• Arkiv

Nya Dagbladet och NewsVoice — Delgivning om ; Är du/ni delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET…… SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

 

 

Nya Dagbladet och NewsVoice  — Delgivning om ; Är du/ni delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET……  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 19 september 2023 10:11
Till: ‘Isac Boman’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning om ; Är du/ni delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET…… SVERIGE GRANSKAS 2023 09 19
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 

Nya Dagbladet

Markus Andersson, ansvarig utgivare

Isac Boman, nyhetschef

NewsVoice, Torbjörn ”Public Service på riktigt” Sassersson

 

2023-09-19

 

Tack för ditt mail svar här nedan Isac, se mailtråden och där mail av den 18 september 2023 16:48 och mail av den 16 september 2023 12:36, därav delges också News Voice denna delgivning

 

 

 

Är du/ni medansvariga i och delaktiga i HÖGGFÖRRÄDERIET genom att undanhålla era läsare och donatorer/swishare fakta och bevis om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera?

 

Stöd oss via Swish, 123 611 30 21, eller bankgiro, 5601-6462, eller donera med betalkort, exempelvis Visa och Mastercard via denna länk, alternativt via vår Paypal-sida. Gåvomottagare: Aeon Media AB.

Det går också att donera kontant helt anonymt. Skicka sedlar väl dolda i ett slutet kuvert till: Nya Dagbladet, Box 1, 774 21 Avesta.

 

Alltså är du/ni FALSKA PROFETER som undanhåller och underlåter att delge om fakta och bevis som de facto fäller Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIT som kostade bara den delen kostade skattebetalarna 26-30 miljarder, har ni/du publicerat att allt var planerat, dvs. PCR testerna levererades redan 2017-2018 till stora delar av västvärlden, inklusive Sverige?

 

Det senaste får du/ni de facto här utifrån PRO BONO verksamhet, helt fritt, från SVERIGE GRANSKAS, kom bara ihåg att uppge källan, om ni väljer att publicera, har du/ni bevis för att ni har publicerat följande fakta och bevis, då emotses BEVIS från er sida i denna fokusdel, mycket skyndsamt;

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

 

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om, citat
Redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat


PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Alltså detta var planerat att UNDANHÅLLAS skattebetalarna AVSIKTLIGT, planerat som en del i WHO terror agendan för att sätta nationen Sveriges Folk, barn och skattebetalare i SKRÄCK & RÄDSLA, Sverige är en av många medlemmar i WHO, alltså stats terrorism och var finns stödet för denna verksamheten med skattemedel i svensk grundlag Regeringsformen?

Alltså för att bana vägen för nästa MEGA BEDRÄGERI nämligen marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen marknadsfördes som vanliga vaccin, alltså biovapeninjektionerna de sk ”vaccinerna” är BIOVAPEN och det är allmänt känt över hela världen, och det är delgivet socialminister Jacob Forssmed med många flera mången gång, även alla politiska partierna i Sveriges riksdag, nu senast, här officiellt publicerat, finner du/ni här

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

Angående biovapeninjektionerna som bevisligen är BIOVAPEN i ett biovapenkrig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna och alla politiska partierna i Sveriges riksdags VÄLJARE!

Var finns stödet för det i svensk grundlag Regeringsformen att bedriva skattefinansierad verksamhet med bioterrorism, biovapeninjektioner, stats terrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk, barn och skattebetalarna?

Du/ni förstår mera efter att sett dessa videos med fakta och bevis från spetsspecialist sakkunniga med högsta trovärdighet, därtill opartiska, sakliga och objektiva, något som helt saknas inom Sverige

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

CV19 injicerade är sjuka Super Spridare

https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

Vår statschef kungen är delgiven fakta och bevis från den förmodligen främste i världen inom sitt område, med högsta trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv, professor i internationell rätt Francis A Boyle, men statschefen precis som Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare agerar inte för att värna nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, vilket innebär, tills motsatsen är bevisad av dessa alla är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

Se också denna videon, som föranledde den ovanstående till statschefen

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Public service på riktigt  Torbjörn Sassersson, NewsVoice och Nya Dagbladet har nu ett val att göra, Nya Dagbladet publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat. Vi bevakar särskilt frågor om mänskliga, kulturella och etniska rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa, att fortsätta som innan och underlåta och undanhålla, precis som SVT/SR/TV4/TT TELEGRAMBYRÅ riks- och lokamedia, i pappersform och på nätet, som undanhåller fakta och bevis för nationen nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna .

 

Alltså att inte rapportera om detta HÖGFÖRÄDDERI mot nationen Sveriges Folk, och det får då effekten om så är fallet utifrån de fakta och bevis som ni/du Torbjörn Sassersson, Magnus Andersson och Isac Boman delgivits denna dag  att om ni undanhåller och underlåter rapporter och skriva/delge om vad ni delgivits uppenbart är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk.

Du/ni läser ännu mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sverige Folk publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Om du/ni har annan uppfattning om det som delgivits er här i denna delgivning äger du/ni att BEVISA det motsatta, dock senast 2023-09-26

 

Kom ihåg; det som delgivits er i denna delgivning strider mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Lissabonfördraget och däri direktverkande EU lag överstående svensk grundlag Rättighetsstadgan, Patientlag bl.a. 3:e och 4:e kap., och stora delar i Brottsbalken.

Effekten av detta blir då, om detta kommer ut på bred front till allmänheten att Sveriges regering, Sveriges riksdag, och därmed alla politiska partierna i Sverige, före valet 2022 och efter valet 2022, inte alls har något stöd i svensk grundlag Regeringsformen för att regera landet och instifta lagar eller  fatta beslut lagligt för nationen Sveriges Folk räkning. Och därtill försvinner helt och hållet möjligheten för att bedriva skattefinansierad verksamhet för alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och det bör ni/du förstå, om ni inte är delaktiga i och medansvariga i att beskydda detta HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, barn och skattebetalarna.

 

Se dessa videos

Hur många ska dömas i Sverige utifrån Nürnbergs koden? Dr. John Campbell(SVENSKTEXTAD)

https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

Se också intervju med ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld och den belönade grävande journalisten Jesper Johansson, som fick pris som Sveriges bästa journalist på föregående alternativa Bok & Media mässan med temat YTTRANDEFRIHET

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: Isac Boman <[email protected]>
Skickat: den 18 september 2023 16:48
Till: [email protected]; [email protected]
Ämne: Artikeltips

 

Hej Ulf,

Du får gärna läsa på om våra många PCR-artiklar, vi har skrivit hundratals genom åren men här ett litet axplock:

https://nyadagbladet.se/analys/fungerar-verkligen-coronatesterna/
https://nyadagbladet.se/utrikes/reiner-fuellmich-coronapandemin-ar-en-pcr-test-pandemi/
https://nyadagbladet.se/halsa/tusentals-coronatester-felaktiga/
https://nyadagbladet.se/vetenskap/pcr-testets-skapare-kary-mullis-fauci-vet-ingenting/

I övrigt vore vi som tidigare sagt vid ett tiotal gånger tacksamma om du kan undvika att använda epost som man gjorde i mitten på 90-talet. Jag förstår att du som många andra har svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen som skett sedan dess, men likväl kan ingen människa ta dina utskick på allvar med den epileptiska utformning och frekvens de har nu.

Skulle även varmt vilja rekommendera dig att ta del av berättelsen ”Pojken och vargen”, något som jag tror vore både dig själv och din omgivning till glädje. Eftersom du inte verkar känna till den skickar jag en länk här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pojken_och_vargen

Med vänlig hälsning

Isac Boman

Redaktör

Nya Dagbladet

Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning

 

[email protected]
https://nyadagbladet.se/
Telegram: @nyadagbladet

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 september 2023 12:36
Till: ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: SPRIDS David E Martin SVENSK TEXTA NYSS PUBLICERAT
Prioritet: Hög

 

 

Mycket viktigt att du sprider vidare denna video som är svensktextad och MÅSTE UT INFORMATION till alla i dina nätverk, trevligt LÖRDAGSMYS för alla som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

UB

 

 

Officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/16/dr-david-e-martin-i-expertutfragning-i-eu-parlamentet-2023-09-13-svensk-textad-sverige-granskas-2023-09-15/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

 

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet 2023 09 13 SVENSK TEXTAD

 

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

UNDERTEXT

Läs mer här om vad som delges 2023-09-13
https://christineanderson.eu/en/expert-hearing-in-the-eu-parliament-13-09-2023-1430-1630-cet/

Citat
”WHO – med sin strävan efter allt mer makt och ökad finansiering – är den centrala drivkraften för ”pandemikriser” såväl som den odemokratiska förskjutningen av politiska beslut till icke-valda, överstatliga organisationer som inte längre kan hållas ansvariga av oss medborgare.
Med en expertutfrågning den 13 september i EU-parlamentet vill vi gå till roten av problemet och för första gången avslöja de konstitutionella mekanismerna bakom WHO:s maktövertagande.
Våra mål är:
1) Att göra människor medvetna om de verkliga farorna som kommer från WHO och EU.
2) Att främja den offentliga och politiska debatten om detta snabba maktgrepp.
3) Att ge konkreta förslag och exempel på vad vi som civilsamhälle kan och bör göra i vart och ett av våra länder.
Tanken är att tydligt avslöja och dissekera WHO:s
hemliga maktövertagande ur ett juridiskt och vetenskapligt perspektiv för den gemensamma medborgaren. Efter alla expertpresentationer kommer detta evenemang att resultera i en lista med frågor och krav till Europeiska kommissionen för att driva den parlamentariska debatten.
EXPERTER:
• Prof. Mattias Desmet (Belgien)
• Prof. Michael Geistlinger (Österrike)
• Prof. Andreas Sönnichsen (Österrike)
• Dr. Peter McCollough (USA)
• Dr Beate Pfeil (Tyskland)
• Dr. David E. Martin (USA)
• Dr. Maria Hubmer-Mogg (Österrike)
• Dr. Renate Holzeisen (Italien)
• Philipp Kruse, advokat (Schweiz)
Värd för parlamentsledamöter:
• MEP Christine ANDERSON (Tyskland)
• MEP Mislav KOLAKUŠIĆ (Kroatien)
• MEP Ivan SINČIĆ (Kroatien)
• MEP Cristian TERHES (Rumänien)
• MEP Virginie JORON (Frankrike)
Slut citat.

LÄS OCKSÅ OM HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

PCR TEST BEDRÄGERIET KOSTADE SKATTEBETALARNA 26-30 MILJARDER, ALLT VAR PLANERAT!
Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!
Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del. Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om, citat
Redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat


PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Slut citat.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21
Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21
https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Läs och se ytterligare mer
HUR MÅNGA SKA DÖMAS I SVERIGE UTIFRÅN NURNBERG KODEN?
https://rumble.com/v3hou7y-hur-mnga-ska-dmas-i-sverige-utifrn-nrnberg-koden-svensktextad.html

 

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation – intervju med Dr. Peter McCullough

https://rumble.com/v3hga5u-625-000-kning-av-hjrtmuskelinflammation-intervju-med-dr.-peter-mccullough.html

 

2023-09-15 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat

Japansk professor stämplar covidvaccin som biovapen med alla typer av toxicitet

 

Masanori Fukushima, japansk professor och ordförande i en organisation som studerar vaccinskador (Japanese Society for Vaccine-related Complication, JSVRC) pratade om covidvaccinen på en presskonferens nyligen och konstaterade då att det inte är en läkemedelsskada eftersom vaccinet inte är inte ett läkemedel, utan ett biovapen med alla typer av toxicitet.

 

-”Jag är ordförande för studiegruppen för vaccinproblem. Som läkare och som vetenskapsman är jag allvarligt medveten om att vi står inför en enorm kris just nu. Jag kan säga att den här krisen precis har börjat. Detta är en demokratikris. Folkets rätt att få tillgång till information är fullständigt undergrävd.

 

Regeringen intar en skamlös attityd att fortsätta att totalt ignorera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta är absolut oacceptabelt!

 

Ärliga forskare har dokumenterat åtskilliga fall av vaccinrelaterade skador vid sina akademiska konferenser. Antalet rapporterade vaccinskador är många. Detta är inte bara en ovanlig situation. Inget liknande har någonsin hänt tidigare. Vad vacciner orsakar är inte läkemedelsrelaterade skador. Totalt ofullständig substans som kallas nukleinsyraläkemedel (för genterapi), som faktiskt inte ens är ett läkemedel, distribuerades till allmänheten.

 

Så vad hände som ett resultat? Jag vågar säga ”Mord”.

 

Vi kan säga att en massaker har inträffat. Detta är mer som en förintelse orsakad av ett biovapen.

 

Något väldigt slarvigt och halvdant har släppts till världen. Biljoner offentliga medel slösades bort på en sådan halvfärdig produkt. Vi kommer att ta itu med postvaccinationssyndromet som klassificeras som ”Biverkningar” enligt den internationella klassificeringen. Det är hög tid att ge lämplig medicinsk vård till patienter som drabbats av postvaccinationssyndrom på ett riktigt seriöst sätt. Omedelbart måste alla läkare, alla vetenskapsmän, möta detta enorma problem.”

 

 

Covidplandemin kommer gå till historien som en av de största medicinska skandalerna någonsin, men det är tveksamt om de högst ansvariga kommer straffas och offren lär heller inte få upprättelse inom en överskådlig framtid eftersom hela etablissemanget deltager i bedrägeriet att hålla allmänheten ovetandes om deras brott mot mänskligheten. Men vad gör man inte för att få kickbacks in på kontot?! Bedrövligt.

 

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://jennypiper.blog/2023/09/15/japansk-professor-stamplar-covidvaccin-som-biovapen-med-alla-typer-av-toxicitet/

 

 

 

 

Se videos och läs mera  :
Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är konstgjort. Här är bevisen…
https://expose-news.com/2023/09/13/confirmed-covid-19-is-man-made/


Officiella rapporter från regeringschefer över hela världen visar att covid-”vaccination” orsakar avfolkning i en skrämmande takt

https://expose-news.com/2023/09/13/government-reports-prove-depopulation-by-covid-vaccination/


Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-vaccination och över 2 miljarder skadade

https://twitter.com/CartlandDavid/status/1701959741960822993
Uppskattningar som sammanställts från sammanställda data tyder på att så många som 20 miljoner människor världen över har dött hittills av skotten, medan ytterligare 2,2 miljarder har drabbats av skador – och vi har bara precis kommit igång.
https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/


COVID-19: Hur det största brottet mot mänskligheten utvecklades

Oavsett vilket måste vi arrestera alla som är inblandade i beslutsprocessen.
https://expose-news.com/2023/09/13/covid-19-how-the-greatest-crime-against-humanity-unfolded/

 

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS
CV19 injicerade är sjuka Super Spridare
https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html
Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin
https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html
Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html


SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html


Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html


Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas
SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662
Sverige
e-post [email protected]
e-post [email protected]
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu