• Arkiv

Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — Region Västernorrland hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och dina medlöpare; Det här är bara början på de fasor som detta genetiska experiment släpper lös. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 17

 

 

Region Västernorrland hälso- och sjukvårdsdirektör  Anders Sylvan och dina medlöpare; Det här är bara början på de fasor som detta genetiska experiment släpper lös. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 17

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 november 2023 08:49

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘malin.pl[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘monasofi.wallind[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <andr[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland; Anders Sylvan och dina medlöpare; Det här är bara början på de fasor som detta genetiska experiment släpper lös. — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 17
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här, sprid den vidare

 

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix

Region Västernorrland ; Anders Sylvan och dina medlöpare; COVID ”VACCINERNA” ÄR POTENTIELLT GENTOXISKA. Det här är bara början på de fasor som detta genetiska experiment släpper lös.

 

Dessa mRNA-experiment stämplades som ”vacciner” och genomgick inte studier av genotoxicitet och insättningsmutagenes  Dessa studier skulle ha krävts före användning på människor om produkten var korrekt kodifierad och märkt. – SVERIGE GRANSKAS 2023 11 17

 

 

SANNINGEN OM COVID

Se ICS 4 Live här den 18 november 2023 och den 19 november 2023. Det blir 2 heldagar med kraftfulla vittnesmål i parlamentets palats i Bukarest, Rumänien. Se det live och bli en del av historien!

https://www.internationalcovidsummit.com/

 

 

SANNINGEN OM COVID

Sprid detta till alla boendes inom Region Västernorrland,  och övriga boendes i Sverige, utifrån informations och upplysningsplikten ska vara opartisk, saklig och objektiv för att lag ska följas, ca 21 minuter svensk textad SANNINGEN OM COVID

SVERIGE GRANSKAS DELGER SANNINGEN OM COVID

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

 

SE SANNINGEN OM COVID

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

Publicerat 2023.11-16 maskinöversättning citat

USA:s regering bekräftar 1433 gånger fler dödliga cancerfall på grund av covid-vaccination

Läs hela artikeln och sprid till alla boendes inom Region Västernorrland och övriga Sverige

https://expose-news.com/2023/11/16/u-s-gov-confirms-1433x-increase-in-deadly-cancer-cases-due-to-covid-vaccination/

 

 

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-17

 

 

OM REGION VÄSTERNORRLAND HAR ANNAN UPPFATTNING OM/ÄN VAD SOM DELGIVTS I DENNA DELGIVNING ELLER TIDIGARE DELGIVNINGAR ÄGER REGION VÄSTERNORRLAND BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

Publicerat 2023.11-16 maskinöversättning citat

USA:s regering bekräftar 1433 gånger fler dödliga cancerfall på grund av covid-vaccination

Läs hela artikeln och sprid till alla boendes inom Region Västernorrland och övriga Sverige

https://expose-news.com/2023/11/16/u-s-gov-confirms-1433x-increase-in-deadly-cancer-cases-due-to-covid-vaccination/

 

 

Bästa Anders Sylvan och dina medlöpare i Region Västernorrland

 

Begär beslut i denna del senast 2023-11-18, se mera i den delen i denna delgivning, det handlar om alla boendes inom Region Västernorrland liv, hälsa, framtida livskvalitet som uppenbart Region Västernorrland undanhåller och underlåter att informera och upplysa sakligt, opartiskt och objektivt om fakta och bevis utifrån informations och upplysningsplikten. Alltså för att alla ska kunna fatta enskilt beslut om allmänheten vill riskera deras liv med dessa skadar och dödar ”vaccinerna”, fakta och bevis som ska delges allmänheten via informations och upplysningsplikten för

 

  • att envar ska kunna fatta beslut om att medge eller neka informerat samtycke till det som Region Västernorrland AVSIKTLIGT i ett GIGANTISKT MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI  marknadsför som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Om det har delgivits i många delgivning från SVERIGE GRANSKAS över tid och NU FÅR DET VARA NOG! STOPPA ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR mänskligheten generellt och systematiskt, det är bevisat att så ska ske, delger ytterligare mera fakta och bevis i denna delgivning.

 

 

Publicerat 2023-11-15 maskinöversättning, citat

Pfizer och Moderna COVID-injektionerna har visat sig vara förorenade med korta DNA-fragment, vilket gör dem potentiellt TUMORIGENISKA och GENOTOXISKA

 

Ett team av forskare från Ontario, Kanada upptäckte nyligen närvaron av DNA-fragment i de monovalenta och bivalenta Pfizer/BioNTech och Moderna mRNA COVID-19-vaccinerna. Alla vacciner i denna studie innehöll miljarder till hundratals miljarder DNA-fragment, och de överskred vart och ett av DNA-förfalskningsstandarden på 10 nanogram per dos som fastställts av Food and Drug Administration (FDA) och Världshälsoorganisationen ( WHO ) . Faktum är att dessa partier överskred FDA-standarderna med 188 till 509 gånger den gränsen.

 

Vissa av DNA-sekvenserna var mycket aktiva promotor/förstärkar-DNA-sekvenser, och några av DNA-fragmenten härleddes från SV40-viruset. Detta ökända tumörorsakande polyomavirus härrör från apor. SV40 administrerades en gång i stor utsträckning till mänskliga populationer genom kontaminerade poliovacciner, som producerades i naturligt infekterade SV40-apaceller.

 

Moderna varnade en gång för insättningsmutagenes från plasmid-DNA-kontamination av mRNA-vacciner men kunde inte bevisa att deras inte var kontaminerade

mRNA -vaccinerna är mycket kontaminerade med DNA-fragment som aldrig togs bort under tillverkningsprocessen. Dessa allvarliga bioetiska kränkningar diskuterades nyligen av en grupp internationella forskare vid World Council for Health. Expertpanelen diskuterade hur bakteriellt DNA från mikroskopiska plasmider finns kvar i vaccinerna, långt efter att det multiplicerat DNA under mRNA-tillverkningsprocessen.

 

Moderna forskare erkände risken för DNA-kontamination och genotoxicitet i deras patent för ”HPIV3-vacciner.” I patentansökan skrev Moderna:

Deoxiribonukleinsyra (DNA)-vaccination är en teknik som används för att stimulera humorala och cellulära immunsvar mot främmande antigener, såsom hMPV-antigener och/eller PIV-antigener och/eller RSV-antigener. Den direkta injektionen av genetiskt modifierat DNA (t.ex. naken plasmid-DNA) i en levande värd resulterar i att ett litet antal av dess celler direkt producerar ett antigen, vilket resulterar i ett skyddande immunologiskt svar. Med denna teknik kommer dock potentiella problem, inklusive möjligheten till insättningsmutagenes, vilket kan leda till aktivering av onkogener eller hämning av tumörsuppressorgener .

 

Här medger Moderna att ”naken” plasmid-DNA-kontamination kan utsätta patienter för risk för insertionsmutagenes och cancerrisk genom hämning av tumörsuppressorgener och aktivering av onkogener. Moderna avslöjar dock aldrig i sin patentansökan att de inte kunde bevisa att deras tillverkningsprocesser för mRNA-vaccin är utan kontaminering av plasmid-DNA.

 

FDA, Health Canada och EMA ignorerar tumörframkallande och genotoxicitetsrisk från covid-”vacciner”

Denna korta DNA-förvanskning är särskilt oroande på grund av potentialen för insättningsmutagenes och integrering av främmande DNA i det mänskliga genomet . Med andra ord, covid-vaccinerna är potentiellt genotoxiska, och tillsynsmyndigheterna runt om i världen ignorerar detta faktum, vilket har juridiska och etiska konsekvenser.

 

 

Faktum är att FDA, Health Canada  och European Medicines Agency (  EMA) har alla erkänt att plasmid-DNA-förfalskning förekommer, men alla dessa myndigheter vägrar att upprätthålla märkningskrav för DNA-fragment, förverkar effektivt informerat samtycke och lurar folkhälsotjänstemän, läkare och patienter.

 

Tidigare FDA-vägledning citerade potentialen för covid-vacciner att innehålla mycket aktiva regulatoriska sekvenser av DNA som kan leda till insertionsmutagenes (integration). Denna vägledning har dock ignorerats och en förfalskad produkt fortsätter att få FDA-godkännande.

 

FDA har till och med förnekat att denna förfalskning existerar och vägrar att erkänna risken som denna kontaminering utgör för människors hälsa. Som svar på formella förhör utfärdade FDA ett uttalande där de förklarade att ”inga säkerhetsproblem relaterade till sekvensen av eller mängden av kvarvarande DNA har identifierats.” FDA vägrar att ta denna fråga på allvar och bryter mot 21 US Code § 351 (Förfalskade läkemedel och enheter). FDA ignorerar också sin egen vägledning i CPG Sec. 420.100 Förfalskning av droger enligt avsnitt 501(b) och 501(c) i lagen . (Direct Reference Seizure Authority for Adulterated Drugs under Section 501(b)).

 

Här bryter FDA tydligt mot alla bioetiska standarder och juridiska garantier.

Under Operation Warp Speed ​​undertrycktes säkra och effektiva behandlingar för att uppnå FDA-godkännande för experimentella mRNA-genterapiprodukter. Dessa mRNA-experiment stämplades som ”vacciner” och genomgick inte studier av genotoxicitet och insättningsmutagenes . Dessa studier skulle ha krävts före användning på människor om produkten var korrekt kodifierad och märkt.

 

Risken för insertionsmutagenes är ingen skratt. Om ett starkt kontaminerat vaccin sätter igång denna process hos individen kan det leda till cancer i stamceller och somatiska celler . I kombination med lipidnanopartiklar kan denna DNA-kontamination passera placentan och koncentreras i äggstocksvävnad, vilket ökar sannolikheten för fosterskador. Det här är bara början på de fasor som detta genetiska experiment släpper lös.

 

 

Källor inkluderar:

OSF.io

FrontierIn.org

RWMaloneMD.substack.com

ChildrensHealthDefense.org

TrialSiteNews.com

RWMaloneMD.substack.com

NCBI.NLM.NIH.gov

Law.Cornell.edu

FDA.gov

 

Källa till ovan citerat

https://www.naturalnews.com/2023-11-15-covid-jabs-heavily-contaminated-with-dna-fragments.html

 

 

 

Bästa Anders Sylvan och dina medlöpare i Region Västernorrland som delges denna delgivning om fakta och bevis som såklart ska säkerställas via information och upplysnings plikten komma allmänheten till del, utifrån att åtfölja lag opartiskt, sakligt och objektivt, till alla era anställda, politikerna/arbetsgivaren och alla boendes/ allmänheten  inom Region Västernorrland för

 

  • att dessa sammantaget ska kunna fatta beslut om dessa utifrån bl.a. PATIENTSÄKERHETSLAG och. Patientlag 3 och 4 kap. ska kunna fatta egna beslut om dessa ska kunna ge informerat samtycket till skadar och dödar ”vaccinerna” som Region Västernorrland fortfarande kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament i ett GIGANTISKT MARKNADSFÖRINGS BEDERÄGERI marknadsförs som vanliga vaccin gentemot alla boendes inom Region Västernorrland.

 

 

OM REGION VÄSTERNORRLAND HAR ANNAN UPPFATTNING OM/ÄN VAD SOM DELGIVTS I DENNA DELGIVNING ELLER TIDIGARE DELGIVNINGAR ÄGER REGION VÄSTERNORRLAND BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

 

Noteras särskilt i Rättighetsstadgan om Artikel 41 Rätt till god förvaltning

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla via vändande epost till undertecknad

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu