• Arkiv

Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare, delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera 2023 05 26 — SVERIGE GRANSKAS

 

 

Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare, delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i  Historiens Värsta Folkmord &  BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera  2023 05 26 — SVERIGE GRANSKAS

 

 

Bifogade PDF filer till denna delgivning finner du här

 

 1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 05 24

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-05-24.pdf

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare, delgivning om  Historiens Värsta Folkmord &  BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera 2023 05 26

 

Delgivning till talman Andreas Norlén, Sveriges riskdag , Sveriges regering och deras medlöpare i Historiens Värsta Folkmord & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, delgivning av/från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 26

 

 

 

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten, Historiens Värsta Folkmord med mera till de delgivna denna delgivning

 

 

 

FASCISMEN HAR TAGIT ÖVER OCH STYR/REGERAR I SVERIGE , det finns inget lagstöd alls för det i t.ex. svensk grundlag Regeringsformen, du förstår mer efter att läst hela delgivning

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Dr David E Martin deltager i dessa dokumentärer, som du delges om denna dag av SVERIGE GRANSKAS, se den om de kriminella skadar och dödar ”vaccinerna”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt använts/och fortfarande används mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna, och därmed Uppdragsgivarna till all skattefinansierade verksamhet i Sverige och därmed också finansierar delar av EU.

 

 

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA SOM LEDER TILL VÄRLDSHISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Se dessa ca 21 minuter och sprid vidare till alla skattebetalare i Sverige, en del i dokumentärerna från EU-parlamentet, du ser dessa i denna SVERIGE GRANSKAS delgivning, maskinöversättning, citat

COVID – Sanningen kommer ut

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFSXo3EazBc

 

 

Finns också publicerat här svensk textad

 

https://swebbtube.se/w/w1MrCcgHfzzq9kCWzqG1wm

 

https://rumble.com/v2q450s–789-david-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

dr David E Martin  — ”Vaccinerna” fungerar inte mot coronavirus; ”Vaccinerna” är biovapen

Se videon, ca 10 minuter, och sprid vidare till alla skattebetalare

https://twitter.com/CramerSez/status/1660813790483709952

 

 

 

 

 

 

All makt utgår från folket……

 

 

 

 

 

 

 

EN NATIONELL FOLKRÖRELSE MOT HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD ÄR EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR ATT ÅTERTA DEMOKRATIN I SVERIGE

Fascismen råder nämligen fullt ut i Sverige 2023

Du förstår mera efter att läst dagens HELA delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 

 

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

[email protected]

 

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla epost adresser,

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

 

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

 

 

KOPIA FÖR KÄNNEDOM OCH ÅTGÄRD

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm

[email protected]

[email protected]

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

2023-05-23

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

FN/WHO/EU, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE I PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA GÅR INTE ATT LITA PÅ,

dessa är uppenbart ingåendes i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

 

 

Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, före valet 2022 och efter valet 2022, har beskydda och är synnerligen involverade,, dvs. sedan tidigare över tid delgivna delgivningar om meddelat ansvar och delaktighet i bl.a. planerade Brott Mot Mänskligheten, delaktighet i Historiens Värsta Folkmord med mera.

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dessa omnämnda

 

 • att bevisa det motsatta, så har inte skett, trots otaliga tillfällen och möjligheter

 

 • att offentligt prestera och leverera sådana bevis, eftersom detta har underlåtits och undanhållits nationen Sveriges Folk & Barn, deras uppdragsgivare/skattebetalarna så är uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum

 

 • att Sveriges riskdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera är icke i besittning av

 

 • att legalt regera och styra staten Sverige. 

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs uppenbart av de ovan omnämnda.

 

 

 

Dessa ingår alla i det planerade globalistiska utifrån enorma ekonomiska incitament  PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

 

Alltså planerat uppsåtligt Historiens Värsta Folkmord, Brott Mot Mänskligheten, som är i strid mot Nürnberg koden, Geneve konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen och i Sverige därmed i strid emot bl.a. svensk grundlag Regeringsformen med mera.

 

 

 

 

 

Det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för mega kriminella bedrägeriet det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det kriminella MARKNADSFÖRSINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som i Sverige via skattemedel marknadsförts planerat och bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN bevisligen inte är.

 

 

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni delgivna denna delgivning BEVISBÖRDAN

 

 • att bevisa det motsatta.

 

Alltså då utifrån vad som sedan tidigare är kommunicerat/delgivet över tid från SVERIGE GRANSKAS och bl.a. i laga ordning registrerat av registraturen hos Socialdepartementet.

 

 

Du förstår ännu mera efter att genomläst dagens delgivning från SVERIGE GRANSKAS;

 

 

 

Läs och begrunda om sanningen och verkligheten, maskinöversättning, citat

 

Ursula von der Leyen och Pfizer-affären-”Historiens största korruptionsskandal”

En stämningsansökan förs mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för att ha förhandlat fram hemliga kontrakt med läkemedelsjätten Pfizer för leverans av Covid-”vacciner” utan mandat. Dessa ”vacciner” håller på att ruttna bort, men de måste fortfarande betalasfram till slutet av 2026.

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.cicero.de/innenpolitik/ursula-von-der-leyen-und-der-pfizer-deal-grosster-korruptionsskandal-in-der-geschichte

 

 

 

 

 

EUROPA PARLAMENTARIKER MED FLERA SOM VÄRNA FAKTA, BEVIS,

SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN, SOM FÅR/FÅTT EFFEKTEN AV HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

 

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS

Dr David E Martin deltager i dessa dokumentärer, som du delges om denna dag av SVERIGE GRANSKAS, se den om de kriminella skadar och dödar ”vaccinerna”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt använts/och fortfarande används mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna, och därmed Uppdragsgivarna till all skattefinansierade verksamhet i Sverige och därmed också finansierar delar av EU.

 

 

 

 

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA SOM LEDER TILL VÄRLDSHISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Se dessa ca 21 minuter och sprid vidare till alla skattebetalare i Sverige, en del i dokumentärerna från EU-parlamentet, du ser dessa i denna SVERIGE GRANSKAS delgivning, maskinöversättning, citat

COVID – Sanningen kommer ut

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFSXo3EazBc

 

 

Finns också publicerat här svensk textad

 

https://swebbtube.se/w/w1MrCcgHfzzq9kCWzqG1wm

 

https://rumble.com/v2q450s–789-david-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

 

 

Alltså det motsatt till vad Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera presterat gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Europa parlamentarikern Cristian Terhes har publicerat på sin you tube kanal fakta och bevis från verkligheten, du finner ännu mer här https://www.youtube.com/@CristianVTerhes/videos, om de så kallade ”vaccinerna”/ Biovapen.

 

 

Alltså du ser särskilt med stor uppskattning om sanningen och verkligheten i dessa särskilt viktiga videos/dokumentärer, de är bägge mycket långa, här nedan; del 1 ca 3 timmar och 30 minuter,  del 2 ca 4 timmar och 30 minuter, de är från verkligheten i Europa parlamentet, dessa bägge är dokumentärer, om verkligheten som de kriminella i Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera undanhåller och underlåter att ta deras ansvar för, alltså före valet 2022 och efter valet 2022.

 

 

 

 

 

”BJÖRNLIGAN” alltså de som beskyddar PCR TEST BEDRÄGERIET, och det är väldigt många som ingår i denna kriminella planerade verksamhet, som de ovan omnämnda uppenbart är nämligen Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFEKTEN AV DENNA KRIMINELLA BESKYDDAR VERKSAMHET PÅ SKATTEBETALARNAS BEKOSTNAD BLIR DÅ

 

 • ATT SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE ICKE HAR LEGALITET, LAGLIG RÄTT EXISTERAR INTE, VARKEN FÖRE VALET 2022 OCH ELLER EFTER VALET 2022,

 

 • ATT STYRA OCH REGERA LANDET SVERIGE

 

 

 

Det finns inget stöd alls i någon svensk lag, allra minst i grundlag Regeringsformen, för

 

 • att Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera har lagligt stöd för
 • att beskydda det utifrån enorma ekonomiska incitament det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

 

 

Du förstå ännu mera efter att sett de 3 DOKUMENTÄRERNA från Europa parlamentet i dagens SVERIGE GRANSKAS delgivning, särskilt viktig är dokumentären med dr David E Martin COVID – Sanningen kommer ut, det är Sveriges riskdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET som äger bevisbördan

 

 • att motbevisa vad som framkommer i dokumentären med dr David E Martin, om dessa har annan uppfattning.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs alltså av Sveriges riksdags alla partiledare, alla riksdagsledamöter, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Sveriges regering, alla ministrar, inklusive statsministern, och såklart talman Andreas Norlén, för valet 2022 och efter valet 2022, med flera medlöpare i det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, alla finansierade av skattemedel.

 

 

 

 

 

Noteras särskilt;

 

BESKYDDAR DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD MED BIOVAPEN/ ”VACCINERNA”

 

 

Att Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera är uppenbart, alltså före valet 2022 och efter valet 2022, beskyddar det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, för om dessa ovan omnämnda hade satt stopp för det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET redan 2020, vilket det fanns laglig grund för, se bl.a. 2 fastställande domar inom EU, i Portugal, där det fastställdes

 

 • att PCR TESTERNA icke är tillförlitliga och icke är vetenskapliga.

 

 

 

Alltså vilket bevisligen dåvarande Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten med många flera kände till fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Alltså delgivna om dessa fakta och bevis bl.a. av SVERIGE GRANSKAS, alltså bevis och fakta som är sedan 2019 fram till dags datum 2023 i laga ordning registrerats av bl.a. registrator hos Socialdepartementet. Det senaste från densamma registrator vid Socialdepartementet bifogas som bifogad PDF fil till denna delgivning.

 

 

Ta dig tid och se dessa dokumentärer och sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Ställ in svensk undertext på dessa 3 dokumentärer om du vill få svensk text och förstå, om du har svårt med engelskan

 

International Covid Summit III – part 1 – European Parliament, Brussels

https://www.youtube.com/watch?v=bFLPWWCAHfQ

 

International Covid Summit III – part 2 – European Parliament, Brussels

https://www.youtube.com/watch?v=vJ93mW_sMPo

 

 

 

 

 

 

2023-05-23 läs hela artikeln och se videointervjun, sprid vidare till alla skattebetalare, maskinöversättning, citat

Karen Kingston kräver att brottsbekämpande myndigheter ska KONFISKERA alla biovapen från covidvaccin innan fler människor skadas och dödas.

 

Forskaren och immaterialrättsanalytikern Karen Kingston har fastställt, genom faktadokument från FDA och vaccintillverkare, att covid-19 ”vaccinerna” faktiskt är biologiska massförstörelsevapen som är kända för att lemlästa och döda (samtidigt som de erbjuder nästan noll immunitet mot covid).

 

I en kraftfull intervju som ingår i dagens avsnitt av Brighteon Broadcast News (nedan) uppmanar hon polisen att konfiskera dessa biologiska vapen på samma sätt som de kan konfiskera vägsidebomber, radiologiska vapen eller andra massförstörelsevapen som hotar oskyldiga människor.

 

Dessutom måste de som var medskyldiga till att använda dessa kända biologiska vapen mot oskyldiga åtalas och åtalas för grova brott.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://citizens.news/729071.html

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

dr David E Martin  — ”Vaccinerna” fungerar inte mot coronavirus; ”Vaccinerna” är biovapen

Se videon, ca 10 minuter, och sprid vidare till alla skattebetalare

https://twitter.com/CramerSez/status/1660813790483709952

 

 

 

 

 

WHO EN TERRORISTORGANISATION

2023-05-24 det sprider sig över hela världen, WHO EN TERRORISTORGANISATION.

 

Alltså utifrån goda grunder, fakta och bevis bl.a. utifrån enorma ekonomiska incitament det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, som du läser mer om i den bifogade PDF filen SVERIGE GRANSKAS…..

 

 

Noteras särskilt att PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för nästa planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN, som i Sverige marknadsfördes med skattemedel som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är.

 

 

Noteras särskilt att Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, före valet 2022 och efter valet 2022, är synnerligen delgivna om PCR TEST BEDRÄGERIET av SVERIGES GRANSKAS, som är i laga ordning registrerat av bl.a. registrator hos Socialdepartementet, du ser den senaste i PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET….2023 05 24.

 

 

 

Alltså beskyddar dessa ovan omnämnda delgivna om meddelat ansvar och delaktighet i det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, och är därmed delaktiga i Historiens Värsta Folkmord med mera,  och har därmed förbrukat legaliteten/lagligheten för att regera och styra nationen Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Läs artikeln och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Den kroatiska parlamentarikern kritiserar Världshälsoorganisationen som en TERRORISTORGANISATION

 

En ledamot av Europaparlamentet förklarade offentligt att Världshälsoorganisationen (WHO) är en TERRORISTORGANISATION. Vid en presskonferens med Dr Robert Malone och andra politiker, kroatiske parlamentarikern Mislav Kolakuši slog till mot WHO och ropade ut organisationens farliga lögner under den pågående covid-19-skandalen.

 

Efter att ha vilselett världen om covid-19-ursprung, låsningar, tester, behandlingar och vacciner, driver WHO arrogant på sina 194 medlemsländer att underteckna ett nytt avtal som binder de tidigare suveräna nationerna till WHO:s falska auktoritet och deras ständigt växande, bio- säkerhetsövervakning tillstånd. Detta nya avtal skulle ge den icke-valda lögnarkåren den enda myndigheten att förklara framtida pandemier, låsa befolkningar, separera familjer och massdistribuera så kallade vacciner och andra droger, utan informerat samtycke.

 

 

Den kroatiska parlamentarikern trotsar WHO, ropar ut deras lögner

Den kroatiske parlamentarikern Mislav Kolakuši kritiserade WHO:

 

 

”Jag skulle kort vilja göra folket medvetna om den kommande faran för mänskligheten”, sa Kolakusic. ”Världshälsoorganisationen vill att alla länder ska underteckna ett avtal om att överlämna befogenheten att deklarera en pandemi, skaffa vacciner och läkemedel. Det blir hälsosammare och säkrare för mänskligheten att teckna ett avtal med den colombianska drogkartellen. De vet säkert allt om droger.”

 

 

Kolakusic anklagade WHO för att sprida lögner i varje skede av covid-19-skandalen. Han sa att organisationen vilseledde allmänheten genom att först förklara SARS-CoV-2 som ett ”nytt och okänt” virus. Han sa att WHO felaktigt hävdade vacciners effektivitet och gjorde vilseledande uttalanden om deras förmåga att stoppa spridningen och skydda mot allvarlig sjukdom och död.

 

 

”Under covid-pandemin berättade Världshälsoorganisationen bara lögner,” sa Kolakusic djärvt.

 

 

”Det borde förklaras som en terroristorganisation. De ljög. Att det finns ett nytt och okänt virus, att det går att göra ett effektivt vaccin, att vaccinet är 82% effektivt, det vill säga skyddar mot allvarlig sjukdom och dödsfall. Det var naturligtvis dumt och lögner.”

 

 

USA:s regering upplöser sin egen suveränitet och överlåter makten till en terroristorganisation

 

Kolakusic hävdade också att WHO är ett farligare hot mot mänskligheten än World Economic Forum (WEF), som också strävar efter total kontroll över mänskligheten, med oändliga medicinska experiment, vaccinpass, olagliga karantäner, låsningar och andra kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Båda globala terroristorganisationerna fortsätter att argumentera för högsta kontroll över framtida pandemisvar. Det innebär mer censur av läkare som faktiskt behandlar patienter med antivirala läkemedel. Detta innebär fler testmandat som främjar ytterligare medicinskt bedrägeri och orsakar ekonomiskt sabotage. Det innebär fler vaccinmandat som förstör människors liv och försörjning.

 

 

Tidigare under året instruerade de destruktiva krafter som arbetade inom den amerikanska regeringen marionetten Biden-regimen att bekräfta sitt åtagande till ett ” rättsligt bindande” avtal med WHO . Överenskommelsen skulle underkasta de femtio Förenta staterna WHO:s auktoritära påbud, som befaller alla amerikaner att böja sig för mer skadliga medicinska experiment och upplösningen av deras personliga friheter.

 

 

Enligt WHO:s överenskommelse skulle befolkningen bli föremål för ett obligatoriskt, universellt digitalt pass och ID-system.

 

Vaccinpassförslagen under covid-19-skandalen är bara början. Genom att delta i dessa förräderiplaner upplöser den amerikanska regeringen sin egen suveränitet, överlåter makten till en terroristorganisation och går samman med en global biosäkerhets- och övervakningspolisstat som får sina befogenheter genom tankekontroll, censur och upphävande av medborgerliga friheter .

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://citizens.news/729043.html

 

 

 

 

 

2023-05-24 detta långa föredrag och med debatt, ca 2 timmar 30 minuter, på engelska, delger bl.a. om vapnet 5 G och ”vaccinerna”, se den, mycket viktigt om fakta och bevis, och om bl.a.

 

DEPOPULATIONS AGENDAN MED 5 G & ”VACCINERNA”/BIOVAPEN

UK Live Debate WEF, Net Zero, CBDC + The Great Reset | 24 maj 2023 | 11:30 PT | 14:30 ET | 19:30 Storbritannien

 

 

 

Sprid vidare till alla skattebetalare

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/uk-live-debate-wef-net-zero-cbdc-the-great-reset-or-may-24-2023-or-11-30am/uk-live-debate-wef-net-zero-cbdc-the-great-reset/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-05-26 sanningen kommer fram mer och mer, det går inte att stoppa, läs hela artikeln och se videos, maskinöversättning, citat

BBC vill vara den enda källan till sanning och blir grillat för det

 

https://expose-news.com/2023/05/26/bbc-wants-to-be-the-sole-source-of-truth/

 

 

 

 

 

 

 

Dålig journalistik är inkompetens. Men propaganda är ett förräderi.

 

2023-05-26 Sanningen och fakta framkommer mer och mer, sanningen går inte att stoppa, följande delges av synnerligen trovärdig källa Rodney Palmer är en prisbelönt journalist som har arbetat i 20 år som utrikeskorrespondent för CTV-nyheter och undersökande reporter för CBC Radio & Television i Kanada och utomlands. Han var CTV News utrikeskorrespondent och byråchef i Indien, Kina och Mellanöstern. , läs hela artikeln och se videon, sprid vidare, maskinöversättning citat

”Resultatet är att Kanadas offentliga programföretag har förvandlats till ett statligt programföretag – den typ som normalt bara finns i diktaturer.

”Det främjar regeringens politik utan att ifrågasätta den, samtidigt som det censurerar, förminskar och skämmer ut kanadensare som vågar protestera och försöka informera oss om sanningen.

”Dålig journalistik är inkompetens. Men propaganda är ett förräderi. Och det är vad CBC har gjort. De har förrått oss alla.”

 

LÄS MER OCH SE VIDEOS

https://expose-news.com/2023/05/26/propaganda-is-betrayal-and-cbc-has-betrayed-us-all/

 

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu