• Arkiv

Region Västernorrland Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan HÖGFÖRRÄDERIET — Region Västernorrland Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det? SVERIGE GRANSKAS 2023 11 13

 

 

Region Västernorrland  Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det? –  SVERIGE GRANSKAS 2023 11 13

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Bilder och diagram som inte syns här nedan i texten, vilka syns i mailet till Region Västernorrland,  finner du via denna länk

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 november 2023 09:13

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘joachim.dyfver[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>
Ämne: Region Västernorrland Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det? SVERIGE GRANSKAS 2023 11 13

Prioritet: Hög

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix

Region Västernorrland Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?  SVERIGE GRANSKAS 2023 11 13

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-13

 

YTTERLIGARE KOMPLETTERING UTIFRÅN DEN KRIMINELLA PLANERADE TERROR OCH SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET SOM REGION VÄSTERNORRLAND ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA I, TILLS MOTSATSEN ÄR AV ER DELGIVNA MOTBEVISAD, OCH DU/NI ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

Frågeställning till Region Västernorrland utifrån fakta och bevis, frågeställningen är befogad, är ”vaccinerna” säkra,  är skadar och dödar ”vaccinerna” säkra?

 

Informations och upplysningsplikten säkerställer utifrån att lag ska åtföljas att ni delgivna denna delgivning inom Region Västernorrland informerar och upplyser alla boendes inom Region Västernorrland, som är självstyrande under lagarna, om de fakta och bevis som delges i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS.

 

Alltså då utifrån att lag ska följas och som Region Västernorrland ska säkerställa att vara opartiska, sakliga och objektiva i uppdraget för skattebetalarna, väljarna och de boendes inom Region Västernorrland, som regionen ska tjäna och betjäna.

 

Alltså så att alla kan fatta beslut utifrån bl.a. Patientlag 3 och 4 kap. angående de sk ”vaccinerna”, som i ett gigantiskt marknadsföringsbedrägeri marknadsförts som vanliga vaccin ”som är säkra och effektiva”, vilket dessa skadar och dödar ”vaccinerna” bevisligen inte är, vilket undanhålls och underlåts  avsiktligt och planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament komma allmänheten inom Region Västernorrland till del av er, som ska vara opartiska, sakliga och objektiva i ert uppdrag med att tjäna och betjäna allmänheten inom Region Västernorrland.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta, dock senast 2023-11-13, behöver ni mera tid vänligen återkoppla i vändande epost.

 

Maskinöversättning, citat

 

Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?

 

Den enda fråga de inte kan besvara

Jag har hittat den. En enda fråga: ”Om COVID-vaccinet är säkert, kan du förklara det för mig?” Vad som händer är att de svarar med ad hominem-attacker. De kan inte svara på den här frågan. Aldrig någonsin.

 

Sammanfattande redogörelse

Den enda fråga som de inte kan besvara har hittats.

 

De kommer antingen att byta ämne eller börja tala om för dig hur dum du är.

 

Frågan lyder: ”Om covidvaccinet är så säkert, hur förklarar du då figur 1 i den här artikeln?” (återges nedan)

 

 

Figur 1 från min tidigare artikel. Ingen kan förklara hur dödsfallen kunde öka så snabbt, i princip mer än fördubblades på bara 2 veckor (dag 35 jämfört med dag 49). Detta är dödsfall efter dos nr 2 i Israel. Se texten för referensartikeln.

 

Bakgrund

Jag vill tacka Dr. Graham Bottley för inspirationen till detta. Jag har äntligen en enda enkel fråga som alla vanliga läkare kommer att springa ifrån.

 

Bottley är en ”vetenskapsman” vars referenser är så formidabla (enligt hans egen uppfattning), att han inte behöver svara på några frågor. Jag ställde två enkla frågor till honom och han undvek att svara på dem och begärde istället att jag skulle svara på hans fråga. Jag sa ”gärna, direkt efter att du svarat på min fråga.”

 

De två frågorna ställde jag i ett DM till honom:

 

 

 

Graham Bottley kunde inte svara på denna enkla fråga. Det kommer inte att bli mycket till debatt om vi undviker enkla frågor.

 

 

 

Jag ville också ta reda på om Bottley kunde läsa och förstå en epidemiologisk studie. Återigen undvek han att svara:

 

 

Dr. Bottley kunde inte heller svara på den här frågan. Den här tabellen är från https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2803749

 

 

 

Jag ställde sedan ytterligare en fråga till honom, i full offentlighet, som han vägrade att besvara.

 

Här är den:

 

 

 

 

Det de gör när du ställer den här frågan är att angripa dig eller byta ämne.

 

Debatten är över på en fråga. De kan inte förklara grafen. Du kan inte ha en 7x variation i stapelhöjden under de första 60 dagarna. Alla som försöker försvara detta kommer att misslyckas.

 

Så de tillgriper ad hominem-attacker mot mig för att jag ställde frågan.

 

 

Sammanfattning

Frågan: ”Om COVID-vaccinet är så säkert, hur förklarar du Fig 1 i den här artikeln?”

 

Jag kommer nu att lägga mindre tid på debatter. Den här frågan avslutar debatten. En fråga. En duckar för svaret. Allt i öppen dager. Guldstandarddata från just den regering som drev på jabbarna.

 

Debatterna är över. Denna enda siffra bevisar att vaccinerna orsakar enorma mängder överdödlighet. Det finns ingen annan förklaring.

 

Om du gillar mitt arbete kan du överväga att bli en betalande prenumerant så att jag kan ha tillräckligt med medel för att avsluta jobbet. Med din hjälp kommer vi att vinna detta, sannolikt inom de närmaste 60 dagarna kommer det inte att finnas någon plats för dem att gömma sig på. Det finns stora saker på gång. Du kommer att få se.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

Att skadar och dödar ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt är BEVISAT till det självstyrande under lagarna Region Västernorrland, har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta, dock senast 2023-11-13, behöver ni mera tid vänligen återkoppla mycket skyndsamt.

 

Att Region Västernorrland avsiktligt kriminellt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament undanhåller och underlåter

 

  • att informera och upplysa utifrån informations och upplysningsplikten allmänheten inom Region Västernorrland om det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är erkänt sakförhållande som läggs till handlingarna och är notoriska FAKTA och erkända fakta / sakförhållanden utifrån

 

  • att Region Västernorrland inte i laga ordning bestridit delaktighet i och medskyldighet i den terror agendan mot allmänheten som i akt, mening och syfte var/ är för

 

  • att skapa SKRÄCK & RÄDSLA för

 

  • att skrämma in allmänheten i den enda LÖSNINGEN nämligen skadar och dödar ”vaccinerna”, som därtill i ett MEGA GIGANTISKT MARKNADFÖRINGS BEDRÄGERI marknadsförs utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” BEVISLIGEN INTE ÄR!

 

BEVIS BÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV DIG / ER DELGIVNA UTIFRÅN DELAKTIGHET I & MEDANSVARIGA I DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE SOM FORTARANDE PÅGÅR INOM REGION VÄSTERNORRLAND SOM ÄR SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA

 

 

 

Bästa Region Västernorrland anställda och politiker har du/ni har någon ryggrad, något samhällsansvar, barn och barnbarn och någon civilkurage alls så säkerställer ni

 

  • att opartiskt, sakligt och objektivt delge allmänheten om fakta och bevis som delgivits sammantaget från SVERIGE GRANSKAS utifrån informations och upplysningsplikten och för att rättssäkert säkerställa PATIENTLAG 3 och 4 kap.

 

 

Det är inte Region Västernorrlands politiker och anställda som ska välja att undanhålla och underlåta att fakta och bevis delges alla boende inom Region Västernorrland. Att åtfölja lag är alla politikernas/ arbetsgivaren och de anställdas plikt och utifrån dessa erkända sakförjållande TJÄNA & BETRJÄNA skattebetalarna, väljarna, barn och barnbarn genom att åtfölja lagarna, och där är BEVISAT att så är inte fallet inom Region Västernorrland!

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER DELGIVNA OCH I GRUNDEN ÄR DETTA SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGT UTIFRÅ HÖGFÖRRÄDERI TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT & DESSA MEGA GIGANTISKA BEDRÄGERIER UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT, VILKET INNEBÄR ATT UPPSÅT FINNES TILL PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

 

Och därtill strider det som ni är delaktiga i och medansvariga i mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och därtill uppenbart är bioterrorism, biovapenkrig, terror och terrorism mot de boendes inom Region Västernorrland, och BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av er delgivna. Läs mer i den delen i grundlag Regeringsformen 11:14 och 12:10 och såklart RÄTTIGHETSSTADGAN, och däri om de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av, därav är BEVISBÖRDAN er börda att bevisa det motsatta.

 

Denna delgivning är utifrån tidigare delgivit ett underlag med fakta, bevis som är grund för begärda beslut mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-13, behöver Regionen mer tid vänligen återkoppla i vändande epost till undertecknad, ty rättprocesserna som förestår utifrån fakta och bevis kommer ske utifrån EU -lag, EU domstolens praxis, svens grundlag och lag och rätt underställd dessa överstående rättsordning.

 

 

Att bedriva ett planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsförts över tid , som bevisligen av er marknadsförts som vanliga vaccin är fullständigt vansinne utifrån FAKTA & BEVIS som delgivits er över tid. REN ONDSKA & VANSINNE, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

 

Alltså SKIFU SUNDSVALLS KOMMUN SKANDALEN är som en smekning på kinden utifrån vansinnet som Region Västernorrland presterat och levererat över tid.

 

Alltså ett PLANERAT HÖGFÖRRÄDERI gentemot skattebetalarna och de boendes inom Region Västernorrland, BEVISBÖRDAN

 

  • att bevisa det motsatta ägs av Region Västernorrland, begär i den delen ett i laga ordning BESLUT med besvärs hänvisning dock senast 2023-11-13.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu