• Arkiv

Generaldirektör Karin Tegnell Wisell och ledningsgruppen för Folkhälsomyndigheten — Delgivning till Folkhälsomyndigheten om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord, planerat Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

 

 

 

Generaldirektör Karin Tegnell Wisell och ledningsgruppen för Folkhälsomyndigheten — Delgivning till Folkhälsomyndigheten om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord, planerat Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

 

 

 

 

 

Bifogade PDF filer till denna delgivning finner du här nedan

 

 

 1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

Forskare bevisar att Graphene Nanobots finns i Covid-vaccinerna och sprider sig från de vaccinerade till de ovaccinerade; Men det finns ett sätt att ta bort dem

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/Forskare-bevisar-att-Graphene-Nanobots-finns-i-Covid-vaccinerna-och-sprider-sig-fr%C3%A5n-de-vaccinerade-till-de-ovaccinerade-Men-det-finns-ett-s%C3%A4tt-att-ta-bort-dem.pdf

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektör Karin Tegnell Wisell och ledningsgruppen för Folkhälsomyndigheten

 

 

Delgivning till Folkhälsomyndigheten om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord, planerat Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

 

 

Det började med det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, du/ni delgivna läser mer i den delen i bifogade PDF filen SVERIGE GRANSKAS…….

 

 

 

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator vid gd staben begär med vändande epost dagboksblad/diarieförteckning och fullständiga kontakt uppgifter på handläggaren av denna delgivning till generaldirektören och ledningsgruppen  till  följande epost adresser [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

 

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen stort allmänt intresse i Sverige och internationellt

 

 

Denna delgivning finns offentligt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

KOPIA FÖR KÄNNEDOM OCH ÅTGÄRD

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm

[email protected]

[email protected]

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

2023-05-18

 

 

Bästa generaldirektör och övriga delgivna denna delgivning, läs mycket nogsamt de bifogade PDF filerna; SVERIGE GRANSKAS delger……., som handlar i stor utsträckning om Folkhälsomyndigheten, läs därtill mycket nogsamt den bifogade PDF filen Forskare….

 

Läs mycket nogsamt också PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin…….

 

 

 

Läs därtill i mailtråden delgivningen av denna dag 2023-05-18 till Socialministern och därmed Sveriges regering med flera av den 18 maj 2023 10:35

 

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2023-05-25 om ert ställningstagande, alltså ett beslut i laga ordning med besvärshänvisning där det fullständigt rättssäkert fullständigt motiverat framgår var i lag Folkhälsomyndigheten finner stöd för att bedriva kriminell skadar och dödar verksamhet gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn genom bl.a. det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, se i den delen om de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN i de bägge bifogade PDF filerna och i dagens delgivning till Socialminsiterna med flera.

 

 

Alltså effekten av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för mega bedrägeriet MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/biovapen, som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna”/BIOVAPEN bevisligen inte är.

 

 

 

Har Folkhälsomyndighetens generaldirektör annan uppfattning äger generaldirektören bevisbördan att bevisa det motsatta

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 18 maj 2023 10:35
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Talmannen’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Nya Dagbladet’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Socialminister Jacob Forssmed med flera delges delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord med mera av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

 

 

TILL SOCIALMINISTERN & SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG med flera

 

Till Socialminister Jacob Forssmed med flera delgivna denna delgivning av 2023-05-18 om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord planerade utifrån enorma ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten, som började med det planerade synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

 

 

 

Publicerat 2023-05-18 mycket viktig artikel som alla skattebetalare och hela nationen Sveriges Folk & Barn såklart ska delges av Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i Historiens Värsta Folkmord, LÄS HELA ARTIKELN, maskinöversättning, citat

Forskare bevisar att Graphene Nanobots finns i Covid-vaccinerna och sprider sig från de ”vaccinerade” till de ovaccinerade; Men det finns ett sätt att ta bort dem

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2023/05/18/graphene-nanobots-in-covid-vaccines-shed-from-the-vaccinated-to-the-unvaccinated/

 

 

Artikeln bifogas också som PDF fil, maskinöversättning till svenska, se bifogade filen Forskare……..

 

Artikeln kan också laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271eeb68fc0e85f4b15ac016ea7caad8e3e

 

 

Artikeln finns också här publicerade, maskinöversättning till svenska

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/forskare-bevisar-att-graphene-nanobots-finns-i-covid-injektionerna-och-sprider-sig-fran-de-injicerade-till-de-oinjicerade-men-det-finns-ett-satt-att-ta-bort-dem-2023-05-18/

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING 2023-05-18 OM

PCR TEST BEDRÄGERIET & HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD MED MERA

 

TILL SOCIALMINISTERN & SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG med flera

 

 

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

[email protected]

 

 

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla epost adresser,

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

Denna delgivning finns offentligt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/socialminister-jacob-forssmed-med-flera-delges-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-historiens-varsta-folkmord-med-mera-av-sverige-granskas-2023-05-18/

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

 

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

 

 

KOPIA FÖR KÄNNEDOM OCH ÅTGÄRD

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm

[email protected]

[email protected]

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

 

2023-05-18

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

DET BÖRJADE MED DET PLANERADE UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord / ”VACCINERNA” BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i generella och systematiska Brott Mot Mänskligheten och detsamma i Historiens Värsta Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Sveriges riksdag, Sveriges regering, alla politiska partierna i Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, före valet 2022 och efter valet 2022, är informerade, upplysta och delgivna av SVERIGE GRANSKAS om PCR TEST BEDRÄGERIET och mega bedrägeriet MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”VACCINERNA” / biovapen.

 

Alltså de så kallade ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsfördes som i Sverige, marknadsfördes utifrån enorma ekonomiska incitament BEDRÄGLIGT & UPPSÅTLIGT som vanliga vaccin, ett medicinskt experiment , som de flesta så klart sagt NEJ till om Staten Sverige åtföljt lagar instiftade av Sveriges riksdag.

 

Alltså bl.a. då Patient lag 3 och 4 kap. Alltså detta då i strid mot bl.a. svensk grundlag Regeringsformen, Nürnberg koden/konventionen, Barnkonventionen, Helsingfors konventionen med mera. Alltså kvalificerade utifrån enorma ekonomiska incitament planerat Brott Mot Mänskligheten och därmed Historiens Värsta Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET OCH FOLKMORDET / Historiens Värsta Folkmord &  BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, BIOVAPEN / ”VACCINERNA”,

som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med mera

 

 

 

WHO / FN och EU är alla en del av den globalistiska agendan med bl.a. det synnerligen planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera,

och Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar och är delaktiga i detta Historiens Värsta Folkmord

 

 

 

 

Det super korrupta WHO, FN och EU, därtill Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera är ett enormt hot mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

Injektioner från helvetet

HISTORIENS VÄRSTA PLANERADE FOLKMORD MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGE FOLK & BARN

 

 

Det började med det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

 

2023-05-14 advokat dr Reiner Fuellmich intervjuar bl.a. den förmodligen trovärdigaste, opartiske, saklige och objektive i världen den spetsspecialist sakkunnige Karen Kingston, som bl.a. delger/delgett om fakta och bevis om  de så kallade ”vaccinerna” är BIOVAPEN med mera, måste ses, sprid vidare, maskinöversättning, citat

 

Injektioner från helvetet

 

I det här avsnittet av ICIC pratar Dr. Reiner Fuellmich med Karen Kingston, en före detta Pfizer-anställd och nuvarande analytiker för läkemedels- och medicintekniska industrier och Hedley Rees, chefskonsult för PharmaFlow inom läkemedelsförsörjningskedjan, om de okonventionella tillverkningsprocesserna av de genetiskt modifierade covid-injektioner som säljs av läkemedelsindustrin som ”vacciner”.

De diskuterar frågor som: Vad händer vid tillverkningen av dessa ämnen, och vilka är kvalitetssäkringsstandarderna, om några? På vilka sätt och hur länge testades de så kallade roman-”vaccinerna”? Vad hände med resultaten av dessa studier, t.ex. placebogrupperna, och vad har det amerikanska försvarsdepartementet (DOD) med allt detta att göra? Varför anförtroddes tidigare helt okända och misslyckade företag som det tyska företaget Biontech produktionen och bevisligen finansierade av Bill Gates och hans stiftelse redan innan den så kallade ”corona-pandemin”?

Karen Kingston och Hedley Rees ger oss detaljerade insikter och avslöjar ofattbara kvalitets- och säkerhetsbrister, inte bara i produktionen av vaccindoserna, utan även vid testning av vuxna och barn. 

Pfizers whistleblower Karen Kingston presenterar explosiva dokument (e-post och kontrakt) som bevisar att Pfizer uppenbarligen medvetet struntade i alla juridiska och hälsomässiga standarder och samarbetade med det amerikanska försvarsdepartementet (DOD). 

Detta tyder på att detta var en länge planerad och perfekt orkestrerad attack med farliga biovapen på mänskligheten, särskilt barn. För enligt dokumenten visste Pfizer exakt om de många biverkningarna av de så kallade ”vaccinationerna”.

Samt om det faktum att barn inte drabbades av att bli sjuka eller ens dö av Covid.

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://rumble.com/v2nr6ww-injections-from-hell.html

 

NOTERAS SÄRSKILT; VIDEOINTERVJUN FINNS SVENSK TEXTAS HÄR

https://swebbtube.se/w/u4Y5UDCDMFgVdSWsHgEKUN

 

 

 

 

 

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

Advokat dr Reiner Fuellmich och hans gäster delger om bl.a. i denna videointervju om, maskinöversättning, citat

Den världsomspännande förintelsen av miljarder orsakad av grafenoxid och 5G-förgiftning!

Dr Reiner Fuellmich, Dr Robert O Young och Dr Arianna Love diskuterar lösningarna på föroreningar från 4 och 5G mikrovågsstrålning och kemisk förgiftning från grafen och järnoxid.

https://rumble.com/v2njcz2-the-worldwide-holocaust-of-millions-and-the-solutions-to-chemical-and-radia.html

 

 

 

 

 

Se videointervjun där advokat dr Reiner Fuellmich intervjuar Barrie Trower om, maskinöversättning, citat

5G – Mikrovågsugn som ett vapen, Del 1

I det här avsnittet av ICIC genomför Dr Reiner Fuellmich en exklusiv intervju med Barrie Trower, en av de mest kända experterna inom området för mikrovågsstrålning och frekvenser, som har undersökts och använts som vapen i underrättelsetjänster sedan början av 1950-talet. 

 

Läs mer och se videointervjun, sprid vidare

https://rumble.com/v29987k-5g-microwave-as-a-weapon.html

 

 

DEL 2 AV INTERVJUN HÄR OVAN FINNER DU HÄR

https://rumble.com/v2a3cvq-5g-microwave-as-a-weapon-part-2.html

 

 

 

 

 

 

2023-05-17 maskinöversättning

Ett antal kongressledamöter höll idag en kort presskonferens i Washington DC för att stödja #ExitTheWHO och för att öka medvetenheten om Världshälsoorganisationens agerande.

 

Läs och se mer , sprid vidare till alla skattebetalare

 

https://merylnass.substack.com/p/sovereignty-coalition-press-conference?utm_source=post-email-title&publication_id=746368&post_id=122165161&isFreemail=true&utm_medium=email

 

Videon finns också här publicerat

https://rumble.com/v2o67vi-live-sovereignty-coalition-press-conference-get-the-us-out-of-the-w.h.o..html

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2023-05-10 maskinöversättning, se videon och sprid vidare

…WHO uppenbarligen arbetade på uppdrag av amerikanska läkemedelsföretag.

 

USA bryter mot konventionen om biologiska vapen

https://rumble.com/v2mxkrc-russia-denounces-big-pharma-china-and-brics-demand-international-justice-fo.html

 

 

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN DRAR FRAM ÖVER VÄRLDEN, ”VACCINERNA” / BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

Publicerat 2023-05-11 maskinöversättning, LÄS HELA ARTIKELN, sprid vidare till alla skattebetalare, citat

Men nu bekräftar officiella data från den amerikanska regeringen och Centers for Disease Control att vi troligen bevittnar

att det fullt ”vaccinerade” utvecklar förvärvat immunbristsyndrom, med sjukdomar och infektioner associerade med AIDS som rapporterats till VAERS ökade mellan 1145 % och 33 715 % 2021 efter införandet av Covid-19-injektionerna.

https://expose-news.com/2023/05/11/cancer-aids-covid-vaccine-usa/

 

 

 

 

Publicerat april 2023 maskinöversättning, läs hela artikel, citat

Covid-19- ”vaccin”: Bevis på dödlighet. Över ett tusen vetenskapliga studier

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-scientific-proof-lethality/5767711

 

 

 

 

 

Publicerat april 2023, maskinöversättning, läs hela, citat

Att ha någon som Robert Kennedy Jr. som är villig och modig nog att tala om de olika så kallade Covid-”vaccinerna” i termer av biovapen och brott mot mänskligheten och kandiderar för en demokratisk nominering till USA:s president har precis blivit en spelförändring .

 

COVID-trojanska hästen: Det är dags att gå bortom detta djävulska bedrägeri för att förstå den verkliga agendan!

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.globalresearch.ca/covid-trojan-horse-time-move-beyond-this-diabolical-deception-understand-real-agenda/5816902

 

 

 

 

 

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH DELGER

 

Publicerat 2023-05-08 Advokat dr Reiner Fuellmich delger världen en mycket viktig intervju för mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, maskinöversättning, SE VIDEO INTERVJUN, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

MARDRÖMMEN SOM ALDRIG TOG SLUT

 

I det här avsnittet av ICIC pratar Dr Reiner Fuellmich med Förintelsens överlevande Vera Sharav, (offentlig förespråkare för mänskliga rättigheter och grundare och ordförande för Alliance for Human Research Protection (AHRP)), amerikanen Scott Schara och advokaten Dr. Roman Schiesser från Österrike.

 

Trots alla repressalier och traumatiska upplevelser förblir de starka och på kurs. De vill informera allmänheten och öka medvetenheten för djupa insikter.

 

 

De tror också att vi befinner oss i en global kamp mot mänskligheten. En mardröm som har utkämpats länge och nu kommer i dagen i all sin ondska. Alla tre har en särskilt gripande personlig historia, som de delar med oss ​​av med insiktsfulla historiska, medicinska och juridiska referenser.

 

Vera Sharav berättar om sin kamp för att utbilda människor om vad hon ser som de fortfarande pågående fruktansvärda brotten mot mänskligheten som begås av Tredje riket och dess hantlangare.

 

Särskilt pekar hon på de onda försöken att, under sken av att minnas nazisternas brott, fördöma, förfölja och rent ut förstöra och tysta människor som vågar dra varnande paralleller. Inklusive hennes egen person och alla de som offentligt speglar Veras upplevelser som offer.

 

Scott Schara, pappa till 19-åriga Grace, som föddes med Downs syndrom, berättar hur han förlorade sin dotter, som fick en ”cocktail av droger” på ett sjukhus som dödade henne. Detta hände trots att hon redan hade fått den högsta dosen av vissa lugnande medel, som är kända för att vara dödliga, särskilt i kombination med andra lugnande läkemedel. I sin forskning har han stött på behandlingsmönster utförda på personer med funktionsnedsättning som han erkänner som en del av en folkmordsagenda, publicera den och söka rättslig försoning för sin dotters död.

 

 

Advokat Dr. Roman Schiessler från Österrike förlorade också nära och kära i denna globala kamp mot människor. Hans son, en idrottsman, blev plötsligt så sjuk efter Covid-injektionerna att hans livskvalitet var så försämrad att han tog sitt eget liv av desperation. En obduktion visade att hans hjärta och andra organ var allvarligt och irreparabelt skadade.

 

Roman Schiessler förlorade också sin mamma efter den tredje injektionen.

 

Alla dessa modiga människor har ett budskap att förmedla: Vi håller kursen, rättvisan kommer att segra, för sanningen är ostoppbar

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://video.icic-net.com/w/9YmWGHo9PKVH4zhGUqxzq7

 

 

VIDEOINTERVJUN finns också publicerad på Rumble

https://rumble.com/v2mk3dc-the-nightmare-that-never-ended.html

 

 

 

 

 

2023-05-11 maskinöversättning, läsa hela artikeln, citat

Trippel ”vaccinerade” står för 94 % av dödsfallen i Covid-19

https://expose-news.com/2023/05/10/antivaxxers-global-menace/

 

 

 

 

2023-05-07 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Barn 5-12 år gamla som dog efter att ha tagit Pfizer eller Moderna COVID-19 mRNA-”vaccin

Här är 25 barn som dog av mRNA-stöt, medan 0 friska barn dog av covid-19-infektion i sig

https://www.globalresearch.ca/children-5-12-years-old-who-died-after-taking-pfizer-moderna-covid-19-mrna-vaccines/5818438

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET / Hela databasen över ”Covid-19 bekräftade fall” är ogiltig.

Läs mer och sprid vidare till alla skattebetalare

https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008

 

 

 

 

Bevis på att pandemin var planerad

https://stopworldcontrol.com/proof/

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN


En översikt över grymma brott mot mänskligheten, begångna av de globalistiska finanseliterna, som driver WEF, WHO, FN, IMF, BIS och andra organisationer. Allt från organiserade pandemier och krig, till klimatkrigföring och masstankekontroll.

https://stopworldcontrol.com/crimes/

 

 

 

2023-05-17 maskinöversättning, notera att detsamma sker också i Sverige, och detta fullständiga vansinne beskyddas också av de delaktiga i Historiens Värsta Folkmord nämligen Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, citat

WHO försöker nu sexualisera barn vid FÖDELSE medan FN driver på för att avkriminalisera pedofili

Läs mer och sprid vidare

https://citizens.news/726867.html

 

 

 

 

 

 

 

Mycket viktigt budskap från den synnerligen högst trovärdige EU parlamentsledamoten Christine Anderson, se videon, ca 4 minuter, och sprid vidare, citat

Lita INTE på din regering: En väckarklocka från MEP Christine Anderson

 

 

”Hela denna covid-galenskap, det var egentligen bara en testballong – en testballong för att se hur långt de kunde gå”, avslutade MEP Christine Anderson. ”Och lärdomen de ville dra av detta var att ta reda på vad som behövde göras för att få fria individer i fria och demokratiska samhällen att faktiskt samtycka till att tvingas till efterlevnad.”

 

”Och nästa sak vi kommer att se är etableringen av så kallade 15-minutersstäder. Jag skulle dock uppmana er att inte kalla dem 15-minutersstäder. De är 15 minuters getton”, varnade hon. ”Det har ingenting med den här [bekvämligheten] att göra. Ingenting alls. Det handlar om kontroll. Det handlar i stort sett om att fängsla människor i deras tilldelade område.”

 

”Ta en ordentlig titt på er regering,” uppmanade parlamentsledamoten Anderson, ”Och anta inte en enda sekund bara för att de var ”demokratiskt” valda, att de inte kommer att tillfoga dig de värsta grymheterna. Tro inte det för en sekund. Så snälla stå upp. Res dig upp och kämpa redan. Gör det nu.”

 

SE VDEON OCH SPRID VIDARE

 

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/do-not-trust-your-government-a-wake-up-call-from-mep-christine-anderson/do-not-trust-your-government-christine-anderson/

 

 

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela, maskinöversättning, citat

Livet och tiderna för WHO:s generaldirektör som etiopisk terrorist och människorättsförbrytare

 

Tedros Adhanom Ghebreyesus borde aldrig ha blivit vald till WHO:s generaldirektör. Han borde ha åtalats för brott mot det etiopiska folket.

 

Hans period som minister i den etiopiska regeringen mellan 2005 och 2016 borde ha diskvalificerat honom från alla internationella ämbeten. Få regeringar kan vara så dåliga som den Tedros tjänstgjorde i i 11 år, men istället för att anklaga honom för hans brott, befordrade det globala samfundet honom till generaldirektör för Världshälsoorganisationen.

 

Läs mera och sprid vidare

https://expose-news.com/2023/05/15/whos-director-general-as-ethiopian-terrorist-and/

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Du var bara en labbråtta: Covid-”vacciner” har orsakat en farlig och dödlig allians mellan grafen, nanobotar, mRNA och nanoteknik

https://expose-news.com/2023/05/14/covid-vaccines-graphene-nanobots-mrna-nanotech/

 

 

 

 

 

2023-05-16 Den förmodligen främste i världen inom sitt område Karen Kingston, med synnerligen högsta kompetens, trovärdig, saklig, opartisk och objektiv spetsspecialist sakkunnig –  något som inte existerar inom Sverige på detta specifika område — , och världskänd delger i en mycket viktig artikel, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA, citat

 

Orsakades COVID-19 av ett biologiskt virus eller mRNA-nanopartiklar?

 

Enligt EcoHealth Alliance, DARPA och peer-review-publikationer var COVID-19 en förplanerad global biovapenattack som använde aerosoliserade mRNA-nanopartiklar för att orsaka en pandemi av sjukdom och rädsla

 

16 maj 2023: (Ursprungligen publicerad den 15 december 2023) Än i dag diskuteras det bland ledare och experter inom den medicinska friheten vad som orsakade COVID-19-pandemin. Personligen har jag investerat många tusen timmar under 2021 och 2022 i att granska dokument som EcoHealths Alliance pitch till DARPA, fackgranskade publikationer om ground zero attackerna i Kina, Italien och USA, vetenskapliga publikationer och tillverkares dokument om nanopartikelteknik, Pfizers privata och statliga kontrakt, dussintals patent, prognosrapporter om nanopartiklar och SynBio samt granskat många DARPA-kommunikationer om nanopartikelteknologins nuvarande och framtida tillämpningar.

 

I mars 2023 In March of 2023, the utfärdade den ryska militären ett uttalande Russian military issued a statementom att covid-19 och många andra nya pandemier orsakades av artificiella patogener eller syntetiska virus. Dessa artificiella patogener är mRNA-nanopartiklar,  samma mRNA-nanopartikelteknologier som finns i COVID-19 mRNA-injektioner  

 

 

Den 15 december 2022 tillät Stew Peters mig på sin plattform så att jag kunde göra följande uttalande för att tydligt formulera för berörda medborgare hur mRNA-nanopartikelteknologin orsakade COVID-19

 

”Invånare i Wuhan och andra städer i Kina, Italien och USA, var offer för en koordinerad biovapenattack med nanopartiklar, en biovapenattack med samma  nanopartiklar same nanoparticlessom finns i alla COVID-19 mRNA-vacciner. De flesta offer blev infekterade med nanopartiklarna via en direkt aerosolattack, ytöverföring eller kontaminering av mat och dryck

 

Amerikanska medborgare borde bli förskräckta när de får veta att EcoHealth Alliance, NIH, DOD och andra avdelningar inom vår  amerikanska regering US government hänvisar till lipidnanopartiklar (nanobärare) som vaccinteknologi som kan leverera toxin, kemiska vapen och/ vapen för biokrigföring 

 

 

 

 

 

EcoHealth Alliances förslag till DARPA identifierar tydligt biovapen av nanopartiklar som spikproteiner, spikproteinnanopartiklar som är ”fladdermusvaccin”. EcoHealth lägger upp planen för att ”vaccinera” invånare i utvalda kinesiska städer såväl som invånare i USA med spike-protein nanopartikelfladdermusvaccin via aerosolattack, ytöverföring och kontaminering av mat och dryck. 

 

Syftet med nanopartikelfladdermusvaccinerna är att undertrycka det mänskliga immunförsvaret och samtidigt förvandla människor till bärare av dödliga sjukdomar.

 

 

Det finns tre kritiska punkter som måste anges angående Wuhan, SARS-CoV-2 och COVID-19:

 

Det var inga massdöd i COVID-19 under 2020. Många människor blev sjuka, några blev mycket sjuka och några dog, men 99,99 % dog inte. EcoHealth menar att poängen med nanopartikelvaccinerna är att försvaga immunförsvaret så att djur (människor) kan bära på dödliga virus utan att dö av virusen.

 

De flesta covid-19-diagnoser 2020 var diagnoser baserade på rena ekonomiska incitament och bedrägliga.

 

 

COVID-19 orsakas av ett avancerat biovapen av nanopartiklar som använder mRNA-teknologi för att strategiskt försämra och förstöra kardiovaskulära, neurologiska, immun- och reproduktiva system. COVID-19 orsakas INTE av ett virus, vinst-of-function, vildtyp eller annat COVID-19.

 

.

  • Slutligen var de offer som ursprungligen inokulerades med biovapnet 2020 inte mycket smittsamma, om än smittsamma. Den första omgången av biovapen av nanopartiklar innehöll inte mRNA-koder. De var ”tomma rundor”. Det fanns också över 200 mRNA-sekvenser av SARS-CoV-2 i början av 2020. Viruset isolerades aldrig eftersom flera mRNA-sekvenser släpptes. Vid ground zero, från Wuhan Seafood Market, 9 patienter som togs prov för SARS-CoV-2-sekvensen, matchade deras sekvenser inte. Det är vetenskapligt omöjligt för ett virus att mutera så snabbt.

 

  • När det gäller injektionerna, säger sergeant Jason Murphy från US Marines i sitt brev att när offren injiceras med mRNA-nanopartiklar som sedan direkt kommer in i deras blodströmmar, förvandlar det dem i själva verket till biovapenlaboratorier som kan avskaffas och smitta andra.

 

Detaljer som stödjer dessa uttalanden finns i EcoHealths Alliance-pitch till DARPA, och underbyggs av peer-reviewed publikationer om ground zero-attackerna i Kina, Italien och USA, såväl som vetenskapliga publikationer och tillverkarens dokument angående nanopartikelteknologi, inklusive patent.” 

 

 

Obs Note: Det är viktigt att förstå att ”gain-of function-virus” är lipid-nanopartikelteknologier programmerade med mRNA-koder. mRNA är inte ett biosyntetiskt ämne i sig, mRNA är mjukvarukoder.

 

SARS-CoV-2 är inte ett virus, det är en mjukvarukod programmerad i nanopartiklar.

 

LÄS HELA ARTIKEL OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://karenkingston.substack.com/p/was-covid-19-caused-by-a-biological?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=121297576&isFreemail=true&utm_medium=email

 

Finns också här publicerat

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/16/karen-kingston-orsakades-covid-19-av-ett-biologiskt-virus-eller-mrna-nanopartiklar-2023-05-16/

 

 

 

 

 

Se videointervjun med dr David E Martin, sprid vidare, maskinöversättning, citat

Covid bioteknik och vapen

 

Modellen av patogenen som skulle bli Covid-19 beskrevs först ända tillbaka 1965.
Dr. David Martin är här för att prata om sin föreläsning vid det tredje årliga europeiska parlamentets internationella Covid-toppmöte. Viruset som så småningom blev Covid-19 har en lång historia av att modifieras och göras mer dödligt för varje ny generation.
2005 introducerade den amerikanska regeringen en teknologiplattform för biologiska vapen.
1967 började USA samarbeta med Storbritannien för att ta patogener över Atlanten för att infektera brittiska medborgare. 1992, medan han var på UNC Chapel Hill, kom Ralph Baric på hur man modifierade virus för att rikta in sig på olika typer av vävnad.
Detta ledde så småningom till injektioner som skulle annonseras som vacciner men i själva verket skulle användas för genetisk modifiering. Experimentell genterapi är inte godkänd enligt 1986 års National Childhood Vaccine Injury Act och PREP Act. Covid-19 var en influensaliknande sjukdom, var inte ny och har varit känd i decennier.
Mellan 2016 och 2018 sa varje studie som gjordes av Ralph Baric på Corona-viruset att vaccin inte var effektiva för att stoppa sjukdomen. World Economic Forum har en transhumanistisk agenda men de kommer i slutändan att misslyckas eftersom de inte är Gud.
Så småningom kommer sanningen att avslöjas och vi kommer att finna att University of North Carolinas patent för ”infektiös replikations defekt klon”, som de lämnade in 2002, inte var något annat än en rädsla taktik för att få allmänheten att acceptera en genterapi.

 

Se videon om ca 27 minuter och sprid vidare till alla skattebetalare

https://rumble.com/v2mqvnw-covid-intentionally-mutated-from-common-cold-covid-19-timeline-reveals-bioe.html

 

 

 

 

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

VAR/ÄR PLANERAT redan 2015 ENLIGT FAKTA & BEVIS

 

Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot mänskligheten

 

PLANERAD ÖVERLAGD TERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

FAKTA & BEVIS

De så kallade ”vaccinerna” / BIOVAPEN är/var utifrån enorma ekonomiska incitament Överlagt Planerad Terrorism 2015

 

 

ALLT VAR/ÄR PLANERAT UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT

 

 

2023-05-12 Dr David E Martin med synnerligen högsta trovärdighet är en av världens främsta spetsspecialist sakkunniga inom sitt område redogör för fakta och bevis i denna video om drygt 1 minut, måste ses, SPRID VIDARE, maskinöversättning, citat

Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot mänskligheten

 

Denna globala obligatoriska injektion planerades 2015 av konspiratörerna i Covid Rico.

 

 

 

 

”… tills en smittsam sjukdomskris är mycket verklig, närvarande och på gränsen till nödsituationer, ignoreras den ofta i stor utsträckning. För att upprätthålla finansieringsbasen efter krisen”, sade han [Peter Daszak], ”måste vi öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder, t.ex. ett pan-influensa- eller pan-coronavirusvaccin. En viktig drivkraft är medierna, och ekonomin kommer att följa hypen. Vi måste använda denna hype till vår fördel för att komma åt de verkliga frågorna. Investerare kommer att reagera om de ser vinst i slutet av processen.

 

 

Låter det som folkhälsa? Låter det som det bästa av mänskligheten?” frågade Dr David E Martin.

 

 

”Nej, mina damer och herrar. Detta var överlagd inhemsk terrorism konstaterades vid Proceedings of the National Academy of Sciences 2015, som publicerades inför dem.

 

Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot mänskligheten. Och det medgavs skriftligen att detta var en finansiell stöld och ett finansiellt bedrägeri.”

 

 

Hör från MEP Christine Anderson, David Martin, Dr Meryl Nass och fler på det internationella COVID-toppmötet!

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/dr-david-martin-exposes-ecohealth-alliance-presidents-damning-admission-of/dr-david-martin-exposes-ecohealth-alliance-president/

 

 

 

 

 

 

Dr David Martin avslöjar sanningen om vaccin mot coronavirus: 28 års vetenskap sa att de inte fungerade.

Pfizer tillverkade sitt första spikproteinvaccin mot coronavirus 1990. ”1990 upptäckte de att det fanns ett problem med vacciner. De fungerade inte!”, säger företagsrådgivaren och entreprenören dr David E Martin.

 

”Faktum är att varje publikation om vacciner mot coronavirus från 1990 till 2018, varje enskild publikation drog slutsatsen att coronavirus undgår vaccinationsimpulsen eftersom det modifieras och muterar för snabbt för att vacciner ska vara effektiva. Och från 1990 till 2018 är detta den publicerade vetenskapen”, förklarade han.

 

”Och det finns tusentals publikationer som visar detta, inte några hundra … Alla visar att vacciner inte fungerar mot coronavirus. Det är vetenskapen.”

Hör från David Martin, Christine Anderson, Dr Meryl Nass och fler på det internationella COVID-toppmötet!

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/dr-david-martin-reveals-the-truth-about-coronavirus-vaccines-28-years-of/dr-david-martin-pfizer-28-years/

 

 

 

 

 

KORRUPTIONEN INOM VÄRLSHÄLSOORGANISATIOEN WHO

Det här är en anti-mänsklig agenda” – hur One Health-insatser pekar på en deglobaliseringsplan, med värdarna Meryl Nass, M.D., och James Corbett.

 

De avslöjar korruptionen inom Världshälsoorganisationen och lägger fram sina perspektiv på hur Big Oils kopplingar till klimatfrågor är värda att beakta. 

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/antihuman-agenda-with-james-corbett/

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu