• Arkiv

Socialminister Jakob Forssmed — HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna…–SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 

 

Socialminister Jakob Forssmed  –  HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna…–SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 10 september 2023 15:34

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘Fröderberg Lennart’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘Dj Electronics Hedekullen 3′ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘martin stensö’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘LegeNet Holistisk detektivbyrå’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna…–SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är publicerad offentligt här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING OM

 

 

HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk ,Barn, skattebetalare och mänskligheten; COVID 19 ”VACCINERADE”  är sjuka superspridare – Dr. Betsy Eads — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

FAKTA & BEVIS

”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE OCH MÄNSKLIGHETEN

 

Har du annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt och delge detta offentligt mycket skyndsamt bästa minister Jacob Forssmed, Sveriges regering, Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag, dock senast 2023-09-17

 

Se video och läs mera här

PFIZERS  COVID KONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 

Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

 

Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/10/pfizers-covid-kontrakt-ar-avslojat-tack-vare-sydafrikansk-domstol-sverige-granskas-2023-09-10/

 

 

Läs också denna artikel publicerad 2023-09-10

De sa att det var ”säkert och effektivt”; Covid-vaccinkontrakt med den sydafrikanska regeringen visar att det var en lögn

https://expose-news.com/2023/09/10/vaccine-contracts-with-the-sa-govt-show-it-was-a-lie/

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

2023-09-10

 

 

Till er alla delgivna denna delgivning tiden är inne för offentligt rannsakning av HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare, väljare och mänskligheten

 

 

Du förstår strax mera, kom ihåg; att TROVÄRDIGHET för FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS och deras medlöparna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, Sveriges riksdag, Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, alltså alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET är lika med NOLL!

 

Fakta och bevis i den delen

Sveriges Riksdag — KORTHUSET RASAR  SAMMAN TOTALT; DELGIVNING  TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 06

Fakta & Bevis

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten som de själva publicerade 2020-07-21 har medvetet och planerat undanhållits från hela nationen Sverige, fakta och bevis som du tillhandahålls här av SVERIGE GRANSKAS, citat

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Alltså allt var planerat utifrån det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som bara det kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, fakta och bevis delges om i denna delgivning om meddelat ansvar i och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare.

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH VÄLJARE

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/sveriges-riksdag-korthuset-rasar-samman-totalt-delgivning-till-sveriges-riksdag-med-flera-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalare-sverige-granskas-2023-09-06/

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner — Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/07/sveriges-kommuner-och-regioner-delgivning-till-alla-21-regioner-i-sverige-om-delaktighet-i-och-medansvar-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska

 

 

kung Carl XVI Gustaf  — Statschef Kung Carl XVI Gustaf delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk — SVERIGE GRANSKAS 2023-09-06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/kung-carl-xvi-gustaf-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-delgivning-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-sverige-granskas-2023-09-06/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/13/elsa-widding-sverige-granskas-delger-swebbtv-och-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-05-10/

 

 

 

IDAG PUBLICERAD VIDEOINTERVJU 2023-09-10 SOM SÄGER ALLT OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

 

Maskinöversättning, citat

COVID 19 ”VACCINERADE”  är sjuka superspridare – Dr. Betsy Eads

 

Dr. Betsy Eads varnade för extrem sjukdom och dödsfall på grund av CV19 biovapen/vax.

 

Hon var en av en handfull läkare som sa sanningen och sa att allt om CV19 från infektion till injektion var lögn. Hon har bevisats 100% rätt. Nu har de onda mordiska Deep State globalistmonstren en ny CV19 psyop. De driver en ny omgång av dödliga och försvagande injektioner.

 

 Den verkliga historien är att CV19 vaxed är det verkliga problemet, och vi har en ”pandemi av vaccinerade.”

 

Det finns nya bevis för att CV19 vaxed är ”superspridarna” av sjukdomar och sjukdomar.

Dr. Eads förklarar, ”Det finns ingen ny pandemi. Covid 19 har aldrig bevisats existera. I själva verket är det ett biovapen.

 

 

Det har alltid varit ett biovapen. Varianterna är biovapen. Varianterna finns i skotten. De finns i patenten, och det har Karen Kingston bevisat.

 

Enligt Oxford Paper som Dr. Peter McCullough nyligen citerade. . . Det är en studie från Vietnam. . . Det är bevisat att de CV19-vaccinerade är 251 % mer benägna att bära virusmängder än de ovaccinerade. De har med andra ord 251 % mer virusmängd i luftvägarna, munnen och näsan. Därför har vi verkligen en situation där ”superspridarna” är de CV19-vaccinerade. De sprider virusen, varianterna och spikproteinerna till de ovaccinerade.”

 

 

Dr. Eads säger att detta innebär att både ovaxade och vaxade behöver pågående behandling. Dr. Eads säger, ”Titta, om vi har superspridare som är vaccinerade människor som går runt med 251 % mer virusöverföring . . . det betyder att de infekterar de av oss som inte är stickade. Så även om du inte är påträngd, kommer du att få överföring av spikprotein nano-biovapen.

 

Du måste få behandling för att skydda dig själv. Så de som är ovaccinerade måste vara på Ivermectin och ha ett detox-protokoll såväl som de som tog stickan. . . .Ivermektin är guldstandarden.

 

Dr. Eads talar också om hur hennes hemstat Florida går för att ta bort alla CV19-vacciner från hyllorna eftersom de anses vara biovapen. Dr. Eads säger att det enda sättet att stoppa detta medicinska mord och tyranni är att inte följa skotten eller maskmandaten som inte fungerar för att stoppa någonting.

Dr. Eads säger, ”Vi folket” måste stå upp och stoppa detta. Följ inte.”

 

 

Dr. Eads står fortfarande vid sin förutsägelse att innan allt är över kommer 2 miljarder att dö under de kommande 5 åren på grund av CV19 biovapen vax.

 

Det finns mycket mer i den 47 minuter långa intervjun

Följ med Greg Hunter när han pratar med den 25-åriga veteranen Dr. Elizabeth Eads, DO, medan hon fortsätter att lyfta fram de ostoppbara dödsfallen och permanenta skadorna. Hon erbjuder hopp och fler nya behandlingar för de som blivit vaxade och för de ovaxade som utsatts för utgjutningen från de vaxade ”superspridarna” för 9.9.23.

SE VIDEOINTERVJUN, SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

https://usawatchdog.com/cv19-vaxed-are-sick-superspreaders-dr-betsy-eads/

 

 

Videointervju finns också här på RUMBLE

https://rumble.com/v3gduc1-cv19-vaxed-are-sick-superspreaders-dr.-betsy-eads.html

 

 

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu