• Arkiv

PCR TEST — Demontering av Covid-19-bedrägeriet: psykologiska effekter av falska positiva PCR-tester SVERIGE GRANSKAS 2023 04 28

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL SOM FULLSTÄNDIGT KROSSAR DEN KRIMINELLA REPRESENTATIVA DEMOKRATIN I SVERIGE

 

De i Sverige som inte förstår det mest elementära, som DU delgives åter igen om denna dag, de ingår uppenbart i den fullständigt kriminella MAFFIAN representativa demokratin i Sverige.

 

 

Fascismen har tagit över Sverige, en globalistisk agenda som inte motbevisats av Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare, du förstår strax mera.

 

 

Alltså för att vara tydlig, över tydlig, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Sveriges riksdags alla politiska partierna, Sveriges regering, talman Andreas Norlén, Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare, alltså före valet 2022 och efter valet 2022.

 

 

 

DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

SOM FORTFARANDE BESKYDDAS I DEN REPRESENTATIVA DEMOKRATIN SVERIGE AV ALLA  POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING, TALMANNEN  ANDREAS NORLÉN, ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE OCH DERAS MEDLÖPARE

 

Alltså PCR TEST BEDRÄGERIET beskyddas av en kriminell maffia, de ovan omnämnda, före valet 2022 och efter valet 2022, en kriminell maffia, de ovan omnämnda, som också beskyddar det kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin!

 

Alltså de sk ”vaccinerna” är BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL SOM FULLSTÄNDIGT KROSSAR DEN KRIMINELLA REPRESENTATIVA DEMOKRATIN I SVERIGE

 

 

2023-04-27 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Demontering av Covid-19-bedrägeriet: psykologiska effekter av falska positiva PCR-tester    

KAREN KINGSTON

 

12 OKTOBER 2022

 

Ursprungligt inlägg 12 oktober 2022: CDC vilseledde avsiktligt den amerikanska allmänheten att tro att SARS-CoV-2 kunde överföras från människa till människa. Enligt CDC:s egna data som publicerades den 15 december 2021, gav PCR-testerna för akut användning (EUA) som användes under 2020 och 2021 falskt positiva tester på upp till 97 %.

Läs hela historienRead full story

 

Som nation, varför tillät vi arbetsgivare att tvinga sina anställda att injiceras med ett experimentellt, mycket skadligt och ibland dödligt biovapen som falskeligen marknadsförs som ett vaccin för att behålla sina jobb?

 

Det finns ingen EUA-lag eller presidentens verkställande order som åsidosätter Guds lagar och de lagar som vår nation grundades på.

 

Ingen stat ska stifta eller genomdriva någon lag som ska förkorta privilegier eller immuniteter för medborgare i Förenta Staterna, inte heller ska någon stat beröva någon person liv, frihet eller egendom utan vederbörlig rättsprocess,

 

Injektionerna är inte vaccin, de är biovapen per definition.

 

Enligt 18 USC 175 är ett biovapen vilket biologiskt medel (vaccin) som helst som inte förhindrar infektion eller sjukdom, som inte gjordes under Per 18 USC 175 och inte har något annat fredligt syfte.

 

Att tillfoga sjukdomar, funktionshinder och död hos civila vuxna och barn är inte ett fredligt syfte.

 

 

 

 

”.. “..dessa EUA-injektioner ,inte bara är alla kampanjer och propaganda ett gäng lögner för att terrorisera människor till att bli injicerade … den här saken är inte ett vaccin, det är ingen fördel för din hälsa när du blir injicerad. Det enda den kan göra är att förgifta, skada och döda.”  

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://karenkingston.substack.com/p/why-do-we-agree-to-participate-in?

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

BONUS SOM LÖK PÅ LAXEN OM DET FULLSTÄNDIGA PÅGÅENDE VANSINNET SOM BESKYDDAS AV DE OVAN TIDIGARE OMNÄMNDA

 

2023-04-27 MÅSTE SES VIDEON, sprid vidare i alla dina nätverk.

 

Varför beskyddar alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Sveriges regering, talman Andreas Norlén och deras medlöpare det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, det kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna”/ BIOVAPEN bevisligen inte är.

 

Varför beskyddar de ovan omnämnda även detta fullständiga vansinne som EU-parlamentarikern Christine Anderson delger om i denna videon?

 

Alltså de ovan omnämnda är ingåendes i en globalistisk världs agenda som är mot och ett enormt HOT mot mänskligheten och nationen Sveriges Folks & Barns framtida liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Dessa ovan omnämnda ingår i det värsta planerade utifrån enorma ekonomiska incitament Brottet Mot Mänskligheten i mänsklighetens och nationen Sveriges historia.

 

German MEP, Christine Anderson, on 15 minute cities:

 

 

 

Maskinöversättning

 

Den tyska parlamentsledamoten Christine Anderson om 15 minuters städer:

 

”Gör inga misstag, det handlar inte om din bekvämlighet och det handlar inte om att rädda planeten. Det kommer att bli en fullständig utarmning och förslavning av alla människor.”

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://twitter.com/wideawake_media/status/1651529306319798273?s=20

 

 

 

 

 

Trevlig helg, vraka och välj, gapa och svälj

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu