• Arkiv

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet, delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 04 25

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet      sida 1 av 15

[email protected]

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla undertecknares epost adresser, se sista sidan i denna skrivelse/kommunicering och delgivning och här nedan

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

2023-04-25

 

DELGIVNING om meddelat ansvar och delaktighet i planerat utifrån enorma ekonomiska incitament planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

Bästa minister och därmed Sveriges Regering

Generellt och systematiskt makt- och myndighetsmissbruk som är i strid mot bl.a. svensk grundlag Regeringsformen är verklighetens Sverige, en fascism är fullt ut etablerad, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna, mi förstår mer efter genomgången av hela denna delgivning.

Tidigare/senaste delgivningen direkt till er från SVERIGE GRANSKAS fortfarande utan åtgärd från er, varför? Delgivningen finns i laga ordning registrerad av registrator hos Socialdepartementet och finns också publicerad här

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet 2023 03 01 — SVERIGE GRANSKAS

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/02/socialminister-jacob-forssmed-socialdepartementet-2023-03-01-sverige-granskas/

 

Finns också i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator, se bifogad PDF fil till denna delgivning.

 

DELGIVNING DEL 1

OM VÄRLDSKORRUPTIONEN & DE KRIMINELLA MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKARNA I SVERIGE

Se och sprid vidare denna Världsnyhet som advokat dr Reiner Fuellmich delger mänskligheten i denna mycket viktiga intervju för mänskligheten mot den kriminella världskorruptionen inom bl.a. FN, WHO och Sveriges Regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare. Alltså i det kriminella PCRTEST BEDRÄGERIET och det kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN, som i Sverige med skattemedel marknadsförts utifrån enorma ekonomiska incitament med skattemedel.

Alltså de så kallade ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin. Detta har Sveriges riksdag, Sveriges riksdag, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare delgivits om väldigt många gånger över tid, långt tid före valet 2022 och därtill mången gång efter valet 2022,  av SVERIGE GRANSKAS, och det är i laga ordning registrerat  bl.a. av registrator vid Socialdepartementet, ända sedan långt före år 2020, när denna kriminella planerade WHO PLANDEMIN sjösattes.

 

Lawyer Dr Reiner Fuellmich interviewed on BREAKING NEWS 2023-04-24 ((SVENSKTEXTAD))

 

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtube.se/w/n6AMQM78v53PurUaoNCvB6

 

SVERIGE GRANSKAS / SWEDEN UNDER REVIEW Ulf Bittner interviews lawyer Dr Reiner Fuellmich and the founder of KNAPPTRYCKARNA / BUTTON PUSHERS  in Sweden, Uffe Bejerstrand.

You can read/ and se more about lawyer Dr Reiner Fuellmich

https://icic.law/en/

https://video.icic-net.com/c/english/videos

 

From Sweden, the founder of direct-democratic FOLK MOVEMENT KNAPPTRYCKARNA / BUTTON PUSHERS Uffe Bejerstrand is present in this interview

You can read more about Uffe Bejerstrand in Sweden via this links:
http://knapptryckarna.se/

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

You can see and read more about/from SWEDEN UNDER REVIEW / SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner here
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

You can see more video interviews of SWEDEN UNDER REVIEW / SVERIGE GRANSKAS published here
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

 

 

DELGIVNING DEL 2

Nu blir det STOPP på ”vaccinerna”/ biovapen i Schweiz, för läkarna kommer tvingas ta enskilt ansvar själva om de fortsätter med skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE TILL NATIOEN SVERIGES FOLK & BARN

Maskinöversättning, LÄS HELA, citat

Schweiz drar tillbaka alla rekommendationer om Covid-”vaccination”

Schweiz stoppar Covid-”vaccinationerna”: Alla ”vaccinations” rekommendationer har dragits tillbaka, läkare kan endast administrera de kontroversiella ”vaccinerna” i enskilda fall under vissa förutsättningar – men bär då risken för ansvar för ”vaccinations” skador.

SPRID VIDARE

https://report24.news/paukenschlag-schweiz-zieht-saemtliche-covid-impfempfehlungen-zurueck/

 

 

”Covid-19 mRNA-vacciner är inte vaccin alls, utan bokstavligen bioteknisk nanoteknik som kategoriseras som elektromagnetiska enheter av FDA och US Department of Defense (DoD).

Du/ ni läser mer i denna delgivning

 

 

COVID-19-injektionerna uppfyller INTE definitionen av ett vaccin.

Vad är då dessa COVID-19 mRNA-injektioner som;

Du/ni läser mer i denna delgivning

 

Varför beskyddar Sveriges riksdags alla politiska partierna och därmed alla riksdagsledamöter tillsammans med Sveriges regering, talmannen och Åklagarmyndigheten i Sverige, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes underlydande, före valet 2022 och efter valet 20222, det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”?

 

De sk ”vaccinerna” är bevisligen per definition BIOVAPEN, som är känt av de ovan omnämnda via SVERIGE GRANSKAS intervjuer och SVERIGE GRANSKAS massutskick, som i laga ordning är bl.a. av Socialdepartementets registrator sedan detta fullständiga vansinnet på börjades med en planerad kriminell WHO pandemi, planerad pandemi, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel i fullständigt rättssäker domstol av de ovan omnämnda. Noteras särskilt att BEVIS BÖRDAN åvilar de ovan omnämnda

 

 

 

2023-04-19 De förmodligen mest insatta och främste spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive inom sitt område i världen Karen Kingston delger en mycket viktig artikel, du läser mer i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS, då särskilt utifrån

 

-       att i SVERIGE har de så kallade ”vaccinerna marknadsförts som vanliga vaccin, vilket de bevisligen inte är,.

 

 

Alltså det största och värsta MARIKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET i svensk historia mot nationen Sveriges Folk och Barn, och detta beskyddas av SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET.

Alltså dessa är således en del i den REPRESENTATIVA DEMOKRATIN i SVERIGE, ett sammantaget MEGA BEDRÄGERI med de sk ”vaccinerna”/BIOVAPEN som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn systematiskt och generellt.

 

Därtill de värsta planerade BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i Världshistorien och i nationen Sveriges historia mot nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

DELGIVNING DEL 3

TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE EN SYNNERLIGEN MYCKET KRIMINELL AGENDA I VAD SOM NUMERA ÄR FASCISM

 

Dessutom beskyddas uppenbart också då bioterrorism och statsterrorism mot den egna befolkningen som SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE underlåter och undanhåller offentligt debatt i Sveriges riksdag om.

Alltså dvs. planerat beskyddar ett fullständigt PLANERAT KRIMINELLT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN som dessa bevisligen är delaktiga i, en globalistisk agenda, som den representativa demokratin i Sverige är en del av, mot nationen Sveriges Folk & Barn och mänskligheten.

 

Citat ur Karen Kingston artikel av 2023-04-19, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

COVID-19-injektionerna uppfyller INTE definitionen av ett vaccin.

Vad är då dessa COVID-19 mRNA-injektioner som;

 

 

 

INTE förhindrar infektion eller sjukdom,

 

INTE skyddar mot mild till måttlig eller allvarlig sjukdom,

 

 

INTE har utförts inom ramen för en godtagbar forskning, och

är kända för att orsaka sjukdomar, skador, funktionshinder och dödsfall?

 

Tyvärr för Pfizer uppfyller COVID-19 mRNA-injektionerna exakt definitionen av ett biologiskt vapen enligt per 18 USC 175 per 18 USC 175..

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA ERA NÄTVERK FÖR ATT VÄRNA NATIONEN SVERIGES FOLK & BARNS FRAMTID LIV, HÄLSA OCH FRMATIDA LIVSKVALITET

https://karenkingston.substack.com/p/can-we-talk?publication_id=1103773&post_id=115897576&isFreemail=true

 

 

Karen Kingston delger 2023-04-19, maskinöversättning, citat

Pfizers mRNA-vacciner innehåller elektromagnetiska enheter 

Pfizers mRNA-nanopartiklar är elektromagnetiska enheter enligt deras DoD-kontrakt och FDA. Ingen gick med på att injiceras med enheter som skulle döda omgivande celler och vävnad när de aktiveras av EMF  

19 april 2023:

April 19, 2023: Covid-19 mRNA-vacciner är inte vaccin alls, utan bokstavligen bioteknisk nanoteknik som kategoriseras som elektromagnetiska enheter av FDA och US Department of Defense (DoD). 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://karenkingston.substack.com/p/pfizers-covid-19-vaccines-contain?publication_id=1103773&post_id=114386429&isFreemail=true

 

 

4500 % SÅ MÅNGA DÖDSFALL efter covid-injektionerna på bara 2 år jämfört med alla influensavaccinrelaterade dödsfall sedan 1990, visar data

2023-04-14; 4500 % SÅ MÅNGA DÖDSFALL, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA, citat

45 gånger så många dödsfall efter covid-injektionerna på bara 2 år jämfört med alla influensavaccinrelaterade dödsfall sedan 1990, visar data

De analyserade data från databasen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – det primära statligt finansierade systemet för rapportering av biverkningar av vaccin i USA, som har visat sig rapportera endast 1 % av faktiska vaccinbiverkningar – och Defense Medical Epidemiology Database (DMED), databasen för medicinska händelser för alla aktiva och reserverade amerikanska militärer.

Mer än 45 gånger så många dödsfall efter covid-injektionerna än alla dödsfall i influensavaccin tillsammans sedan 1990

Forskarna fann att antalet rapporterade dödsfall relaterade till ett mRNA COVID-19-”vaccin” var mer än 45 gånger så många dödsfall per vaccindos som rapporterades för alla influensavacciner tillsammans sedan 1990.

De fann också en högre förekomst av menstruationsproblem, myokardit och cerebrovaskulära händelser efter covid-19-vaccination än efter influensavaccination, som ses i figur 1A:

”Regeringar och institutioner och forskare och läkare bör ge människor ALL information som behövs så att individer kan fatta verkligt informerade beslut själva.”

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-covid-shots-versus-flu-vaccines-vaers-dmed/?

 

 

DELGIVNING DEL 4

Se denna intervju med Karen Kingston, spetsspecialist sakkunnig, opartisk, saklig, objektiv med största trovärdighet och förmodligen den främste på sitt område i världen, svensk textad maskinöversättning, citat

KAREN KINGSTON SVENSK TEXTAD

Publicerat 2023-04-15, SVENSK TEXTAD, måste ses och spridas till nationen Sveriges Folk & Barn

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

Läs ytterligare flera artiklar av Karen Kingston, den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige inom sitt område i världen, som presterar och levererar fakta, bevis, sanningen och verkligheten, tills Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare bevisat det motsatta, bevisbördan åvilar nämligen dessa ovan omskrivna och delgivna denna delgivning.

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

2023-04-23 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Pfizer dödade dina vänner och familj för vinst – 92 % av dödsfallen i COVID var bland de Triple+-vaccinerade 2022 enligt UK Gov.

https://expose-news.com/2023/04/23/pfizer-killed-your-friends-family-for-profit/

 

2023-04-23 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Hemlig CDC-rapport bekräftar att över 1,1 miljoner amerikaner har ”dött plötsligt” sedan COVID-”vaccinet” infördes, och ytterligare regeringsrapporter bekräftar att ”vaccinerna” är skyldiga.

https://expose-news.com/2023/04/23/over-6-million-americans-dead-covid-vaccine/

 

2023-04-15

Pfizer-dokument som FDA försökte hålla hemliga bekräftar att grafenoxid är i covid-”vaccin” på grund av tillverkningsprocessen

Ett dokument som skickats till FDA av Pfizer för att få nödtillstånd (EUA).

Ett dokument som bekräftar att det är fullt möjligt för giftig grafenoxid att hamna i Covid-19-”vaccinerna” på grund av tillverkningsprocessen.

https://expose-news.com/2023/04/15/graphene-covid-vaccines-manufacturing-process/

 

 

 

 

2023-04-14 citat

Endast en av riksdagens ledamöter vill veta mer om de exceptionellt många allvarliga biverkningarna av de så kallade covidvaccinen

 

Ovanstående var ämnet på nedanstående mejl som har skickats till samtliga riksdagsledamöter upp till sju gånger till de som inte svarade innan. Första mejlet skickades den 15 december 2022. Till dags datum, 14 april 2023, har 75 ledamöter svarat.

 

Endast en, Elsa Widding har svarat att hon är intresserad av att veta mer. Hon var också den enda av riksdagsledamöterna, så vitt jag vet, som hörsammade inbjudan till Läkaruppropets pandemikonferens den 21-22 januari.

 

Från och med 1 mars 2023 så rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten allmänheten att ta de så kallade covidvaccinen längre. Förutom gravida som fortfarande skandalöst nog rekommenderas att ta covidvaccinen trots de många alarmerande rapporterna från hela världen. Se MoD Medias inslag om att gravida fortfarande rekommenderas ta de så kallade covidvaccinen här.

 

Nedan mitt mejl och svaren från de 75 ledamöterna som svarade på något av de sju mejlen.
//
Andreas Sidkvist, ordförande MoD

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE

https://partietmod.se/2023/04/14/endast-en-av-riksdagens-ledamoter-vill-veta-mer-om-de-exceptionellt-manga-allvarliga-biverkningarna-av-de-sa-kallade-covidvaccinen/

 

 

 

DELGIVNING DEL 5

Se också dessa

Delgivning till Sveriges riksdag och deras medlöpare av 2023-04-16

All makt utgår från folket……

Läs hela delgivningen som bl.a. är publicerad här

https://bakomkulisserna.biz/2023/04/17/all-makt-utgar-fran-folket/

 

Finns också i laga ordning registrerad av Socialdepartementets registrator, se bifogade PDF filen Socialdepartementet …….. 2023 04 17

 

 

DELGIVNING DEL 6

 

Dr. Robert Young – The Vaccine Is A Directed BioWeapon

https://rumble.com/v2i83y2-dr.-robert-young-the-vaccine-is-a-directed-bioweapon.html

 

 

 

MYCKET VIKTIG VIDEOINTERVJU, SPRID VIDARE om det fullständiga vansinnet som pågår och pågått över tid, maskinöversättning, citat

Top Whistleblower Dr. Rima Laibow varnar globalisterna som förbereder ny bioattack / Lär dig covidens hemliga historia

https://banned.video/watch?id=64405470faba4278d462a791

 

 

DELGIVNING DEL 7

 

Generellt och systematisk utsätts, trots att ni är delgivna om fakta och bevis, nationen Sveriges Folk & Barn för effekterna av de så kallade ”vaccinerna” som bevisligen är BIOVAPEN, således konstateras

-       att minister, Sveriges Regering, Sveriges riksdag och era medlöpare i det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det synnerligen kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN, som i Sverige marknadsförts planerat och bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament till nationen Sveriges Folk & Barn som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN bevisligen inte är.

 

Detta då i strid mot svensk grundlag Regeringsformen som förpliktar och ger vid handen bl.a. att lag ska åtföljas, makt- och myndighetsutövningen ska dessutom ske opartiskt, sakligt och objektivt, se bl.a. då utifrån Patientlag 3 och 4 kap.

Dessutom ska makt- och myndighetsutövningen säkerställas så att uppdragsgivarna och därmed finansiärerna/ skattebetalarna och därmed nationen Sveriges Folk & Barn säkerställs att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna.

 

Så har bevisligen inte skett, alltså har fascismen i Sverige tagit över och Sveriges regering, Sveriges riksdag, talmannen Andreas Norlén, riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, beskyddar och är delaktiga i en globalistisk agenda som per definition är bl.a. planerat utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten i något som är uppenbart en skadar och dödar verksamhet med de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN.

 

SVERIGE GRANSKAS har via email i massutskick, sedan bl.a. 2020, som alla är i laga ordning registrerat av bl.a. registrator hos Socialdepartementet kontinuerligt informera, upplyst, delgivit fakta och bevis, utan

-       att någon av er, Sveriges regering, Sveriges riksdag och era medlöpare agerat med

 

-       att ta upp till debatt i Sveriges riksdag om det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det planerade PCR TEST BEDRÄGERIET och sedermera det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEGRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som dessa sk ”vaccinerna”/ BIOVAPEN bevisligen inte är.

 

Således konstateras, tills motsatsen är av er delgivna bevisat, som äger bevisbördan

-       att bevisa det motsatta, då nationen Sveriges Folk & Barn är rättighetsbärarna av EU rättigheterna i Rättighetsstadgan, i Lissabonfördraget.

 

 

RÄTTSORDNINGEN

Se mera i den delen i grundlag Regeringsformen 11:14 och 12:10, noteras särskilt

-       att Rättighetsstadgan är en EU-rättsakt som gäller som svensk direktverkande lag, som står över svensk grundlag och all annan svensk lag, och därtill äger företräde över all svensk grundlag/lag och förordning, sådan är rättsordning tills motsatsen är bevisad.

 

Inskränkaren/ inskränkarna äger bevisbördan, alltså er delgivna, och era medlöpare,

-       att bevisa det motsatta som delgives er denna dag och delgivits och kommunicerats sedan tidigare över tid av SVERIGE GRANSKAS. (Som är i laga ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator över tid)

 

STATS TERRORISM, BIOTERRORISM, BIOVAPEN KRIG OCH KEMISK TERRORSIM MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN FINANSIERAT AV SKATTEMEDEL

Detta beskyddas av er och era medlöpare, alltså ni delgivna ingår i en globalistisk agenda som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn generellt och systematiskt och dessutom generellt och systematiskt skadar och dödar väldigt många företag och deras verksamheter.

 

 

DELGIVNING DEL 8

 

SVENSK REPRESENTATIV DEMOKRATI ÄR NUMERA 2023 FASCISM

Ert uppdrag; om Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

 

Hänvisar till bl.a. svensk grundlag och vad som sedan tidigare delgivits av fd minister Görel Thurdin; citat

 

En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 ,

 

Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

 

”Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättssäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående.

 

Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende.

 

Myndigheterna är redskap inte maktapparater.

De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m.

 

Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut.

 

Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser.

 

Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

 

Ministerstyre

Rättssäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter.

 

Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle.

 

Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda.

 

Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa.

 

Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt.

 

Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre.

Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”

 

Slut citat.

 

Källa till ovan citerat

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/01/05/sveriges-riksdag-basta-talman-andreas-norlen-rattsstatens-principer-existerar-inte-i-denna-fascistiska-agenda-ni-alla-ar-delaktiga-i-2022-01-05/

 

 

DELGIVNING DEL 9

Uppenbart är att ni delgivna är emot nationen Sveriges Folks & Barns framtida liv, hälsa och framtida livskvalitet och för en globalistisk DEPOPULATIONS agenda

Därtill är lika uppenbart att ni delgivna är landsförrädare och dessutom ett enormt hot mot rättsstaten och rättsstatsprinciperna som är en del av er propaganda under 6 månads perioden under Sveriges ordförandeskap inom EU, det första 6 månaderna av 2023.

Det går att nämna ännu mer om det fullständiga vansinnet och den kriminella medicinska tyranni och den kriminella globalistiska och nationella DEPOPULATIONS AGENDA som ni beskyddar och deltager i, har ni annan uppfattning äger ni som bekant bevisbördan att motbevisa det mycket skyndsamt.

Om så inte sker senast inom 5 dagar inför nationen Sveriges Folk & Barn på bästa sändningstid i SVT så är det erkänt sakförhållande och notoriskt faktum det som delgivits er i denna skrivelse/delgivning och tidigare kommunicerat/delgivet er och era medlöpare över tid av SVERIGE GRANSKAS.

Emotser återkoppling mycket skyndsamt om ert ställningstagande ty all makt utgår nämligen från folket, nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna, era uppdragsgivare, som finansierat dagliga bröd och all er verksamhet.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu