• Arkiv

Socialdepartementet och där kansliråd/handläggare Mårten Kristiansen rings upp av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 16

 

 Läs denna PDF fil om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, fakta och bevis

 

 

 1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är väl känt inom Sveriges regering, Sveriges riksdag och Folkhälsomundigheten, sedan 2022 12 02 är detta i laga ordning diariefört inom Folkhälsomyndigheten och därtill i laga ordning registrerat av registraturen vid Socialdepartementet, därför ringdes denna dag upp kansliråd/tjänsteman Mårten Kristiansen upp av SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Alltså du kan se mer om handlingen/S2023/00089 här nedan i PDF filen, den senaste registrerade av registraturen vid Socialdepartementet av datum 2023 05 15, som det inspelade samtalet utgår från

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 05 15

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-05-15.pdf

 

 

Det inspelade samtalet med tjänsteman/kanslirådet Mårten Kristiansen, telefon nr 08 – 405 55 14 återhör du genom att ladda ner mp3filen via denna länk

 

Noteras särskilt; den anställde Mårten Kristiansen slänger på luren och avbryter samtalalet

https://www.jottacloud.com/s/271e2bde39e26ec44d69576dd1dfda2f7d7

 

 

Om ex officio principen, som omnämns i det inspelade samtalet kan du läsa mera här, citat

 

 

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

 

Slut citat

 

 

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Du kan läsa ytterligare mera om vad före detta minister Görel Thurdin redan 1996/97 delgav om MAKT- OCH  MYNDIGHETSMISSBRUKET i Sverige  och förtrycket av medborgarna i Sverige i denna PDF filen Demorkrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu