• Arkiv

Elsa Widding — SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 04 29

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning

 

 

Bifogade filer till denna delgivning finner du här

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

E-post till talmannen från SVERIGE GRANSKAS

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/E-post-till-talmannen-fr%C3%A5n-SVERIGE-GRANSKAS.pdf

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 04 26 (002)

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-04-26-002.pdf

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning

 

Denna delgivning är publicerad här, sprid den gärna vidare, för sanningen och verkligheten ska fram om detta fullständiga pågående vansinnet

 

 

2023-04-29

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET grunden till Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsförts  bedrägligt som  i Sverige

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding

 

Delger dig personligen separat denna delgivning eftersom du tagit tag i ”taktpinnen” och vill nationen Sveriges Folk & Barn gott, bra jobbat Elsa.

 

 

Såg denna video igår kväll, bra jobbat Elsa

Dags att prata om vaccinet, biverkningar och WHO – Elsa Widding i Swebbtv Embedded (Censurerad på YouTube)

https://swebbtube.se/w/4J42GZe3oFZwyW2bhKEinm

 

 

 

 

Elsa vänligen läs vad som fd minister Görel Thurdin delgav redan för snart 30 år sedan, se i den delen bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin…..

 

 

 

Nu kommer vi till vad som är känt över stora delar av världen, men som synes inte togs upp på de två konferenser som du närvarade på, dels i Stockholm och dels i Stavanger, som undertecknad förstått saken.

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET

Grunden till det pågående fullständiga vansinnet/ FOLKMORDET och planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det värsta i historien Brottet Mot Mänskligheten, en globalistisk planerad agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn —  som beskyddas av de delaktiga, sedan tidigare över tid delgivna av SVERIGE GRANSKAS,  i Sveriges riksdag, Sveriges Regering, talman Andreas Norlén, Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare –, bl.a. genom WHO:s agenda så kallad pandemi, är PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN.

 

 

 

Fakta och Bevis, som undanhölls och underläts

 

  • att komma allmänheten till del av Folkhälsomyndigheten och därmed Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, bl.a. SR, TT, TV4, DN, SvD, Läkartidningen med flera(du ser det i nedan publicerat), publicerades av SVERIGE GRANSKAS redan 2020-12-02, och är i laga ordning diariefört, vilket framgår i vad som publicerats

 

Noteras särskilt

 

  • att SWEBBTV;s före detta anställde grävande journalisten Jesper Johansson gjorde 2 intervjuer med ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld, den 1 december 2022, som inte tilläts sändas i SWEBBTV, alltså ”censurerades” av ansvarige utgivaren Mikael Willgert.

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS har tidigare kommunicerat till denne ansvarige utgivaren Mikael Willgert om

 

  • att göra en SVERIGE GRANSKAS intervju med Willgert och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld om varför dessa intervjuer ”censurerades” av ansvarige utgivaren Mikael Willgert, men tystnads kulturen råder i den delen från Willgert, undrar såklart varför?

 

 

 

 

 

Utgår från att detta som delges i denna delgivning är av särskilt stort intresse i ditt uppdrag som riksdagsledamot Elsa

 

Citat

 

 

PCR TESTERNA KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDAS AV VÅRD SVERIGE: Björn Hammarskjöld delger; VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – CORONA MAFFIAN

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/02/pcr-testerna-kan-inte-langre-anvandas-av-vard-sverige-bjorn-hammarskjold-delger-varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nation/

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är FAKTA som är huggen i sten, det finns ingen återvändo för Sveriges Regering, riksdagen, Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4, riksmedia och Sveriges alla regioner(fd landsting), fakta är fakta och dessa fakta kan ingen runda!

 

 

Citerar Björn Hammarskjölds hela artikel av 2020-12-02, all heder och högaktning till Björn Hammarskjöld, citat

 

 

 

VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2

 

 

Jag har skrivit till Folkhälsomyndigheten om rtRT-PCR

 

Vi kan fira jul som vanligt om Folkhälsomyndigheten gör vad de ska.

 

 

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

 

 

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

 

 

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

 

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

 

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem.

Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

 

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

 

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

 

 

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

 

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

 

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

 

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45.

 

Läs mer på

https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

 

 

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se.

 

 

Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter.

 

Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

 

 

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader och den enskildes lidande för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn.

 

Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda.

 

Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter.

 

En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

 

 

Då behövs inget vaccin mot SARS-CoV-2 heller.

 

Men det kommer vaccinindustrin att motsätta sig å det våldsammaste, de är ju redan lovade mer än 1 100 miljarder kronor i vaccininkomster om alla på Jorden måste ta en vaccindos. Och det lär behövas minst 2 doser. . . . . .

 

 

Östervåla 2020-12-02

 

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

 

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

 

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

4. https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2.html

 

 

 

 

 

HÄR NEDAN SER DU MAILET FRÅN BJÖRN HAMMARSKJÖLD

 

 

Citat

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 13:41
Till: [email protected][email protected][email protected]
Kopia: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]; Lina Berg; [email protected][email protected][email protected]
Ämne: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

 

Hej!

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

 

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

 

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

 

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

 

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

 

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

 

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

 

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45.

Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

 

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se. Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter. Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

 

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader ,och den enskildes lidande, för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

 

Varför ska man ge spädbarnsdos av vitamin D3 till vuxen när man inte ger vuxendos av antibiotika till spädbarn?

 

Östervåla 2020-12-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

 

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

 

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

4. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/comment-page-2/#commentshttps://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

 

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

 

 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HAR MOTTAGIT BJÖRN HAMMARSKJÖLDS SKRIVELSE

 

Citat

 

Från: Pär Vikström [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 16:26
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Ärendenummer hos Folkhälsomyndigheten
Prioritet: Hög

 

Hej,

 

Ärendenr: 05709-2020 hos oss.

 

Ärendebeskrivning: Fråga om användandet av rtRT-PCR för SARS-CoV-2 i vården

 

Vänliga hälsningar,

Pär

__________________________________

Pär Vikström
Utredare – Internationell samordning
010 – 205 21 75

070 – 994 63 75

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektörens kansli
[email protected]

 

Slut citat

 

 

 

 

Varför underlåter och undanhåller talman Andreas Norlén, den näst högste i hierarkin efter kungen i Sverige, och  Sveriges riksdag offentlig debatt om PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Massor av delgivningar/ massutskick till dessa över tid från SVERIGE GRANSKAS, allt i laga ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator, före valet 2022 och efter valet 2022,  men totalt tystnads och beskyddar kultur råder, alltså beskydda och tysta det uppenbart kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, som var planerat utifrån enorma ekonomiska incitament, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av Sveriges riksdags alla politiska partierna, partiledarna, Sverige regering, talman Andreas Norlén, före valet 2022 och efter valet 2022.

 

Se bl.a. bifogade PDF filen E-post till talmannen…

 

Bevis finnes för att så skett i stor mängd över tid från SVERIGE GRANSKAS, registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator över tid, bl.a. över åren 2019-2023(till dags dato), se för 2023 bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……2023 04 26

 

 

 

Att de så kallade ”vaccinerna” är BIOVAPEN råder inga tvivel om, enligt den förmodligen främste i världen på sitt område Karen Kingston, som tillsammans med andra spets specialist sakkunniga opartiska lovat att vittna om detta i SVERIGES RIKSDAG, i intervjuer som SVERIGE GRANSKAS säkerställt över tid, som finns publicerade här

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

 

 

 

 

Karen Kingston intervjun i SVERIGE GRANSKAS serien, svensk textad, finner du här

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

 

Originalet på engelska med över 10 000 visningar över hela världen finner du här

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

undertexten med massor av fakta/bevis via länkar finner du här

 

SVERIGE GRANSKAS/ Sweden Under Review Ulf Bittner interviews Karen Kingston, the queen of proof, truth and evidence, and the founder of the KNAPPTRYCKARNA / BUTTON PUSHERS Uffe Bejerstrand in Sweden.

You can read more by/about Karen Kingston here

 

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

 

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

 

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

 

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

 

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

 

https://karenkingston.net/

 

 

You can read and see more about Uffe Bejerstrand, the founder of the direct democracy movement KNAPPTRYCKARNA/ BUTTON PUSHERS here.

http://knapptryckarna.se/

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

You can see and read more by/about SVERIGE GRANSKAS/Sweden Under Review Ulf Bittner here.
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

IT IS RECOMMENDED TO SEE

 

Bio-Criminals Must Be STOPPED:

BRAVE Sheriffs Must Begin Seizing & DESTROYING mRNA Nanotech Shots
Florida does not have to be dependent on Ron Desantis to take action and stop the death shots.


Karen Kingston is back and is saying that all the laws needed to stop the shots and prosecute those who are responsible are already on the books
Pfizer oversaw unlawful clinical trials and recently admitted this fact in court.
They admitted to the biological experimentation on humans and that is criminal.


Local Sheriffs and Attorneys General should be making arrests.
Pfizer and Big Pharma are not above the law and they are not immune from prosecution.
Not only is graphene oxide in the shots it actually molecularly couples with human DNA.
https://rumble.com/v2go220-bio-criminals-must-be-stopped-brave-sheriffs-must-begin-seizing-and-destroy.html

 

 

EXCLUSIVE! WHO Whistleblower CONFIRMS HORROR: mRNA Narrative a Psyop, Shots are NOT Biological
Studies reveal there is no biological material in the Covid shot which means they do not contain mRNA.


Dr. Astrid Stuckelberger details groundbreaking news that the shots are 100% synthetic.
The shots are weapons of biowarfare.
Doctors are now realizing they have been bought and duped by Big Pharma.
Many are having emotional breakdowns upon realizing they’ve participated in a mass genocide.
The shots have been proven through rigorous experiments to contain nanotech and graphene oxide.
Bill Gates had led the W.H.O. vaccine plan since 2012 and he is still in the driver’s seat
Biomolecular programming can be accomplished synthetically.
Graphene oxide is the element of the computerized bimolecular lipid that is creating nanocircuits in the human body.
The mRNA tech narrative was a government psyop to deceive researchers and make them think the shots were biological.
They are not biological.
https://rumble.com/v2ggaqo-exclusive-who-whistleblower-confirms-horror-mrna-narrative-a-psyop-shots-ar.html

 

 

Conference of La Quinta Columna: The game is over
Conference of La Quinta Columna, Seville, March 19, 2023.
Read moe and see this video
https://rumble.com/v2fsxne-conference-of-la-quinta-columna-the-game-is-over.html

 

 

SEE MORE VIDEOS/INTERVIEWS PUBLISHED BY THE BUTTON PUSHERS/ KNAPPTRYCKARNA HERE
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

 

 

STÖTTA KNAPPTRYCKARNA / SUPPORT THE BUTTON PUSHERS
Swish: 1230 15 91 37
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
PlusGiro: 198 35 64-4
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
Bankgiro: 5811-7987
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
Bankkonto: 9960 42 19 83 56 44
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
IBAN: SE64 95 0000 99 60 42 19 835 644
BIC: NDEASESS
Ange Gåva och ditt namn om du vill.

 

 

 

Här finner du att Karen Kingston skrev artikel på sin Substack om SVERIGE GRANSKAS intervjun

Proof, Truth and Evidence

https://karenkingston.substack.com/p/proof-truth-and-evidence

 

 

 

 

KAREN KINGSTON SUBSTACK FINNER DU HÄR

https://karenkingston.substack.com/

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt om följande som är av synnerligen stort allmänt intresse

 

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

 

Riksåklagare Petra Lundh undviker frågor om bedrägeriet med PCR-testerna – Almedalen 2022

 

 

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

 

 

 

 

Det finns såklart ännu mera att delge,

som förmodligen säkerställer

 

  • att TROVÄRDIGHETEN och legaliteten för Sverige riksdag, Sveriges regering  och deras medlöpare säkerställer, före valet 2022 och efter valet 2022,

 

  • att dessa som synes landsförrädare  inom den sk representativa demokratins Sverige är fullt ut delaktiga i och medansvariga i det värsta planerade utifrån enorma ekonomiska incitament Brottet Mot Mänskligheten i mänsklighetens och Sveriges Folks & Barns historia

 

 

 

 

BONUS INFROMATION SOM DELGIVES RIKSDAGSLEDAMOTEN

 

Publicerat 2023-04-28, maskinöversättning

Den dödliga hemligheten: Vetenskapen bevisar Covid-”vacciner” orsakar förvärvat immunbristsyndrom och antikroppsberoende förbättring

https://expose-news.com/2023/04/28/deadly-secret-covid-vaccine-aids/

 

 

 

 

Data från ett brittiskt sjukhus visar att 75% av människor som registrerats som ”covid-dödsfall” under mars till juni 2020 inte dog av covid

https://expose-news.com/2023/04/25/75-percent-did-not-die-from-covid/

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS föreslår härmed en intervju med riksdagsledamoten Elsa Widding

 utifrån fakta, bevis med mera som delgivits riksdagsledamoten Elsa Widding, som uppenbart värnar om att avslöja utifrån fakta, bevis, sanningen och verkligheten vad som delgivits ytterligare mera i denna kommunicering/ delgivning

 

 

Har du frågor eller om något är oklart vänligen kontakta undertecknad

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu