• Arkiv

Till talman Andreas Norlén och de 3 vice talmännen i Sveriges riksdag med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera; Delgivning om inspelat samtal av 2023 05 12 och om Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 12

 

 

 

Bifogade filer till denna delgivning

 

Inspelat samtal med Talman Andreas Norlén chefs sekr Nina Mimon 2023 05 12

 

Ljudfilen kan laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/

 

 

 

Du kan också lyssna på dagens inspelade samtal med riksdagsledamoten Elsa Widding

 Elsa Widding riksdagsledamot 2023 05 12

Ladda ner den mp 3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271e942791c5fc74fa498cde55b0edab225

 

 

 

1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 05 12

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-05-12.pdf

 

 

 

 

 

 

Till talman Andreas Norlén  och de 3 vice talmännen i Sveriges riksdag med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera; 

Delgivning om inspelat samtal av 2023 05 12 och om Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05  12

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Till talman Andreas Norlén  och de 3 vice talmännen i Sveriges riksdag med flera medlöpare i

PCR TEST BEGRÄGERIET med mera;

 

Delgivning om inspelat samtal av 2023 05 12 och om Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05  12

 

Till

Talman Andreas Norlén

 

Till de 3 vice talmännen

Kenneth Forslund

Julia Kronlid

Kerstin Lundgren

 

Till

Chefs sekr Nina Mimon, talman Andres Norlén

Chefs sekr Ewa Christebson, till de vice talmännen

 

 

Till registrator vid

Socialdepartementet

Justitiedepartementet

Riksdagsförvaltningen

Statsrådsberedningen

 

 

Till

SWEBBTV MIKAEL WILLGERT

RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING

 

 

Till

Redaktionen TT

 

 

Till

UPPDRAG GRANSKNING SVT

KALLA FAKTA TV 4

 

 

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator vid de registraturer som delgivits denna delgivning, bl.a. Socialdepartementet, Justitiedepartementet, riksdagsförvaltningen, statsrådsberedningen regeringskansliet, förvaltningsavdelningen regeringskansliet med flera, begär i laga ordning bevis för att så skett i laga ordning med dagboksblad / diarieförteckning till [email protected]

 

 

Noteras särskilt; se bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……. 2023 02 12, alltså om hur rättssäkerheten säkerställes utifrån av riksdagen säkerställt i fråga om att åtfölja lag opartisk, sakligt och objektivt, se mer i den delen svensk grundlag Regeringsformen

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess, sekretessen upphävd, då utifrån att delgivningen är av synnerligen mycket stort intresse för allmänheten i Sverige och av synnerligen mycket stort intresse internationellt eftersom Sverige är ordförandeland för EU första 6 månaderna av år 2023

 

 

2023-05-12

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén och övriga delgivna denna delgivning

 

Tidigare denna dag har talman Andreas Norlén med flera delgivits delgivning om, citat

 

Historiens Värsta Folkmord  

SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA

 

Slut citat

 

Se i den delen delgivning nedan denna delgivning av den 12 maj 2023 07:19

 

 

 

 

RÄTTSSÄKERHETEN I FOKUS

Socialdepartementets registrator säkerställer alltid rättssäkerheten och är ett föredöme för många fullständigt godtyckliga egna skönsmässiga bedömningar, se i den delen bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET…… 2023 05 12.

 

För att säkerställa att fullständig rättssäkerhet säkerställs utifrån tidigare denna dag delgivet bl.a. talman Andreas Norlén och dennes medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, se delgivningen här nedan av denna dag den 12 maj 2023 07:19 om Historiens Värsta Folkmord SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA, ringdes talman Andreas Norléns chefssekreterare Nina Mimon upp, du åter hör det inspelade samtalet med den anställde chefssekreteraren

 

Talman Andreas Norlén chefs sekr Nina Mimon 2023 05 12

Lyssna på den bifogade mp3 filen Talman…., som bifogas som bifogad fil

Vänligen bekräfta att ljudfilen är fullständigt åter hörningsbar.

 

 

Ljudfilen kan också laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2711d55d1002613487791466ae28f73b09a

 

 

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS

 

Över tid, mycket lång tid, många år, har Socialdepartementet med flera registraturer säkerställt fullständig rättssäkerhet i fråga om att fullständigt rättssäkert i laga ordning registrerat delgivningar/ kommuniceringar från SVERIGE GRANSKAS, se återigen ett exempel, se bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……….2023 05 12.

 

 

Läs också mycket nogsamt den bifogade PDF filen  Motion till riksdagen av Görel Thurdin……., som delger om det fullständiga vansinne som utvecklats än mer inom Sverige sedan 1996/97, alltså vad som bl.a. denna dag delgivits om i tidigare delgivning av den 12 maj 2023 07:19  Historiens Värsta Folkmord SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA.

 

 

Alltså se vad som alla skattebetalare i Sverige såklart skull informeras och upplysas om av på bästa sändningstid SVT, TV 4, och såklart av mainstream media och alternativ media, alltså om Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, se videointervjun som delgivits om i tidigare delgivning av denna dag Dr Sucharit Bhakdis varning till världen

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL DETTA SOM UPPENBART ÄR Historiens Värsta Folkmord  

 

Om detta PCR TEST BEDRÄGERIET  är väl känt och till och med Folkhälsomyndigheten delgavs om detta redan 2020-12-02, i laga ordning registrerat, och delgivet Sveriges Riksdag, Sveriges Regering och deras medlöpare, för valet 2022 och efter valet 2022, men detta har undanhållits och underlåtits

 

  • att komma allmänheten/ skattebetalarna era uppdragsgivare till del av Sveriges riksdag, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, före valet 2022 och efter valet 2022, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, därav ingår dessa ovan omnämnda och härmed delgivna/tillskrivna, vilket framgår av alla epost adresserna, fullt synliga i denna delgivning i vad som uppenbart är en total mörkläggning av en globalistisk planeras agenda med bl.a. det planerade PCR TEST BEDRÄGEIET med mera.

 

 

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding och SWEBBTV,s Mikael Willgert är delgivna en särskild delgivning

 

Du/ni delgives också denna särskilda delgivning till dessa bägge ovan omnämnda, se i den delen PDF filen SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10

 

 

NOTERASA SÄRSKILT

Där finner ni 24 sidor med fakta och bevis, läs det mycket nogsamt

 

 

 

 

 

Du kan också lyssna på dagens inspelade samtal med riksdagsledamoten Elsa Widding

 

Elsa Widding riksdagsledamot 2023 05 12

Ladda ner den mp 3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271e942791c5fc74fa498cde55b0edab225

 

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord

 

Faktum är att för varje dag som går så tickar klockan och de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn får ännu mera effekt, och ännu fler utsätts för det fortfarande pågående mega kriminella MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/Biovapen.

 

 

Alltså de så kallade ”vaccinerna” / BIOVAPEN som i Sverige fortfarande utifrån enorma ekonomiska incitament planerat och synnerligen kriminellt mega BEDRÄGLIGT marknadsförts/marknadsförs som vanliga vaccin, vilka dessa så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN bevisligen inte är, har du annan uppfattning äger du/ ni bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

 

 

Du har då att överbevisa bl.a. Karen Kingston, den förmodligen främste spets specialist sakkunnige, opartiske, saklige och synnerligen högst trovärdige i världen på sitt område

 

 

Se mer i den delen i denna SVERIGE GRANSKAS intervju

 

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

 

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

Här ytterligare mera fakta från Karen Kingston offentligt publicerat

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

 

 

 

HÄR NYLIGT PUBLICERAT MED SVENSK TEXT, publicerad med svensk text för det är av synnerligen stort allmänt intresse i Sverige, alla är inte vana att förstå engelska

Historiens Värsta Folkmord

2023-05-11 se denna videointervju och sprid vidare i alla dina nätverk, viktig att skattebetalarna får del av fakta, bevis, sanningen och verkligheten, eller hur?

Dr Sucharit Bhakdis varning till världen

 

 

 

 

Dr. Sucharit Bhakdi’s Warning to the World SVENSKTEXTAD(Maskinöversatt)

 

https://swebbtube.se/w/kee2M1VfmVz6jQqGvqd1Gz

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

 

 

 

Begär återkoppling mycket skyndsamt från talman Andreas Norlén utifrån

 

  • att likabehandling inför
  • att åtfölja lag opartiskt och sakligt utifrån
  • att SOCIALDEPARTEMENTET över mycket lång tid säkerställt rättssäkerheten i fråga om
  • att säkerställa rättssäkert i laga ordning
  • att registrerat av registraturen fullständigt rättssäkert och är fullt följbart och därtill delgivet SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

Begär därtill fullständigt rättssäkert beslut med besvärshänvisning

var i gällande svensk lag finns stöd för att Sveriges riksdag och talman Andreas Norlén och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera ska beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det planerade kriminella MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”.

 

 

LÄS MERA I DEN BIFOGADE PDF FILEN

SVERIGE GRANSKAS DELGER SWEBBTV OCH RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING DELGIVNING 2023 05 10

 

 

 

 

Här finner du alla epost adresser till Sveriges riksdags ledamöter

 

Alla epost adresser till riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag bifogades till denna delgivning

 Laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2717e256ff4a86e4367a62e5e13ef

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 12 maj 2023 07:19
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘Lars Jansson’ <[email protected]>; ‘Anders joelaid’ <[email protected]>; ‘Joel Widengren’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘Oystein Ronne’ <[email protected]>; ‘Robin tornlind’ <[email protected]>; ‘Magnus Svärd’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Stefan Gimbersson’ <[email protected]>; ‘Mickesbiluthyrning’ <[email protected]>; ‘Ron MORINA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Historiens Värsta Folkmord SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, vid Justitiedepartementet, Socialdepartementet, riksdagsförvaltningen(talman Andreas Norlén), Folkhälsomyndigheten och Åklagarmyndigheten i  Sverige, huvudkontoret, där riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh är ytterst ansvarig, med flera delgivna denna delgivning, begär dnr/ dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Historiens Värsta Folkmord

SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA

 

 

2023-05-12

 

 

Historiens Värsta Folkmord

 

Sprid för allt smör i Småland vidare i alla dina nätverk, och till alla i Sveriges riksdag, till Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, och så klart till alla skattebetalare. När det gäller våra tjänare och betjänare, riksdagsledamöterna i Sverige riksdag, vi är deras uppdragsgivare i deras skattefinansierade verksamhet,  se bifogade filen Kammaren….

 

 

Den som redan är ”hjärndöd” förstår aldrig detta, men de i Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, oavsett parti, ska såklart STOPPA de så kallade ”VACCINERNA” / BIOVAPEN, det är vi nationen Sveriges Folk & Barn som tillsammans ska verkställa det stoppet, alltså för i Sverige utgår all makt från folket

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord

Vi hjälps åt att informera, upplysa, vägleda, och  visa på civilkurage och samhälls ansvar, för de 349 i Sveriges riksdag har alla hittills beskyddat det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, och det förstår alla som över tid delgivits fakta och bevis från SVERIGE GRANSKAS, bl.a. till dessa ovan omnämnda, som det högaktningsfullt struntat i, dvs. är delaktiga i vad dessa ovan omnämnda är delgivna om, nämligen Historiens Värsta Folkmord

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord

2023-05-11 se denna videointervju och sprid vidare i alla dina nätverk, viktig att skattebetalarna får del av fakta, bevis, sanningen och verkligheten, eller hur?

Dr Sucharit Bhakdis varning till världen

 

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/dr-sucharit-bhakdis-warning-to-the-world/

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu