• Arkiv

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 2023-05-03 — SVERIGE GRANSKAS

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 2023-05-03  — SVERIGE GRANSKAS

Myndighetschef

Eva-Lotta Hedin

Telefon 08-561 681 98

[email protected]

 

läs mer

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/

 

 

2023-05-03 SVERIGE GRANSKAS och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ringer upp Förvaltningsrätten i Stockholm, fråga uppstår

Står lagman och myndighetschef/ domaren  Eva Lotta Hedin över all gällande lag och rätt och därmed har ”egna lagar” i egenskap av lagman och myndighetschef för Förvaltningsrätten i Stockholm?

Du åter hör det inspelade samtalet av 2023-05-03 genom att ladda ner det inspelade samtalet via denna länk, sprid vidare.

https://www.jottacloud.com/s/271e5f2a44b486c490783c06e57c0ff8f37

 

 

 

Alltså ett synnerligen mycket intressant samtal utifrån bemötande och rättssäkerhet för skattebetalarna.

 

Vilket lagstöd har lagman, domaren och myndighetschefen Eva Lotta Hedin för dennes ställningstaganden?

Alltså fullständigt godtyckliga och skönsmässiga egna uppfattningar som synes helt utan lagstöd, som därmed är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, alltså domaren, lagman och myndighetschefen underlåter och undanhåller att informera och upplysa om vilket lagstöd denne har för sitt ställningstagande.

 

Således fullständigt rättsosäkert godtyckligt och skönsmässigt härskande — i strid mot grundlag Regeringsformen –  över skattebetalarna i den så kallade representativa demokratin i den så kallade rättsstaten Sverige

Tänk dig själv att  om alla domstolschefer/myndighetscheferna och domarna i Sverige har gått ”samma kurs”  innan de utsågs till domare/myndighetschefer/lagman  av Sveriges regering, kan det vara så illa i den så kallade rättsstaten Sverige?

Förmodligen är det så illa tills motsatsen bevisats, bevisbördan åvilar de ovan omnämnda.

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu