• Arkiv

Sveriges regering och Sveriges riksdag delgives om delaktighet i och medansvar i det värtsa Brotten Mot Mänskligheten i Sveriges historia 2023 05 02 — SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag delgives om delaktighet i och medansvar i det värtsa Brotten Mot Mänskligheten i Sveriges historia 2023 05 02 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

All makt utgår från folket……

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

DELGIVNING 3 av 2023-05-02

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING; SVERIGES REGERING & SVERIGES RIKSDAG talman Andreas Norlén och deras medlöpare….  Delgivning  om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera 2023 05 02

 

 

 

Allmänbildning om den så kallade rättsstaten Sverige, dess ledare och den så kallade Hälso- och sjukvården, de anställda så kallade läkarna och sjuksköterskorna, som alla går i ledband till den kriminella MAFFIAN läkemedels/”vaccin” industrin.

 

Alltså sammantaget en synnerligen kvalificerad kriminell skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, en synnerligen kvalificerad skadar och dödar verksamhet utan stöd i gällande svensk lagstiftning.

 

 

 

 

Alltså som därtill sker generellt och systematiskt utan

 

  • att detta debatteras i Sveriges så kallade riksdag i den så kallade representativa demokratin, bl.a. då det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det synnerligen kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET undanhålls och underlåts

 

  • att debatteras i Sveriges riksdag bland dessa SYLTRYGGAR — utan ryggrad, utan samhälls ansvar, utan empati och moral, utan personligt ansvar — till riksdagsledamöter, partiledare, som leds av den näst högste i hierarkin efter kungen nämligen talmannen Andreas Norlén, och deras medlöpare i bl.a. PCR TEST BERÄGERIET med mera.

 

 

 

Fakta & Bevis

2023-05-02

Så avlivades väldigt många gamla och alla dessa dödsfall användes som bevis för en överdödlighet från pandemin

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARNA I SVERIGE

https://swebbtube.se/w/kMRTJ7EuscakPkKnU8xgzx

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS TILL NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARNA, alltså spridas till era uppdragsgivare, kom särskilt ihåg att All makt utgår från folket……

 

 

 

SYSTEMATISK OCH GENERELL SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHET BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING, TALMAN ANDREAS NORLÉN  OCH DERAS MEDLÖPARE I BL.A. DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

Se också denna mycket viktiga intervju med läkaren och professorn Yngve Gustavsson, publicerad i april 2023, om den generella och systematiska skadar och dödar verksamheten som BESKYDDAS utifrån enorma ekonomiska incitamentav alla politiska partierna i Sveriges riksdag , partiledarna, riksdagsledamöterna, talmannen, Sveriges Regering och deras medlöpare i bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET, före valet 2022 och efter valet 2022, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel i en fullständigt rättssäker domstol.

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT; BEVIS BÖRDAN ÅVIALAR DE OVAN OMNÄMNDA ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

 

 

 

Det ofattbara sveket mot våra äldre

 

SE HELA VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

https://folketsradio.se/det-ofattbara-sveket-mot-vara-aldre/

 

 

 

 

Noteras särskilt

”Och covid-”vaccinerna” är naturligtvis ett globalt avfolkningsvapen utformat för att utrota mänskligheten och kollapsa globala ekonomier. Detta är ett faktum .”

https://citizens.news/705368.html

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 

 

 

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

DELGIVNING 2023-05-02

 

Bästa talman Andreas Norlén, Sverige Riksdag och era medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, Sveriges riksdag, Sveriges regering med flera delgivna denna delgivning

 

Noteras särskilt, EX OFFICIO PRINCIPEN

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Ex officio innebär också att man genom sitt ämbete per automatik blir tilldelad andra poster eller förtroendeuppdrag.

 

Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I HISTORIEN

 

Uppenbart ska ni alla rannsakas inför fullständig rättssäker domstol utifrån vad ni delgives denna dag och vad ni alla delgivits över tid från SVERIGE GRANSKAS, före valet 2022 och efter valet 2022, och bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta som ni alla delgivits åvilar er alla delgivna om bl.a. det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det synnerligen kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna,” som bevisligen utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är, vilket delgivits er sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS, och är i laga ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator.

 

 

NOTERAS SÄRSKILT; Har DU/ NI annan uppfattning äger DU/NI bevisbördan att bevisa det motsatta

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt särskilt i frågan om att OMEDELBART STOPPA DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu