• Arkiv

SVERIGE GRANSKAS DELGER; Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen 2023 04 18

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 april 2023 20:00
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘jako[email protected]’ <[email protected]>

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <andrea[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen
Prioritet: Hög

 

Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av registrator på Socialdepartementet, EU parlamentets registrator och EU-kommissionens registrator

 

Begär i vändande epost dagboksblad/registerutdrag som bevis på att respektive registrator ovan omnämnda i laga ordning registrerat denna kommunicering/delgivning till följande epost adresser

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

 

 

2023-04-16

 

Information och upplysning om vad som denna dag delgivits till EU ordförande landet Sverige, som är av synnerligen stort intresse även inom EU, gör egen maskinöversättning till engelska och andra språk inom EU och delge de övriga EU-medlemsländerna denna information, upplysning och delgivning, citat

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

DELGIVNING

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

”Och covid-”vaccinerna” är naturligtvis ett globalt avfolkningsvapen utformat för att utrota mänskligheten och kollapsa globala ekonomier. Detta är ett faktum .”

https://citizens.news/705368.html

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 

https://www.jottacloud.com/s/2718c8902e0e059434daac1079f97ca1fb3

 

 

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

DELGIVNING 2023-04-16

 

En globalistisk agenda, en fascism

DEN SVENSKA REPRESENTATIVA FORMEN AV DEMOKRATI ÄR EN FASCISM SOM I EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET MED ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH SÅ KALLADE MEDICINER MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN ÄR PLANERADE BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PLANERADE BROTT MOT LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

Alla de i riksdagen förekommande politiska partierna och deras partiledare, före valet 2022 och efter valet 2022, beskyddar denna kriminells skadar och dödar verksamheten, bioterrorismen och statsterrorismen mot nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna och därmed uppdragsgivarna.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av talman Andreas Norlén, alla partiledarna och varje enskild riksdagsledamot.

 

DU förstår mer efter dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick.

 

 

Sammantaget, utifrån tidigare delgivningar och denna dag delgivet från SVERIGE GRANSKAS, och därmed denna delgivning till Sveriges riksdag, Sveriges regering, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare (över åren som varit registrerat i laga ordning av bl.a. Socialdepartementets registrator) om de sk ”vaccinerna” / BIOVAPEN, och därmed bioterrorism, statsterrorism mot nationen Sveriges Folk & Barn, som beskyddas av de ovan omnämnda, för annars hade detta fullständiga vansinnet varit stoppat för länge sedan,

 

De ovan omnämnda är uppenbart en del i/av denna globalistiska skadar och dödar verksamhet med de sk ”vaccinerna”/ BIOVAPEN och de sk medicinerna.

 

 

Som du kommer få del av i dagens delgivning till ovanstående med många flera så förstår du att detsamma sker också som i USA och hela västvärlden, som uppenbart är bevisligen en planerad globalistisk agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Alltså då utifrån en bevisligen planerade globalistisk agenda och utifrån enorma ekonomiska incitament, se tidigare delgivet i flera delgivningar om PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET, alltså kriminella MEGA bedrägerier som beskyddas av Sveriges Regering, Sveriges riksdag, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare.

 

 

Alltså före valet 2022 och efter valet 2022, alla dessa ovan delgivna är synnerligen delaktiga, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och såklart talman Andreas Norlén, i det värsta planerade MEGA BEDRÄGERIET &  BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens och Sveriges historia, mot mänskligheten och mot skattebetalarna i Sverige och därmed mot nationen Sveriges Folk & Barn. Alltså därtill finansierat av och med skattemedel, skattemedel som ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna!

 

 

 

De sk ”vaccinerna”/ BIOVAPEN med mera är således planerad utifrån enorma ekonomiska incitament, en skadar och dödar verksamhet med BIOVAPEN får effekten av statsterrorism och bioterrorism mot den egna befolkningen.

 

Alltså nationen Sveriges Folk och barn, och detta beskyddas av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag, inklusive talman Andreas Norlén, före valet 2022 och efter valet 2022.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta gentemot nationen Sveriges Folk och Barn ägs av de ovan omnämnda.

 

 

 

KAREN KINGSTON SVENSK TEXTAD

Publicerat 2023-04-15, SVENSK TEXTAD, måste ses och spridas till nationen Sveriges Folk & Barn

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

Läs ytterligare flera artiklar av Karen Kingston, den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige inom sitt område i världen, som presterar och levererar fakta, bevis, sanningen och verkligheten, tills Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare bevisat det motsatta, bevisbördan åvilar nämligen dessa ovan omskrivna och delgivna denna delgivning.

 

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

 

 

 

 

2023-04-15

Pfizer-dokument som FDA försökte hålla hemliga bekräftar att grafenoxid är i covid-”vaccin” på grund av tillverkningsprocessen

Ett dokument som skickats till FDA av Pfizer för att få nödtillstånd (EUA).

Ett dokument som bekräftar att det är fullt möjligt för giftig grafenoxid att hamna i Covid-19-”vaccinerna” på grund av tillverkningsprocessen.

https://expose-news.com/2023/04/15/graphene-covid-vaccines-manufacturing-process/

 

 

 

 

 

2023-04-14 citat

Endast en av riksdagens ledamöter vill veta mer om de exceptionellt många allvarliga biverkningarna av de så kallade covidvaccinen

 

Ovanstående var ämnet på nedanstående mejl som har skickats till samtliga riksdagsledamöter upp till sju gånger till de som inte svarade innan. Första mejlet skickades den 15 december 2022. Till dags datum, 14 april 2023, har 75 ledamöter svarat.

 

Endast en, Elsa Widding har svarat att hon är intresserad av att veta mer. Hon var också den enda av riksdagsledamöterna, så vitt jag vet, som hörsammade inbjudan till Läkaruppropets pandemikonferens den 21-22 januari.

 

Från och med 1 mars 2023 så rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten allmänheten att ta de så kallade covidvaccinen längre. Förutom gravida som fortfarande skandalöst nog rekommenderas att ta covidvaccinen trots de många alarmerande rapporterna från hela världen. Se MoD Medias inslag om att gravida fortfarande rekommenderas ta de så kallade covidvaccinen här.

 

Nedan mitt mejl och svaren från de 75 ledamöterna som svarade på något av de sju mejlen.
//
Andreas Sidkvist, ordförande MoD

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE

https://partietmod.se/2023/04/14/endast-en-av-riksdagens-ledamoter-vill-veta-mer-om-de-exceptionellt-manga-allvarliga-biverkningarna-av-de-sa-kallade-covidvaccinen/

 

 

 

 

Från Pascal Najadis massutskcik av sön 2023-04-16 04:52, maskinöversättning, citat

 

Kära familj, vänner och supportrar,

 

Njut av denna sällsynta intervju med Dr. Med. Robert Young och :klanmother karen-ann. Kalla på rättvisa, inga undantag, ingen amnesti. Pfizer ljög, människor dör. Ta del av viktiga fakta.

 

https://rumble.com/v2ih5do-breaking-dr.-robert-young-and-klanmother-karenann-pfizer-genocide.html

 

Stöd vår rättsprocess mot Pfizer Inc. New York. Ana McCarthy och jag har uppnått viktiga milstolpar.

 

Swiss Office of Public Health rekommenderar inte längre COVID-19-injektioner och säger att läkare arbetar på egen risk för att bli ansvariga. Swiss Intl. Airlines upphörde plötsligt med tvångsvaccinering av sina drygt 900 piloter och kabinpersonal. Och sist men inte minst, jackpotten.

 

Ana McCarthy informerade den ärade domaren Lori Sattler före den heliga påsken om att Förenta staternas president inte informerade om ett beslut av Förenta staternas högsta domstol från januari 2022 om att amerikanska medborgare har rätt att vägra vaccinering om de uppger att de är religiösa.

 

Därför var president Biden tvungen att underteckna Executive Order HJ. No: 7 för att avsluta det nationella nödläget för Covid-19 i Förenta staterna på annandag påsk, den 10 april 2023. Seger! Detta är början på detta folkmord av bibliska mått. Alla ansvariga för detta ytterst avskyvärda brott mot mänskligheten kommer att ställas inför rätta, så hjälpe oss Gud. Ingen amnesti, inget undantag.

 

Följ med mig tillsammans med min affärspartner och kollega Ana McCarthy i tvisten mot Pfizer på vår Twitter Spaces News Update om vårt fall mot Pfizer Inc. New York, nästa måndag klockan 2200 schweizisk tid.

 

Mitt Twitter-grepp är: @PNajadi.

 

https://twitter.com/PNajadi/status/1646974086336086016?s=20

 

 

Det kommer att finnas nyheter om Pfizer Inc, New York. Vi kommer inte att ge några spoilers här eftersom vi vill att du ska vara en del av denna rättfärdiga marsch för att skipa rättvisa mot Pfizer Inc. New York. Samma lagar som argumenteras mot Pfizer Inc. gäller automatiskt för Johnson & Johnson, AstraZeneca och sist men inte minst för Moderna.

 

Sprid gärna nyheterna och donera, vi försvarar hela mänskligheten och våra rättspraxisbaserade argument mot Pfizer Inc. NY, är en vanlig standard.

 

Glöm inte vår uppmaning till donationer, tack så mycket.

 

”Meliorare legem meliorare vitam est” – Att förbättra lagen är att förbättra livet.

 

Lycka till.

 

Med vänliga hälsningar,

Pascal

 

 

Vänligen donera till min kamp i New York mot Pfizer Inc. New York, USA:

 

https://donorbox.org/pascal-najadi-s-nyc-complaint

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 

Nu blir det STOPP på ”vaccinerna”/ biovapen i Schweiz, för läkarna kommer tvingas ta enskilt ansvar själva om de fortsätter med skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen

 

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE

 

Maskinöversättning, LÄS HELA, citat

Schweiz drar tillbaka alla rekommendationer om Covid-”vaccination”

 

Schweiz stoppar Covid-”vaccinationerna”: Alla ”vaccinations” rekommendationer har dragits tillbaka, läkare kan endast administrera de kontroversiella ”vaccinerna” i enskilda fall under vissa förutsättningar – men bär då risken för ansvar för ”vaccinations” skador.

 

SPRID VIDARE

https://report24.news/paukenschlag-schweiz-zieht-saemtliche-covid-impfempfehlungen-zurueck/

 

 

 

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE

 

I PCR TEST BEDRÄGERIET OCH MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN, ”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN INTE ÄR VANLIGA VACCIN SOM DE I SVERIGE MARKNASFÖRTS SOM.

 

 

ALLTSÅ”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

”VACCINERNA” BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

2023-04-16

Pfizer dödar barn i vinstsyfte: Europa lider av oöverträffade dödsfall bland sina barn med 760 % ökning av överdödsfall sedan EMA:s akuta godkännande av COVID-vaccin för barn

 

https://expose-news.com/2023/04/16/pfizer-kills-european-children-for-profit/

 

 

 

 

Vilken effekt har mRNA-”vacciner” på människans medvetande?

 

De strategier som vi använder för närvarande fungerar inte. Att vädja till publicerad vetenskap, data, rationell debatt och etiskt ansvar är vatten på en ankas rygg.

 

Faktum är att regeringar runt om i världen reagerar genom att begrava data och angripa dem som ställer frågor.

 

Kan det vara så att de genetiska processer som framkallats av ”vaccinering” mot covid har begränsat det rationella tänkandet och främjat likgiltighet inför risker? Kort sagt, borrar mRNA-”vaccinationen” ner till gränssnittet mellan medvetande och genetik – och stör själva grunden för mental klarhet och fysisk hälsa?

 

https://expose-news.com/2023/04/16/effects-mrna-vaccines-have-on-human-consciousness/

 

 

 

 

 

4500 % SÅ MÅNGA DÖDSFALL efter covid-injektionerna på bara 2 år jämfört med alla influensavaccinrelaterade dödsfall sedan 1990, visar data

 

2023-04-14; 4500 % SÅ MÅNGA DÖDSFALL, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA, citat

45 gånger så många dödsfall efter covid-injektionerna på bara 2 år jämfört med alla influensavaccinrelaterade dödsfall sedan 1990, visar data

 

De analyserade data från databasen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – det primära statligt finansierade systemet för rapportering av biverkningar av vaccin i USA, som har visat sig rapportera endast 1 % av faktiska vaccinbiverkningar – och Defense Medical Epidemiology Database (DMED), databasen för medicinska händelser för alla aktiva och reserverade amerikanska militärer.

 

Mer än 45 gånger så många dödsfall efter covid-injektionerna än alla dödsfall i influensavaccin tillsammans sedan 1990

Forskarna fann att antalet rapporterade dödsfall relaterade till ett mRNA COVID-19-”vaccin” var mer än 45 gånger så många dödsfall per vaccindos som rapporterades för alla influensavacciner tillsammans sedan 1990.

De fann också en högre förekomst av menstruationsproblem, myokardit och cerebrovaskulära händelser efter covid-19-vaccination än efter influensavaccination, som ses i figur 1A:

 

”Regeringar och institutioner och forskare och läkare bör ge människor ALL information som behövs så att individer kan fatta verkligt informerade beslut själva.”

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-covid-shots-versus-flu-vaccines-vaers-dmed/?

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2023-04-02 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA ARTIKELN och sprid vidare, citat

FDA bekräftar att grafenoxid finns i mRNA COVID-19-”vaccinerna” efter att ha tvingats publicera konfidentiella Pfizer-dokument på order av den amerikanska federala domstolen

 

Covid-19-”vaccinerna” har stått i centrum för en het debatt sedan de introducerades, med många frågor och farhågor om deras säkerhet och effektivitet.

Det har också varit spekulationer om att Covid-19-injektionerna kan innehålla spår av grafenoxid, ett mycket giftigt och ledande ämne.

 

Medicintillsynsmyndigheter, med stöd av Mainstream Media, har upprepade gånger förnekat dessa påståenden.

 

 

Men de ljög för dig.

Eftersom nya bevis har dykt upp som bekräftar förekomsten av grafenoxid, en mycket giftig och ledande substans, i Pfizer-”vaccinet”.

 

Och det har kommit från US Food and Drug Administration (FDA) som har tvingats publicera de konfidentiella Pfizer-dokumenten på order av Federal Court i USA.

 

 

Men det som är mest intressant med studien är att den bekräftar på sidan 7 att reducerad grafenoxid krävs för att tillverka Pfizer Covid-19-”vaccinet” eftersom det behövs som bas för lipidnanopartiklarna.

Pfizer anger på sidan 7 i studien i avsnitt 3.4 följande –

 

Källa – Sida 7

 

Detta är högst märkligt eftersom läkemedelsregulatorer med hjälp av Mainstream Media i månader i sträck har förnekat att grafenoxid är en ingrediens i Covid-19-”vaccinet”. De har kunnat säga detta eftersom de som har bevisat och spekulerat att Graphene Oxide är i Pfizer Covid19-injektionen har ställt fel fråga.

 

 

Vad alla borde ha frågat är ”används grafenoxid i tillverkningsprocessen av Pfizer Covid-vaccinet?”

 

För som detta dokument, som FDA försökte hålla konfidentiellt och förseglade de 75 åren, visar, används grafenoxid verkligen i tillverkningsprocessen av ”vaccinet” eftersom det är avgörande för att hjälpa till att göra ”vaccinets” lipidnanopartiklar stabila.

 

Därför kommer spårmängder eller stora mängder, beroende på batch, av reducerad grafenoxid oundvikligen in i Pfizer Covid-19-injektioner.

 

 

Dessutom har det upptäckts att två av lipiderna i Pfizer Covid-19-”vacciner” är ALC-0159 och ALC-315, vilket bekräftas av utvärderingsrapporten för Pfizer Covid-19- ”vaccinet” som publicerats av European Medicines Agency .

 

Källa – Sida 14

 

 

Men båda dessa lipider bär tillverkarens varningar som säger att de aldrig får användas på människor eller djur.

 

Som du själv kan se är det en liten skrift längst ner på produktbilagan här och här .

 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2023/04/02/fda-confirms-graphene-is-in-the-covid-vaccines/

 

 

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS

 

Se också denna video

 

La Quinta Columnas konferens: Spelet är över

 

Se och sprid vidare

https://rumble.com/v2fsxne-conference-of-la-quinta-columna-the-game-is-over.html

 

 

 

 

 

 

2023-04-14 Karen Kingston delger världen fakta, bevis, sanningen och verkligheten, maskinöversättning, citat

Pfizer kan stämmas för giftiga och skadliga ämnen som finns i mRNA-flaskorna
Det falska påståendet att Pfizer inte är ansvarigt för de giftiga och skadliga ämnen som finns i deras mRNA-flaskor är ogrundat, vårdslöst och potentiellt brottsligt.

Läs mer och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn

https://karenkingston.substack.com/p/pfizer-can-be-prosecuted-for-toxic?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=114644188&isFreemail=true&utm_medium=email

 

 

 

 

 

 

 

2023-04-13 Karen Kingston delger världen fakta, bevis, sanningen och verkligheten, maskinöversättning, citat

Att säga att Pfizer aldrig fick FDA-godkännande, tillverkade och på ett bedrägligt sätt marknadsförde mRNA-biovapenteknik till amerikanerna som ”säkra och effektiva vacciner” är att säga att dessa brott aldrig har inträffat.

 

 

Läs mer och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn

https://karenkingston.substack.com/p/in-defense-of-corporate-criminals?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=114609014&isFreemail=true&utm_medium=email

 

 

 

 

10 skäl att straffa Pfizer NU

Pfizers kontrakt med den amerikanska militären är krossat och deras immunitet likaså

Läs mer och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn

https://karenkingston.substack.com/p/10-reasons-to-criminally-charge-pfizer

 

 

 

 

 

Karen Kingston;

 

 

 

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence,

 

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk  ,

 

 

 

 

 

Proof, Truth and Evidence

 

 

Läs artikeln och se videointervjun, som sprids över hela världen

https://karenkingston.substack.com/p/proof-truth-and-evidence

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artiklar publicerade av Karen Kingston, med hänvisning till källorna, citat

 

”Pfizers mRNA-injektioner gör det; uppfyller dock kriterierna för ett biologiskt vapen. Enligt Under 18 USC 175 18 USC 175 anses ett biologiskt medel eller leveranssystem (vaccin/lipidnanopartiklar) ” , för användning som ett vapen”

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary?publication_id=1103773&post_id=90018581&isFreemail=true

 

 

 

 

”Med Pfizers mRNA-teknik för lipidnanopartiklar kan människokroppen programmeras som en dator för att i princip producera vad Pfizer vill: virus, läkemedel, toxiner och till och med ett känt biologiskt vapen som Wuhan SARS-CoV-2 spikprotein.

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary?publication_id=1103773&post_id=90018581&isFreemail=true

 

 

 

 

 

 

Den katjoniska lipiden är egentligen inte en ”lipid”. Det är en nanopartikel teknik.

Det är viktigt att notera att enligt Pfizers webbplats är den katjoniska lipiden en biosyntetisk nanopartikel som kan ha en positiv laddning, vilket innebär att det faktiskt är en elektronisk anordning, inte en biologisk. Vacciner ska bestå av biologiska ämnen, inte elektroniska biosyntetiska nanopartiklar.

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary?publication_id=1103773&post_id=90018581&isFreemail=true

 

 

 

Pfizer säger att mRNA INTE stannar i din kropp och inte gör permanenta förändringar i ditt DNA. Detta är falskt

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary?publication_id=1103773&post_id=90018581&isFreemail=true

 

 

 

 

Pfizer sa: ” Pfizer stated,“Utan dessa lipidnanopartiklar skulle det inte finnas något Pfizer-BioNTech mRNA-vaccin.

Enligt Pfizers Per Pfizer’s artikel article, ” , “den katjoniska lipiden … känd som en funktionell lipid, är faktiskt en av fyra lipider som utgör lipidnanopartiklarna som går in i vaccinet.

 

Catioinic betyder att ”lipiden” är värd för en positiv elektronik. Det finns ingen lipid i naturen som kan vara värd för en elektronisk laddning.

 

Den katjoniska lipiden är egentligen inte en ”lipid”. Det är en nanopartikel teknik. Det är viktigt att notera att enligt Pfizers webbplats är den katjoniska lipiden en biosyntetisk nanopartikel som kan vara värd för en positiv laddning, vilket betyder att det faktiskt är en elektronisk enhet, inte en biologisk.

 

Vaccin ska bestå av biologiska ämnen, inte elektroniska biosyntetiska nanopartiklar

 

Pfizer hänvisar till biosyntetiska nanopartikel teknologier som ”lipider” eftersom det låter mycket mindre läskigt att injiceras med lipider (som är naturliga biologiska ämnen som finns i människokroppen) än att injiceras med självmonterande nanopartikel teknologier som kan leda elektromagnetiska fält och var aldrig godkända för mänskligt bruk tidigare.

 

BroadPharm anges som tillverkare av DSPC (liksom många andra tillverkare i hela världen).

DSPC är den joniserbara lipid (elektronisk nanopartikel) som anges som en ingrediens i Pfizers COVID-19 mRNA-injektioner.

 

BroadPharm BroadPharmuppger att  DSPC är  av reagenskvalitet , endast för forsknings ändamål. (Detta betyder inte för mänskligt bruk).

 

Många amerikaner tror felaktigt att mRNA och lipider i COVID-19-injektionerna är biologiska ämnen som så småningom försvinner från kroppen. Detta är tyvärr inte sant.

 

 

När Pfizer hänvisar till mRNA syftar de på de datorgenererade genetiska sekvenser som kan programmera en mänsklig cell att producera virus, spikproteiner, cancer eller nästan vad som helst.

 

Med Pfizers mRNA-teknik för lipidnanopartiklar kan människokroppen programmeras som en dator för att i princip producera vad Pfizer vill: virus, läkemedel, toxiner och till och med ett känt biologiskt vapen som Wuhan SARS-CoV-2 spikprotein.

 

Läs såklart mer och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary?publication_id=1103773&post_id=90018581&isFreemail=true

 

 

 

 

 

Både covid-”vaccinet” och covid-infektionen har dokumenterats orsaka ökad blodpropp och trombos. 

 

Virusinfektioner i allmänhet har också visat sig orsaka onormal blodpropp. Hos kritiskt sjuka sjukhusinlagda covid-patienter hittades förhöjda D-dimernivåer cirka 60 % av tiden. När den underliggande infektionen eller annan patologi kan lösas, kommer D-dimernivåerna i allmänhet också att lösas.

 

Medan pandemin har givit mer uppmärksamhet åt D-dimer-testning än den någonsin gjort tidigare, kan andra tillstånd orsaka en D-dimer-höjning. Men alla som idag inte är akut sjuka men som har visat sig ha en förhöjning av sina D-dimer-nivåer lider sannolikt av konsekvenserna av ihållande spikproteinnärvaro i sin vaskulatur, oavsett om det beror på kvardröjande covid-infektion och/eller på grund av att de har fått en eller fler covid-vaccinationer.

 

Och även om en sådan individ aldrig haft covid eller fått en vaccination, är en omfattande medicinsk utvärdering berättigad, eftersom en D-dimerhöjning aldrig är normal. En ihållande förhöjda D-dimernivåer bör aldrig avfärdas som oviktig bara för att patienten mår bra.

https://expose-news.com/2023/04/03/100m-americans-heart-disease-covid-vaccination/

 

 

Sprid vidare hela massutskicket

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu