• Arkiv

riksdagsledamot Elsa Widding HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning 7 2023 12 04; riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.” — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 04

 

Delgivning 7: 2023 12 04; riksdagsledamot Elsa Widding med flera;  Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.” — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 04 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 4 december 2023 21:53

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning 7 2023 12 04; riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.”- SVERIGE GRANSKAS 2023 12 04
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

Delgivning 7 2023 12 04; riksdagsledamot Elsa Widding med flera;  Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.” Svensk textad  — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 04

 

Delgivning 7; Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare välkomnar OFFENTLIGA PUBLICERAT BEVIS  från riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed  med flera senast 2023 12 06 – SVERIGE GRANSKAS 2023 12 04

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

Riksdagsledamot Elsa Widding med flera medlöpare i Sveriges riksdag/ alla politiska partierna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDÄGERIET har blod på deras händer, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs omnämnda.

 

DENNA DELGIVNING KAN DU OCKSÅ LÄSA SOM PDF FIL, SE BIFOGADE PDF FILEN DELGIVNING 7 till riksdagsledamot Elsa Widding….2023 12 04

 

 

DE FALSKA PROFETERNA HAR BLOD PÅ SINA HÄNDER, HAR DU ANNAN UPPFATTNING BEVISA DET OFFENTLIGT UTIFRÅN ATT DU ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER 2023-12-04

Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.” Svensk textad

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

”vi kunde döda människor med biovapen så effektivt som vi kunde med kärnvapen.”

 

”Eftersom forskning om biovapen alltid görs i samverkan med vaccinforskning. Varje offensivt biovapenprogram kräver ett vaccin. Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.”

 

”och så du kan inte avfyra ett biovapen om du inte först har motgiftet” och har ”ympat hela din grupp.”

 

 

 

 

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare a ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-04

 

 

Var i svensk grundlag Regeringsformen finns bevis och laga stöd för att BESKYDDA KRIMINELL PLANERAD VERKSAMHET dvs. var finns bevisen och stödet i svensk grundlag Regeringsformen för

 

  • att riksdagsledamot Elsa Widding, socialminister Jacob Forssmed och deras medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET har laga stöd för att beskydda kriminell planerad utifrån enorma ekonomisk pågående kriminell planerad verksamhet(PCR test bedrägeriet som fortfarande pågår)?

 

Den frågeställning är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges, folk, barn, skattebetalare och väljare utifrån fakta och bevis.

 

 

Var finns stödet i svensk grundlag för att dessa ovan omnämna ska beskydda det efterföljande gigantiska planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament MEGA MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/biovapen som i Sverige med skattemedel, bevisligen, i detta mega marknadsförings bedrägeriet marknadsförts de så kallade ”vaccinerna”/ biovapen (och fortfarande marknadsförs) som vanliga vaccin?

 

Den frågeställning är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges, folk, barn, skattebetalare och väljare utifrån fakta och bevis.

 

Om du/ni har annan uppfattning äger du/ni som enskild riksdagsledamot, minister, tjänsteman/kvinna BEVIS BÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt mycket skyndsamt, dock senast 2023-12-06.

 

Kom särskilt ihåg om tidigare fokusförflyttningar från riksdagsledamot Elsa Widding, bl.a. i debatten med socialminister Jacob Forssmed, citat

 

WHO & Human Rights debate i Swedish Parliament (Debatt i Riksdagen)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcBupPusB7A&ab_channel=KlimatkarusellenElsaWidding

 

 

 

I denna debatt glömde lägligt och förmodligen planerat riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed, två FALSKA PROFETER, ta upp vad dessa bägge inte bestridit officiellt vad dessa med väldigt många flera medlöpare i det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarden och bevisligen utifrån fakta och bevis från spetsspecialist sakkunnighetsmyndigheten FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och Anders Tegnell med flera i deras egna Vägledningar delgav till bl.a. Sveriges alla 21 Regioner redan 2020-07-21, som delgivits de ovan omnämnda i denna delgivning av SVERIGE GRANSKAS väldigt många gånger , och inte bestridits offentligt, således av dessa ovan omnämnda delgivna erkända sakförhållanden och notoriska fakta som är som ”huggna i sten” nämligen

 

 

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår, tack vare dessa FALSKA PROFETER, som delgivits delgivningar från SVERIGES GRANSKAS över mycket lång tid

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta fortfarande av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och  alla Sveriges 21 Regionerna gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Vad som också är fakta och bevis, vilket delgivits tidigare av den spetsspecialist sakkunnige ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, i epost av Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]> Skickat: den 3 december 2023 14:04, ty detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, är, citat

 

Det är en fokusförflyttning att ge sig på WHO när det som fäller WHO är PCR-bedrägeriet som WHO även ligger bakom

 

Ta bort WHOs trovärdighet och allt faller

 

Gå alltid till grunden, ta bort grunden så faller hela korthuset

 

Sen finns det stora ekonomiska incitament för att våra riksdagsledamöter vill sitta kvar i orubbat bo i stället för att själva vilja ta tag i problematiken

 

Vänligen

Björn

 

Slut citat.

 

 

Undertecknad har densamma uppfattning som Björn Hammarskjöld i denna avgörande sakfrågan om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TESTBEDRÄGERIET i förhållande till debatten i Sveriges riksdag emellan riksdagsledamot Widding och minister Forssmed,  avgörande fakta och bevis för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i fråga om TERROR ORGANISATIONEN WHO och den agenda som Sverige ställt upp på till 100 % mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt mycket skyndsamt dock senast 2023-12-06

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPEN som i Sverige marknadsförs med skattemedel som vanliga vaccin beskyddas också av dessa ovan omnämnda utifrån fakta och bevis när man beskyddar det planerade kriminella utifrån ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för den ”enda lösningen” genom terror agendan tillsammans med WHO med PCR TEST BEDRÄGERIET för de så kallade ”vaccinerna” / biovapen.

 

 

 Alltså dessa beskyddar utan stöd i svensk grundlag Regeringsformen, och därmed  också har blod på sina händer även i den delen, detta fullständiga pågående vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare ett pågående BIOVAPEN KRIG mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, bevisligen är det så!

 

Har du/ni annan uppfattning så äger du/ni BEVISBÖRDAN att motbevisa detta offentligt mycket skyndsamt, dock senast 2023-12-06, särskilt då utifrån vad som nu delgives er i denna delgivning, om vad den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde världskände Robert F Kennedy JR delger offentligt i dennes bok, som släpps denna dag 2023-12-04, se videointervjun och läs artikeln under videointervjun, citat

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER 2023-12-04

Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.” Svensk textad

 

 

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

 

Läs mer här


Exklusiv intervju med RFK Jr. om varför han skrev ”The Wuhan Cover-Up”

https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-wuhan-cover-up-book-mary-holland-interview/?utm_id=20231203

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web

SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här
https://rumble.com/c/c-3348662

Du finner ytterligare mera här

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat.

 

 

 

 

Hela artikeln, maskinöversättning, delges här nedan, citat

 

 

Exklusiv intervju med RFK Jr. om varför han skrev ”The Wuhan Cover-Up”

I en exklusiv CHD.TV-intervju diskuterade Robert F. Kennedy Jr., Children’s Health Defense (CHD) ordförande på permission, och CHD:s president Mary Holland Kennedys senaste bok, ”The Wuhan Cover-Up: And the Terrifying Bioweapons Arms Race.” Kennedy spårade ursprunget till forskning om riskfyllda funktioner och förklarade varför han anser att den borde förbjudas.

 

 

 

 

 

Children’s Health Defense (CHD) president och vd Mary Holland var idag värd för Robert F. Kennedy Jr., CHD:s ordförande på permission, på CHD.TV , där de två diskuterade Kennedys senaste bok, ” The Wuhan Cover-Up : And the Terrifying Bioweapons Arms Lopp.”

”The Wuhan Cover-Up” kommer att finnas tillgänglig 5 december och kan förbeställas från förlaget, Skyhorse Publishing , eller från Amazon , Barnes and Noble och andra bokhandlare.

 

I intervjun spårade Kennedy historien om det amerikanska biovapenprogrammet – från dess ursprung, när USA tog hit nazistiska och japanska forskare efter andra världskriget till dagens bioförsvarsforskning som bedrivs under National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Dr. Anthony Fauci , som ledde NIAID i 39 år tills han gick i pension förra året, offshorede senare en del av den forskningen till Kina .

 

Föreslår att SARS-CoV-2 troligen har sitt ursprung i forskning om att få funktioner vid Wuhan Institute of Virology i Kina – forskning som delvis finansierats av den amerikanska regeringen – Kennedy krävde ett slut på den riskfyllda forskningen för att förhindra framtida labbläckor. Han sa att det borde finnas transparens bland nationer som bedriver sådan forskning, och att det borde kriminaliseras.

Kennedy sa till Holland att han ser ” pandemiberedskap ” som en drivkraft för auktoritär regeringskontroll som hotar medborgerliga friheter, och hoppas att ”The Wuhan Cover-Up” kan hjälpa oss att förstå misslyckandena som förde oss till denna punkt så att vi kan skydda våra grundläggande rättigheter i framtiden.

 

År 1969 hade amerikanska biovapenprogram uppnått ”kärnkraftslikvärdighet”

Idén till ”The Wuhan Cover-Up” dök upp när Kennedy avslutade sin förra bok, ” The Real Anthony Fauci : Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.” Kennedy sa att han var överväldigad av mängden information som kom fram om forskning om att få funktioner och ursprunget till covid-19 .

 

Den informationen pekade på CIA, som Kennedy sa ”var djupt involverad i det från början”, som gick tillbaka till sitt första uppdrag, Operation Paperclip 1947. Det projektet innebar att smuggla in i USA mer än 1 600 nazistiska vetenskapsmän som hade arbetat med att utveckla kemiska, biologiska och kärnvapen och missilsystem.

 

”Många av dem hamnade i Fort Detrick [eller] nere i Galveston eller ett av marinens labb,” sa han till Holland, ”och det var början på USA:s biovapenprogram.”

Men under andra världskriget gjorde Japan ”mer än någon annan för att utveckla biovapen ”, sa Kennedy och beskrev hur japanska forskare utförde fruktansvärda experiment, inklusive levande vivisektioner, mestadels på kinesiska medborgare efter att ha gett dem olika sjukdomar.

 

Eftersom de amerikanska underrättelsetjänsterna och militären ville starta sina egna biovapenprogram, sa Kennedy: ”De frikände dessa grupper och de förde över dem till USA”, där vi ”ärvde inte bara kulturerna och teknikerna, utan också typ av moralisk bankrutt för de nazistiska och japanska forskarna.”

1969 hade USA uppnått ” kärnteknisk likvärdighet ” med sina biovapenprogram, sa Kennedy, vilket betyder ”vi kunde döda människor med biovapen så effektivt som vi kunde med kärnvapen.”

 

Nixon stoppade biovapenprogram

1969 överraskade president Richard Nixon alla genom att ensidigt avsluta USA:s biovapenprogram och senare driva igenom den globala konventionen om biologiska vapen för att stoppa all forskning, lagring och användning av biovapen, sa Kennedy till Holland.

Det beslutet fick många inom underrättelsetjänsten, militären och den privata industrin att ”sudda i många år”, sa Kennedy – tills mjältbrandsattackerna 2001 , en vecka efter 9/11, ledde till ”den mycket hastiga passagen av Patriot Act.” USA Patriot Act , som skyddade biovapenforskare från åtal, ”återupptog effektivt kapprustningen om biovapen.”

 

Eftersom Pentagon var ovilliga att öppet bedriva forskning om biovapen – vilket hade varit ett hängande brott enligt Genèvekonventionerna, påpekade Kennedy – ”sände de forskningen till Anthony Faucis butik, till NIAID.”

När Holland frågade hur forskning om biovapen hamnade på en hälsomyndighet, sa Kennedy, ”Eftersom forskning om biovapen alltid görs i samverkan med vaccinforskning. Varje offensivt biovapenprogram kräver ett vaccin. Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.”

 

Till skillnad från kemiska vapen sa Kennedy att användningen av biovapen alltid inkluderar ”blowback, 100% av tiden.” Han förklarade att varje försök att infektera en fiende med ett biovapen alltid kommer att infektera ens egna trupper, ”och så du kan inte avfyra ett biovapen om du inte först har motgiftet” och har ”ympat hela din grupp.”

 

Enligt biovapenfördraget var utveckling av vaccin laglig, men forskning om biovapen var det inte, sa Kennedy.

Vaccinutveckling blev sedan grunden för att utveckla ”mer patogena, mer virulenta, mer dödliga” virus – ”klassisk forskning om funktionsförstärkning” – sa Kennedy. Militären anlitade Fauci för jobbet och gav honom en löneförhöjning på 68 %, sa han.

 

Obama stoppade forskning om biovapen – men Fauci slutade aldrig

År 2014, efter att flera amerikanska biovapenlaboratorier upplevt läckor av patogener, utfärdade 300 forskare ett uttalande där de uppmanade till att forskningsresultatet skulle begränsas tills det har gjorts en kvantitativ, objektiv och trovärdig bedömning av riskerna, potentiella fördelarna och riskmöjligheterna. mildring”, och varnar för att forskningen kan starta en global pandemi.

 

Efter att Obama utfärdat ett moratorium för forskningen , ”flyttade Fauci forskningen till havs där han skulle vara utanför dessa besvärliga vetenskapsmäns tillsyn” och Vita husets tillsyn, sa Kennedy.

 

Platserna inkluderade Ukraina, den före detta sovjetstaten Georgien och labbet vid Wuhan Institute of Virology , som drivs av den kinesiska militären.

 

Ralph Baric från University of North Carolina utvecklade två nyckeltekniker som lärdes ut för forskare vid Wuhan Institute of Virology, sa Kennedy: en teknik för att klona furinklyvningsstället för att mer effektivt docka till ACE-2-receptorerna i den mänskliga lungan och på så sätt ”gör viruset mer dödligt”, sa Kennedy, och den ”sömlösa ligation” eller ”no-see-um”-tekniken som skulle göra ”bevisen för mänsklig manipulation osynlig.”

 

Kennedy föreslog att dessa tekniker, utformade för att göra virus farligare, pekar på att Wuhan-forskningen är avsedd för biovapen snarare än gynnsamma folkhälsoresultat.

Efter utbrottet av SARS i Kina i början av 2000-talet, som kineserna misstänkte var ett USA-tillverkat biovapen, sa Kennedy, att kineserna var extremt intresserade av att bedriva forskning om funktionsvinster.

 

När Kina ökade sin forskning, var amerikanska underrättelsetjänster och det amerikanska försvarsdepartementet ”djupt intresserade av att ha ögonglober i Kina”, sade Kennedy, vilket ledde till att CIA, Pentagon, National Institutes of Health och andra organ finansierade forskning på Wuhan-labbet.

 

Kennedy och Holland täckte utvecklingen av SARS-CoV-2 som ett biovapen, framväxten av totalitära regerings åtgärder under pandemin, förlusten av medborgerliga friheter, det nya ”för evigt kriget” av ”pandemisk beredskap och respons”, den smygande auktoriteten i Världshälsoorganisationen , censur och övervakning , och steg Kennedy rekommenderar för att få ett slut på biovapenforskning globalt.

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-wuhan-cover-up-book-mary-holland-interview/?utm_id=20231203

 

Om du/ni har annan uppfattning än vad som delges i denna delgivning ÄGER DU/NI BEVISBÖRDAN att motbevisa vad som är er delgivet mycket skyndsamt, dock senast 203-12-06.

 

 

 

Särskilt av vikt är då frågeställningen om

 

Har riksdagsledamot Elsa Widding gjort åklagaranmälan om PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån fakta och bevis som delgivits denna över tid, som återigen delgives denna dag, eftersom det bevisligen är av SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE.

 

Alltså då bl.a. utifrån vad som bevisligen är bevisat att PCR TEST BEDRÄGERIET är ett erkänt sakförhållande som inte offentligt bestridits av riksdagsledamot Elsa Widding, tvärtom erkänner denna riksdagsledamot i epost till ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld att riksdagsledamot Widding är införstådd med PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder(och fortfarande pågår).

 

Har riksdagsledamot Widding annan uppfattning äger riksdagsledamoten BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt mycket skyndsamt dock senast 2023-12-06

 

 

Detsamma gäller såklart alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och socialminister Jacob Forssmed alltså var har Sveriges riksdag och Sveriges regering och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, bl.a. då Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner med flera stöd i svensk grundlag Regeringsformen för att BESKYDDA det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÖÄGERIET och det efterföljande gigantiska mega MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” som i Sverige med skattemedel marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är.

 

 

Ni ovan omnämnda och delgivna är FALSKA PROFETER och därtill makt- och myndighetsmissbrukare som alla har BLOD PÅ ERA HÄNDER, och är delaktiga i och medskyldiga i ett HÖGFÖRRÄDERI  med främmande makt WHO som aldrig tidigare skådats i svensk historia, därtill beskyddar ni delgivna pågående stats terrorism, terror och bioterrorism mot ert egna folk, alltså mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, har du/ni delgivna annan uppfattning ÄGER DU/ NI BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt mycket skyndsamt dock senast 2023-12-06

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå utifrån FAKTA & BEVIS vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter utifrån fakta och bevis som är som ”huggna i sten”

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu