• Arkiv

Socialdepartementet — SVERIGE GRANSKAS ringer 2023-05-04 upp Socialdepartementet angående Sveriges möte med WHO 2023-05-21

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

SVERIGE GRANSKAS ringer 2023-05-04 upp Socialdepartementet angående Sveriges möte med WHO 2023-05-21

Den uppringde är tillförordnad enhetschef Ziba Zareie på Socialdepartementet, det inspelade samtalet kan du lyssna på via att ladda ner mp3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271059d51ad0d404b8ba09d9f2d0304f50a

 

 

Du kan läsa ännu mera här i skrivelsen/delgivningen till Socialdepartementet med flera

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/04/sveriges-regering-2023-04-05-sverige-granskas-delger-delgivning-om-pcr-test-bedrageriet-mot-nationen-sveriges-skattebetalare-med-mera-till-socialdepartementet-och-ytters-ansvarig-socialminister-oc/

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu