• Arkiv

Region Västernorrland Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan HÖGFÖRRÄDERIET — Region Västernorrland Så nästa gång någon försöker främja den falska ”säkra och effektiva” berättelsen. Citera gärna detta dokument som gör att ”vaccinerna ”helt enkelt inte är säkra för mänskligt bruk. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 12

 

 

Region Västernorrland Så nästa gång någon försöker främja den falska ”säkra och effektiva” berättelsen. Citera gärna detta dokument som gör att ”vaccinerna ”helt enkelt inte är säkra för mänskligt bruk. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 12

 

 

PDF filen bifogad till denna delgivning finner du här, alltså artikeln som bifogats som PDF fil

 https://petermcculloughmd.substack.com/p/systematic-review-of-published-serious?

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 12 november 2023 17:44
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘YRSA’ <[email protected]>; [email protected]; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; sari[email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Talmannen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; [email protected]; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Lars Hedengran’ <lars.h[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; peter.wolodar[email protected]; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland; Så nästa gång någon försöker främja den falska ”säkra och effektiva” berättelsen…… SVERIGE GRANSKAS 2023 11 12
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix

Region Västernorrland Så nästa gång någon försöker främja den falska ”säkra och effektiva” berättelsen. Citera gärna detta dokument som gör att ”vaccinerna ”helt enkelt inte är säkra för mänskligt bruk.

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

 

 

2023-11-12

 

Komplettering till tidigare delgivet och kommunicerat till tf Hälso- och sjukvårdsdirektören med flera i Region Västernorrland

 

För att lag ska följas så ska det informeras och upplysas om fram och baksidan av de sk ”vaccinerna” och såklart om PCR TEST BEDRÄGERIET och Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna” som av det självstyrande under lagarna Region Västernorrland marknadsfört utifrån enorma ekonomiska incitament, precis som PCR TEST BEDRÄGEREIT, dessa ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT och innehåller bl..a. ALC-0315 och ALC-0159. Det tar inte lång tid för Dr.Google att få reda på att dessa ämnen är producerade av företaget Echelon och på deras hemsida står det tydligt att dessa ämnen inte får användas till varken djur eller människor. 

 

Region Västernorrland har undanhållit och underlåtit att informera och upplysa de boendes inom Region Västernorrland, som ska för att åtfölja lag vara opartiska, sakliga och objektiva, men bevisligen, tills motsatsen är bevisad i kommande rättsprocesser, avsiktligt planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament inte informerat och upplyst utifrån informations och upplysningsplikten och utifrån att PATIENT LAG och däri särskilt 3 och 4 kap. ska åtföljas, och om PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIE med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som dessa sk ”vaccinerna” avsiktligt bedrägligt kriminellt planerat marknads fört som vanliga vaccin med skattemedel utifrån enorma ekonomiska incitament, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna denna delgivning inom Region Västernorrland,.

 

Läs mer om vad som anges om HÖGFÖRRÄDERI i brottsbalken, högförräderi tillsammans med främmande makt WHO och deras terror agenda som anstiftades med initialt PCR TEST BESDRÄGERIET i akt, mening och syfte att sätta SKRÄCK och RÄDSLA i de boendes inom Region Västernorrland, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av Region Västernorrland och er delgivna denna delgivning.

 

Citat

 

DET MEST DÖDLIGA VACCINET NÅGONSIN

Vi hade alla sett fram emot att ett vaccin mot SARSCoV2 och Covid-19 skulle få ett slut på pandemin och få allt tillbaka till det normala. Efter nästan ett år är det dags att göra upp. Pfizer och Moderna hävdade att deras forskningsresultat hade visat runt 90% procentig effekt, medan närmare analyser av deras data visar att effekten är under 1% och detta endast på försökspersoner som kan vara friska, inte gravida och över 18 år. Det stod snart klart att ”vaccinerna” inte heller var säkra. 

 

Trots ihärdiga försök att dölja detta råder det nu ingen tvekan om att denna experimentella genterapi, som av misstag kallats ett ”vaccin”, har dödat och lemlästat fler friska människor än alla vacciner de senaste 40 åren tillsammans.

 

Tillverkarna har varit mycket måna om att förhindra analyser av innehållet i deras ”vaccin” Ändå har modiga och nyfikna människor från hela världen lyckats skaffa sådana ”vacciner” och skicka dem på analys. Därmed avslöjades att de innehåller grafenväteoxid, grafen och parasiter, som inte är rensade i bipacksedeln. Det Pfizer däremot har angett i sina bipacksedlar, och som finns att läsa i den norska gemensamma katalogen, är att ”vaccinet” innehåller ALC-0315 och ALC-0159. 

 

Det tar inte lång tid för Dr.Google att få reda på att dessa ämnen är producerade av företaget Echelon och på deras hemsida står det tydligt att dessa ämnen inte får användas till varken djur eller människor. 

 

Frågan är hur up-and-coming proffs, myndigheter och politiker kan ha godkänt denna mass-”vaccination”.

 

Läs mer

https://word.harrietsblogg.se/category/mrna-varning/

 

 

 

 

YTTERLIGARE OM PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS, BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING INOM REGION VÄSTERNORRLAND

 

 

PCR TEST ett test som inte kan diagnostisera en människas smittsamma status på något bevisat sätt och ingen konsekvent länk har någonsin hittats mellan ett sjukdomstillstånd och PCR-resultaten. ( Källa ).

 

PUBLICERAT 2023-11-10 maskinöversättning, citat

BEDRÄGERIET KRING CORNAN DROSTEN PAPPER

De falska positiva var inte det enda bedrägliga området kring Corman/Drosten-samarbetet, för det första hade forskarna som begärde återkallelsen rätt i att uppsatsen inte alls hade granskats av fackmän. Drosten misslyckades med att deklarera att han faktiskt var medlem i Eurosurveillance-redaktionen när han och hans medförfattare publicerades i tidskriften bara två dagar efter inlämningen (23 januari). Inte bara att han innehade en bedräglig doktorstitel och skulle sannolikt ställas inför rätta till följd av detta ( Källa ).

 

Medförfattarna, Chantal Reusken, misslyckades heller med att deklarera att hon var med i Eurosurveillance-redaktionen och TIB Molbiol. Dessutom misslyckades VD Olfert Landt att förklara sin intressekonflikt att hans företag tillverkade ett PCR-kit baserat på de publicerade analyssekvenserna, och avslöjade detta faktum först den 29 juli ( källa ). TIB Molbiol-företaget avslöjade senare att de hade ”levererat COVID-19 PCR-testkit sedan början av januari 2020″ och sa att ”Under de senaste 12 månaderna har vi levererat över 60 miljoner tester.” ( källa ). Helt enkelt för att vi ignorerade deras bedrägliga beteende och lögner och lät dem fortsätta.

 

 

 

KARY MULLIS  PCR-UPPFINNARE

Den  Nobelprisbelönade  uppfinnaren av PCR  Kary Mullis  sa att PCR ”inte berättar för dig att du är sjuk, eller att det du slutade med skulle skada dig eller något liknande.”

 

Icke desto mindre baseras hela fallet för rädslan, de påbjudna åtgärderna inklusive de obligatoriska nödstoppen av företag, skolor och andra sociala arenor globalt på ett test som inte kan diagnostisera en människas smittsamma status på något bevisat sätt och ingen konsekvent länk har någonsin hittats mellan ett sjukdomstillstånd och PCR-resultaten. ( Källa ).

 

Kort sagt, det har förekommit en felaktig tillämpning, missbruk av bedräglig applikation, kalla det vad du vill, av PCR som betyder att COVID-19 är en  vetenskapligt meningslös konstruktion som inte representerar något annat än en referensillusion .

 

Från början skulle PCR ge den statistiska grunden för ”Pandemin” baserat på en sjukdom som uppfanns för en agenda som gynnar en liten minoritet av människor. det finns en stor chans att du inte är en av dem. ( källa).

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://expose-news.com/2023/11/10/critics-cast-doubt-on-drosten-the-pusher-of-the-pcr-protocol-alleged-qualifications/

 

Läs hela artikeln och informera och upplys alla boendes inom Region Västernorrland om dessa fakta och bevis utifrån informations och upplysningsplikten som är att åtfölja lag och noteras särskilt att för att åtfölja lag ska den självstyrande under lagarna Region Västernorrland vara opartiska, sakliga och objektiva

 

 

 

 

Den främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, med högsta trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv, Peter A. McCullough, MD, MPH delger i artikel av 2023-11-11 vad du bör/ska sprida vidare till alla, du förstår strax varför, efter att läst vad som delgivits här nedan

 

Så nästa gång någon försöker främja den falska ”säkra och effektiva” berättelsen. Citera gärna detta dokument som gör att ”vaccinerna ”helt enkelt inte är säkra för mänskligt bruk.

 

 

Publicera 2023-11-11 maskinöversättning, citat

 

2023-11-11 12:16

 

Systematisk granskning av publicerade allvarliga biverkningar av covid-19-vaccin 2021-rapporter sammanfattar en kardiovaskulär, tromboembolisk säkerhetskatastrof PETER MCCULLOUGH, MD 11 NOV. 2023

 

Även om många har hävdat att de frivilliga rapporteringssystemen för biverkningar för folkhälsan representerar underrapportering och ger klinisk information om skanning, kan säkerhetsresultaten som publiceras i den peer-reviewade litteraturen inte lätt avfärdas. Trots en enorm redaktionell partiskhet som resulterar i avslag på manuskript om vaccinsäkerhetshändelser, berättar de tidningar som överlever till publicering bara en liten del av historien.

 

Yasmin et al rapporterade enbart från 2021, ett häpnadsväckande antal tidningar med fall som beskriver inget annat än en kardiovaskulär säkerhetskatastrof.

 

Totalt 81 artiklar om COVID-19-mRNA-vaccin i 17 636 individer och rapporterade 284 dödsfall med något mRNA-vaccin. Av 17 636 kardiovaskulära händelser med något mRNA-vaccin observerades 17 192 med BNT162b2 (PfizerBioNTech)-vaccinet, 444 händelser med mRNA-1273 (Moderna). Trombos rapporterades ofta med något mRNA-vaccin (n = 13 936), följt av stroke (n = 758), myokardit (n = 511), hjärtinfarkt (n = 377), lungemboli (n = 301) och arytmi (n) = 254). Tiden mellan vaccinationsdosen och det första symptomdebuten var i genomsnitt 5,6 och 4,8 dagar med mRNA-1273-vaccinet respektive BNT162b2.

 

Tänk på att vanligtvis < 50 dödsfall med en allmänt använd, ny produkt föranleder en återkallelse över hela världen. Att få 284 väl beskrivna dödsfall till följd av kardiovaskulära och/eller trombotiska komplikationer är ett slående fynd i den medicinska litteraturen för produkter som fortfarande finns på marknaden och marknadsförs av folkhälsomyndigheter över hela världen.

 

 

 

Det breda utbudet av terapier som används för att behandla vaccinskadesyndrom indikerar att det inte finns några enkla lösningar. Vi använder de läkemedel som avslöjats av Yasmin et al i klinisk praxis, men vi har funnit att McCullough Protocol Base Spike Protein Detoxification är en nyckelbas för stöd för att hjälpa till att eliminera vaccinet Spike-protein och i slutändan återställa patienten till god hälsa. Vårt mål med detta protokoll som är allmänt tillämpat på riskgruppen är att förhindra kardiovaskulära och tromboemboliska komplikationer hos dem som har haft flera episoder av COVID-19 och eller tagit mRNA-vaccin.

 

 

 

 

Så nästa gång någon försöker främja den falska ”säkra och effektiva” berättelsen. Citera gärna detta dokument som gör att vaccinerna helt enkelt inte är säkra för mänskligt bruk.

 

 

Prenumerera på Courageous Discourse som betalande eller grundarmedlem så att vi kan fortsätta att ge dig sanningen. Courageous Discourse™ med Dr. Peter McCullough & John Leake är en läsarstödd publikation.

 

För att få nya inlägg och stödja mitt arbete, överväg att bli en gratis eller betald prenumerant.

 

Peter A. McCullough, MD, MPH

President, McCullough Foundation

www.mcculloughfnd.org

 

 

Yasmin F, Najeeb H, Naeem U, Moeed A, Atif AR, Asghar MS, Nimri N, Saleem M, Bandyopadhyay D, Krittanawong C, Fadelallah Eljack MM, Tahir MJ, Waqar F. Adverse events following COVID-19 mRNA vaccines: A systematic review of cardiovascular complication, thrombosis, and thrombocytopenia. Immun Inflamm Dis. 2023 Mar;11(3):e807. doi: 10.1002/iid3.807. PMID: 36988252; PMCID: PMC10022421.

 

Källa till ovan citerat

 

https://petermcculloughmd.substack.com/p/systematic-review-of-published-serious?

 

Artikeln bifogas också som bifogad PDF fil, dels på originalspråket och dels maskinöversättning till svenska, se bifogade PDF FILERNA Systematic……. och Systematic……..SV TX

 

 

Karen Kingston den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, med största trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv, delger en mycket viktig artiel publicerad 2023-11-11, maskinöversättning, citat

 

Bryr sig människor tillräckligt om varandra för att tala ut mot katastrofala ”vacciner”?

 

Det är hög tid att fortsätta tolerera detta ”mRNA-vaccinexperiment”. Vi blev lovade att covid-19-sprutorna skulle stoppa spridningen av ”viruset” och få slut på pandemin. Vi blev lurade.

 

Den 11 november 2023: Definitionen av katastrof är ”som innebär eller orsakar plötslig stor skada eller lidande”. Synonymer till katastrofal är katastrofal, tragisk och dödlig.

 

 

 

Vad händer om amerikanerna kräver att COVID-19-injektionerna dras tillbaka omedelbart?

År 1999 drogs rotovirusvaccinet (RotaShield) tillbaka från den amerikanska marknaden på grund av fem (5) fall (0,05 %) av luftvägsinfektion bland 10 054 mottagare av barnvaccin. mRNA-injektionerna har orsakat katastrofala skador på miljontals amerikaner och världsmedborgare.

 

Det är långt över tiden att fortsätta tolerera detta ”extraordinära mRNA-experiment”. Vi blev lovade att COVID-19-sprutorna skulle stoppa spridningen av ”viruset” och avsluta pandemin. Man ljög för oss. Vi spelades ut mot varandra. De senaste åren har varit ”vaccinerade mot ovaccinerade”.

 

 

Enbart under 2021 ledde covid-19-vacciner till mer än en miljon skadliga händelser, inklusive dödsfall

I jämförelse med rotavirusvaccinet som drogs tillbaka från marknaden efter att mindre än 13% av spädbarnen fick endast 1 eller 2 doser av 3-dosvaccinserien, enbart 2021, resulterade COVID-19 ”vacciner” i mer än en (1) miljon negativa händelser som rapporterades i VAERS-databasen (1,063,128), inklusive; sjukhusvistelser, permanenta funktionsnedsättningar, anafylaxi, hjärtattacker, missfall, sjukdomar hos vuxna, barn och nyfödda och 22 263 dödsfall, vilket är mer än ALLA rapporterade biverkningar från ALLA barn- och vuxenvacciner under de senaste 20 åren tillsammans före lanseringen av COVID-19-injektionen (1990 -2020).

 

 

De skadliga effekterna av mRNA-injektioner har varit vetenskapligt fastställda i flera år

Den 22 oktober 2020 fastställde FDA och ”vaccintillverkarna” (dvs. Pfizer) att COVID-19-injektionerna skulle orsaka en aldrig tidigare skådad förekomst av sjukdomar, permanenta funktionsnedsättningar och dödsfall.

 

 

 

 

 

FDA träffade tillverkarna och granskade denna ”arbetslista” över skadliga kliniska resultat som orsakats av injektionerna;

 

sjukdom i nervsystemet (kramper, anfall, Guillain-Barre syndrom myelit encefalit, encefalopati, encefalomyelit, narkolepsi, kataplexi, meningit, meningoencefalit, akuta demyeliniserande sjukdomar)

 

Hjärtsjukdom (akut hjärtinfarkt, myokardit, perikardit, stroke)

 

Blodkoagulation och cirkulationssjukdomar (disseminerad intravaskulär koagulation, trombocytopeni, venös tromboembolism)

 

Muskuloskeletala sjukdomar (artrit, ledsmärta)

 

reproduktions- och graviditetsstörningar (missfall, spontana aborter, oregelbunden och kraftig menstruation, infertilitet och erektil dysfunktion hos män)

 

Autoimmun sjukdom (vaccinassocierat immunbristsyndrom (V-AIDS), vaccinassocierad förstärkt sjukdom (VAED), hiv, inflammatoriskt syndrom i flera system).

 

och dödsfall.

 

 

18 juni 2022 – Pfizer dokumenterade 5 miljoner skadliga effekter och sjukdomar från 1,5 miljoner patienter som injicerats med mRNA

 

 

 

 

Enligt ett internt Pfizer-dokument från den 21 juni 2022 har Pfizer dokumenterat cirka 5 miljoner skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar och/eller dödsfall från cirka 1,5 miljoner patienter, där varje patient i genomsnitt rapporterade 3 till 4 skadliga effekter, inklusive

 

696 605 störningar i nervsystemet

 

539 299 sjukdomar i muskler, skelett och bindväv

 

92 942 smärta i extremiteter

 

317 811 gastrointestinala sjukdomar

 

224 633 hud-, hår- och nagelsjukdomar,

 

190 720 andnings- och bröstsjukdomar

 

178 353 Störningar i kvinnors och mäns reproduktionssystem (erektil dysfunktion, infertilitet, kraftiga menstruationsblödningar)

 

167 382 offer utvecklade bakterie-, virus- eller parasitinfektioner

 

24 9010 herpetiska infektioner

 

126 993 hjärtsjukdomar

 

100 970 Sjukdomar i blod och lymfsystem

 

77 148 Psykiatriska sjukdomar

 

73 542 kärlsjukdomar

 

61.518 Ögonsjukdomar

 

47.038 Öron- och labyrintsjukdomar

 

15 833 tinnitus

 

31 895 autoimmuna sjukdomar

 

13 647 Njur- och urinvägsbesvär

 

3 711 cancer och godartade cystor

 

4 056 graviditetskomplikationer

 

1 859 komplikationer till spontan abort

 

1 143 genetiska sjukdomar

 

och 3 814 dödsfall.

 

 

 

 

 

 

15 juni 2023: Igår publicerade Dan Horowitz en artikel i Conservative Review som avslöjar ett internt Pfizer-dokument om rapporterade biverkningar från deras mRNA-injektioner. Det interna Pfizer-dokumentet på 393 sidor är ett register över alla skadliga resultat som rapporterats till eller samlats in av Pfizer sedan mottagandet av EUA (Emergency Use Authorization) fram till 18 juni 2022, samt en intervallrapporteringsperiod.

 

Läs hela artikeln

https://karenkingston.substack.com/p/pfizer-recorded-5-million-harmful

 

 

Den amerikanska militären har drabbats av skador och förluster som motsvarar många militära strider på grund av mandaten

Mer än 8 400 soldater avskedades och enligt Defense Medical Epidemiology Database (DMED) drabbades amerikanska militärmän och -kvinnor under 2021 av en;

 

 

 

2 181 % ökning av hypertoni

 

1 048% ökning av sjukdomar i nervsystemet

 

894% ökning av maligna tumörer i matstrupen

 

680% ökning av multipel skleros

 

624% ökning av maligna tumörer i matsmältningsorganen

 

551% ökning av Guillain-Barre syndrom (förlamning)

 

487% ökning av bröstcancer

 

487 % ökning av demyeliniserande sjukdomar (skador på myelinskidan som skyddar nervfibrerna i hjärnan, synnerven och ryggmärgen)

 

474% ökning av maligna tumörer i sköldkörteln och andra endokrina körtlar

 

472 % ökning av kvinnlig infertilitet

 

468 % ökning av lungemboli

 

452 % ökning av migrän

 

437 % ökning av dysfunktion i äggstockarna

 

369% ökning av testikelcancer

 

och en 302-procentig ökning av takykardi.

 

 

COVID-19 mRNA-injicerade äldre hade en högre infektions- och sjukhusinläggningsfrekvens än icke-injicerade äldre

Per den 28 september 2021 visade data som samlats in av Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) vid det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) att bland 5,6 miljoner Medicare-mottagare som var 65 år eller äldre och som fick injektioner med Pfizers eller Modernas mRNA-nanopartikelteknik eller förblev icke-injicerade;

 

71% av COVID-19-fallen inträffade hos fullt vaccinerade seniorer

 

 

 

60 % av sjukhusvistelserna till följd av covid-19 drabbade fullt vaccinerade äldre

 

 

 

Mer än 4 miljoner amerikaner som fick covid-19-injektioner kunde inte utföra sina dagliga funktioner

Enligt CDC:s V-Safe-databas över 10 miljoner invånare i USA som tidigt fick covid-19-injektioner rapporterade mer än 4 miljoner amerikaner den 31 juli 2022 en biverkning av grad 3 (enligt definitionen ”oförmögen att utföra sina dagliga funktioner”) och cirka 200 000 amerikaner (2 %) behövde uppsöka akutmottagning eller sjukhus efter att ha injicerats.

 

Vad hände med deras spädbarn?

18 juni 2023: I juli 2022 började jag rapportera om min analys av Pfizers fas 3-studier av spädbarn och småbarn i åldrarna 6 månader till 4 år. Om du någonsin har sett mig rapportera om dessa data brukar jag bli upprörd och ibland behöva avbryta inspelningen. Jag förstår inte hur en människa med en själ kan ha utfört dessa kriminella experiment på spädbarn och småbarn.

Läs mer

https://karenkingston.substack.com/p/what-happened-to-their-babies

 

 

Förblir moraliska människor tysta inför katastrofala lögner?

De av oss som kände till sanningen om dessa experimentella injektioner blev utfrysta från våra samhällen, svartlistade från våra branscher och tvingade till tystnad. Vi kallades konspirationsteoretiker för att vi ställde rationella frågor och pekade på fakta och bevis som dokumenterade de extraordinära risker och skador som skulle orsakas av mRNA-injektionerna.

 

Det är aldrig för sent att dela med sig av sanningen och hjälpa till att förhindra att våra grannar och nära och kära skadas. Vänligen dela denna artikel med vänner, kollegor och dina lokala ledare. Låt oss få ett slut på denna charad och sätta stopp för dessa meningslösa och omoraliska tragedier.

 

För alla vuxna som överväger ytterligare en COVID-19-injektion eller föräldrar som överväger injektionen för ditt barn, se 1 timmes dokumentär Shot Dead för att höra första hand från föräldrar och läkare om riskerna och skadorna som inte avslöjas av de flesta sjukvårdspersonal eller den medicinska industrin.

 

Shot Dead – Dokumentär om vaccinskador (FULL dokumentär)

https://rumble.com/v3uv317-shot-dead-vaccine-injury-documentary-full-documentary.html

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://karenkingston.substack.com/p/what-if-we-stopped-tolerating-this?

 

 

Bästa Region Västernorrland anställda och politiker har du/ni har någon ryggrad, något samhällsansvar, barn och barnbarn och någon civilkurage alls så säkerställer ni

 

  • att opartiskt, sakligt och objektivt delge allmänheten om fakta och bevis som delgivits sammantaget från SVERIGE GRANSKAS utifrån informations och upplysningsplikten och för att rättssäkert säkerställa PATIENTLAG 3 och 4 kap.

 

Det är inte Region Västernorrlands politiker och anställda som ska välja att undanhålla och underlåta att fakta och bevis delges alla boende inom Region Västernorrland. Att åtfölja lag är alla politikernas/ arbetsgivaren och de anställdas plikt och utifrån dessa erkända sakförjållande TJÄNA & BETRJÄNA skattebetalarna, väljarna, barn och barnbarn genom att åtfölja lagarna, och där är BEVISAT att så är inte fallet inom Region Västernorrland!

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER DELGIVNA OCH I GRUNDEN ÄR DETTA SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGT UTIFRÅ HÖGFÖRRÄDERI TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT & DESSA MEGA GIGANTISKA BEDRÄGERIER UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT, VILKET INNEBÄR ATT UPPSÅT FINNES TILL PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

 

Och därtill strider det som ni är delaktiga i och medansvariga i mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och därtill uppenbart är bioterrorism, biovapenkrig, terror och terrorism mot de boendes inom Region Västernorrland, och BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av er delgivna. Läs mer i den delen i grundlag Regeringsformen 11:14 och 12:10 och såklart RÄTTIGHETSSTADGAN, och däri om de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av, därav är BEVISBÖRDAN er börda att bevisa det motsatta.

 

Denna delgivning är utifrån tidigare delgivit ett underlag med fakta, bevis som är grund för begärda beslut mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-13, behöver Regionen mer tid vänligen återkoppla i vändande epost till undertecknad, ty rättprocesserna som förestår utifrån fakta och bevis kommer ske utifrån EU -lag, EU domstolens praxis, svens grundlag och lag och rätt underställd dessa överstående rättsordning.

 

 

Att bedriva ett planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsförts över tid , som bevisligen av er marknadsförts som vanliga vaccin är fullständigt vansinne utifrån FAKTA & BEVIS som delgivits er över tid. REN ONDSKA & VANSINNE, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

 

Alltså SKIFU SUNDSVALLS KOMMUN SKANDALEN är som en smekning på kinden utifrån vansinnet som Region Västernorrland presterat och levererat över tid.

 

Alltså ett PLANERAT HÖGFÖRRÄDERI gentemot skattebetalarna och de boendes inom Region Västernorrland, BEVISBÖRDAN

 

  • att bevisa det motsatta ägs av Region Västernorrland, begär i den delen ett i laga ordning BESLUT med besvärs hänvisning dock senast 2023-11-13.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu