• Arkiv

Archive for april 29th, 2023


Elsa Widding — Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding! Tack för en fin föreläsning på SwebbTV! Delgivning av skrivelse från Björn Hammarskjöld 2023 04 29

        Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]> Skickat: den 29 april 2023 18:56 Till: [email protected] Ämne: Din underbara föreläsning på SwebbTV   Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding! Tack för en fin föreläsning på SwebbTV! Dina definitioner är perfekta! ”Vetenskap är att ifrågasätta det för givet tagna. Propaganda är att befästa det för givet tagna Sunt […]

Elsa Widding — SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 04 29

    SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning     Bifogade filer till denna delgivning finner du här   Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf   E-post till talmannen från SVERIGE GRANSKAS https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/E-post-till-talmannen-fr%C3%A5n-SVERIGE-GRANSKAS.pdf     SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 04 26 (002)  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-04-26-002.pdf       SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning   Denna delgivning är publicerad här, […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu