• Arkiv

Archive for april 30th, 2023


Karen Kingston — Är Pfizer ansvarigt för genetiska skador som orsakats av plasmid-DNA i deras mRNA-flaskor — SVERIGE GRANSKAS

      Karen Kingston — Är Pfizer ansvarigt för genetiska skador som orsakats av plasmid-DNA i deras mRNA-flaskor  — SVERIGE GRANSKAS      ”Ja, eftersom Pfizer på grund av sitt kontrakt med den amerikanska armén är juridiskt bunden av de amerikanska lagarna om god tillverkningspraxis (GMP) för deras FDA-godkända mRNA-”vacciner” och god laboratoriepraxis (GLP) […]

talman Andreas Norlén — SVERIGES RIKSDAG talman Andreas Norlén och dennes medlöpare…. Delgivning 2 om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera 2023 04 30 — SVERIGE GRANSKAS

      Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse         Bilagorna till denna skrivelse/dlgivning finner du här   Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf   E-post till talmannen från SVERIGE GRANSKAS https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/E-post-till-talmannen-fr%C3%A5n-SVERIGE-GRANSKAS.pdf     SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 […]

SWEBBTV — Kommer SWEBBTV delge om denna skrivelse från ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ? –SVERIGE GRANSKAS

        ”Så dessa injektioner uppfyller definitionen av ett biovapen”           Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 29 april 2023 21:02 Till: ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Leif […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu