrundskirurggeneral Joseph Ladapo)

 

Kommittén kommer att ha till uppgift att göra kritiska bedömningar av hälsopolicyn utfärdad av CDC, FDA och andra folkhälsomyndigheter, samt att genomföra övervakning av plötsliga dödsfall hos individer som fått covid-19-”vaccinet” i Florida, baserat på obduktionsresultat .

 

Delvis beror det på den eskalerande misstron mot federala hälsomyndigheter och samverkan mellan den federala regeringen och Big Tech att censurera åsikter från läkare som motsäger den vetenskapliga berättelsen.

 

En av de oroande aspekterna är överdödligheten i hjärtinfarkt som ökade markant under pandemin, särskilt bland individer i åldrarna 25 till 44.

 

Gjorde läkemedelsindustrin rättvisa och korrekta framställningar till allmänheten om fördelarna och skadorna med deras covid-19-”vacciner”?

 

Läkemedelsföretag har verkligen en historia av bedrägliga och olagliga metoder.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://maryannedemasi.substack.com/p/florida-governor-seeks-accountability

 

 

 

Kom särskilt ihåg, YTTERLIGA MERA

 

 

FAKTA & BEVIS

”Alla dessa ”vacciner” måste dras tillbaka från marknaden”

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

 

 

DEN AMERIKANSKA SENATORN RON JOHNSON SÄKERSTÄLLER INHÄMTANDET AV FAKTA & BEVIS

 

2022-12-09 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Både viruset och ”vaccinerna” doserar kroppen med spikprotein….

 

Det giftiga spikproteinet går till hjärtat, hjärnan, reproduktionsorganen och alla de känsligaste områdena i kroppen, där det orsakar inflammation och autoimmunitet.

 

Dr. Ryan Cole sa att nanolipidpartiklarna som levererar mRNA i COVID-19-”vaccinerna” var designade för att kringgå kroppens barriärer, inklusive cellväggar och blod-hjärnbarriären.

 

 

 

Det giftiga spikproteinet går till hjärtat, hjärnan, reproduktionsorganen och alla de känsligaste områdena i kroppen, där det orsakar inflammation och autoimmunitet.

 

Vi fick höra att vaccinet stannar i deltamuskeln i armen, och det är bara fel. Sen. Johnson påpekade sedan att ”håller sig i armen” inte var ett misstag utan ett bedrägeri. 

 

Företag som producerade ”vaccinerna” hade resultat från djurförsök som visade närvaron av spikeproteinet i känsliga områden av kroppen.

 

En diskussion om toxiciteten hos spikproteinet följde. Malone rapporterade att han blev censurerad när han nämnde detta faktum i en podcast i september 2001. 

 

 

 

McCullough citerade en artikel från 1992 av Ralph Baric [virolog och biovapenexpert från University of North Carolina] som upptäckte hjärtskador från ett spikprotein från coronavirus.

 

 

Både viruset och ”vaccinerna” doserar kroppen med spikprotein och skadeföreningarna. Av denna anledning uteslöts covid-19-återhämtade personer från vaccinförsöken – och ändå rekommenderas ”vaccinerna” nu, till och med påbud, för personer som har återhämtat sig från covid-19.

 

Malone citerade en artikel där spikproteinnivåer mättes hos personer som hade covid-19-viruset och andra som hade vaccinerats. Högre nivåer av spikprotein rapporterades hos de ”vaccinerade”.

 

LÄS MER, SE VIDEON, SPRID VIDARE

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS;

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM SÄKERSTÄLLER BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

2022-12-10 maskinöversättning, se videos, läs mera, SPRID VIDARE, citat

Dr. Peter McCullough: Covid-”vacciner” är ett amerikanskt militärprogram

 

 

2012 började DARPA, den amerikanska militärens forskningsavdelning, investera i genkodade vacciner som skulle kunna stoppa en pandemi inom 60 dagar.

 

”Det var militären som kom på idén om budbärar-RNA-vacciner, inte Pfizer eller Moderna – inte operation warp speed”, förklarade dr McCullough. ”Det här är ett militärt program.”

 

”Tillstånd för användning i nödsituationer är en mekanism för att snabbt få in ny teknik i militären. Det är inte en mekanism för allmänheten. 

 

Dess första tillämpning i stort sett för allmänheten var i samband med Covid-19-pandemin.

 

Det är anledningen till att det verkar som om FDA inte har något ägarskap över detta, de verkar inte kunna reagera på det - eftersom det är ett militärt program. Det har ett militärt ursprung.”

 

LÄS MER, SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/10/mccullough-covid-vaccines-are-a-us-military-program/

 

 

 

 

 

DEPOPULATIONS AGENDAN / DÖDA MÄNSKLIGHETEN I STOR SKALA/ PLANERAT FOLKMORD / PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH DÄRMED BIOTERRORISM / STATS TERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN

 

2022-12-16 läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

DeSantis säger att covid-”vaccinerna” används av ”globalistiska eliter för att avfolka planeten”

 

I ett framträdande på Fox News ”The Ingraham Angle” varnade Floridas guvernör Ron DeSantis för att ett av målen med att mass ”vaccinera” planeten för covid är att ”avfolka” den.

 

Det är tydligt, förklarade DeSantis vidare, att ”nackdelarna överväger fördelarna.” Detta bygger på analyser från oberoende forskare, många av dem utanför USA, som tog sig tid att undersöka dessa gifter.

 

”Och vi hade en fantastisk forskare från Danmark. Laura. Danmark tillåter inte personer under 50, såvida de inte har redan existerande tillstånd, att få mRNA-skott, eftersom de har analyserat det och sagt att nackdelarna överväger fördelarna.”

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/684048.html

 

 

 

 

 

2022-12-15 Advokat dr Reiner Fuellmich delger i intervju, som är ENORMT VIKTIG, om tillbaka till grunden nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET, nu i fokus Kanada, se intervjun och sprid vidare i alla dina nätverk

Rättsliga alternativ i Kanada – grupptalan i British Columbia

 

I det här första avsnittet av ”Impromptu” pratar Dr. Fuellmich med Kip Warner från Vancouver, British Columbia, om en pågående grupptalan mot den provinsiella hälsokommissionären och BC Crown som utmanar ”förklaringen av undantagstillstånd”.

 

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk

https://video.icic-net.com/w/v5tBzUTT2Uh8VxHv37Xjdu

 

 

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén, du besitter makt i Sveriges riksdag, du är den näst högste i hierarkin i Sverige, efter kungen, och du kan säkerställa att sanningen och verkligheten, utifrån fakta och bevis, delges nationen Sveriges Folk & Barn, i Sveriges riksdag, i direktsänd debatt i SVT, om DU värnar nationen Sveriges Folks och Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

 

Och därmed tar ställning mot det fullständiga pågående vansinnet som uppkommit i Sverige efter PCR TEST BEDRÄGERIET och efter MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET, där de sk ”vaccinerna” bevisligen uppsåtligt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa toxiska genterapi injektionerna bevisligen inte är.

 

 

Att Sveriges riksdags alla politiska partierna och partiledarna, alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, och Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, beskyddat dessa KRIMINELLA MEGA BEDRÄGERIERNA och därmed den skadar och dödar verksamhet som pågår inom Sverige med sk ”mediciner” och sk ”vaccinerna” finns inget lagstöd alls för i svensk lagstiftning.

 

 

 

Bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av alla er ovan omnämnda, och trots att ni alla ovan omnämnda haft hur många möjligheter som helst att delge nationen Sveriges Folk & Barn sådana bevis, så existerar inga sådana bevis från er ovan omnämnda delgivna till nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, era UPPDRAGSGIVARE.

 

Ni kommer aldrig undan sanningen, verkligheten, fakta och bevis, som sprider sig som en TSUNAMI över hela världen

 

 

Ni kommer alla involverade och delgivna att få uppleva något som ni aldrig ens kunde tänka er i den vildaste fantasin nämligen nationen Sveriges Folk & Barns förakt och därtill

 

 

  • att ni alla ska rannsakas inför fullständig rättssäker opartisk, saklig och objektiv domstol utifrån

 

  • att ni alla ovan omnämnda är delgivna fakta, bevis, information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid, och delgivna om delaktighet i PLANERADE BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera, och allt detta är fullständigt fullt följbart eftersom det är i laga ordning registrerat bl.a. av registraturen i Socialdepartementet, se bl.a. bifogade PDF filen SOCIALADEPARTEMENTET…..2022 12 15

 

 

 

Överallt i världen träder det fram politiker, några exempel; i USA, Australien och nu senast i England,

de kommer bara bli fler och fler, men i Sveriges riksdag finns bara landsförrädare som begår högförräderi och är delaktiga i bioterrorism/ statsterrorism mot nationen Sveriges Folk & Barn, och era uppdragsgivare skattebetalarna.

 

 

 

FAKTA & BEVIS DELGES

 

Av Andrew Bridgen, parlamentsledamot för North West Leicestershire, i parlamentet, London/England, som kräver ett omedelbart stopp för Covid-injektioner och en utredning av Big Pharma

 

Alltså då utifrån fakta och bevis, som inte går

 

  • att som i Sverige beskydda utifrån den etablerade TYSTNADS & BESKYDDAR KULTUREN som råder inom Sveriges riksdag och Sveriges regering, därtill gäller fullt ut inom fullständigt skattefinansierade SVT/SR med flera medlöpare, fullständigt eller delvis finansierade av skattemedel.

 

 

 

 

2022-12-14 Läs hela artikeln, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, SANNINGEN & VERKLIGHETEN utifrån fakta och bevis går inte att stoppa, maskinöversättning, citat

”Som uppgifterna tydligt visar för alla som vill titta på dem är mRNA- ”vaccinerna” inte säkra, inte effektiva och inte nödvändiga.

 

 

 

Jag vädjar till regeringen att omedelbart stoppa användningen av dem. Som jag har visat och som uppgifterna tydligt visar är regeringens nuvarande politik för mRNA-vacciner på fel sida av medicinsk etik, på fel sida av vetenskapliga uppgifter och i slutändan kommer den att vara på fel sida av historien.”Andrew Bridgen, parlamentsledamot för North West Leicestershire.

 

SE VIDEON, LÄS HELA ARTIKELN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/14/mp-calls-for-halt-of-covid-injections/

 

 

 

 

 

 

2022-12-15 maskinöversättning, citat

USA:s regering bekräftar att COVID- ”vaccinationerna” orsakade en 1433x ökning av rapporterna om cancer till CDC-databasen

https://expose-news.com/2022/12/15/us-gov-covid-vaccination-1433x-risk-cancer/

 

 

 

 

 

2022-12-14 maskinöversättning, se videon, läs hela artikeln, citat

Utrullningen av COVID-19- ”vaccinerna” ledde till det största folkmordet i mänsklighetens historia

https://citizens.news/682850.html

 

 

 

 

Vid det här laget har vi miljoner som dött i onödan.

2022-12-14 citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Regeringarnas hantering av och ”vaccinering” mot covid-19 framställdes som den enda rätta vägen att ta. Men egentligen var det precis tvärtom.

 

Det säger Bret Weinstein, tidigare professor i evolutionsbiologi. Han är ytterligt kritisk till censuren under ”pandemin” och den svartmålning avvikande röster utsattes för. Han målar också upp en mörk bild av framtiden.

 

På grund av den felhantering som gjordes, har kostnaden som mänskligheten tvingas betala för covid bara börjat, hävdar han.

 

– Vid det här laget har vi miljoner som dött i onödan.

 

https://nyheter.swebbtv.se/covidhanteringen-det-storsta-misstaget-i-mansklighetens-historia/

 

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu