• Arkiv

SWEBBTV — Kommer SWEBBTV delge om denna skrivelse från ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ? –SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

 

”Så dessa injektioner uppfyller definitionen av ett biovapen”

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 april 2023 21:02

Till: ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ‘Anna Klingbjer’ <[email protected]>; ‘drnordfors’ <[email protected]>; ‘Nordfors Mikael’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gabor Tiroler’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ‘Dr.Jur. Henning Witte’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jacob Nordangård’ <[email protected]>; ‘Jacob Nordangård’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Karlström Linda’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Öystein Rönne’ <[email protected]>; ‘Öystein Rönne’ <[email protected]>; ‘Per Shapiro’ <[email protected]>; ‘Stella Lindblom’ <[email protected]>; ‘Dammegård Torben’ <[email protected]>; ‘Dammegård Torben’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia: ‘Voulf56′ <[email protected]>
Ämne: Din underbara föreläsning på SwebbTV
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld delger riksdagsledamoten Elsa Widding en skrivelse av denna dag 2023-04-29, du får del av denna.

 

Elsa Widding — Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding! Tack för en fin föreläsning på SwebbTV! Delgivning av skrivelse från Björn Hammarskjöld 2023 04 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/29/elsa-widding-basta-riksdagsledamoten-elsa-widding-tack-for-en-fin-forelasning-pa-swebbtv-delgivning-av-skrivelse-fran-bjorn-hammarskjold-2023-04-29/

 

Skrivelsen finner du också här nedan denna kommunicering.

 

 

Dessutom får du del av den bifogade filen med riksdagsledamöternas alla epost adresser.

 

Kommer SWEBBTV delge om denna skrivelse från ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld eller kommer Mikael Willgert fortsätta att ”censurera” ass professor läkaren Björn Hammarskjöld?

 

Tänk om de 2 tidigare ”censurerade” intervjuerna, som gjordes av den förträfflige tidigare anställde på SWEBBTV grävande journalisten Jesper Johansson med ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld den 1 december 2022 komma SWEBBTV tittarna till del.

 

 

Alltså det vore rätt och riktigt, för annars är uppenbart Mikael Willgert  och SWEBBTV som synes en del av tystnads och beskyddar kulturen som uppbär skattemedel för verksamheten inom SWEBBTV.

 

 

Alltså då utifrån att det fanns inga som helst skäl

 

  • att ”censurera” dessa intervjuerna, då de var enligt säker källa redigerade utifrån Willgerts ”klagomål” och ”synpunkter”.

 

 

Det kan vara läge,

 

  • att nationen Sveriges Folk och Barn delger riksdagen detsamma som ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld delgivit riksdagsledamoten Elsa Widding,

 

  • till alla riksdagsledamöterna.

 

 

Alltså ni har alla nu alla epost adresserna till riksdagens alla ledamöter därmed möjligheten och kan sprida vidare i alla era nätverk, det återstår att se om det finns någon ryggrad och samhällsansvar kvar i nationen Sveriges Folk och Barn och er delgivna denna delgivning.

 

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 29 april 2023 18:56
Till: [email protected]
Ämne: Din underbara föreläsning på SwebbTV

 

Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding!

Tack för en fin föreläsning på SwebbTV!

Dina definitioner är perfekta!

”Vetenskap är att ifrågasätta det för givet tagna.
Propaganda är att befästa det för givet tagna
Sunt förnuft är att kritiskt granska det för givet tagna”

Källa: Elsa Widding

Du framhäver förtjänstfullt att det finns olika Lots och Batcher med olika innehåll.

 

Om innehållet avviker på något sätt från vad som står i produktresumén för ett läkemedel är det enligt lag en läkemedelsförfalskning som inte får ges till individer.
Läser man den svenska Läkemedelslagen

https://lagen.nu/2015:315 2 kapitlet 1 § 4 st.

 

Förfalskat läkemedel Varje humanläkemedel med en oriktig beteckning som avser dess
– identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansättning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars styrka,
– ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
– historia, inbegripet register och handlingar från använda distributionskanaler.
Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en oriktig beteckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.

Då är varje Lot och Batch ett nytt läkemedel som ska genomgå förnyad prövning från rad 1 i tillståndsprövningen med Fas 1, Fas 2, och Fas 3. Tar normalt 5-10 år.

 

Vet du om att Sverige har köpt PCR-tester under 2017, 2018 och 2019 för 2 500 USDM (20-25 GSEK)? Innan SARS-CoV-2 definierades 2020 enligt WHO. Men det fanns patent. . . . Hur visste man hos svenska myndigheter att det skulle poppa fram SARS-CoV-2 upp till tre år senare?dagliga preliminära dödsfalldagliga preliminära dödsfall

 

Vet du om att regeringen kom överens med den ideella organisationen SKR att regionerna skulle få 1 500 SEK för varje PCR-test vid misstänkt Covid-19? Detta från 2020 fram till och med 2021, under 2022 fick regionerna ”bara” 1 100 SEK per PCR-test vid misstänkt Covid-19 och under 2023 får regionerna ingen ersättning alls. Men regionerna har av den snälla farbror Staten fått omkring 20 000 MSEK plus omkring 30 000 MSEK. Varifrån plockades dessa halva hundratal miljarder?

 

Testerna har inte räddat ett enda liv.

 

Detta trots att staten har satsat sammanlagt omkring 50 000-60 000 MSEK för att bara testa alla invånare. Det motsvarar kostnaden för fem till sex ”normalstora” regioners hela årsbudget.

Men det har tagits 20 miljoner tester till ingen nytta annan än att skrämma befolkningen till underkastelse.

Regering och riksdag synes troget ha följt narrningarna helt och fullt och beslutar om Lag (2021:4) som strider mot RF (2:19, 12:10) och EU-rätten. Sverige har högtidligt lovat att respektera EUSGR då Reinfeldt skrev under Lissabonavtalet 2009-12-01. Då var Sverige ordförandeland i EU liksom nu

 

Så hela PCR-testerna synes vara ett uppenbart bedrägeri för att skrämma och tvinga befolkningen att injicera sig med ett inte tidigare använt och experimentellt preparat som inte har vare sig effektivitets- eller säkerhetstestats.

 

Ur teoretisk synpunkt är ingredienserna rent farliga

1. Katjoniska lipider (fettsyror) är positivt laddade för att dra till sig negativt laddat RNA och negativt laddade cellmembraner. Katjoniska lipider förstör funktionen i normala cellmembraner och den påverkade cellen riskerar att dö.

2. modRNA är byggt på lab med hemligstämplad sekvens (företagshemlighet) där basen uridin är utbytt mot pseudouridin som kroppen inte känner igen vilket kan leda till felläsning vid översättning från modRNA till protein.
modRNA har kroppen mycket svårt att bryta ned på grund av pseudouridinet varför för många proteinmolekyler görs under för lång tid.

3. modRNA är fragmenterat på grund av att man använder ultraljud för att göra nanopartiklar av de katjoniska lipiderna. Fragmenterat modRNA kan då göra skräpproteiner av vissa fragment och småsnuttar av modRNA kan utgöra siRNA (small interfering RNA) som kan styra både DNA och RNA i cellerna på ett okontrollerat sätt som förstör cellernas och kroppens funktion

Så dessa injektioner uppfyller definitionen av ett biovapen

Litet mer definitioner

Det talas öppet från myndigheter och pressen hela tiden om rådande Narrativ. Äldre ord med samma innebörd är Manus eller Manuskript.

Ordet Narrativ berättar vad som saken handlar om: sagoberättande eller att narras eller propaganda. Ett självmarkerande uttryck när ögon, öron och hjärna är öppna och receptiva

Etikettering av individer med annan åsikt synes spegla etikettgivarens egna åsikt om sig själv

Eller som jag fick lära mig på småskolans skolgård: ”Den som sa det den var det”

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
10 års laberfarenhet av mässlingsvirus, RNA, och DNA klipp- och klistra 1966-1990
070-385 09 33

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu