• Arkiv

Uffe Bejerstrand HÖGFÖRRÄDERIET — Är Uffe Bejerstrand en falsk profet? Döm själv utifrån fakta och bevis — SVERIGE GRANSKAS 2023-12-03

 

 

Uffe Bejerstrand HÖGFÖRRÄDERIET — Är Uffe Bejerstrand en falsk profet? Döm själv utifrån fakta och bevis — SVERIGE GRANSKAS 2023-12-03

 

 

Till denna delgivning bifogas PDF filer du finner dem här

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10 fkk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/12/Myndighetschef-och-riks%C3%A5klagare-Petra-Lundh-2022-09-10-fkk.pdf

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh 2022 09 10 fkk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/12/Head-of-Authority-and-Prosecutor-General-Petra-Lundh-2022-09-10-fkk.pdf

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 3 december 2023 18:18

Till: ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘Dj Electronics Hedekullen 3′ <[email protected]>; ‘martin stensö’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘Fröderberg Lennart’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>

Kopia: ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Peter Waher’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>

Ämne: SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING; Är Uffe Bejerstrand en falsk profet? Döm själv utifrån fakta och bevis SVERIGE GRANSKAS 2023-12-03
Prioritet: Hög

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 3 december 2023 18:23

Till: ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Fritjof Adams’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Mikael’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Hanna Åsberg’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Anna Klingbjer’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gabor Tiroler’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ‘Dr.Jur. Henning Witte’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jacob Nordangård’ <[email protected]>; ‘Jacob Nordangård’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Ljungqvist Ingemar’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘Karlström Linda’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘Öystein Rönne’ <[email protected]>; ‘Rönne Öystein’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘Stella Lindblom’ <[email protected]>; ‘Dammegård Torben’ <[email protected]>; ‘Dammegård Torben’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Peter Waher’ <[email protected]>

Ämne: SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING; Är Uffe Bejerstrand en falsk profet? Döm själv utifrån fakta och bevis SVERIGE GRANSKAS 2023-12-03
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING; Är Uffe Bejerstrand en falsk profet? Döm själv utifrån fakta och bevis  – SVERIGE GRANSKAS 2023-12-03

 

Är Uffe Bejerstrand en falsk profet? Döm själv utifrån fakta och bevis

Börja med fakta och bevis i Åklagaranmälan av 2022-09-10, se bifogade PDF filen Myndighetschef….., finns det samma på engelska, se PDF fil Head of….

 

Uffe Bejerstrand har skrivit under, är delaktig i och medansvarig till denna åklagaranmälan, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, som håller i en rättsprocess, citerar delar ur denna Åklagaranmälan som Uffe Bejerstrand är delaktig i och medansvarig till, citat

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner har över tid delgivit Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, fram till dags dato 2022-09-10 om PCR TEST BEDRÄGERIET och Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som marknadsförts som vanliga vaccin gentemot skattebetalarna i Sverige.

 

Alltså som synes BESKYDDAR Åklagarmyndigheten i Sverige dessa nu anmälda mycket allvarliga brottsmisstankarna mot Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Alltså ett Medicinskt Experiment med nödgodkända sk läkemedel/ vaccin som uppenbart är genterapiinjektioner med toxiner, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt, vilket delgivits om i dessa massutskick från Sverige Granskas. Alltså som utifrån enorma ekonomiska incitament som synes planerat och bedrägligt marknadsförts som vanliga vaccin med skattemedel.

 

Slut citat

 

Vad som Uffe Bejerstrand till 100 % vet är fullt ut bevisbart i vilken rättsprocess som helst i en domstol, alltså det som Uffe Bejerstrand är delaktig i och medansvariga till är fullt ut bevisbart i en rättsprocess, men här är ni läsare den OFFENTLIGA DOMSTOLEN utifrån fakta och bevis döma själva ty all makt utgår från folket i Sverige, och utifrån fakta och bevis sätts ljuset på fakta och bevis som Uffe Bejerstrand synnerligen mycket väl känner till och är delaktig i och medansvarig för i denna Åklagaranmälan av 2022-09-10. Alltså erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten”, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Uffe Bejerstrand i om så behövs   offentligt rättsprocess i svensk domstol. Men det får bero tills vidare, för nu är det den OFFENTLIGA DOMSTOLEN, folket på denna sändlista som i första hand är domare utifrån fakta och bevis, alltså folket som opartiskt, sakligt och objektivt dömer utifrån fakta och bevis. Alltså den berömda offentlighetsprincipen, därför publiceras denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS offentligt för att göra detta ärende fullt transparant, för Uffe Bejerstrand är också ordförande i ett politiskt parti som vill in i riksdagen nämligen KNAPPTRYCKARNA.

 

Undertecknad är inte medlem i det politiska partiet KNAPPTRYCKARNA och har aldrig varit det och kommer aldrig bli det, och det finns grund och orsak till det som vi inte ska gå in på i detta ärende.

Vad vi alla vet till hundra procent är vad som Uffe Bejerstrand är delaktiga i och medansvarig till i Åklagaranmälan av 2022 09-10 och vi vet också angående PCR TEST BEDRÄGERIET har det kommit fram ännu mera bevis, som återigen delges om;

 

VARFÖR UNDANHÅLLS DESSA FAKTA & BEVIS AV RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING MED FLERA, SOM ALLA HAR BLOD PÅ SINA HÄNDER, TILLS MOTSATSEN ÄR OFFENTLIGT BEVISAT!!

 

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av dig Anders Tegnell och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta Anders Tegnell  fortfarande av dig Anders Tegnell och  dessa omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLS DESSA FAKTA & BEVIS AV RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING MED FLERA, SOM ALLA HAR BLOD PÅ SINA HÄNDER, TILLS MOTSATSEN ÄR OFFENTLIGT BEVISAT!!

 

 

Den enda skillnaden är idag 2023-12-03 att den finns i Sveriges riksdag en riksdagsledamot Elsa Widding, som också känner till dessa fakta och bevis, beviligen är det så, för övrigt är förhållanden desamma att hela Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, är delgivna om dessa fakta och bevis. Samma Sveriges riksdag men några nya riksdagsledamöter efter valet 2022 som i sak utifrån fakta och bevis bevisligen, alla 349 riksdagsledamöterna, som BESKYDDAR med näbbar och klor de fakta och bevis som riksdagsledamot Elsa Widding undanhåller och underlåter att delge nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna i offentlig debatt med socialminister Jacob Forssmed nyligen, sänt i TV och finns här publicerat för beskådande och bevis

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/whos-befogenheter_hb10173/

 

Alltså 2 FALSKA PROFETER i debatten, och nu är frågan är Uffe Bejerstrand också en FALSK PROFET utifrån fakta och bevis som delgives ”folkdomstolen” i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS.

 

Ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld som kommunicerar denna dag 2023-12-03 till Uffe Bejerstrand, som du här delges, citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 3 december 2023 14:04
Till: Nöjestorget <[email protected]>
Ämne: Re: [independence]: Re: Rekommenderas VARMT: Nyhetsveckan Special 45: WHO-avtalet – det är inte kört. Brottsbalkens 13 kapitel gällande Vårdslöshet med gift eller smittämne – ett brott som kan ge sex års fängelse. Avsikt *EJ* ett brottsrekvisit.

 

Hej Uffe!

Det är en fokusförflyttning att ge sig på WHO när det som fäller WHO är PCR-bedrägeriet som WHO även ligger bakom

Ta bort WHOs trovärdighet och allt faller

Gå alltid till grunden, ta bort grunden så faller hela korthuset

Sen finns det stora ekonomiska incitament för att våra riksdagsledamöter vill sitta kvar i orubbat bo i stället för att själva vilja ta tag i problematiken

Vänligen

Björn

Den 2023-12-01 kl. 13:48, skrev Nöjestorget:

Hej Björn,

Jag har träffat Elsa… hon är på vår sida 100%, men hon fokuserar nu på WHO vilket tar hela hennes tid…

Jag håller med om PCR-bedrägeriet, men det är viktigt att vi inte hamnar under WHO, för då kan ju vad som helst implanteras igen på oss alla under tvång. Fast då får dom ju slå ihjäl mig först innan en sån spruta kommer in i min kropp…

Må faan ta dom hela högen!

Uffe

Slut citat

 

Uffe Bejerstrand kommunicerade  till undertecknad följande på offentlig sändlista av lör 2023-12-02 23:46 , nu ”folkdomstol”, citat

Uffe Bittner!

Svara på varför du behandlar Elsa Widding som skräp.

Du borrar hål i din trovärdighet, för istället för att bygga sammanhållning, så polariserar du av all din kraft.

Jag har sökt dig för att prata igenom ditt upplägg, för idag så skrämmer du bort frihetsälskande människor som vill vara med och göra en förändring. Gör man inte som du vill så åker man på soptippen. Detta är ju samma sätt som George Bush använde efter 911.

Jag ser med sorg hur många i rörelsen tar avstånd från ditt upplägg. Det är ju skitsynd… att du inte ser att många fantastiska människor blir djupt sårade och tappar styrfart via dina påhopp.

Tänk om och gör rätt!!!

 

Mvh

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

 

08-19 50 50

073-370 76 01

[email protected]

www.nojestorget.se

 

ÖPPET ALLA DAGAR - DYGNET RUNT


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu