• Arkiv

Socialminister Jacob Forssmed: Till Socialminister Jacob Forssmed med flera delgivning 2 om meddelat ansvar och delaktighet…….. från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 14

 

 

 

TILL SOCIALMINISTERN & SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG med flera

 

Till Socialminister Jacob Forssmed med flera delgivning 2 om meddelat ansvar och delaktighet…….. från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 14

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING 2 OM

PCR TEST BEDRÄGERIET & HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD MED MERA

 

 

 

 

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

 

 

Publicerat 2023-05-13 sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn, maskinöversättning, citat

Den världsomspännande förintelsen av miljarder orsakad av grafenoxid och 5G-förgiftning!

 

Dr Reiner Fuellmich, Dr Robert O Young och Dr Arianna Love diskuterar lösningarna på föroreningar från 4 och 5G mikrovågsstrålning och kemisk förgiftning från grafen och järnoxid.

 

https://rumble.com/v2njcz2-the-worldwide-holocaust-of-millions-and-the-solutions-to-chemical-and-radia.html

 

 

 

 

TILL SOCIALMINISTERN & SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG med flera

 

 

 

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

[email protected]

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla undertecknares epost adresser, se sista sidan i denna skrivelse/kommunicering och delgivning och här nedan

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

Denna delgivning finns offentligt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

 

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

 

2023-05-14

 

 

Till Socialminister Jacob Forssmed och er alla delgivna politiska partierna i Sveriges riksdag, rannsakningens tid är här och nu, ni förstår ännu mera efter att sett intervjun med advokat dr Reiner Fuellmich och dennes gäster av datum 2023-05-13

 

 

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

Publicerat 2023-05-13 sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn, maskinöversättning, citat

Den världsomspännande förintelsen av miljarder orsakad av grafenoxid och 5G-förgiftning!

 

Dr Reiner Fuellmich, Dr Robert O Young och Dr Arianna Love diskuterar lösningarna på föroreningar från 4 och 5G mikrovågsstrålning och kemisk förgiftning från grafen och järnoxid.

 

https://rumble.com/v2njcz2-the-worldwide-holocaust-of-millions-and-the-solutions-to-chemical-and-radia.html

 

 

 

 

Vänligen säkerställ fullständig rättssäkerhet i denna delgivning, som innefattar alla politiska partierna i Sveriges riksdag, deras partiledare, alla riksdagsledamöter, alla ministrar i Sveriges regering och särskilt där Socialminister

 

 

Vad kommer ni delgivna denna delgivning göra för att värna nationen Sveriges Folk & Barn mot vad som delges intervjun som ni nu alla är delgivna

 

 

Ni begriper förmodligen att all makt utgår från folket i Sverige, när folket reser, vilket de förmodligen gör inom när framtid, för sanningen, verkligheten, fakta och bevis går inte att undkomma, och det kommer mera, mycket mera, för rannsakningens tid är här och nu.

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Bjud in till debatt i Sveriges riksdag de spets specialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva världskända som delger om sanningen, fakta, bevis och uppenbart värnar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA & BEVIS

 

Historiens Värsta Folkmord

 

Faktum är att för varje dag som går så tickar klockan och de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn får ännu mera effekt, och ännu fler utsätts för det fortfarande pågående mega kriminella MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/Biovapen.

 

 

Alltså de så kallade ”vaccinerna” / BIOVAPEN som i Sverige fortfarande utifrån enorma ekonomiska incitament planerat och synnerligen kriminellt mega BEDRÄGLIGT marknadsförts/marknadsförs som vanliga vaccin, vilka dessa så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN bevisligen inte är, har du annan uppfattning äger du/ ni bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

 

 

Du har då att överbevisa bl.a. Karen Kingston, den förmodligen främste spets specialist sakkunnige, opartiske, saklige och synnerligen högst trovärdige i världen på sitt område

 

 

Se mer i den delen i denna SVERIGE GRANSKAS intervju

 

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

 

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

Här ytterligare mera fakta från Karen Kingston offentligt publicerat

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

 

 

 

HÄR NYLIGT PUBLICERAT MED SVENSK TEXT, publicerad med svensk text för det är av synnerligen stort allmänt intresse i Sverige, alla är inte vana att förstå engelska

 

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord

2023-05-11 se denna videointervju och sprid vidare i alla dina nätverk, viktig att skattebetalarna får del av fakta, bevis, sanningen och verkligheten, eller hur?

 

 

Dr Sucharit Bhakdis varning till världen

 

 

 

Dr. Sucharit Bhakdi’s Warning to the World SVENSKTEXTAD(Maskinöversatt)

 

https://swebbtube.se/w/kee2M1VfmVz6jQqGvqd1Gz

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

 

 

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt till [email protected], dock senast 2023-05-19 kl. 17:00 om vad ni delgivna kommer att prestera och leverera med HÖGSTA PRIORITET särskilt utifrån att ni delgivna uppenbart är delgivna om delaktighet i och delgivna om meddelade ansvar i Historiens Värsta Folkmord

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu